Автори, співробітники Університету

Кравченко Тетяна Василівна

Ідентифікатор автора: 34904
Кількість пошукових запитів автора: 809

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економіка підприємства
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: вартісно-оріентоване підприємство / інвестиційні проекти на підприємствах /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 64, з них наукових статей (наукові публікації) - 27, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 25, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Організація виробництва: практикум
Кравченко Тетяна Василівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
ВПЦ "Київський університет"
2
Навчальний посібник
Вартісно-орієнтоване управління підприємством: практикум
Кравченко Тетяна Василівна
2018
ВПЦ "Київський університет"
3
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Корпоративне управління»
Баюра Дмитро Олександрович
Кравченко Тетяна Василівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
4
Наукова стаття
Визначення конкурентних переваг інноваційного підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (36) c.161-168
5
Наукова стаття
Ефективність M&A угод та їх впив на конкурентоспроможність України
Кравченко Тетяна Василівна
Носенко вікторія
2018
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (37) c.135-144
6
Наукова стаття
Global dimension of economic security
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
2019
The Actual Problem of the World Today: monograph
7
Розділ монографії
Європейські бізнес-практики корпоративної соціальної відповідальності: кейси
Кравченко Тетяна Василівна
2019
Київ: КНЕУ (для монографій)
c.41-47
8
Тези
Гендерный аспект социальной ответственности в Украине: имплементация европейского опыта
Кравченко Тетяна Василівна
2018
Государственное управление: проблемы и перспективы: матеріали міжнародної конференції
9
Тези
Особливості впровадження технологій В2В-маркетингу в сучасних умовах
Кравченко Тетяна Василівна
Захарченко В. В.
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.295-298
10
Тези
ІРО українських компаній як стратегічний напрям підвищення конкурентоспроможності економіки України в умовах євроінтеграції
Кравченко Тетяна Василівна
Данильченко Олена Сергіївна
2018
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.312-317
11
Тези
Визначення маркетингового потенціалу сучасного підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2019
Сучасні проблеми та перспективи розвитку міжнародних економічних відносин та світового господарства
12
Навчальний посібник
Організація виробництва
Кравченко Тетяна Василівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
ВПЦ "Київський університет"
13
Наукова стаття
Аналіз економічної безпеки України в умовах глобалізації
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (35) c.132-140
14
Наукова стаття
Системоутворюючі чинники економічної безпеки
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
т.1 в.27 c.80-84
15
Наукова стаття
Экономическая безопасность Украины в условиях глобализации
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
2017
International scientific journal «Progress»
c.51-55
16
Наукова стаття
Reengineering of business processes in corporate governance of Ukrainian agricultural sector
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Zarządzanie finansami i rachunkowść. Journal of financial management and accounting Szkoły Głównej GospodarstwaWiejskiego w Warszawie
c.41-51
17
Наукова стаття
Системоутворюючі чинники економічної безпеки
Кравченко Тетяна Василівна
Микитюк Оксана Петрівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент
18
Наукова стаття
Creative thinking in the system of modern management
Кравченко Тетяна Василівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
Шегда Анатолій Васильович
2018
Economics and education
19
Розділ монографії
Креативність в системі векторів підвищення рівня економічної безпеки України
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
Управління інноваційною складовою економічної безпеки. Монографыя в 4-х томах
c.122-132
20
Тези
Привлечение финансирования крипто валют в стартапы через ICO размещение: мировой опыт
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Актуальные проблемы общественных наук. Материалы конференции
21
Тези
Креативність в системі векторів підвищення рівня інноваційної безпеки України
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
2017
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.47-50
22
Тези
Привлечение финансирования криптовалют в стартапы через ICO размещение: мировой опыт
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Актуальные проблемы общественных наук. Материалы конференции
23
Навчальний посібник
Економіка підприємства: навчальний посібник: тренінг-курс.
Кравченко Тетяна Василівна
Магомедова Аліна Магомедівна
Онисенко Тетяна Сергіївна
Піменова Олена Володимирівна
Филюк Галина Михайлівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
24
Розділ монографії
Innovative-investment projects as a direction of formation of the strategy of sustainable development
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
2017
Social and economic changes of contemporary society
25
Розділ монографії
The development of agricultural sector of Ukraine in conditions of European integration processes
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
c.380-397
26
Розділ монографії
European business-practices of corporate social responsibility: саse study
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Київ: КНЕУ (для монографій)
c.65-72
27
Тези
Необхідність удосконалення корпоративного управління на підприємствах аграрного сектору України в умовах євроінтеграції
Кравченко Тетяна Василівна
2016
Матеріали круглого столу "Об'єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень"
c.118-121
28
Тези
Роль економічної безпеки в умовах глобалізації
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
29
Тези
Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємства як умова забезпечення сталого розвитку
Кравченко Тетяна Василівна
2017
Ппроблеми нормативно-правового забезпечення інноваційної діяльності та шляхи їх вирішення. Матеріали конференції
30
Наукова стаття
Развитие аграрного сектора Украины в условиях евроинтеграционных процессов
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
Римкіна Марина Сергіївна
2016
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.1 (32) c.163-175
31
Наукова стаття
Впровадження та оцінювання програмно-цільового управління інвестиційними проектами на промислових підприємствах
Кравченко Тетяна Василівна
2015
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.2 (31) c.158-166
32
Розділ монографії
Development of agricultural sector of ukraine in conditions of european integration processes
Кравченко Тетяна Василівна
Піменова Олена Володимирівна
2016
National Economic Reform: experience of Poland and prospects for Ukraine
c.380-398
33
Тези
Інноваційно-інвестиційні проекти як напрям формування стратегії сталого розвитку
Кравченко Тетяна Василівна
2016
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
c.174-177
34
Тези
Роль реінжинірингу бізнес-процесів підприємств у забезпеченні сталого розвитку економіки
Кравченко Тетяна Василівна
2016
Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю в Україні: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.143-144
35
Наукова стаття
Ресурсне забезпечення вартісно-орієнтованого управління підприємствами
Кравченко Тетяна Василівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.170 c.34-38
36
Наукова стаття
Відповідальний маркетинг як напрям забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств
Кравченко Тетяна Василівна
2015
ВПЦ "Київський університет"
т.1 c.383-390
37
Тези
Відповідальний маркетинг в системі корпоративної соціальної відповідальності підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2015
Конкурентоспроможність національної економіки: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.251-254
38
Тези
Responsible marketing as a basis for a company’s competitiveness
Кравченко Тетяна Василівна
2015
Розвиток національної економіки: теорія та практика: матеріали науково-практичної конференції
c.173-174
39
Наукова стаття
Модель комплексного управління інвестиційними проектами промислових підприємств
Баюра Дмитро Олександрович
Кравченко Тетяна Василівна
2013
Економічний часопис – ХХІ
т.3 c.54-57
40
Наукова стаття
Systems approach as a tool for effective management of investment projects
Кравченко Тетяна Василівна
2013
ZESZYTY NAUKOWE Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
т.1 c.101-109
41
Тези
Monitoring of idustrial enterprise investment project
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Экономика и управление в XXI века: современные методы, формы и технологии: сборник научных статей
т.2 c.223-227
42
Тези
Monitoring as a key element of investment projects management
Кравченко Тетяна Василівна
2013
Матеріали наукової конференції: Information Technologies, Management and Society
т.1 c.193-194
43
Наукова стаття
Цільові комплексні програми розвитку інвестиційної діяльності у промисловості як інструмент подолання кризових явищ в економіці
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.27 c.380-385
44
Наукова стаття
Системный подход как инструмент эффективного управления инвестиционными проектами
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Кримський економічний вісник
т.1 c.26-28
45
Наукова стаття
Основні напрями інвестиційної діяльності пивоварних підприємств України
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції
т.4 c.96-102
46
Наукова стаття
Зависимость доходов человека от уровня образования
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Наука – бизнес – образование: проблемы и перспективы компетентностного взаимодействия: Сборник материалов Международной научно-практической конференции
т.1 c.224-227
47
Наукова стаття
Аналіз пивоварної галузі України та її роль у забезпеченні сталого розвитку економіки
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Сталий роозвиток економіки
т.6 c.51-55
48
Наукова стаття
Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Актуальні проблеми економіки
т.6 c.106-111
49
Наукова стаття
Методологія розробки цільових комплексних інвестиційних програм
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки)
т.2 c.29-37
50
Наукова стаття
Management investment project of industrial enterprises based on BSC and KPI
Баюра Дмитро Олександрович
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Research Bulletin «Modern scientific research and their practical application»
т.3 c.79-84
51
Наукова стаття
Управление инвестиционными проектами промышленных предприятий на основе BSC и KPI
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте: матеріали міжнародної конференції
c.15-19
52
Тези
Программно-целевая реструктуризация предприятия как инструмент антикризисного управления
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ-2012"
т.1 c.1-2
53
Тези
Програмно-цільовий метод як інструмент подолання кризових явищ на підприємствах: сучасний стан та проблеми
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Сучасні тенденції соціально-економічного розвитку: виклики посткризового періоду: міжнародна наукова конференція
т.1 c.22-23
54
Тези
Программно-целевое управление как инструмент преодоления кризисных явлений и обновления экономики
Кравченко Тетяна Василівна
2012
Материалы Международного молодежного научного форума "ЛОМОНОСОВ-2012"
55
Наукова стаття
Цільовий підхід до управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.24 c.338-344
56
Наукова стаття
Система управління інвестиційними проектами як підсистема управління промисловим підприємством
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.25 c.301-306
57
Наукова стаття
Моніторинг інвестиційного проекту як елемент системи управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.7 c.58-62
58
Наукова стаття
Інвестиційний механізм реалізації інвестиційної політики на програмно-цільових засадах
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Проблеми системного підходу в економіці
т.4 c.1-2
59
Тези
Модели управления инновационной деятельностью региона
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Региональная инновационная экономика: сущность, элементы, проблемы формирования. Труды Второй Всероссийской научно-практической конференции
т.1 c.55-57
60
Тези
Программно-целевое управление инновационной деятельностью государства: мировой опыт
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Міжнародний науковий форум «Ломоносов» (Росія, м. Москва)
т.1 c.1-2
61
Тези
Система управління інвестиційними проектами промислового підприємства
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.88-89
62
Тези
Стратегічний моніторинг як функція управління підприємством
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Шевченківська весна: Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 c.425-427
63
Тези
Програмно-цільовий метод в управлінні зеленим бізнесом
Кравченко Тетяна Василівна
2011
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
т.1 c.187-189
64
Тези
Ефективність реальних інвестиційних проектів в умовах ризику
Кравченко Тетяна Василівна
2010
Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. студ., асп., та молодих вчених / За заг. ред. проф. В.Д. Базилевича "Шевченківська весна". Київ: ВЦ "Принт Центр"
т.1 c.213-215

Повернення до списку

Вгору