Автори, співробітники Університету

Кравець Ірина Мирославівна
Iryna Kravets

Ідентифікатор автора: 34853
Author Identifier Number Scopus: 57205670821 →
ResearcherID, Web of Science: O-3908-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 985

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Господарського права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 37, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Правові засоби зниження ризиків у підприємництві
Кравець Ірина Мирославівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2019
Support for entrepreneurship and innovation economy in the EU, Latvia and Ukraine law: International Intersectoral Conference
в.2 c.125-130
2
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
Винокурова Людмила Федорівна
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Черненко Олена Анатоліївна
Щербина Валентин Степанович
2019
Юрінком Інтер
c.1-816
3
Енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія. Господарське право
Горяєва Олександра Сергіївна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Орлюк Олена Павлівна
Пацурія Ніно Бондівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2019
Видавництво "Право" (енциклопедія)
т.15 c.1-784
4
Наукова стаття
Поняття бізнесу, його економіко-правова природа та співвідношення із суміжними категоріями
Кравець Ірина Мирославівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2018
Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал
в.3 (22) c.30-53
5
Наукова стаття
Види та функції ризиків у підприємництві
Кравець Ірина Мирославівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2018
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
в.6 (34) c.140-144
6
Наукова стаття
State of Legal Regulation of Bankruptcy by the Legislation of Ukraine
Кравець Ірина Мирославівна
Пацурія Ніно Бондівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2018
Utopía y Praxis Latinoamericana
в.23 (82) c.234-244
7
Наукова стаття
Accounting and financial reporting of economic entities: adaptation of Ukrainian legislation to the standards of the European Union
Боднар Тетяна Валеріївна
Кравець Ірина Мирославівна
Пацурія Ніно Бондівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2020
Law and Financial Markets Review
в.1 c.22-28
8
Наукова стаття
Класифікація товарів: господарсько-правовий аспект
Кравець Ірина Мирославівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2019
Економіка та право
в.2 (53) c.25-46
9
Наукова стаття
Поняття, види та склад торговельно-посередницьких правовідносин
Кравець Ірина Мирославівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2019
Право України
в.8 c.210 - 228
10
Тези
Класифікація ризиків у підприємництві
Кравець Ірина Мирославівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
2019
Наукові читання пам’яті академіка В.К. Мамутова
в.1 c.101-105
11
Матеріали конференції
Ринки як організатори торгівлі
Кравець Ірина Мирославівна
2018
Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу: Круглий стіл
12
Наукова стаття
Забезпечення соціального спрямування економічної системи України в умовах кризи: правові аспекти
Кравець Ірина Мирославівна
2018
Право України
т.1 в.42 c.126-132
13
Наукова стаття
Поняття та функції організаторів торгівлі за законодавством України
Кравець Ірина Мирославівна
2018
Право України
в.6 c.71-85
14
Підручник
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина)
Винокурова Людмила Федорівна
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Паракуда Ірина Вікторівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Щербина Валентин Степанович
2018
Видавництво "Ліра-К"
c.1-672
15
Матеріали конференції
Територіальні господарські системи
Кравець Ірина Мирославівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.123-125
16
Матеріали конференції
Суб’єктний склад національної інноваційної системи
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Правове забезпечення розвитку національної інноваційної системи в умовах глобалізації. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції
c.189-192
17
Матеріали конференції
Трансформація державних господарських систем в умовах ринкової економіки
Кравець Ірина Мирославівна
2016
Господарсько-правове забезпечення управління об’єктами державної власності. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції
c.91-97
18
Матеріали конференції
Територіальні та галузеві господарські системи
Кравець Ірина Мирославівна
2016
Методологія приватного права (теоретичний дискурс та практика застосування): Міжнародна науково-теоретична конференція, присвячена 20-річчю НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
c.171–175
19
Матеріали конференції
Предпринимательские структуры, гражданское общество и государство: правовые аспекты взаимодействия
Кравець Ірина Мирославівна
2016
Принеманские научные чтения (Роль гражданского общества, социального и правового государства в защите и реализации прав человека): Материалы VI международной научно-практической конференции. г. Гродно. В двух частях / ред. кол. А.А. Богустов [и др.].
в.Ч. 1 c.18-20
20
Навчальний посібник
Актуальні проблеми господарського права (Особлива частина)
Горяєва Олександра Сергіївна
Клепікова Ольга Вікторівна
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Паракуда Ірина Вікторівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Пожоджук Тетяна Богданівна
Попова Анастасія Володимирівна
Рєзнікова Вікторія Вікторівна
Россильна Ольга Василівна
Худенко Олександр Олександрович
Щербина Валентин Степанович
2016
Видавництво "Ліра-К"
c.1-800
21
Наукова стаття
Господарсько-правове забезпечення управління об’єктами державної власності
Кравець Ірина Мирославівна
2016
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Вінниця, 22-26 лютого 2016 р.) наук. ред. А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко; Донецький національний університет. – Маріуполь: ПрАТ «Газета «Приазовський робочий»
c.91-97
22
Наукова стаття
Господарські системи в умовах громадянського суспільства і правової держави: правові аспекти взаємодії
Кравець Ірина Мирославівна
2016
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.11 c.62-67
23
Тези
Типи сучасних господарських систем
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства: Круглий стіл
c.125-128
24
Матеріали конференції
Проблеми правового регулювання угод акціонерів в Україні
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Юридичні наукові дискусії як фактор сталого розвитку правової доктрини та законодавства
т.1 c.112–114
25
Матеріали конференції
Холдингова компанія як центр господарської системи
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
т.1 c.280–281
26
Матеріали конференції
Національна інноваційна система: поняття та склад
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Правове забезпечення економічного розвитку та екологічної безпеки суспільства: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 50-ій річниці створення Донецького національного університету та 30-ій річниці створення кафедри господарського права
т.1 c.112–114
27
Матеріали конференції
Система підприємницької корпорації в США
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Видавництво: Центр американських студій ФМВ ЛНУ ім. І. Франка
т.1 c.450–454
28
Матеріали конференції
Транснаціональні холдингові системи в контексті вдосконалення українського законодавства
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Международное право развития: современные тенденции и перспективы: международная конференция
т.1 c.40-42
29
Матеріали конференції
Ознаки центрів господарських систем
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Малиновські читання
т.1 c.131–132
30
Матеріали конференції
Инновационные отношения в Украине: основные проблемы совершенствования правового регулирования
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Перспективы развития частного права в странах Восточной Европы и СНГ: материалы научно-практической конференции (30 марта 2015 года): ABConsult Oppekeskus. Таллинн, 2015.
c.32-41
31
Наукова стаття
Суб’єкти організаційно-господарських повноважень у структурі господарських систем
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
т.2 c.88–93
32
Наукова стаття
Характерні риси сучасних господарських систем
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Наукові читання, присвячені пам’яті В.М. Корецького: збірник накових праць
т.1 c.114–117
33
Наукова стаття
Діалектика публічних та приватних інтересів при здійсненні органами державної влади організаційно-господарських повноважень
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Співвідношення приватних і публічних інтересів у сфері підприємницької діяльності: збірник наукових праць
т.1 c.123–144
34
Праці конференції
Діалектика публічних та приватних інтересів при здійсненні органами місцевого самоврядування організаційно-господарських повноважень
Кравець Ірина Мирославівна
2015
Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку. Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. С. Щербина (голова), В. І. Полюхович та ін. К. : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2015.
c.122-126
35
Довідник
Науково-практичний коментар Господарського кодексу України
Клепікова Ольга Вікторівна
Кравець Ірина Мирославівна
Пацурія Ніно Бондівна
Поєдинок Валерія Вікторівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2012
Юрінком Інтер
в.3 c.1-776
36
Навчальний посібник
Актуальні проблеми господарського права
Заярний Олег Анатолійович
Кологойда Олександра В'ячеславівна
Кравець Ірина Мирославівна
Лукач Ірина Володимирівна
Пацурія Ніно Бондівна
Повар Павло Олександрович
Поєдинок Валерія Вікторівна
Попова Анастасія Володимирівна
Радзивілюк Валерія Вікторівна
Щербина Валентин Степанович
2012
Юрінком Інтер
c.1-528
37
Наукова стаття
Понятие и назначение современных хозяйственных систем
Кравець Ірина Мирославівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.148.0000

Повернення до списку

Вгору