Автори, співробітники Університету

Котюк Іван Ілліч

Ідентифікатор автора: 34788
Кількість пошукових запитів автора: 418

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Теорії та історії права та держави
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 23, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Правомірність як об’єктивний критерій оцінки поведінки і діяльності учасників правовідносин
Котюк Іван Ілліч
Котюк Олександр Іванович
2020
Юридичний вісник України
в.№ 8 (1285) c.12-13
2
Матеріали конференції
Процесуальні рішення не “приймаються”, а “ухвалюються”
Котюк Іван Ілліч
Котюк Олександр Іванович
2018
Актуальні питання кримінального права, кримінального судочинства та кримінології, з нагоди 280 річниці з дня народження Чезаре Беккаріа: Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Київ: ДУІТ, 2018
c.82-84
3
Матеріали конференції
Актуальні проблеми наукового забезпечення пізнавальних процесів у сучасному судочинстві
Ахтирська Наталія Миколаївна
Котюк Іван Ілліч
Котюк Олександр Іванович
2018
Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського, господарського та транспортного права: Матеріали Міжнародної наукової конференції
c.174-177
4
Матеріали конференції
Категорія “право” – традиційні уявлення та фактичний зміст
Котюк Іван Ілліч
Котюк Олександр Іванович
2018
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) 27 квітня 2018 року)
c.15-19
5
Тези
Категорія "право" - традиційні уявлення і фактичний зміст
Котюк Володимир Олександрович
Котюк Іван Ілліч
2018
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції " Право, юридична наука та освіта: здобутки та перспективи (до дня народження О.Б. Костенка) 27 квітня 2018 року)
c.15-19
6
Наукова стаття
Основоположні права і свободи в Україні: проблеми визначення та забезпечення .
Котюк Іван Ілліч
2011
7
Наукова стаття
Судочинство – це ще не обов’язково правосуддя
Котюк Іван Ілліч
2012
Юридичний вісник України
c.6.0000
8
Наукова стаття
Чи реально оскаржити рішення і дії органів досудового слідства та прокурора
Котюк Іван Ілліч
2012
Голос України : газета Верховної Ради України
c.5.0000
9
Наукова стаття
Окремі проблемні аспекти Кримінального процесуального кодексу України щодо процесуальної регламентації судових експертиз
Котюк Іван Ілліч
2012
10
Наукова стаття
Методологічні аспекти понятійно-категоріального апарату теорії права:психофізіологічні механізми формування та загальна характеристика понять
Котюк Іван Ілліч
2009
Держава і право
т.45 c.399.0000
11
Наукова стаття
Поняття і загальна характеристика засобів наукового пізнання та доказування у сфері судочинства
Котюк Іван Ілліч
2009
12
Наукова стаття
Конституційно-правові аспекти проблеми визначення та забезпечення правосвідомості слідчого
Котюк Іван Ілліч
2010
Бюлетень Міністерства юстиції України
c.48.0000
13
Наукова стаття
Традиційні уявлення про «тотожність» («ідентичність») потребують уточнення
Котюк Іван Ілліч
2010
14
Наукова стаття
Традиційні уявлення про визначення елементів дорожки слідів ніг потребують перегляду
Котюк Іван Ілліч
2010
15
Тези
Методологічні аспекти проблеми визначення та забезпечення правомірності слідчих дій
Котюк Іван Ілліч
2010
16
Тези
Актуальные проблемы организационного, процессуального и методологического обеспечения познавательных процессов в сфере современного судопроизводства
Котюк Іван Ілліч
2010
Криміналістика та судова експертиза
c.0.0000
17
Наукова стаття
Методологічні підходи для визначення поняття та видів слідчих дій як засобу розв'язання пізнавальних завдань у сфері судочинства
Котюк Іван Ілліч
2009
18
Наукова стаття
Окремі проблемні аспекти правового статусу неповнолітніх як суб’єктів правовідносин
Котюк Іван Ілліч
2009
Держава і право. Серія "Юридичні науки"
c.45.0000
19
Наукова стаття
Пізнання у сфері судочинства в системі інших видів пізнання
Котюк Іван Ілліч
2007
Держава і право
c.21.0000
20
Наукова стаття
Тактичні прийоми, засновані на методах психологічного впливу
Котюк Іван Ілліч
2007
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.54.0000
21
Наукова стаття
Актуальні проблеми наукового забезпечення сучасного судочинства
Котюк Іван Ілліч
2007
Судоустрій і судочинство в Україні
c.60.0000
22
Наукова стаття
Поняття і загальна характеристика методів криміналістики
Котюк Іван Ілліч
2007
Вісник Академії адвокатури України
т.4 c.61.0000
23
Словник
Дактилоскопія // Великий енциклопедичний юридичний словник / За ред. акад. НАН України Ю.С. Шемшученко
Котюк Іван Ілліч
2007

Повернення до списку

Вгору