Автори, співробітники Університету

Кривець Ольга Олександрівна

Ідентифікатор автора: 35012
Author Identifier Number Scopus: 57202766240 →
Кількість пошукових запитів автора: 747

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Гідрології та гідроекології
Посада: завідувач патентно-ліцензійного відділу НДЧ, старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 3, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 17, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
River runoff in Ukraine under climate change conditions
Гребінь Василь Васильович
Корогода Наталія Петрівна
Кривець Ольга Олександрівна
Купріков Іван Володимирович
Лук'янець Ольга Іванівна
Ободовський Олександр Григорович
Онищук Василь Варфоломійович
Почаєвець Олена Олександрівна
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Ольга Григорівна
Дідовець Юлій Сергійович
Корнієнко Вікторія Олександрівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-180
2
Тези
Use open GIS technologies to determine hydropower potential for lowland rivers on the example of Ukrainian part of Pripyat basin
Корогода Наталія Петрівна
Кривець Ольга Олександрівна
Лук'янець Ольга Іванівна
Ободовський Олександр Григорович
Почаєвець Олена Олександрівна
Корнієнко Вікторія Олександрівна
2020
Geoinformatics:Theoretical and Applied Aspects. International Conference
т.19 c.1-5
3
Тези
Use remote sensing for estimation hydropower potential of the rivers of the Ukrainian Carpathians
Кривець Ольга Олександрівна
Лук'янець Ольга Іванівна
Ободовський Олександр Григорович
Онищук Василь Варфоломійович
Почаєвець Олена Олександрівна
2019
Geoinformatics:Theoretical and Applied Aspects. International Conference
т.17
4
Наукова стаття
Post-Soviet residential neighbourhoods in two second-order Ukrainian cities: factors and models of spatial transformation
Гнатюк Олексій Михайлович
Кривець Ольга Олександрівна
2018
Geographica Pannonica
т.22 в.2 c.104-120
5
Тези
Визначення придатних до використання ділянок річок з урахуванням територій природно-заповідного фонду в межах регіону Українських Карпат
Кривець Ольга Олександрівна
Ободовський Олександр Григорович
Почаєвець Олена Олександрівна
2018
Природні ресурси регіону: проблеми використання, ревіталізації та охорони
в.3
6
Матеріали конференції
Просторові трансформації в промислових зонах міст Луцька та Херсона
Батиченко Світлана Павлівна
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
2017
Суспільно-географічні чинники розвитку регіонів
т.1 в.1 c.204-206
7
Наукова стаття
Просторові трансформації в Українці – типовому місті-супутнику Києва
Кривець Ольга Олександрівна
2016
Часопис картографії : збірник наукових праць
т.1 в.16 c.173-181
8
Наукова стаття
Оценка тенденций динамики численности населения городов Украины.
Батиченко Світлана Павлівна
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
2017
Навуковы часопіс. МАГІЛЁЎСКІ МЕРЫДЫЯН.
т.17 в.1-2(37-38) c.56-60
9
Наукова стаття
Динаміка чисельності населення малих міст, що отримали статус міста в період незалежності
Батиченко Світлана Павлівна
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
2017
Часопис соціально-економічної географії
т.1 в.22(1) c.118-123
10
Наукова стаття
Просторові трансформації урбанізованих територій в містах приміської зони столиці
Батиченко Світлана Павлівна
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
2017
Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія Геологія-Географія-Екологія
т.1 в.46 c.121-128
11
Наукова стаття
Порівняльний аналіз просторових трансформацій у місті Херсон та місті Луцьк як у великих містах перфирійно-аграрного середовища
Батиченко Світлана Павлівна
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
2017
Молодий вчений
т.1 в.5(45) c.48-52
12
Тези
Просторові трансформації в промислових зонах міст Луцьк та Херсон
Батиченко Світлана Павлівна
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
2017
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
т.1 в.1 c.204-206
13
Тези
Тенденції динаміки чисельності населення малих міст України
Батиченко Світлана Павлівна
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
2017
Фінансові аспекти розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та перспективи. Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції 16-17 травня 2017 року. Одеса, 2017.
т.1 в.4 c.174-176
14
Монографія
Регіональні відміни природно-техногенної безпеки в Україні.
Денисенко Олена Олександрівна
Кононенко Олена Юріївна
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
Мельничук Анатолій Леонідович
Олійник Ярослав Богданович
2016
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-223
15
Наукова стаття
Гендерні співвідношення в політичній сфері України
Кривець Ольга Олександрівна
2016
Українська географія: сучасні виклики. Збірник наукових праць. ДП «Прінт-Сервіс»
т.1 в.2 c.151-153
16
Наукова стаття
Гендерні аспекти міського управління в регіонах України
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2016
Часопис соціально-економічної географії
т.2 в.19 c.107-114
17
Тези
Гендерні співвідношення в управлінні містами в Україні
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2016
Регіон - 2016:стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 10-11.10.16). ХНУ ім В.Н.Каразіна
т.1 в.1 c.142-144
18
Тези
Суспільно-географічний аналіз динаміки чисельності міського населення регіонів України
Батиченко Світлана Павлівна
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
2016
Регіон - 2016:стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. (м. Харків, 10-11.10.16). ХНУ ім В.Н.Каразіна
т.1 в.1 c.236-239
19
Наукова стаття
Аналіз підходів і основних методів оцінки природно-техногенної безпеки в публікаціях іноземних дослідників
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
2014
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова
т.20 c.31-38
20
Наукова стаття
Географія гендерних співвідношень в Україні
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2015
Географія. Краєзнавство. Туризм
т.12 c.6-16
21
Наукові висновки
Природно-техногенна безпека України та її регіонів: нові підходи до реалізації управлінського механізму
Денисенко Олена Олександрівна
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
Мельничук Анатолій Леонідович
Філозоф Роман Сергійович
2015
ЦОП "Глобус"
c.1-20
22
Тези
Досвід великих міст з поліпшення взаємодії територіальних громад та управлінців всіх рівнів у разі виникнення природно-техногенних загроз
Кривець Ольга Олександрівна
2015
Наукова конференція „Молоді науковці – географічній науці”, Київ
т.11 c.145-147
23
Тези
Регіональні відміни гендерних співвідношень на ринку праці України
Кривець Ольга Олександрівна
2015
Наукова конференція „Молоді науковці – географічній науці”, Київ
т.11 в.1 c.161-163
24
Тези
Аналіз процесу залучення територіальної громади до управління природно-техногенною безпекою регіону
Кривець Ольга Олександрівна
2015
Географічна освіта і наука в Україні. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 26-28 листопада 2015 р.). - К.: ВГЛ Обрії, 2015
т.5 c.107-109
25
Тези
Механізми реалізації концепції залучення територіальної громади до управління природно-техногенною безпекою, що визначені ООН
Кривець Ольга Олександрівна
2015
Регіон-2015: пошук стратегії оптимального розвитку: Мат-ли Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2015
т.1 c.123-125
26
Тези
Зарубіжні концепції залучення територіальної громади до управління природно-техногенною безпекою
Кривець Ольга Олександрівна
2015
Регіональні проблеми України: Географічний аналіз та пошук шляхів вирішення. Зб. наук. праць за матеріалами VI Міжнародної науково-практичної конференції (8-9 жовтня 2015 р., Херсон) / [За ред.. І.О. Пилипенка, Д. С. Мальчикової]. Херсон: ПП Вишемирський,
т.6 c.214-216
27
Наукова стаття
Географічне дослідження гендерної ідентифікації в Україні
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2014
Київський географічний щорічник. Київ
т.9 c.52-66
28
Тези
Гендерна політика в системі національної безпеки.
Кривець Ольга Олександрівна
2014
Шевченківська весна Київ, 25-28 березня 2014, Матеріали ХІІ конференції студентів, аспірантів та молодих вчених
т.12 c.178-180
29
Тези
Аналіз підходів і основних методів оцінки природно-техногенної безпеки в публікаціях іноземних дослідників
Кривець Ольга Олександрівна
Мельник Людмила Вікторівна
2014
Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. Драгоманова
т.19 c.60-65
30
Монографія
Гендер і географія в Україні
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2013
31
Наукова стаття
Гендерні суспільно-географічні дослідження в Україні
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2013
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.66 c.43.0000
32
Наукова стаття
Gender Ratio in Labor Market of Ukraine
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2013
Географія і сучасність
т.8 c.47.0000
33
Наукова стаття
Гендерні аспекти ринку праці України
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.60 c.64.0000
34
Наукова стаття
Регіональний аналіз гендерних аспектів соціальних негараздів України.
Кривець Ольга Олександрівна
2012
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія
т.27 c.162.0000
35
Наукова стаття
Гендерні аспекти демографічних процесів в регіонах України
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2011
Часопис соціально-економічної географії
т.10 c.96.0000
36
Ринок праці України: гендерні диспропорції та пріоритети // Регіон-2010: стратегія оптимального розвитку. Матеріали наук.-практ. конф.
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2010
37
Наукова стаття
Суспільно-географічні аспекти гендерних досліджень
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2010
Економічна та соціальна географія : науковий журнал
т.60
38
Тези
Гендерна географія як напрям зарубіжних досліджень
Кривець Ольга Олександрівна
2010
39
Тези
Досвід Фінляндії щодо інтеграції України у європейський гендерно збалансований простір
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2010
Проблеми розвитку прикордонних територій та їх участі в євроінтеграційних процесах. – Луцьк
c.99.0000
40
Тези
Гендерні співвідношення на регіональних ринках праці України // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України: Матеріали міжнарод.наук.конф.
Кривець Ольга Олександрівна
Провотар (Мезенцева) Наталія Іванівна
2010
41
Наукова стаття
Продовольче споживання в регіонах України як індикатор рівня доходів населення
Кривець Ольга Олександрівна
2009

Повернення до списку

Вгору