Автори, співробітники Університету

Кохановська Олена Велеонінівна

Ідентифікатор автора: 34795
Кількість пошукових запитів автора: 611
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 58, з них наукових статей (наукові публікації) - 28, монографій - 2, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 12, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 15. Загальні положення про особисті немайнові права фізичних осіб
Кохановська Олена Велеонінівна
Рябоконь Євген Олександрович
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.149-158
2
Енциклопедія
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Державні нагороди України. Кавалери та лауреати: Довідково – енциклопедичне ті біографічне видання / Уклад. Болгов В.В. – К.: Українська конфедерація журналістів, 2019
c.440-441
3
Наукова стаття
Дослідження у сфері цивільного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Творці української науки. Науково – популярне видання. – К.: Видавництво «Анавіт», 2019
c.169 – 175
4
Наукова стаття
глава 20. статті 269 – 280
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]
c.269 – 280
5
Наукова стаття
глава 21. статті 281 - 293
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: у 2 т. 6-те вид., перероб. і допов./ за заг. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця; [наук. ред.: М. М. Хоменко]
c.281 - 293
6
Наукова стаття
Розвиток доктрини немайнових відносин в Україні
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Право України
т.1 c.93 – 104
7
Наукова стаття
Regulation of non – property relations in the Civil Code of Ukraine: experiens and perspective
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Yearbook of Ukrainian Law: coll. of sci. papers
т.11 c.204 – 215
8
Розділ монографії
Особисті немайнові права і обов’язки подружжя
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Спогади про Людину, Вченого, Науковця (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Володимирівни Жилінкової)
c.126 – 138
9
Розділ монографії
Проблеми реалізації права на свободу пересування в Україні і практика Європейського Суду
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста (до 90-річчя від Дня народження професора Діни Василівни Бобрової)
c.154-168
10
Розділ монографії
Цивільно – правові проблеми інформаційних відносин: досвід викладання магістерського спецкурсу як відповідь на виклики часу
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Реформування юридичної освіти: виклики часу : збірник статей до ювілею доктора юридичних наук, професора Наталії Семенівни Кузнєцової
c.181 – 197
11
Тези
Особисті немайнові права і обов’язки чоловіка і дружини, не врегульовані у главі 6 СК України
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.69 – 71
12
Тези
Загальні положення Книги першої Цивільного кодексу України та їх значення у процесі гармонізації приватно – правового законодавства України із законодавством країн ЄС
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Міжнародний цивілістичний форум «Гармонізація приватно-правового законодавства України із законодавством країн ЄС»
c.41-44
13
Тези
Інформація фізичної особи про себе як особисте немайнове благо і право бути забутим в контексті інформаційного приватного права
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.102 – 108
14
Тези
До питання про назву Книги другої ЦК України
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Науково-практична конференція, присвячена пам’яті проф. Ч.Н. Азімова "Проблеми вдосконалення приватноправових механізмів набуття, передачі, здійснення та захисту суб’єктивних цивільних прав"
c.13 – 16
15
Тези
Щодо пропозиції використання до роботів концепції, подібної до юридичних осіб
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Правовий захист корпоративних прав за законодавством України та країн Європейського Союзу: Збірник наукових праць за матеріалами XVII Міжнародної науково-практичної конференції (27-28 вересня 2019 року, м. Івано-Франківськ)
c.123 – 128
16
Тези
Досвід виклдання магістерського спецкурсу «Цивільно – правові проблеми інформаційних відносин»
Кохановська Олена Велеонінівна
2019
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права присвячені памяті Є.В. Васьковського"
c.8-13
17
Тези
Розвиток права на свободу літературної, художньої, наукової і технічної творчості в Україні з урахуванням вчення про особисті немайнові права та інформаційні відносини в країнах Європи
Кохановська Олена Велеонінівна
2018
Розвиток сучасного приватного права в країнах Європи. Матеріали VIII Міжнародного цивілістичного форуму, Київ, 19-20 квітня 2018 року
c.25-32
18
Тези
До питання про економічну конкуренцію у законодавстві України
Кохановська Олена Велеонінівна
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.35-40
19
Тези
Цивільно-правова відповідальність у сфері інформаційних відносин
Кохановська Олена Велеонінівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.23-26
20
Матеріали конференції
Приватно – правове розуміння інформаційних відносин в Україні
Кохановська Олена Велеонінівна
2017
Актуальні проблеми інтелектуального, інформаційного та ІТ права: матеріали другої всеукраїнської науково – практичної конференції (Львів, 27-28 жовтня 2017 р.).
c.202-213
21
Наукова стаття
Цивільно – правове розуміння права на особисту інформацію
Кохановська Олена Велеонінівна
2017
Приватне право України і європейська інтеграція: тенденції та перспективи. Міжнародний цивілістичний форум.
c.32-33
22
Наукова стаття
Приватно – правове розуміння інформаційних відносин в Україні
Кохановська Олена Велеонінівна
2017
Часопис цивілістики Національний університет «Одеська юридична академія»
в.22 c.128-133
23
Наукова стаття
Нормативне закріплення поняття та видів об'єктів цивільних прав як втілення та реалізація ідей розробників ЦК УКРАЇНІ
Кохановська Олена Велеонінівна
2017
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко)
c.176-153
24
Матеріали конференції
Цивільно-правова відповідальність і звільнення від відповідальності у сфері інформаційних відносин
Кохановська Олена Велеонінівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.24-26
25
Матеріали конференції
Закріплення у договорах про надання туристичних послуг положень про звільнення сторін від цивільно-правової відповідальності
Кохановська Олена Велеонінівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.85-87
26
Матеріали конференції
Цивільно-правове розуміння права на особисту інформацію
Кохановська Олена Велеонінівна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.32-34
27
Матеріали конференції
Проблемні питання відповідальності подружжя за зобов’язаннями
Кохановська Олена Велеонінівна
2016
Науково-практична конференція "Актуальні наукові дослідження сучасної юридичної науки: теорія та практика"
c.158-160
28
Матеріали конференції
Значення прецедентів у сфері права інтелектуальної власності в США і практики суду в Україні: окремі аспекти
Кохановська Олена Велеонінівна
2016
Міжнародний судово-правовий форум "Судова реформа: стан та напрямки розвитку"
c.68-77
29
Наукова стаття
Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Вісник Національної академії правових наук України
в.№ 3 (86) c.49-55
30
Підручник
Сімейне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Єфіменко Леонід Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Михальнюк Оксана Василівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Радченко Лілія Іванівна
Харченко Георгій Георгійович
2016
Юрінком Інтер
c.1-520
31
Наукова стаття
Информационно-правовая основа гражданского общества
Кохановська Олена Велеонінівна
2015
Альманах цивилистики
т.6 c.69-89
32
Монографія
Відповідальність у приватному праві : монографія
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Іншин Микола Іванович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
33
Наукова стаття
Регулювання немайнових відносин у Цивільному кодексі України: десятирічний досвід
Кохановська Олена Велеонінівна
2013
Приватне право України.
т.1 c.50.0000
34
Наукова стаття
Питання модернізації авторського права України в умовах розвитку сучасних цифрових технологій
Кохановська Олена Велеонінівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.49-50
35
Наукова стаття
Проблеми цивільно-правового захисту права на персональні дані в Україні та зарубіжних країнах
Кохановська Олена Велеонінівна
2012
Вісник Укрдержреєстру
т.1 c.47-58
36
Розділ монографії
Відповідальність за порушення авторських прав в Україні
Кохановська Олена Велеонінівна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.172-175
37
Наукова стаття
Основні теорії у сфері інформаційних правовідносин: концепція інформаційних прав як приватноправового інститут і теорія інформаційного права як галузі права у сучасній правовій доктрині України
Кохановська Олена Велеонінівна
2013
Право України
т.1 c.186.0000
38
Наукова стаття
Вступне слово головного редактора
Кохановська Олена Велеонінівна
2013
Право України
т.1 c.23.0000
39
Наукова стаття
Концепція журналу «Приватне право»
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Право України
т.1 c.20.0000
40
Наукова стаття
Юрій Геннадійович Матвєєв про міжнародні конвенції з авторського прав
Кохановська Олена Велеонінівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.66.0000
41
Наукова стаття
Оновлення законодавства України у сфері промислової власності: цивільно-правові аспекти
Кодинець Анатолій Олександрович
Кохановська Олена Велеонінівна
2012
42
Наукова стаття
Гражданско-правовые проблемы предоставления покупателю информации о товаре, предлагаемом для продажи
Кохановська Олена Велеонінівна
2012
43
Наукова стаття
Відеохостингові і файлообмінні сайти на території України: проблеми регулювання і захист прав фізичних осіб – користувачів
Кохановська Олена Велеонінівна
2012
44
Наукова стаття
Информационные правоотношения и право интеллектуальной собственности как институты гражданского права
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
45
Наукова стаття
К вопросу об общих положениях о праве интеллектуальной собственности в гражданском праве Украины
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
46
Наукова стаття
Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучаного законодавства України
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
Право України
c.52.0000
47
Наукова стаття
Поняття та види особистих немайнових прав у цивільному праві України
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
48
Тези
Информационные отношения в гражданском праве Украины: достижения и проблемы правового регулирования
Кохановська Олена Велеонінівна
2010
49
Тези
Розвиток теорії права інтелектуальної власності в Україні
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
50
Тези
Відповідальність за порушення інформаційних прав
Кохановська Олена Велеонінівна
2011
51
Наукова стаття
Екологічне право України: передумови і особливості його подальшого розвитку
Балюк Галина Іванівна
Кохановська Олена Велеонінівна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.81 c.179-186
52
Наукова стаття
Теоретические аспекты определения роли нотариуса в защите информационных прав участников гражданских правоотношений
Кохановська Олена Велеонінівна
2010
53
Наукова стаття
Неимущественное право и интерес в договоре о предоставлении информационных услуг
Кохановська Олена Велеонінівна
2010
54
Наукова стаття
Концепція науково – дослідної роботи на юридичному факультеті: вірність традиціям і відповідь на світові тенденції розвитку інформаційного суспільства
Кохановська Олена Велеонінівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
c.12.0000
55
Наукова стаття
Теоретичне підґрунтя для визначення ролі нотаріуса у захисті інформаційних прав учасників цивільних правовідносин
Кохановська Олена Велеонінівна
2010
56
Навчально-методичний комплекс
Проблеми земельного права. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 6.060100 «Правознавство».
Ковальчук Тетяна Григорівна
Кохановська Олена Велеонінівна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
2009
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.71
57
Монографія
Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы
Дзера Олександр Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Щербина Валентин Степанович
2003
Юрінком Інтер
c.1-528
58
Підручник
Цивільне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Грамацький Ернест Мірчевич
Дзера Олександр Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Радченко Лілія Іванівна
Щербина Валентин Степанович
2002
Юрінком Інтер
т.1 в.1 c.1-720

Повернення до списку

Вгору