Автори, співробітники Університету

Кравченко Володимир Анатолійович
Kravchenko Volodymyr Anatoliyovuch

Ідентифікатор автора: 34869
Кількість пошукових запитів автора: 2005

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: НДС Центр економічних досліджень
Посада: завідувач

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: ризик-менеджмент, управління підприємницькими ризиками, маркетингові дослідження, економічні закони, фінансовий менеджмент, інтелектуальна власність,

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 117, з них наукових статей (наукові публікації) - 56, монографій - 4, підручників - 1, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 31, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
RISK MANAGEMENT IN THE FIELD OF PUBLIC FINANCE IN UKRAINE
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2019
Public Policy and Administration
в.4
2
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Монографія
7 сходинок підготовки успішної дисертації
Кравченко Володимир Анатолійович
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Старостіна Алла Олексіївна
2019
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
4
Матеріали конференції
Підприємницькі університети в Україні: першочергові завдання
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 25 травня 2018 року
c.210-213
5
Навчальний посібник
Маркетинг. Навчальний посібник / Старостіна А.О., Кравченко В.А., Пригара О.Ю., Ярош-Дмитренко Л.О. / За заг.ред. проф. Старостіної А.О.
Кравченко Володимир Анатолійович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2018
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
6
Наукова стаття
Оцінка результатів наукової діяльності в класичних університетах підприємницького типу в умовах євроінтеграції
Кравченко Володимир Анатолійович
Осецький Валерій Леонідович
Старостіна Алла Олексіївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.4(199) c.35-45
7
Наукова стаття
Становлення підприємницьких університетів в Україні: теоретичні засади та напрями практичного моделювання
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2018
Україна 2030. Консолідація мислення – консолідація дій. Green Paper Політики збалансованого розвитку
c.119-121
8
Праці конференції
Євроінтеграційний вектор розвитку української науки і університети підприємницького типу
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2018
Збірник тез доповідей ІІІ Міжнародного євразійського конгресу економіки і соціальних наук. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2018. - 219 с.
c.29-32
9
Розділ монографії
Управління фіскальними ризиками в рамках реформування сфери публічних фінансів в умовах євроінтеграційної політики
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
c.120-146
10
Словник
Маркетинг. Термінологічний словник
Кравченко Володимир Анатолійович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
11
Тези
Developing public finance of Ukraine under eurointegration reforms: theory, practice and risks
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2018
Workshopon "Modernization, Westernization, and Democratization of Public Financial Management”
c.30-31
12
Матеріали конференції
Стан ризикованості підприємницької діяльності в умовах реалізації євроінтеграційного вектору економіки України
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва", 25.11.2016
т.3 c.260-261
13
Матеріали конференції
The modern financing status of Ukrainian science and the implementation of its new institutional model
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.33-38
14
Монографія
7 сходинок підготовки успішної дисертації
Кравченко Володимир Анатолійович
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
т.1 c.1-276
15
Наукова стаття
The modern financing status of Ukrainian science and the implementation of its new institutional model
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2017
Anti-crisis management: state, region, enterprise
c.65-69
16
Тези
Врахування відмінностей в ризикованості бізнес-середовища в Україні при здійсненні макроекономічної підтримки підприємництва
Кравченко Володимир Анатолійович
2017
Міжнародні наукові та інноваційно-інвестиційні програми: досвід та результати / Збірник тез доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. - 274 с.
c.107-110
17
Тези
Врахування стану ризикованості малого та середнього бізнесу в м. Києві для його ефективної державної підтримки
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2017
Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання
c.54-55
18
Тези
Врахування стану ризикованості малого та середнього бізнесу в м. Києві для його ефективної державної підтримки
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2017
Збірник тез доповідей сьомої Всеукраїнської науково-практична конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ», Харків 29 листопада 2017 р.
c.181-182
19
Матеріали конференції
Можливості та ризики використання принципів «справедливої торгівлі» в діяльності українських підприємств
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
Матеріали міжнародного симпозіуму „Соціальна та економічна солідарність – український вибір”
c.25-26
20
Матеріали конференції
Entrepreneurship as important factor of implementation of European vector of economic development of Ukraine
Кравченко Володимир Анатолійович
2016
Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results: International scientific and practical conference
c.141-142
21
Наукова стаття
Інноваційно-маркетингові підприємницькі ризики та основні напрями державної підтримки управління ними
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки:МатеріалиXVI Міжнародної науково-практичної конференції
c.70-74
22
Наукова стаття
Наближення до європейської моделі споживання алкоголю за рахунок зменшення ризиків українських споживачів на ринку вина
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.186 c.14-19
23
Праці конференції
Международные маркетинговые исследования - залог успеха украинских компаний на европейском рынке
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
International scientific-practical conference «Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization»
c.186-189
24
Праці конференції
Implementation of “fair trade” principles in Ukrainian-EU business relations
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми економіки та управління підприємствами України в умовах європейської інтеграції", Дніпропетровськ, 21-22 квітня 2016 р.
25
Розділ монографії
Врахування культурних чинників при проведенні національних та міжнародних маркетингових досліджень (на прикладі ставлення до ризику)
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
GLOBALNE ASPEKTY EKONOMII ŚWIATOWEJ I STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WARUNKACH NIESTABILNOŚCI GOSPODARCZEJ : monografia
c.328-338
26
Тези
Міжнародні маркетинигові дослідження та їх особливості
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІV міжнародної науково-практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016 р., Харків) / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків
т.3 c.308
27
Тези
Ідея та практика безвізового режиму України з ЄС: основні маркетингові ризики
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
ХІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО - ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "Маркетинг та логістика в системі менеджменту"
c.281-283
28
Тези
Макроекономічна підтримка в сфері управління кадровими ризиками на українських підприємствах: складнощі на шляху реалізації євроінтеграційного вектору
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2016
Всеукраїнської науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ», 2016, Харків
29
Монографія
Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография
Длігач Андрій Олександрович
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Кузьома Олена Юріївна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.1-348
30
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Практикум
Булкот Оксана Вікторівна
Журило Вікторія Володимирівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Пригара Ольга Юріївна
Савчук Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2015
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.1-412
31
Наукова стаття
Маркетингові дослідження: визначення мети та практика розробки анкети (на прикладі ризиків споживачів на ринку вина)
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.173 c.6-12
32
Наукова стаття
Підприємницькі ризики в умовах глобалізації та переходу до нових моделей функціонування національних економік
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.8-12
33
Розділ монографії
Международные маркетинговые исследования и управление предпринимательскими рисками в условиях глобализации: сущность, взаимосвязи, возможности использования для повышения конкурентоспособности// Глобальные трансформации международной экономической системы
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.5-26
34
Тези
Competitive Position of Italian Manufacturers in the Ukrainian Market of Home Appliances
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Сучасні виклики розвитку світової економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.212-215
35
Тези
Управління ризиками фінансування грантових проектів соціально-економічного напряму в класичних університетах з урахуванням індексування в міжнародних бібліометричних базах даних
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Національні моделі економічних систем: формування, управління, трансформації: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.111-113
36
Тези
Підприємницькі ризики в умовах мирного та квазівоєнного періодів функціонування української економіки: тенденції та закономірності
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.277-280
37
Тези
Основні характеристики ризик-стану підприємницької діяльності в сучасній Україні
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Міжнародна науково-практична конференція
т.23 c.235
38
Тези
Дотримання принципів «справедливої торгівлі» задля забезпечення соціального розвитку та ефективного управління підприємницькими ризиками
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Економічна теорія: еволюція парадигми та революційні гіпотези: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.145-147
39
Матеріали конференції
Регіональна типологія підприємницьких ризиків в умовах сучасної України
Кравченко Володимир Анатолійович
2014
40
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи бакалавра для студентів за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»
Базилевич Віктор Дмитрович
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-58
41
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання випускної кваліфікаційної роботи магістра для студентів за напрямом підготовки «Міжнародна економіка»
Базилевич Віктор Дмитрович
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-74
42
Наукова стаття
Еволюція теоретичних підходів до дослідження підприємницьких ризиків
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.162 c.12-19
43
Наукова стаття
Управління ризиками та змінами в процесі капіталізації інтелектуальної власності університетських вчених
Кравченко Володимир Анатолійович
Новікова Ірина Едуардівна
2012
Учений інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи. Збірник матеріалів третьої міжнародної наукової конференції молодих учених (17 травня 2012 р.) Нац. Б-ка України ім. В.І. Вернадського
т.1 c.8-12
44
Наукова стаття
Інституційна форма міжетноконфесійної економічної співпраці як важливий чинник управління ризиками в проведенні ринкових реформ в Україні: історичний аспект
Кравченко Володимир Анатолійович
Новікова Ірина Едуардівна
2013
Соціально-економічні домінанти людського і технологічного розвитку України: Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції
т.1 c.246-250
45
Наукова стаття
Вплив економічних законів на інноваційну функцію підприємницького ризику
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
46
Наукова стаття
Кластеры и управление рисками в деятельности инновационно-ориентированных предприятий
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
47
Тези
Форми та методи управління найбільш значимими підприємницькими ризиками в сучасних умовах
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
Програма та тези доповідей II Міжнародної конференції «Глобальні виклики для навколишнього середовища і ресурсної економіки в країнах Центральної та Східної Європи: безпека та сталий розвиток» (GCERECEEC’2014)
c.47
48
Тези
Гранти і тендери у фінансуванні університетської науки
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
Об’єднанi наукою: перспективи мiждисциплiнарних дослiджень: матеріали круглого стола (Київ, 10-11 листопада 2014 р.)
c.10
49
Тези
Підприємницькі ризики в рамках кругообігу капіталу
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
Ринкові, державні та корпоративні структури в умовах глобальних трансформацій: Міжнародна науково-практична конференція
c.89-92
50
Тези
Комп‘ютерне моделювання в практиці управління маркетинговими підприємницькими ризиками.
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
Інформаційні технології: наука, техніка, освіта, здоров‘я: тези доповідей ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-17 жовтня 2014, Харків)
c.212
51
Тези
Теоретичні концепції дослідження управління підприємницькими ризиками в умовах української економіки.
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Миколаїв 31 жовтня 2014 р.)
c.31
52
Тези
Структура підприємницьких ризиків в умовах сучасної української економіки
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 14-15 листопада 2014 р.)
c.57
53
Тези
Основні чинники підприємницьких ризиків в умовах сучасної української економіки.
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2014
Виробничо-експортний потенціал національної економіки: Матеріали доповідей Міжнародно науково-практичної конференції (м. Ужгород, 3-4 жовтня 2014 р.) За заг. ред.: М.М.Палінчак, В.П. Приходько.
c.95-98
54
Матеріали конференції
Ефективний ризик-менеджмент як чинник національної конкурентоспроможності
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Добробут націй в умовах глобальної нестабільності. Збірник наукових праць третьої міжнародної науково-практичної конференції: частина І. 99 с.
т.1 c.82-83
55
Матеріали конференції
Актуальні проблеми державної підтримки діяльності інноваційно-активних підприємств
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: VII форум (Київ, 24-25 жовтня 2013 р.), відп. ред. В.С.Шовкалюк. - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - 352 с.
c.151-157
56
Матеріали конференції
Інтегральний підхід до управління ризиками в Україні: проблеми застосування на макро- та мікрорівнях економіки
Кравченко Володимир Анатолійович
2013
Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи : Матеріли VIII міжнар. Наук. -практ. Конф. (29-30 березня 2013 р. , м. Одеса). / ОНУ їм. І. І. Мечникова", 29-30 березня 2013 р.
c.129-131
57
Матеріали конференції
Ризик-менеджмент та соціальна відповідальність: складний взаємозв’язок
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
ХІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ Особистість, суспільство, держава:розуміння свободи і відповідальності Організатори: ВНЗ «Національна академія управління» Центр перспективних соціальних досліджень Мінсоцполітики та НАН України 17 травня 2012 р
c.32-34
58
Матеріали конференції
Зовнішньоторговельні ризики та управління ними в діяльності малих та середніх підприємств КНР і України
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
Актуальні проблеми розвитку суспільства: історична спадщина, реалії та виклики ХХІ століття: матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції
c.19-24
59
Наукова стаття
Міжнародному бізнесу – маркетингову підтримку.
Бутенко Наталія Василівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Маркетинг в Україні
т.2 c.0.0000
60
Наукова стаття
Використання інтелектуальної власності науковців університету в рамках концепції відкритих інновацій: можливості та ризики для України
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.144 c.47 - 51
61
Наукова стаття
Marketing risks: essence and place in structure of the Ukrainian enterpises risk-profile
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Логістика
т.762 c.205-212
62
Наукова стаття
Construction of economic categories: case of enterpise risk
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Ekonomika
т.92 c.192-200
63
Наукова стаття
Нові підходи до державної підтримки діяльності інноваційно-активних підприємств: ризико-враховуючий та кластерно-спрямований
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Наука та інновації
т.1 c.151-156
64
Тези
Ризики в діяльності комунальних підприємств: основні види та методи управління
Кравченко Володимир Анатолійович
2013
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.13 c.46-49
65
Тези
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності сучасного університету: необхідність, можливості, ризики
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Комерціалізація результатів науково-технічної діяльності. Конференція, 2013, КНЕУ
т.1 c.45-56
66
Тези
Актуальні проблеми державної підтримки діяльності інноваційно-активних підприємств
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Трансфер технологій та інновації: конкурентоспроможна економіка і сталий розвиток: VII форум (Київ, 24-25 жовтня 2013 р.), відп. ред. В.С.Шовкалюк. - К.: НТУУ "КПІ", 2013. - 352 с.
c.151-157
67
Тези
Нові підходи до державної підтримки діяльності інноваційно-активних підприємств: ризико-враховуючий та кластерно-спрямований
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2013
Актуальные вопросы и организационно-правовые основы международного сотрудничества в сфере высоких технологий // Материалы VІІІ Международной научно-практической конференции – К.: ГП «Укртехинформ», 2013. – 259 с.
c.97-111
68
Тези
ІНФОРМАЦІЙНІ РИЗИКИ В ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Міжнародна науково-практична конференція “Інформаційне суспільство: cтан і перспективи розвитку в світлі регіональних особливостей” 11-14 жовтня 2012 року
c.53-56
69
Тези
УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ РИСКАМИ: СУТЬ И ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2012
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ VI МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ «МИХОИЛО-АРХАНГЕЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ»
c.371-375
70
Наукова стаття
Аналіз привабливості українського ринку для малих і середніх підприємств КНР: модель, практика, зовнішньоторговельні ризики
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.132 c.20-24
71
Наукова стаття
Зовнішньоторговельні ризики в умовах світової фінансово-економічної кризи: порівняльний аналіз діяльності українських та угорських компаній
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Зовнішня торгівля: право та економіка
т.4 c.5-10
72
Наукова стаття
Маркетинг персоналу як чинник управління підприємницькими структурами
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.111.0000
73
Наукова стаття
Міжнародному бізнесу – маркетингову підтримку
Бутенко Наталія Василівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Пащук Лідія Віталіївна
2012
Маркетинг в Україні
т.4 c.15-19
74
Наукова стаття
ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2012
Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право: науковий журнал
т.5 c.13-18
75
Наукова стаття
Сутність та практичне застосування методики конструювання категоріального апарату економічної науки (на прикладі понять «глобалізація» та «підприємницький ризик»)
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.128 c.5-11
76
Підручник
Маркетингові дослідження національних та міжнародних ринків
Кравченко Володимир Анатолійович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2012
К. : Лазурит-Поліграф (навчальний посібник)
c.1-480
77
Тези
Выявление и анализ предпринимательских рисков: теория и практика
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Международная научная конференция «Учет, аудит, анализ: наука в условиях глобализации и инноваций» (Вильнюс, 2012, 29-30 марта). Научные труды. Часть 2.
c.691.0000
78
Тези
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЕ РИСКИ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Проблемы современной экономической теории: материалы II Международной научно-практической конференции, посвященной 65-летию кафедры общей экономической теории экономического факультета Башкирского государственного университета (16-17 ноября 2012 г.)
т.1 c.38-44
79
Тези
Total ozone ckimatology over Kyiv
Грицай Асен Васильович
Грицай Зоя Іванівна
Данилевський Василь Олексійович
Євтушевський Олександр Михайлович
Кравченко Володимир Анатолійович
Міліневський Геннадій Петрович
2012
Астрономія та фізика космосу в Київському університеті: Міжнародна наукова конференція (Astronomy and Space Physics in Kyiv University)
80
Тези
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНЯТИЯ БИЗНЕС РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РЫНОЧНОЙ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТИ
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Теорія та практика управління економічним розвитком: Міжнародна науково-практична конференція
c.95-98
81
Тези
Управління підприємницькими ризиками в умовах системно-трансформаційних перетворень: особливості та закономірності (на прикладі зовнішньоторговельної діяльності підприємств України та Угорщини)
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2012
Фірма та ринок в умовах інституціоналізації економічного розвитку, Одеса, 27-29 вересня 2012 р.
c.45-47
82
Тези
Теоретичні підходи до дослідження проблем управління ризиками в економіці
Кравченко Володимир Анатолійович
2012
Матеріали НАУКОВО - ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ “Особистість, суспільство, держава: розуміння свободи і відповідальності”, К. 2012
c.45-47
83
Матеріали конференції
Риск-менеджмент в высшей школе
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2011
84
Наукова стаття
Міжнародний імідж країни: практичні аспекти аналізу
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2011
Маркетинг в Україні
т.3 c.49-58
85
Наукова стаття
Ефективне управління ризиками – важливий чинник формування сили банківського бренду
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2010
Маркетинг в Україні
т.6 c.16-23
86
Наукова стаття
Міжнародний імідж країни: сутність, фактори формування, рівні сприйняття
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2010
Маркетинг в Україні
т.4 c.61-66
87
Наукова стаття
Управління ризиками в економіці: сучасний стан та інтегральній підхід
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2009
Електронні видання
88
Наукова стаття
Управління підприємницькими ризиками: макрорівнева підтримка
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2009
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.6 c.0.0000
89
Наукова стаття
Підприємницькі ризики та регуляторна політика держави
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.113
90
Наукова стаття
Виявлення та опис підприємницьких ризиків: практичний алгоритм для українського бізнесу
Кравченко Володимир Анатолійович
2008
Вісник Запорізького національного університету
91
Наукова стаття
Диференціація напрямків державної підтримки підприємництва на основі комплексів домінуючих підприємницьких ризиків
Кравченко Володимир Анатолійович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
92
Наукова стаття
Світовий досвід управління підприємницькими ризиками: історія та здобутки
Кравченко Володимир Анатолійович
2008
93
Наукова стаття
Методи управління підприємницькими ризиками: теорія та практика
Кравченко Володимир Анатолійович
2008
94
Наукова стаття
Управління ризиками реалізації Державної програми економічного і соціального розвитку України // Вісті Українського фінансово-економічного інституту
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2008
95
Наукова стаття
Обстеження інноваційно активних малих і середніх підприємств міста Києва
Жилінська Оксана Іванівна
Комашко Олег Валентинович
Кравченко Володимир Анатолійович
2008
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.16 в.1 c.106-116
96
Наукова стаття
Управление предпринимательскими рисками: современные тенденции // Проблемы современной экономической теории: Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию кафедры общей экономической теории БашГУ
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2007
97
Наукова стаття
Управління підприємницькими ризиками – важливий інструмент підвищення конкурентоспроможності
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
c.92.0000
98
Наукова стаття
Врахування зовнішньоекономічних ризиків при оцінці привабливості міжнародних товарних ринків
Кравченко Володимир Анатолійович
Пригара Ольга Юріївна
Старостіна Алла Олексіївна
2007
99
Наукова стаття
Сучасні проблеми управління маркетинговими ризиками
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2007
100
Наукова стаття
Программа управления предпринимательскими рисками: содержание и этапы разработки
Кравченко Володимир Анатолійович
2007
101
Наукова стаття
Міжнародна нормативна база управління підприємницькими ризиками та можливості її застосування в Україні
Кравченко Володимир Анатолійович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
102
Наукова стаття
Підприємництво та підприємницькі ризики
Кравченко Володимир Анатолійович
2007
Вісник Запорізького національного університету
103
Наукова стаття
Сучасні стандарти ризик-менеджменту: основа для побудови дієвої системи управління маркетинговими ризиками компанії
Кравченко Володимир Анатолійович
2007
104
Наукова стаття
Сучасна методика управління підприємницькими ризиками: сутність та проблеми впровадження на українських підприємствах
Кравченко Володимир Анатолійович
2007
105
Наукова стаття
Стан управління підприємницькими ризиками: українська специфіка
Кравченко Володимир Анатолійович
2007
106
Наукова стаття
Фактори підприємницьких ризиків в умовах постсоціалістичної трансформаційної економіки: стан та динаміка
Кравченко Володимир Анатолійович
2007
107
Наукова стаття
Послесловие, или ответы на неизбежные вопросы читателей Послесловие к книге «Риск-менеджмент
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2007
108
Праці конференції
Управление предпринимательскими рисками: современные тенденци
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2007
109
Наукова стаття
Ризик-менеджмент у малому бізнесі: проблеми та перспективи
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.86 c.85.0000
110
Наукова стаття
Риск-менеджмент – необходимый инструмент эффективного бизнеса
Кравченко Володимир Анатолійович
2006
111
Наукова стаття
Риск-менеджмент. Три главных вопроса
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2005
112
Наукова стаття
Маркетинговые исследования – действенный инструмент управления рисками в международном бизнесе
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2005
113
Наукова стаття
Сприймані ризики: теоретичні підходи
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2003
114
Наукова стаття
Ризик-менеджмент в маркетингу: комп’ютерне моделювання
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2003
115
Риск-менеджмент в маркетинге
Кравченко Володимир Анатолійович
Старостіна Алла Олексіївна
2002
116
Наукова стаття
Ризик-менеджмент
Кравченко Володимир Анатолійович
2002
117
Наукова стаття
Страховий бізнес в Україні з погляду маркетолога
Кравченко Володимир Анатолійович
2001

Повернення до списку

Вгору