Автори, співробітники Університету

Кравченко Михайло Георгійович
Kravchenko Mykhailo Georgijovuch

Ідентифікатор автора: 34891
Кількість пошукових запитів автора: 975

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: НДС Центр досліджень проблем прав людини
Посада: старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: с.н.с.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 103, з них наукових статей (наукові публікації) - 62, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 19, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 12

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Сучасний стан та перспективи утвердження та забезпечення прав людини Українською державою
Кравченко Михайло Георгійович
2019
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.59 c.50-56
2
Наукова стаття
Key legal aspects of the household waste management in Ukraine
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Akademos
т.4 c.13-18
3
Наукова стаття
Універсальність як визначальна характеристика сутності основних прав людини
Косілова Ольга Іванівна
Кравченко Михайло Георгійович
2019
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.62 c.52-61
4
Матеріали конференції
Нормативне закріплення системи джерел адміністративного права України: проблеми та перспективи
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.131-133
5
Матеріали конференції
Чотири практичних проблеми реформування сфери управління побутовими відходами в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.49-51
6
Матеріали конференції
Електронний реєстр побутових відходів в Україні: проблеми та перспективи
Кравченко Михайло Георгійович
2018
International scientific-practical conference “The development of legal sciences: problems and solutions”: Conference Proceedings
c.41-43
7
Наукова стаття
Система екоресурсного права України
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.48 c.55-69
8
Наукова стаття
Права людини як мета співпраці держави та громадянського суспільства у сфері управління побутовими відходами в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.51 c.73-80
9
Наукова стаття
Джерела екоресурсного права
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.1 в.1 c.155-157
10
Наукова стаття
Система джерел екоресурсного права
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Науковий журнал “Право і суспільство”. - ВНПЗ “Дніпропетровський гуманітарний університет”
т.3 c.127-132
11
Наукова стаття
Напрямки публічної політики у сфері управління побутовими відходами в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Eurasian Academic Research Journal
т.3 c.137-143
12
Наукова стаття
Органи виконавчої влади як суб’єкти управління побутовими відходами в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.51 c.198-201
13
Наукова стаття
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року як джерело екоресурсного права України
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Право і суспільство
т.4 c.173-178
14
Наукова стаття
Європеїзація муніципального управління побутовими відходами в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 в.4 c.7-11
15
Наукова стаття
Перспективи європеїзації управління побутовими відходами в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Право і суспільство
т.5 в.2 c.116-121
16
Наукова стаття
Реформування інституту приватних осіб суб’єктів делегованих повноважень як крок до європеїзації управління побутовими відходами в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.2 в.52 c.52-55
17
Наукова стаття
Waste as a type of Public Property
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Адміністративне право і процес
т.3 c.67-78
18
Матеріали конференції
Екоресурсне право у системі адміністративного права України
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку
c.53-57
19
Матеріали конференції
Шляхи підвищення ефективності імплементації, у національне законодавство України, положень Директив ЄС у сфері управління відходами
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
c.209-210
20
Матеріали конференції
Підходи до розуміння категорії управління побутовими відходами за законодавством України та ЄС
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Людина і закон: публічно-правовий вимір : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.73-76
21
Матеріали конференції
Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Губанов Олег Олександрович
Кравченко Михайло Георгійович
Малюга Леся Юріївна
Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна
Орлеан Андрій Михайлович
Проневич Олексій Станіславович
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.1-104
22
Матеріали конференції
Проблеми запровадження термінології Директиви №2008/98/ЄС про відходи від 19 листопада 2008 р. у законодавство України про відходи
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
c.40-41
23
Наукова стаття
Управління побутовими відходами: європейські вимоги та українські реалії
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.149-157
24
Наукова стаття
Ідеологія та термінологія Директиви № 2008/98/ЄС про відходи від 19 листопада 2008 р, як джерела адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері управління побутовими відходами
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.2 c.67-75
25
Наукова стаття
Стан виконання суб’єктами публічної адміністрації України плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.3 c.88-89
26
Наукова стаття
Імплементації, у національне законодавство України, положень Директив ЄС у сфері управління відходами: сучасний стан та перспективи
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Адміністративне право і процес
т.2
27
Наукова стаття
Побутові відходи як об’єкт управління у сучасних умовах розвитку Української держави
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.44 c.94-104
28
Наукова стаття
Принципи та напрями державної політики у сфері управління побутовими відходами
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.4
29
Наукова стаття
Чи є побутові відходи в Україні майном? Позиція законодавства України та законодавства Європейського Союзу
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.43 c.58-66
30
Наукова стаття
Екоресурсне право як юридична основа управління побутовими відходами в Україні: стан та перспективи розвитку
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.46
31
Наукова стаття
Механізм адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері управління побутовими відходами : сучасний стан та напрями вдосконалення
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Eurasian Academic Research Journal
т.9 c.55-65
32
Наукова стаття
Впровадження у законодавство України термінології Директив ЄС у сфері управління побутовими відходами
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Право і суспільство
т.5 в.2 c.119-122
33
Наукова стаття
Правове та організаційне забезпечення урахування державних, муніципальних та приватних інтересів під час управління побутовими відходами
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
т.45 c.67-77
34
Наукова стаття
П’ять практичних проблем вищої юридичної освіти в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
т.1 c.94-96
35
Тези
Особливості реалізації в Україні окремих положень Директиви № 2008/98/ЄС про відходи від 19 листопада 2008 р.
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Розвиток правового регулювання у Східній Європі: досвід Польщі та України
c.55-58
36
Тези
Роль Міністерства екології та природних ресурсів України у імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері управління побутовими відходами
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Актуальні питання розвитку та взаємодії публічного та приватного права
c.70-72
37
Тези
Проблема взаємодії суб’єктів публічної адміністрації України у реалізації плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у сфері управління побутовими відходами
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Вітчизняна юридична наука в умовах сучасності
c.35-38
38
Тези
Проблеми запровадження термінології Директиви № 2008/98/ЄС про відходи від 19 листопада 2008 р. у законодавство України про відходи
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Науково-практичний круглий стіл “Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС” Київського національного унніверситету імені Тараса Шевченка
39
Тези
Адміністративний акт як інструмент діяльності суб’єктів публічної адміністрації у сфері управління побутовими відходами в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2017
Адміністративний акт: теорія та практика
40
Матеріали конференції
Основні тенденції розвитку сфери управління побутовими відходами в Європі та в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Проблеми правової реформи та розбудови громадянського суспільства в Україні : міжнародна науково-практична конференція
41
Матеріали конференції
Проблема нормативного закріплення європейських принципів управління побутовими відходами в законодавстві України
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Актуальні завдання та напрями розвитку юридичної науки у ХХІ столітті
42
Матеріали конференції
Складові економіко-правового механізму управління побутовими відходами в України та їх ефективність
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Теорія та практика сучасної юриспруденції
c.48-50
43
Матеріали конференції
Управління відходами, як новий концептуальний підхід у сфері поводження із побутовими відходами в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Актуальні питання розвитку права та законодавства: наукові дискусії: науково-практична конференція
c.108-110
44
Навчально-методичний комплекс
Теорія держави і права. Навчально-методичний комплекс для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Кравченко Михайло Георгійович
2016
ФПК
c.1-60
45
Навчально-методичний комплекс
Теорія держави і права. Навчально-методичний комплекс для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Кравченко Михайло Георгійович
2016
ФПК
c.1-62
46
Навчально-методичний комплекс
Адвокатура в Україні. Навчально-методичний комплекс для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Кравченко Михайло Георгійович
2016
ФПК
c.1-40
47
Навчально-методичний комплекс
Прокуратура в Україні. Навчально-методичний комплекс для освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр
Кравченко Михайло Георгійович
2016
ФПК
c.1-35
48
Навчально-методичний комплекс
Прокуратура та адвокатура. Навчально-методичний комплекс для освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст
Кравченко Михайло Георгійович
2016
ФПК
c.1-67
49
Наукова стаття
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС: сучасний стан, проблеми та перспективи
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Адміністративне право і процес
в.2
50
Наукова стаття
Рівень відповідності законодавства України законодавству Європейського Союзу у сфері поводження з побутовими відходами
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Журнал східноєвропейського права. Електронне науково-практичне видання
в.30 c.35-43
51
Наукова стаття
Впровадження у національне законодавство України європейських принципів у сфері управління побутовими відходами: сучасний стан і перспективи
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Eurasian Academic Research Journal
в.5
52
Наукова стаття
Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження з побутовими відходами
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Соціологія права: науково-практичний журнал
т.3
53
Наукова стаття
Управління побутовими відходами: європейські вимоги та українські реалії
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Eurasian Academic Research Journal
т.6 c.149-157
54
Тези
Межі адаптації законодавства України до законодавства ЄС
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права
c.20-22
55
Тези
Окремі аспекти розвитку юридичної освіти в Україні на етапі її входження в європейський освітній простір
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів збірник тез. Innovative educational technologies: European Union experience and its implementation to the training of lawyers
c.34-36
56
Тези
Адаптація законодавства України до законодавства ЄС, як чинник впливу на національну правову систему
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.44-45
57
Тези
Чи можлива ефективна адаптація законодавства України до законодавства ЄС в Україні?
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару
в.3
58
Тези
Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження з побутовими відходами
Кравченко Михайло Георгійович
2016
Сучасні виклики українського права в контексті європейської інтеграції: тези доповідей учасників постійно діючого наукового семінару
в.4
59
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма “Теорія держави і права” для студентів, освітнього ступеню бакалавр, юридичного факультету ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»
Кравченко Михайло Георгійович
2015
ПВНЗ Фінансово-правовий коледж
т.1 c.1-60
60
Навчально-методичний комплекс
Робоча навчальна програма “Теорія держави і права” для студентів, освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, юридичного факультету ПВНЗ «Фінансово-правовий коледж» зі спеціальності 6.030401 «Правознавство»
Кравченко Михайло Георгійович
2015
ПВНЗ Фінансово-правовий коледж
т.1 c.1-60
61
Наукова стаття
Значення наукової спадщини Ш. Л. Монтескʼє для вирішення актуальних проблем побудови системи державної влади в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Адміністративне право і процес
т.1 c.402-411
62
Наукова стаття
Судовий сосіб захисту спадкових прав в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Право і суспільство
т.5 c.36-42
63
Наукова стаття
Роль нотаріуса в захисті спадкових прав за законодавством України
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.3 c.118-121
64
Наукова стаття
Генезис розуміння правової системи в радянський, пострадянський і вітчизняній юридичних науках
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
т.15 c.15-18
65
Наукова стаття
Реалізація теорії розподілу державної влади Ш.Л. Монтеск’є в Україні: філософсько-правовий аспект
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.26 c.153-157
66
Наукова стаття
Значення наукової спадщини Ш.Л. Монтеск'є для вирішення актуальних проблем побудови системи державної влади в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Адміністративне право і процес
т.1 c.402-411
67
Наукова стаття
Судовий спосіб захисту спадкових прав в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Право і суспільство
т.5 c.36-42
68
Тези
Систематичність та стійскість-ознаки загальних закономірностей реалізації законів в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики
т.1 c.12-14
69
Тези
Правова система, як різновид соціальної системи
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Приорітетні напрямки розвитку правової системи України
т.1 c.9-12
70
Тези
Значення загальних закономірностей реалізації закону для розвитку теорії закону
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку
т.1 c.18-22
71
Тези
Законодавство, як фундаментальна категорія правової системи України
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріалиМіжнародної науково-практичної конференції (22 травня 2015 року)
т.1 c.133-135
72
Тези
Систематичність і стійкість – ознаки загальних закономірностей реалізації законів в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики
т.1 c.12-14
73
Тези
Внесок видатних вчених Університету Св. Володимира у розвиток вчення про закон та його реалізацію
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.50-52
74
Тези
Окремі аспекти судового захисту спадкових прав в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2015
Правове регулювання суспільних відносин: актуальні проблеми та вимоги сьогодення
т.1 c.22-27
75
Дисертаційна робота
Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості
Кравченко Михайло Георгійович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-236
76
Навчально-методичний комплекс
Теорія держави і права
Кравченко Михайло Георгійович
2014
ПВНЗ Фінансово-правовий коледж
т.1 c.1-55
77
Наукова стаття
Ефективність реалізації закону: телеологічний аспект
Кравченко Михайло Георгійович
2014
Адміністративне право і процес
т.3 c.111-121
78
Наукова стаття
Загальні закономірності реалізації закону: історія становлення та сучасний стан дослідження
Кравченко Михайло Георгійович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.99 c.118-124
79
Наукова стаття
Підвищення вимог до якості закону, як передумови ефективності його реалізації
Кравченко Михайло Георгійович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Юридичні науки
т.2 c.67-73
80
Наукова стаття
Загальні закономірності реалізації закону – новий погляд на давно відомі речі
Кравченко Михайло Георгійович
2014
Часопис Київського університету права
т.1 c.32-36
81
Наукова стаття
Способи підвищення ефективності реалізації законів в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.62-64
82
Наукова стаття
Роль принципу верховенства права в процесі реалізації закону
Кравченко Михайло Георгійович
2014
Земельне право України: теорія і практика
т.1 c.55-57
83
Наукова стаття
Співвідношення закономірностей реалізації закону та загальних закономірностей реалізації права
Кравченко Михайло Георгійович
2013
Соціологія права: науково-практичний журнал
т.1 c.70-75
84
Наукова стаття
Системність, як об’єктивна закономірність буття юридичного закону
Кравченко Михайло Георгійович
2014
Безпека людини, суспільства, держави: правові проблеми сьогодення
т.1 c.60-64
85
Тези
Поняття, ознаки і суть правового закону
Кравченко Михайло Георгійович
2008
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.31-32
86
Тези
Значення загальних закономірностей реалізації закону для розвитку теорії закону
Кравченко Михайло Георгійович
2014
Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку
т.1 c.18-22
87
Автореферат
Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості
Кравченко Михайло Георгійович
2013
Видавничий дім "Гельветика"
т.1 c.1-17
88
Наукова стаття
Загальні закономірності реалізації закону: проблема визначення поняття
Кравченко Михайло Георгійович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.98 c.60-63
89
Наукова стаття
Загальні закономірності реалізації закону- новий погляд на давно відомі речі
Кравченко Михайло Георгійович
2013
Право і громадянське суспільство
т.1 c.80-90
90
Наукова стаття
Місце закономірностей реалізації закону серед чинників, які обумовлюють процес реалізації закону
Кравченко Михайло Георгійович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.50-52
91
Наукова стаття
Основні ознаки та вимоги до якісного закону
Кравченко Михайло Георгійович
2013
Адміністративне право і процес
т.1 c.3-17
92
Наукова стаття
Класифікація закономірностей реалізації закону
Кравченко Михайло Георгійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.92 c.89-85
93
Наукова стаття
Місце закономірностей реалізації закону серед чинників, які обумовлюють процес реалізації закону
Кравченко Михайло Георгійович
2012
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.80-82
94
Наукова стаття
Значення закономірностей реалізації закону для покращення процесу реалізації законів в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.89 c.60-65
95
Наукова стаття
Особливості реалізації законів в Україні (теоретичний аспект)
Кравченко Михайло Георгійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.84 c.93-98
96
Наукова стаття
Відмежування закономірностей реалізації закону від близьких за змістом категорій
Кравченко Михайло Георгійович
2011
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.34-35
97
Наукова стаття
Роль та призначення держави у процесі реалізації законодавства (загальні риси)
Кравченко Михайло Георгійович
2008
Держава і право. Зб.наук.праць. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
т.49 c.79-84
98
Наукова стаття
Поняття та елементи національного законодавства України
Кравченко Михайло Георгійович
2009
Держава і право. Зб.наук.праць. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
т.52 c.102-107
99
Наукова стаття
Результати реалізації законодавства та його ефективність
Кравченко Михайло Георгійович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.85 c.79-82
100
Наукова стаття
Ефективність реалізації закону: проблеми та перспективи
Кравченко Михайло Георгійович
2010
Матвєєвські цивілістичні читання
т.1 c.56-59
101
Наукова стаття
Загальні закономірності реалізації закону
Кравченко Михайло Георгійович
2010
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.32-34
102
Наукова стаття
Особливості реалізації закону в Україні
Кравченко Михайло Георгійович
2010
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.57-58
103
Наукова стаття
Загальні закономірності реалізації закону: поняття, суть і ознаки.
Кравченко Михайло Георгійович
2010
Держава і право. Зб.наук.праць. Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України
т.46 c.45-50

Повернення до списку

Вгору