Автори, співробітники Університету

Кравченко Олександр Іванович

Ідентифікатор автора: 34874
Кількість пошукових запитів автора: 226

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: науковий співробітник

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 36, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Прoфесio-психoгрaмa (iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйний aспект) прoфесiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх oфiцерiв Збрoйних Сил Укрaїни
Кравченко Олександр Іванович
2019
Журнал "Молодь і ринок"
в.2(169) c.139 – 144
2
Наукова стаття
Структура моделі інформаційно-комунікаційної культури майбутніх офіцерів Збройних Сил України
Кравченко Олександр Іванович
2019
Наукові записки. Психолого-педагогічні науки
в.1 c.167-174
3
Наукова стаття
Pedagogical principles within the structure of forming information and communication culture in future officers
Кравченко Олександр Іванович
2019
Science and society: Collection of scientific articles
c.158-161
4
Наукова стаття
Аналіз способів ведення моніторингу радіо простору за допомогою SDR технології
Кравченко Олександр Іванович
Охрамович Михайло Миколайович
Шевченко Валерій Віталійовича
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.37-46
5
Наукова стаття
Характеристика професійних педагогічних компонентів офіцера як одних із складових ефективної діяльності виховання особового складу
Кравченко Олександр Іванович
Рижиков Вадим Степанович
2018
Науковий вісник інноваційних технологій
в.1 (17) c.44 – 49
6
Наукова стаття
Теоретичні основи суті та практичне значення патріотичної виховної складової у формуванні сучасного офіцера в системі військової освіти України сьогодення
Кравченко Олександр Іванович
Рижиков Вадим Степанович
2017
Науковий вісник інноваційних технологій
в.4(17) c.8-18
7
Тези
Сучасні радіосистеми для моніторингу радіопростору на базі SDR технології при веденні інформаційно-психологічних операцій
Кравченко Олександр Іванович
Охрамович Михайло Миколайович
Шевченко Валерій Віталійовича
2018
Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.169
8
Тези
Технологія SDR як спосіб удосконалення засобів зв’язку військового призначення
Кравченко Олександр Іванович
Охрамович Михайло Миколайович
Шевченко Валерій Віталійовича
2018
ХХІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Теорія та практика створення, розвитку і застосування високотехнологічних систем спеціального призначення з урахуванням досвіду антитерористичної операції»
c.176-178
9
Тези
Модель ведення радіорозвідки на базі SDR-технології як складова ефективного управління при веденні інформаційно-психологічних операцій
Кравченко Олександр Іванович
2018
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.133
10
Тези
Особливості моніторингу радіо-простору на базі SDR-технології
Кравченко Олександр Іванович
Охрамович Михайло Миколайович
Шевченко Валерій Віталійовича
2018
Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави: Науково-практична конференція
c.246-248
11
Тези
Методичні засади проведення воєнних ігор
Браун Вадим Олегович
Кравченко Олександр Іванович
2018
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
c.295
12
Наукова стаття
Особливості застосування інформаційних технологій у вищому навчальному закладі в Україні
Кравченко Олександр Іванович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.53 c.202-209
13
Наукова стаття
Моделювання практики використання системного підходу в побудові професійної підготовки у ВВНЗ України
Кравченко Олександр Іванович
Рижиков Вадим Степанович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.166-173
14
Наукова стаття
Моделі дистанційного навчання для підготовки військових фахівців в Україні
Кравченко Олександр Іванович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.55 c.208-215
15
Тези
Моделі дистанційного навчання для підготовки військових фахівців в Україні
Кравченко Олександр Іванович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.162
16
Тези
Особливості системи дистанційної освіти у вищому військовому навчальному закладі України
Кравченко Олександр Іванович
2017
Українське військо: сучасність та історична ретроспектива: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.124-125
17
Тези
Формування системного підходу психолого-педагогічного забезпечення професійної компетентності майбутнього офіцера Збройних Сил України
Кравченко Олександр Іванович
2017
Соціально-психологічний портрет військового професіонала:збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 грудня 2017 р.
c.67-70
18
Тези
Сутність моделі дистанційного навчання для підготовки військових фахівців в Україні
Кравченко Олександр Іванович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.41
19
Наукова стаття
Аналіз підготовки інженерів у вищому навчальному закладі технічного профілю в Україні
Кравченко Олександр Іванович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.52 c.208-214
20
Тези
Педагогічна взаємодія викладача і студентів під час використання нових інформаційних технології навчання у ВНЗ технічного профілю
Кравченко Олександр Іванович
Віхтюк Олександр олександрович
2016
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.15
21
Тези
Модель учня як базовий компонент інтелектуальних навчальних систем в дистанційному навчанні
Кравченко Олександр Іванович
Віхтюк Олександр олександрович
2016
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.30
22
Тези
Особливості застосування інформаційних технологій у вищому навчальному закладі в Україні
Кравченко Олександр Іванович
2016
Тези доповідей XIІ Міжн. н.-практ. конф. "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", 26 ХІ 2016.
c.53
23
Навчальний посібник
Основи побудови військових засобів вимірювання: електронне видання
Гахович Сергій Вікторович
Демченко Сергій Володимирович
Добровольський Віктор Брониславович
Кравченко Олександр Іванович
Пампуха Ігор Володимирович
2014
http://mil-study.univ.kiev.ua
24
Наукова стаття
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у навчально-виховному процесі вищого навчального закладу
Кравченко Олександр Іванович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.206-213
25
Наукова стаття
Розробка методу забезпечення підвищення якості виявника-розрізнювача нерівнопотужних ФМ сигналів за рахунок неузгодженої фільтрації
Кравченко Олександр Іванович
Савков Павло Анатолійович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.55.0000
26
Наукова стаття
Analysis of the different kinds of food by semiconductor SnO2/p-Si sensors.
Бех Ігор Іванович
Кравченко Олександр Іванович
Телега Володимир Миколайович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка
т.17 c.25.0000
27
Праці конференції
About sensitivity for alcohol vapor by barrier structures based on nanoscale films In2O3+5% SnO2. // Proc. XII International Young Scientists’ conference on Applied Physics.- May, 23-26, 2012, Kyiv, Ukraine
Кравченко Олександр Іванович
2012
28
Тези
Методика оцінювання якості освіти ВВНЗ// м. Одеса, Дев’ята регіональна конференція студентів і молодих науковців «інформатика, інформаційні системи та технології»
Кравченко Олександр Іванович
2012
Праці конференції
c.62.0000
29
Тези
Методологічні підстави комп’ютеризації в сфері освіти// м. Київ, Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів «Сучасні проблеми розбудови Збройний Сил України»
Кравченко Олександр Іванович
2012
Праці конференції
c.73.0000
30
Тези
Основні принципи стиснення відеоінформації та використання їх в сучасних системах передавання і зберігання інформації// м. Київ, VIII Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
Кравченко Олександр Іванович
Лалетін Сергій Павлович
Савран Віталій Олександрович
2012
Праці конференції
c.51.0000
31
Наукова стаття
Особливості сучасних автоматизованих систем навчання
Кравченко Олександр Іванович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.115.0000
32
Наукова стаття
Investigation of the elemental structure of SnO2 films dopped with Pt heterostructure of SnO2/Si
Кравченко Олександр Іванович
Телега Володимир Миколайович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка
33
Тези
Дослідження кінетики десорбції з напівпровідникового газового сенсора мас-спектрометричним методом // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-4)Одеса 28.06-02.07.2010
Кравченко Олександр Іванович
Телега Володимир Миколайович
2010
34
Праці конференції
The investigation of elemntal composition of SnO2/Si heterostructure with dopped and undopped SnO2 films - V International conference “Electronics and Applied Phуsics”.- October 21-24, 2009.- Kyiv, Ukraine
Кравченко Олександр Іванович
Телега Володимир Миколайович
2009
35
Тези
Kinetics investigation of the semiconductor gas sensor based on heterofunction
Кравченко Олександр Іванович
Телега Володимир Миколайович
2009
36
Наукова стаття
Соціально-психологічний тренінг у формі ділової гри – ефективна технологія навчання у вищій школі
Кравченко Олександр Іванович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.201.0000

Повернення до списку

Вгору