Автори, співробітники Університету

Кривонос Роман Анатолійович
Roman Kryvonos

Ідентифікатор автора: 35022
Кількість пошукових запитів автора: 564
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Кафедра міжнародного регіонознавства
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Інтеграційні процеси у Європі та Північній Америці, країнознавство Європи та Північної Америки.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 41, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 1, підручників - 7, навчальних посібників - 6, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Підручник
Країни Балтійсько-Чорноморського простору
Волошенко Інна Олександрівна
Дорошко Микола Савович
Ігнатьєв Павло Миколайович
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
Цирфа Юлія Анатоліївна
2019
Ніка-Центр
2
Підручник
Вступ до міжнародного регіонознавства
Бовсунівський Павло Васильович
Волошенко Інна Олександрівна
Дорошко Микола Савович
Ігнатьєв Павло Миколайович
Кравчук Олена Анатоліївна
Кривонос Роман Анатолійович
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Сербіна Наталя Федорівна
Цирфа Юлія Анатоліївна
Черкас Богдан Олександрович
2018
К.: ВПЦ Київський університет
3
Підручник
Регіональні студії: країни Балтійсько-Чорноморського простору
Волошенко Інна Олександрівна
Дорошко Микола Савович
Ігнатьєв Павло Миколайович
Кравчук Олена Анатоліївна
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
Цирфа Юлія Анатоліївна
Черкас Богдан Олександрович
2019
Видавництво К.: Ніка-Центр
4
Наукова стаття
Емпіричні методи країнознавчого дослідження
Кривонос Роман Анатолійович
2018
Міжнародні відносини. Серія «Економічні науки»: збірник наукових праць (електронне видання).
в.13
5
Наукова стаття
Від освіти та молодіжних обмінів до безпеки і оборони: інститут регулярних міжурядових і міжвідомчих консультацій як засіб покращення відносин із сусідами у зовнішній політиці ФРН
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Культурологічний альманах
в.5 c.58-61
6
Тези
Інститут регулярних міжурядових і міжвідомчих консультацій як засіб покращення відносин із сусідами у зовнішній політиці ФРН: досвід для України
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції, 19 жовтня 2017 року, Київ / Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені
c.23-24
7
Тези
Інститут регулярних міжурядових і міжвідомчих консультацій як інструмент зовнішньої політики ФРН
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Україна-Німеччина: горизонти освіти і культури (до 120-річчя Національного університету біоресурсів і природокористування України): Зб. наук. праць міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 23-24 листопада 2017 р. – К.: «Мілленіум»
c.16-17
8
Тези
Польща у зовнішній політиці ФРН
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб. наукових праць Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16 - 17 березня 2017 р. – К.: «Міленіум»
c.239-240
9
Енциклопедія
Швеція
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Країни світу і Україна: енциклопедія : в 5 т. Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа
т.1 c.188-208
10
Енциклопедія
Норвегія
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Країни світу і Україна: енциклопедія : в 5 т. Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа
т.1 c.147-167
11
Енциклопедія
Данія
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Країни світу і Україна: енциклопедія : в 5 т. Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа
т.1 c.30-48
12
Енциклопедія
Бельгія
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Країни світу і Україна: енциклопедія : в 5 т. Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа
т.1 c.236-264
13
Монографія
Німеччина у структурі європейської співпраці:
Кривонос Роман Анатолійович
2017
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
14
Наукова стаття
Мультилатералізм як зовнішньополітична стратегія ФРН у європейській системі міжнародних відносин
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.131 c.34-50
15
Наукова стаття
Князівство Монако в європейській системі міжнародних відносин
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.14
16
Наукова стаття
Польща у зовнішній політиці ФРН
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Простір арт-терапії: можливості та перспективи: Збірник наукових праць / ЦІППО АПН України, ГО “Арт-терапевтична асоціаціація”.- К.:Міленіум
c.239
17
Наукова стаття
Комплексна характеристика країн у структурі країнознавчих досліджень
Кривонос Роман Анатолійович
2017
In media res: Збірник наукових праць
c.125
18
Наукова стаття
Методологічне забезпечення регіонознавчого дослідження
Кривонос Роман Анатолійович
2017
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.1-15
19
Підручник
Регіонознавство
Волошенко Інна Олександрівна
Дорошко Микола Савович
Ігнатьєв Павло Миколайович
Кравчук Олена Анатоліївна
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
Цирфа Юлія Анатоліївна
2017
К.: "Укрбланковидав"
20
Навчальний посібник
Вступ до університетських студій: Країнознавство
Бовсунівський Павло Васильович
Волошенко Інна Олександрівна
Дорошко Микола Савович
Ігнатьєв Павло Миколайович
Кравчук Олена Анатоліївна
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
Цирфа Юлія Анатоліївна
Черкас Богдан Олександрович
2016
Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка
21
Наукова стаття
Путін і Ялта: європейська система міжнародних відносин нашого часу
Кривонос Роман Анатолійович
2015
Університет
т.1 c.65-73
22
Наукова стаття
Зміни в європейській системі міжнародних відносин унаслідок "української кризи"2014-15 рр.
Кривонос Роман Анатолійович
2015
Вісник Львівського університету: Серія: Філософсько-політогічні студії
т.7 c.195-204
23
Наукова стаття
Між Бісмарком і Гітлером:Особливості стратегії і тактики Володимира Путіна
Кривонос Роман Анатолійович
2015
Газета: День
т.55 c.1-10
24
Наукова стаття
Changes in the European System of International Relations due to the “Ukrainian Crises“
Кривонос Роман Анатолійович
2015
Family and social change in Socialist and Post-Socialist societies: change and continuity in Eastern Europe and East Asia / ed. by Zsombor Rajkai. Brill. Leiden Boston ( колективна монографія)
c.89
25
Навчальний посібник
Страноведение. часть-2. Страны Европы и Северной Америки.
Бовсунівський Павло Васильович
Дорошко Микола Савович
Ігнатьєв Павло Миколайович
Кравчук Олена Анатоліївна
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
2013
26
Навчальний посібник
Страноведение. часть-4. Страны Латинской Америки.
Бовсунівський Павло Васильович
Дорошко Микола Савович
Ігнатьєв Павло Миколайович
Кравчук Олена Анатоліївна
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
2013
27
Навчальний посібник
Страноведение. часть-3. Страны Азии,Африки, Австралии и Океании.
Бовсунівський Павло Васильович
Дорошко Микола Савович
Ігнатьєв Павло Миколайович
Кравчук Олена Анатоліївна
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
2013
28
Навчальний посібник
Страноведение. часть-1. Страны постсоветского пространства.
Бовсунівський Павло Васильович
Дорошко Микола Савович
Ігнатьєв Павло Миколайович
Кравчук Олена Анатоліївна
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
2013
29
Наукова стаття
Українсько-нідерландська співпраця як складова реалізації євроінтеграційних прагнень України // Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 111. Частина I (у двох частинах).
Кривонос Роман Анатолійович
2012
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.50.0000
30
Праці конференції
Участь у міжнародній конференції "Актуальні проблеми всесвітньої історії:аксіологічні засади державотворення".
Кривонос Роман Анатолійович
2012
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.0.0000
31
Енциклопедія
Бідо Жорж-Огюстен
Денисенко Ксенія Юріївна
Кривонос Роман Анатолійович
2011
32
Навчальний посібник
Країнознавство. Країни пострадянського простору, Європи та Північної Америки:
Дорошко Микола Савович
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
2012
33
Наукова стаття
Особливості співробітництва України з країнами Північної Європи // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: колективна монографія / За ред. А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2011. – С. 441 – 463.
Кривонос Роман Анатолійович
2011
34
Наукова стаття
Політична енциклопедія / Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с. (видання у співавторстві, 10 статей).
Кривонос Роман Анатолійович
2011
35
Наукова стаття
Стан і перспективи співпраці України з країнами Бенілюксу Середньовіччя // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: колективна монографія / За ред. А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2011. – С. 419 - 439.
Кривонос Роман Анатолійович
2011
36
Наукова стаття
Теоретичні й практичні виміри міжнародних відносин періоду Середньовіччя // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: колективна монографія / За ред. А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2011. – С. 19 -40.
Кривонос Роман Анатолійович
2011
37
Підручник
Країнознавство:
Дорошко Микола Савович
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
2012
38
Підручник
Страноведение: учебник
Бовсунівський Павло Васильович
Дорошко Микола Савович
Кравчук Олена Анатоліївна
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
2012
39
Підручник
Страноведение: учебник Астана и Киев, 2012.
Бовсунівський Павло Васильович
Дорошко Микола Савович
Ігнатьєв Павло Миколайович
Кравчук Олена Анатоліївна
Кривонос Роман Анатолійович
Сербіна Наталя Федорівна
2012
40
Наукова стаття
Проща до Нової Басані та Густинського монастиря.
Кривонос Роман Анатолійович
2008
Голос Православ.я
c.3.0000
41
Наукова стаття
Гуманітарні аспекти світової політики як предметне поле наукового дослідження.
Кривонос Роман Анатолійович
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.75 c.72.0000

Повернення до списку

Вгору