Автори, співробітники Університету

Кравець Тетяна Вікторівна
Kravets Tetiana Viktorivna

Ідентифікатор автора: 34865
Author Identifier Number Scopus: 14063413700 →
Кількість пошукових запитів автора: 684
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної кібернетики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: дослідження сумішей спостережень із змінними концентраціями, моделі штучних нейронних мереж та їх застосування до розв’язування прикладних задач, застосування методів математичної статистики до аналізу психофізіологічних даних, побудова моделей функціонування транспортних систем, економіко-математичне моделювання оподаткування

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 54, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 2, підручників - 2, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Wavelet Co-movement Estimation and Neural Network Forecasting for Energy Commodities, US Stock and US Dollar Indexes
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2019
EasyChair Preprint
т.2028
2
Матеріали конференції
Моделювання динаміки індексів фондових ринків методами вейвлет-когерентного аналізу
Кравець Тетяна Вікторівна
2019
Економіка.Фінанси Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху. Міжнародний форум EFBM 2019
т.1 в.1 c.79-80
3
Монографія
Актуальні проблеми прогнозування розвитку соціально-економічних систем
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
Федоренко Ірина Костянтинівна
Черняк Євген Олександрович
Черняк Олександр Іванович
Шпирко Віктор Васильович
2019
Мелітополь: Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні
c.1-456
4
Навчальний посібник
Теорія ймовірностей та математична статистика
Банна Оксана Леонідівна
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
Черняк Олександр Іванович
2019
Економічна думка
c.1-240
5
Наукова стаття
The Relationship between Oil and Gas Prices, Dow Jones and US Dollar Indexes: A Wavelet Co-movement Estimation and Neural Network Forecasting
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2019
6
Тези
Wavelet Analysis and Recurrent Neural Networks Application to Agricultural Market Investigation
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2019
11th International Conference The Economies of the Balkan and the Eastern European Countries in the Changing World
c.46-47
7
Наукова стаття
Оцінювання рівня виробничого потенціалу регіонів України з використанням нейронних мереж
Кравець Тетяна Вікторівна
Вергай Тетяна
2017
Бізнес Інформ
в.11 c.112-119
8
Наукова стаття
Estimation of the production potential of Ukraine's regions using kohonen neural network
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
Вергай Тетяна
2018
9
Наукова стаття
Software Packages for Econometrics: Financial Time Series Modeling
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
Крицун Катерина Ігорівна
2018
ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization, and Knowledge Transfer (ICTERI): Міжнародна конференція
в.826 c.188-208
10
Тези
Використання нейронних мереж для оцінки виробничого потенціалу
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2018
3rd East European Conference on Mathematical Foundations and Software Technology of Internet of Everything
c.27-28
11
Наукова стаття
Econometric modeling of financial time series volatility using software packages
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
Крицун Катерина Ігорівна
2017
12
Наукова стаття
Застосування пакетів прикладних програм в економетричному моделювання фінансових часових рядів
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2017
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць: МННЦ ІТіС
в.22 c.5-32
13
Тези
Кластеризація неплатоспроможних банків України
Кравець Тетяна Вікторівна
2017
V Міжнародна науково-методична конференція "Математичні методи моделі та інформаційні технології в економіці" (Чернівці 18 - 19 травня 2017 р.)
c.89-90
14
Наукова стаття
Fractal Analysis of Currency Market: Hurst Index as an Indicator of Abnormal Events
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2016
15
Наукова стаття
Фрактальний аналіз валютного ринку за допомогою моніторингу показника Херста
Кравець Тетяна Вікторівна
2015
Бізнес Інформ
т.1 в.11 c.125-131
16
Навчальний посібник
Дослідження операцій у транспортних системах у прикладах і задачах.
Кравець Тетяна Вікторівна
2014
Державний економіко-технологічний університет транспорту
c.1-199
17
Навчально-методичний комплекс
Теорія ймовірностей та математична статистика: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей денної та заочної форми навчання
Банна Оксана Леонідівна
Кравець Тетяна Вікторівна
Полосьмак Ольга Віталіївна
Черняк Олександр Іванович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-71
18
Наукова стаття
Ефекти синхронізації динаміки фондових індексів та курсів валют при мультифрактальному аналізі з використанням вейвлет технологій
Кравець Тетяна Вікторівна
Березнюк Оксана Володимирівна
2014
Бізнес Інформ
т.2 c.116-121
19
Наукова стаття
The synchronization effects of stock indices dynamics in the multifractal analysis using the wavelet technology
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2014
Revista Economica
т.66 c.41-57
20
Наукова стаття
Дослідження ефектів синхронізації динаміки європейських фондових індексів методами мультифрактального та когерентного аналізу
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2014
Економіко-математичне моделювання соціально-економічних систем: збірник наукових праць
т.19 c.237-252
21
Підручник
Практикум з вищої математики для економістів
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-177
22
Тези
Моделирование синхронного поведения фондовых индексов и курсов валют методами мультифрактального анализа
Кравець Тетяна Вікторівна
2014
The genesis of genius : collection of scientific articles and thesis of the International Scientific and Practical Congress of Economists and Lawyers Geneva (Switzerland)
т.2 c.28-32
23
Тези
Effects of synchronization dynamics of currency and stock indices in multifractal analysis using wavelet technology
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2014
Програма та тези доповідей II Міжнародної конференції «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток» (GCERECEEC’2014)
т.1 c.69-69
24
Монографія
Становлення економіки України у після кризовий період: ризики та проблеми розвитку
Кравець Тетяна Вікторівна
2012
Інше
т.2 c.1-416
25
Наукова стаття
Метод «Гусеница» - SSA та його використання в прогнозуванні світової ціни зернових
Кравець Тетяна Вікторівна
2013
Формування ринкових відносин в Україні
т.5 c.27.0000
26
Наукова стаття
Прогнозування цінової динаміки світового ринку зернових методом сингулярного спектрального аналізу
Кравець Тетяна Вікторівна
2013
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
т.1 c.83.0000
27
Наукова стаття
Моделювання доходностей фондових індексів методами вейвлет-аналізу
Кравець Тетяна Вікторівна
2013
Бізнес Інформ
т.1 c.103.0000
28
Наукова стаття
Wavelet analysis of the crisis effects in stock index returns // Ekonomika
Кравець Тетяна Вікторівна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.78.0000
29
Наукова стаття
Multifractal Analysis of Currency and Stock Indices Using Wavelet Technology // Ekonomika
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
2013
Current problems in information and computational technologies
т.3 c.296.0000
30
Наукова стаття
Зміна семантичного простору маскулінності в сучасній українській картині світу
Кравець Тетяна Вікторівна
2013
Українське мовознавство. Міжвідомчий науковий збірник
т.43 c.365-371
31
Наукова стаття
Гендерні стереотипи сексуальної поведінки в українській мовній картині світу (на матеріалі мас-медійних текстів).
Кравець Тетяна Вікторівна
2013
Таврійський національний університетт імені В.ІВернадського.-Сімферопль: ДІАЙПІ
т.26 c.80.0000
32
Наукова стаття
Зміна семантичного простору маскулінності в сучасній українській картині світу.
Кравець Тетяна Вікторівна
2013
33
Наукова стаття
Modeling of european stock indexes returns using wavelet analysis
Кравець Тетяна Вікторівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.65.0000
34
Наукова стаття
Вейвлет-аналіз фондових індексів України та Польщі в період кризи та релаксації
Кравець Тетяна Вікторівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.1 c.39.0000
35
Наукова стаття
Рейтингове оцінювання діяльності підприємств за допомогою модифікованого методу кластеризації
Кравець Тетяна Вікторівна
2010
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
c.171.0000
36
Наукова стаття
Прогнозування фіскальних ефектів при реформуванні системи оподаткування / В кн.: Прогнозування соціально-економічних процесів: сучасні підходи та перспективи: Монографія / За ред. О.І.Черняка, П.В.Захарченка. – Бердянськ: Видавець Ткачук О.В
Кравець Тетяна Вікторівна
2011
37
Наукова стаття
Определение индивидуальных особенностей динамики кардиоритма при тестировании оперативной памяти человека
Кравець Тетяна Вікторівна
2011
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.23 c.176.0000
38
Наукова стаття
Rating of enterprises’ activities by the modified cluster method // Ekonomika
Кравець Тетяна Вікторівна
2011
39
Тези
Порівняльний аналіз показників людського розвитку в Україні та в європейських країнах
Кравець Тетяна Вікторівна
2011
40
Наукова стаття
Rating estimations of enterprises: problems and modeling // Ekonomika
Кравець Тетяна Вікторівна
2009
41
Наукова стаття
Taxation modeling considering technical progress // Proceedings of International Conference “Global Challenges for Economic Theory and Practice in Central and Eastern European Countries”. Vilnius University
Кравець Тетяна Вікторівна
2010
42
Наукова стаття
Моделювання податкового навантаження з урахуванням технічного прогресу
Кравець Тетяна Вікторівна
2010
Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво
c.101.0000
43
Наукова стаття
Кластерізація динаміки ЕКГ людини за нейронною мережею Кохонена та Вейвлет-аналізом на основі функцій Кравчука
Кравець Тетяна Вікторівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
c.29.0000
44
Наукова стаття
Основні фактори психофізіологічного стану людини
Кравець Тетяна Вікторівна
Макарчук Микола Юхимович
Філімонова Наталя Борисівна
2008
45
Наукова стаття
Some aspects of construction of the enterprises rating estimatins // Research Papers of Wroclaw University of Economics
Кравець Тетяна Вікторівна
2009
46
Тези
Фондовий ринок: аспекти оцінювання ефективності // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції „Прогнозування соціально-економічних процесів” (ПСЕП-2009)
Кравець Тетяна Вікторівна
2009
47
Наукова стаття
Modeling of taxation that considers reproductation // Vilnius University. Economics
Кравець Тетяна Вікторівна
2008
48
Підручник
Вища математика для економістів
Кравець Тетяна Вікторівна
Ляшенко Олена Ігорівна
Слушаєнко Наталія Василівна
Черняк Олександр Іванович
Шпирко Віктор Васильович
2008
Вища математика для економістів
49
Тези
Modeling of taxation that considers reproductation // Abstracts of Conference “Economic Transformation of Central and Eastern European Countries”, Vilnius
Кравець Тетяна Вікторівна
2008
50
Тези
Модель податків з врахуванням технічного прогресу // Тези доповідей 13 Всеукраїнської науково-методичної конференції “Проблеми економічної кібернетики”
Кравець Тетяна Вікторівна
2008
51
Наукова стаття
Модель оподаткування заробітної плати з урахуванням вкладеного капіталу
Кравець Тетяна Вікторівна
2006
Економічна кібернетика
т.1 в.1 c.38-45
52
Наукова стаття
Модель оподаткування з урахуванням відтворення виробництва
Кравець Тетяна Вікторівна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.46.0000
53
Тези
Применение возможностей дистанционного обучения для работы с одаренными детьми
Кравець Тетяна Вікторівна
Слушаєнко Наталія Василівна
2007
Тезисы VIII Междунар. науч.-метод. конф. "Интеллектуальная и творческая одаренность. Проблемы. Концепции. Перспективы." Париж, Франция.
c.80.0000
54
Тези
Моделювання трудової активності
Кравець Тетяна Вікторівна
Слушаєнко Наталія Василівна
2007
Матеріали Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. школи-конференції "Сучасні проблеми науки та освіти". Алушта
c.314.0000

Повернення до списку

Вгору