Автори, співробітники Університету

Красота Олена Вадимівна

Ідентифікатор автора: 34980
ResearcherID, Web of Science: I-3276-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 756

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Економічної теорії, макро- і мікроекономіки
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 63, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 2, підручників - 3, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 22

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Теоретичні підходи до дослідження взаємодії фіскальної і монетарної політики
Красота Олена Вадимівна
Король Наталія Тарасівна
2018
Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.7 c.15-17
2
Матеріали конференції
Інфляційне таргетування як засіб стабілізації економіки
Красота Олена Вадимівна
Аладько Ян Юрійович
2018
Актуальні питання управління сталим розвитком у сучасному суспільстві: проблеми та перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.7 c.23-24
3
Матеріали конференції
СОЦІАЛЬНА ІНКЛЮЗІЯ ЯК ІМПЕРАТИВ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ
Красота Олена Вадимівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.43
4
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
5
Наукова стаття
Інфляційне таргетування як оптимальний режим монетарної політики
Красота Олена Вадимівна
Аладько Ян Юрійович
2018
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка
т.23 в.7(72) c.8-13
6
Матеріали конференції
Досвід реалізації соціальної політики у Швеції: уроки для України
Красота Олена Вадимівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
c.106-109
7
Матеріали конференції
Державний борг в умовах макроекономічної нестабільності
Красота Олена Вадимівна
2018
Право, економіка та управління: генезис, сучасний стан та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.32-36
8
Матеріали конференції
Державний борг та його вплив на економічне зростання країни
Красота Олена Вадимівна
2018
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика:Міжнародна науково-практична конференція
в.5 c.110-111
9
Навчально-методичний комплекс
Макроекономіка: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Красота Олена Вадимівна
Савчук Наталія Вікторівна
2018
К.: Нічлава
c.1-42
10
Навчально-методичний комплекс
Макроекономіка-2: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та право»
Красота Олена Вадимівна
2018
Кондор
11
Навчально-методичний комплекс
Макроекономіка та макроекономічна політика-2: Навчально- методичний комплекс для студентів спеціальності 051 «Економіка», освітньої програми «Економіка та економічна політика»
Красота Олена Вадимівна
2018
Кондор
12
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної магістерської кваліфікаційної роботи студентами ОКР «Магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Екологічне підприємництво»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Єгоров Валентин Олександрович
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-63
13
Тези
Внесок українських вчених у становлення та розвиток економічної думки в Україні
Красота Олена Вадимівна
Сліпченко Світлана Олександрівна
2018
Історико-економічна освіта у формуванні компетентностей фахового економіста: збірка тез
c.23-25
14
Матеріали конференції
Инвестиции как ключевой фактор инновационного типа развития экономики
Красота Олена Вадимівна
2017
Role of Investments in the Development of Digital Economy in the Context of Financial Globalization. . International Scientific Conference
c.119-120
15
Матеріали конференції
Сучасні тренди макроекономічних досліджень
Красота Олена Вадимівна
2017
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
в.3 c.167-172
16
Матеріали конференції
Экономическая сущность и практическое значение долговой политики государства
Красота Олена Вадимівна
2017
Actual Problems of Social Sciences: International Scientific Conference
в.28 c.54-55
17
Монографія
Розвиток національної системи бухгалтерського обліку і контролю в Україні в умовах євроінтеграції
Голубнича Галина Петрівна
Гура Надія Олександрівна
Дерун Іван Анатолійович
Засадний Богдан Андрійович
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
Михальська Олена Леонідівна
Склярук Ірина Петрівна
Швець Віктор Григорович
2017
Кондор
18
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми економічної теорії та економічної політики: Навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності "Економіка", освітньої програми "Економіка та економічна політика"
Базилевич Віктор Дмитрович
Гражевська Надія Іванівна
Ільїн Володимир Васильович
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2016
Закрите акціонерне товариство "НІЧЛАВА"
c.1-33
19
Наукова стаття
The change in priorities of state regulation of the small businesses' development
Борисенко Олександра Анатоліївна
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Scientific Bulletin of Polissia
в.1(9) c.153-161
20
Підручник
Пенсійна система
Красота Олена Вадимівна
2017
Університет економіки та права «КРОК»
c.368
21
Розділ монографії
Мале підприємництво в умовах трансформаційних перетворень
Красота Олена Вадимівна
Мельник Тетяна Григорівна
2017
Трансформаційні перетворення економічних систем: виклики сучасності: монографія
c.101-117
22
Матеріали конференції
Экономическая теория в условиях новых исторических вызовов
Красота Олена Вадимівна
2016
Modern Scientific Researches and Developments: Theoretical Value and Practical Results: International scientific and practical conference
в.1 c.162-163
23
Матеріали конференції
Антикризові реформи: досвід Польщі
Красота Олена Вадимівна
2016
Регіональні проблеми розвитку територіальних систем: теорія, практика, перспективи: Міжнародна науково-практична конференція
в.1 c.57-60
24
Матеріали конференції
Market reforms as a means of overcoming systemic economic crisis in Ukraine
Красота Олена Вадимівна
2016
International Scientific-Practical Conference Economic Development Strategy in Terms of European Integration: Conference Proceedings
в.1 c.34-67
25
Матеріали конференції
Суперечливість реформування вищої освіти в Україні
Красота Олена Вадимівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
в.1 c.86-87
26
Матеріали конференції
Стратегічні пріоритети реформування економіки України
Красота Олена Вадимівна
2016
Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища: Міжнародна науково-практична конференція
в.7 c.46-47
27
Матеріали конференції
Current issues in public debt management
Красота Олена Вадимівна
2016
Украйна – България - Европейски Съюз: съвременно състояние и перспективи: Международна научна конференция
т.1 в.1 c.306-310
28
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр”, спеціальність 8.03050401 – ”Економіка підприємства”, магістерська програма ”Екологічне підприємництво”
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-67
29
Наукова стаття
Загроза глобального спаду економіки як результат дії «принципу доміно»
Красота Олена Вадимівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.176 c.27-35
30
Наукова стаття
Threats and Opportunities of the Ukrainian Crisis: Impact on Global Stability
Красота Олена Вадимівна
2016
ANTE PORTAS – Security Studies
в.1(16) c.367-373
31
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2016
Знання
т.2 c.1-686
32
Матеріали конференції
Суверенний дефолт: переваги та ризики
Красота Олена Вадимівна
2015
Інвестиційно-інноваційні засади розвитку національної економіки в ринкових умовах: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.158-160
33
Матеріали конференції
Диспропорції освітньої сфери України
Красота Олена Вадимівна
2015
Економічна теорія та освіта ХХІ століття: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.125-127
34
Матеріали конференції
Віртуалізація економіки як нова стадія постіндустріалізму
Красота Олена Вадимівна
2015
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
т.2 c.110-112
35
Матеріали конференції
Цінність пізнавального та нормативного аспектів економічної науки
Красота Олена Вадимівна
2015
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.121-125
36
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Макроекономіка" для студентів спеціальностей 7.03050801 "Фінанси і кредит"
Красота Олена Вадимівна
2015
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Науково-методичний комплекс)
c.1-76
37
Підручник
Фондовий ринок
Баженова Олена Володимирівна
Базилевич Віктор Дмитрович
Версаль Наталія Іванівна
Вірченко Володимир Віталійович
Вітренко Андрій Олександрович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Камінський Андрій Борисович
Ковтун Наталія Василівна
Красота Олена Вадимівна
Крилова Наталія Василівна
Любкіна Олена Вікторівна
Мазур Ірина Іванівна
Мисака Ганна Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Ставицький Андрій Володимирович
Федоренко Ірина Костянтинівна
Чеберяко Оксана Вікторівна
Шелудько Валентина Миколаївна
2015
Знання
т.1 c.1-621
38
Матеріали конференції
Середній клас як основа демократичного розвитку України
Красота Олена Вадимівна
2014
Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Хмельницький, 2-4 жовтня 2014 р.)
c.234-235
39
Наукова стаття
Соціальний вектор розвитку економіки знань
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2014
Економічний нобелівський вісник
т.1 c.343-348
40
Наукова стаття
Місце та роль середнього класу у соціальній структурі сучасного суспільства
Красота Олена Вадимівна
2014
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.4 c.251-254
41
Розділ монографії
Державне регулювання соціальної сфери в процесі здійснення пенсійної реформи
Красота Олена Вадимівна
2012
Розвиток інформаційного суспільства. Ефективність управління в процесі реформування: макро- та мікроекономічний аспекти : Колективна монографія
c.113-136
42
Тези
Сучасний стан та пріоритети розвитку економічної теорії
Красота Олена Вадимівна
2012
Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХІ ст.: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.12-14
43
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", спеціальність 8.03050401 – "Економіка підприємства", магістерська програма "Екологічне підприємництво"НМК
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Єгоров Валентин Олександрович
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2013
Прінт-сервіс
c.1-60
44
Навчально-методичний комплекс
Макроекономіка: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей
Красота Олена Вадимівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-60
45
Наукова стаття
Соціальний аспект економічних явищ – майбутнє економічної науки
Красота Олена Вадимівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.146 c.46-48
46
Наукова стаття
Реформування пенсійної системи як чинник конкурентоспроможності національної економіки
Красота Олена Вадимівна
2012
Теоретичні та прикладні питання економіки
в.27 c.139-145
47
Наукова стаття
Человеческое благосостояние в условиях глобализации
Красота Олена Вадимівна
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: проблемы и перспективы: Материалы научного семинара экономического факультета РУДН и Киевского национального университета имени Тараса Шевченко
c.89-95
48
Розділ монографії
Сутність місцевих бюджетів
Красота Олена Вадимівна
2012
Розвиток інформаційного суспільства. Фінансова політика держави на макрорівні: Колективна монографія
т.6 c.66-74
49
Наукова стаття
Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні
Красота Олена Вадимівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.137 c.45-48
50
Наукова стаття
Системний підхід до з’ясування економічної сутності малого підприємництва
Красота Олена Вадимівна
2012
Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Економічні науки
в.6 c.156-159
51
Матеріали конференції
Роль ідеології в економічних теоріях
Красота Олена Вадимівна
2011
Ідеологія в сучасному світі: Науково-практична конференція
в.1 c.103-104
52
Навчально-методичний комплекс
Актуальні проблеми економічної теорії: навчально-методичний комплекс для студентів спеціальності “Менеджмент організації“ та “Менеджмент інноваційної діяльності”
Красота Олена Вадимівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-48
53
Наукова стаття
Середній клас в Україні: сутність та класифікаційні ознаки
Красота Олена Вадимівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.122 c.76-81
54
Матеріали конференції
Фіскальна та монетарна політика: сутність й особливості взаємодії в економіці України
Красота Олена Вадимівна
2010
«Особливості функціонування національних фінансових систем в умовах поглиблення глобалізаційних процесів»: Міжнародна науково-практична конференція.
в.3 c.388-391
55
Навчальний посібник
Економічна теорія: політекономія
Базилевич Віктор Дмитрович
Баластрик Лариса Олександрівна
Вірченко Володимир Віталійович
Гражевська Надія Іванівна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Красота Олена Вадимівна
Осецький Валерій Леонідович
2010
К.: Знання
c.1-494
56
Навчально-методичний комплекс
Методичне забезпечення для вивчення економічних дисциплін в кредитно-модульній системі
Красота Олена Вадимівна
2010
ВПЦ "Київський університет"
c.1-80
57
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Макроекономіка“ для студентів спеціальностей 7.050104 “Фінанси“
Красота Олена Вадимівна
2010
Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка (Науково-методичний комплекс)
c.1-34
58
Наукова стаття
Соціально-економічні характеристики середнього класу: загальне та особливе
Красота Олена Вадимівна
2010
Вчені записки Університету “КРОК”
в.23 c.19-29
59
Наукова стаття
Мале підприємництво: економічна сутність та роль у подоланні кризи
Красота Олена Вадимівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
в.117 c.37-40
60
Наукова стаття
Розгортання світової економічної кризи в Україні та можливості обмеження рецесії
Красота Олена Вадимівна
2009
Вчені записки Університету економіки і права „КРОК”. Серія: Економіка
c.27.0000
61
Наукова стаття
Роль людського капіталу у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки
Красота Олена Вадимівна
2009
Вчені записки Університету економіки і права „КРОК”. Серія: Економіка
c.138.0000
62
Наукова стаття
Роздуми про економіку
Базилевич Віктор Дмитрович
Красота Олена Вадимівна
2009
Країна знань
c.30.0000
63
Наукова стаття
Оцінка ефективності соціальної політики у підвищенні добробуту українського суспільства
Красота Олена Вадимівна
2008
Вчені записки Університету економіки і права „КРОК”. Серія: Економіка
c.32.0000

Повернення до списку

Вгору