Автори, співробітники Університету

Кошлякова Ірина Євгенівна
Koshliakova I.Y.

Ідентифікатор автора: 34842
Author Identifier Number Scopus: 56358810800 →
ResearcherID, Web of Science: I-2221-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 678

Підрозділ: ННІ "Інститут геології"
Кафедра/Відділ: Гідрогеології та інженерної геології
Посада: інженер I категорії

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 20

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 10

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
The application of spatial analysis and GIS modeling at the stage of solving the reverse problem in mathematical modeling of geofiltration
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2020
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
2
Матеріали конференції
Taking into account groundwater natural protection when planning to provide the population with quality potable water
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2020
International scientific аnd technical conference "Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use of natural resources"
c.262-264
3
Матеріали конференції
Determination of the underground component of the water balance of lake Lebedyne (Sumy region) in the context of prospects for the restoration of its water constitution and the project
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
Чомко Дмитро Федорович
2020
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XIV
4
Праці конференції
Особливості техніко-економічного обґрунтування доцільності експлуатації родовищ підземних вод
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2020
Геологічне, гідрологічне та біологічне різноманіття Полісся: Міжнародна наукова-практична конференція
c.154-156
5
Матеріали конференції
Дослідження підземної гідросфери у складі екологічного моніторингу урбанізованих територій
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
Рева Максим Валерійович
Чомко Дмитро Федорович
2019
Матеріали всеукраїнської конференції до 20-річчя кафедри екологічної та інженерної геології і гідрогеології Львівського національного університету імені Івана Франка "Екологічні проблеми надрокористування. Наука,освіта,практика". Львів, 19-21 вересня 2019
c.37-39
6
Матеріали конференції
Природна та техногенна складові живлення ґрунтових вод на территорії м. Києва
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
в.3 (54) c.48-49
7
Матеріали конференції
Modeling in monitoring system of underground hydrosphere for territories under technogenic pressure
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2019
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
в.XIII c.1-5
8
Наукова стаття
Гідрогеологічні особливості розрахунків стійкості укосів і схилів у межах урбанізованих територій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2018
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.4 (83) c.79-83
9
Наукова стаття
Врахування закономірностей формування, розподілу та впливу підземних вод з метою обґрунтування прогнозної гідрогеологічної моделі на ділянках ущільненої міської забудови
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
Чомко Дмитро Федорович
2019
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.87 c.96-100
10
Праці конференції
Проблеми управління транскордонними водними об’єктами
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2019
VII-й Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю (Екологія/Ecology–2019)
c.79
11
Тези
Formation, distribution and movement of groundwater on the territory of compacted building in Kiev city
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
Чомко Дмитро Федорович
2019
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
12
Матеріали конференції
Hydrogeological peculiarities of calculation of scarps and slopes stability
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2018
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.1-5
13
Наукова стаття
Проблеми виділення підземних водних масивів у межах транскордонних територій України з урахуванням вимог водного законодавства ЕС
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2017
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.79 c.67-70
14
Матеріали конференції
Дослідження змін стану підземних вод на території м. Києва за допомогою геоінформаційних технологій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2017
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Екогеофорум-2017. Актуальні проблеми та інновації"
c.277-278
15
Матеріали конференції
Европейские стандарты качества и управления водными ресурсами – пути реализации в Украине
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2017
Географические аспекты устойчивого развития регионов: Международная научно-практическая конференция: Международная научно-практическая конференция
в.2 c.60-64
16
Матеріали конференції
Cross-border aspect of geoinformation provision of water resource management in Ukraine
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2017
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
17
Матеріали конференції
Technogenic infiltration nutrition component underground water as a factor the emergence and activation of dangerous exogenous processes in industrial and city aglomerating territories
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2017
Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment: International Scientific Conference
c.1-5
18
Матеріали конференції
Нові підходи до використання супутньо-пластових вод
Кошлякова Ірина Євгенівна
Рева Максим Валерійович
2016
Сучасні проблеми геологічних наук: Всеукраїнська наукова конференція-школа
c.83-86
19
Матеріали конференції
Гідрогеологічні та геоінформаційні аспекти запровадження в  Україні європейських стандартів у сфері якості природних вод та управління водними ресурсами
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2016
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-4
20
Матеріали конференції
Использование пространственного анализа и возможностей интеграции ГИС при инженерно-геологических исследованиях на городских территориях
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2016
Материалы научно-практической конференции "Актуальные вопросы наук о Земле в концепции устойчивого развития Беларуси и сопредельных государств". Гомель, 16 марта 2016 (електронне видання)
c.189-192
21
Матеріали конференції
Гідрогеологічний аспект реформування системи управління водними ресурсами України
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2016
Гідрогеологія: наука, освіта, практика: матеріали наукової конференції
c.15-17
22
Матеріали конференції
Дослідження захищеності водоносних горизонтів в контексті системи прийняття рішень з розвитку територій (на прикладі м. Києва)
Диняк Оксана Василівна
Калініченко Любов Олександрівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2015
Актуальні проблеми гідрогеології: Матеріали наукової конференції
c.83-85
23
Праці конференції
Забезпечення інформаційної складової гідрогеологічних  процесів м. Києва засобами ГІС 
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2015
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
24
Тези
Вивчення змін гідрогеологічних умов території м. Києва внаслідок техногенного впливу
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2015
Ecology - 2015. V-ий Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю. Збірник наукових праць.
c.34
25
Матеріали конференції
Картографічне моделювання при гідрогеологічних дослідженнях
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2014
Матеріали Міжнародної наукової конференції "Роль вищих навчальних закладів у розвитку геології". Ч. 1, Київ, 2014.
c.123-124
26
Наукова стаття
Встановлення тенденцій та чинників змін якості питних підземних вод за допомогою геоінформаційного аналізу (на прикладі м. Києва)
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2014
Надрокористування в Україні. Перспективи інвестування. Перший науково-практичний семінар. Україна, м. Трускавець, 10-14 листопада 2014 р.
c.352-356
27
Наукова стаття
До питання вразливості питних підземних вод в межах Київської міської агломерації з врахуванням природної захищеності
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2014
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.19 c.269-275
28
Тези
Картографічне моделювання та ГІС при дослідженні розвитку небезпечних геологічних процесів
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2014
Проблеми гідрогеології на сучасному етапі: матеріали І наукової конференції (м. Харків, 5-6 листопада 2014 р.)
c.88-89
29
Наукова стаття
Техногенна складова інфільтраційного живлення грунтових вод як чинник змін гідрогеодинамічних умов на територіях ПМА
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.48 c.48-50
30
Наукова стаття
Оцінка змін гідрохімічних умов питних підземних вод у м. Києві з урахуванням їх захищеності
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2013
Всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю
c.192-194
31
Наукова стаття
Використання геоінформаційних баз даних для оптимізації інженерно-геологічних досліджень на урбанізованих територіях
Диняк Оксана Василівна
Кошлякова Ірина Євгенівна
2013
Вісник Одеського національного університету Серія: Географічні та геологічні науки
т.18 c.96-101
32
Наукова стаття
До питання оцінки захищеності питних підземних вод у м. Києві
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2013
Сучасні проблеми геології: збірник наукових праць до 155-річчя з дня народження академіка Павла Аполлоновича Тутковського
c.298-301
33
Наукова стаття
Техногенная составляющая баланса подземных вод как определяющий фактор при инженерной защите территории от подтопления
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
34
Матеріали конференції
Особенности обеспечения математических геофильтрационных моделей исходными данными
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2011
Математическое моделирование в образовании, науке и производстве. VII Международная конференция.
c.1-4
35
Наукова стаття
Виснаження та забруднення питних водоносних горизонтів в умовах інтенсивної експлуатації на території м. Києва
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.56 c.38-42
36
Наукова стаття
Техногенна складова інфільтраційного живлення ґрунтових вод як чинник змін гідрогеодинамічних умов на територіях ПМА
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.59 c.48-50
37
Тези
Аналіз даних режимних спостережень за рівнем ґрунтових вод у м. Києві.
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-2
38
Тези
Вивчення захищеності питних водоносних горизонтів від забруднення, як важливої умови геоекологічної рівноваги на територіях міських агломерацій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2012
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.214-216
39
Наукова стаття
Особливості дослідження стану підземної гідросфери як складової моніторингу небезпечних геологічних процесів територій промислово-міських агломерацій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
Чомко Дмитро Федорович
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
т.34 c.210-214
40
Наукова стаття
Картографічне моделювання в практиці екологічного моніторингу та екологічного управління
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2011
Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю
т.1 c.202-204
41
Тези
Особенности математического моделирования потоков грунтовых вод на урбанизированых территориях
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2011
Математическое моделирование в образовании, науке и производстве. VII Международная конференция.
c.71-73
42
Тези
Проблема виснаження та забруднення родовищ питних підземних вод на урбанізованих територіях.
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2011
Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів: Міжнародна науково-практична конференція
c.41-43
43
Матеріали конференції
Оцінка інтенсивності інфільтраційного живлення грунтових вод на території м. Києва за даними моделювання інфільтрації
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2009
Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти: Міжнародна конференція
c.1-5
44
Наукова стаття
Використання картографічного моделювання при вивчені підземної гідросфери
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2010
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія Геологія-Географія-Екологія
в.32 c.38-41
45
Тези
Особливості інформаційного забезпечення геофільтраційної схематизації при математичному моделюванні потоків грунтових вод на урбанізованих територіях
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2009
IX Міжнародна конференція "Моніторинг геологічних процесів" 2009, Київ
c.239-240
46
Матеріали конференції
Бази даних геолого-геофізичної інформації в системі моніторингу за станом геологічного середовища на території Київської агломерації
Вижва Сергій Андрійович
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
Цюпа Ірина Вікторівна
2006
Моніторинг геологічних процесів та екологічного стану середовища: Міжнародна наукова конференція
c.15-17
47
Наукова стаття
Аналіз динаміки рівнів ґрунтових вод лівобережжя м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2006
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.38 c.63-65
48
Наукова стаття
Структура бази даних геолого-геофізичної інформації в системі моніторингу за станом геологічного середовища на території Київської агломерації
Вижва Сергій Андрійович
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
Цюпа Ірина Вікторівна
2007
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
т.41 c.48-51
49
Тези
Вивчення процесу підтоплення території лівобережжя м. Києва із застосуванням ГІС-технологій та ПДГМ
Диняк Оксана Василівна
Кошляков Олексій Євгенович
Кошлякова Ірина Євгенівна
2005
Моніторинг небезпечних геологічних процесів та екологічного стану середовища: Всеукраїнська наукова конференція
c.202-203

Повернення до списку

Вгору