Автори, співробітники Університету

Котенко Микола Віталійович

Ідентифікатор автора: 34769
Кількість пошукових запитів автора: 654

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності та інформаційного права
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 9, з них наукових статей (наукові публікації) - 3, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Main differentiation criteria between Private and Public law
Дубов Геннадій Олексійович
Котенко Микола Віталійович
Теремцова Ніна Володимирівна
2020
Revista Genero & Direito
т.9 в.5 c.946-958
2
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -денна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -заочна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Наукова стаття
Mаіn Differentiation Criteria between Private and Public Law
Дубов Геннадій Олексійович
Котенко Микола Віталійович
Теремцова Ніна Володимирівна
2019
International Journal of Advanced Biotechnology and Research Special 2019, Issue-1,
в.1 c.431-437
5
Наукова стаття
Ціннісно-правові аспекти розуміння інтелектуальної власності як основа моніторингу її правового забезпечення
Котенко Микола Віталійович
2019
Альманах права. Правовий моніторинг і правова експертиза: питання теорії та практики. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
в.10 c.319–325
6
Тези
Становлення інтелектуальної власності як самостійної юридичної категорії у ХІХ ст
Котенко Микола Віталійович
2019
Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні : Матер. міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Ужгород, 15–16 лютого 2019 р.). Ужгород: Ужгородський національний університет
c.14–17
7
Тези
Функціональний потенціал аксіологічного підходу до пізнання джерел права інтелектуальної власності України
Котенко Микола Віталійович
2019
Проблеми нормотворення, реалізації та тлумачення норм права у світлі загальновизнаного принципу верховенства права. IV Міжнародна науково-практична конференція. м. Івано-Франківськ , 3-4 жовтня 2019
c.331 – 334
8
Тези
Інтелектуальна власність як правова цінність
Котенко Микола Віталійович
2019
Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні : До тижня права та 70-ї річниці Загальної декларації прав людини : зб. наук. пр. за матер. круглого столу (м. Київ, 14 грудня 2018 р.). К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2019.
c.112–116
9
Навчальний посібник
Основи інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтерсервіс
c.1-382

Повернення до списку

Вгору