Автори, співробітники Університету

Кривошеїна Інга Валеріївна

Ідентифікатор автора: 35033
Кількість пошукових запитів автора: 620

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 17, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Щодо особливостей надання прав на комерційний досвід і ділову репутацію за договором комерційної концесії
Кривошеїна Інга Валеріївна
2019
Всеукраїнська науково-практична конференція «Інтелектуальна власність в Україні: проблеми та перспективи розвитку в інформаційному суспільстві»
c.50-53
2
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -денна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -заочна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
4
Наукова стаття
Механізми правової охорони окремих об'єктів права інтелектуальної власності.
Кривошеїна Інга Валеріївна
2016
Механізми захисту прав в Україні. / Під заг. ред. Є.Б.Кубка. - К., 2016
c.325-347
5
Навчальний посібник
Основи інтелектуальної власності
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
2016
Інтерсервіс
c.1-382
6
Наукова стаття
Коммерческое наименование: правовое регулирование по законодательству Украины
Кривошеїна Інга Валеріївна
2014
Закон и жизнь. Кишинэу
т.1 c.125.0000
7
Наукова стаття
Проблеми захисту об’єктів авторського права в мережі інтернет
Кривошеїна Інга Валеріївна
2014
Четверті юридичні диспути з актуальних проблем приватного права
т.1 c.103-106
8
Наукова стаття
Актуальні проблеми захисту об’єктів авторського права в мережі Інтернет
Кривошеїна Інга Валеріївна
2014
Держава і право
т.64 c.173-180
9
Розділ монографії
Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на комерційне найменування
Кривошеїна Інга Валеріївна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.184-187
10
Розділ монографії
Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на комерційні найменування
Кривошеїна Інга Валеріївна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.184-187
11
Наукова стаття
Співвідношення комерційних найменувань та торговельних марок як засобів індивідуалізації
Кривошеїна Інга Валеріївна
2013
12
Наукова стаття
Комерційні найменування: історичний аспект виникнення і розвитку поняття
Кривошеїна Інга Валеріївна
2013
13
Наукова стаття
Цивільно-правова відповідальність за порушення прав на комерційні найменування
Кривошеїна Інга Валеріївна
2012
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.Вип. 20, ч. 2 c.195-197
14
Наукова стаття
Правова охорона архітектурних і дизайнерських рішень
Кривошеїна Інга Валеріївна
2011
15
Тези
Актуальні питання захисту прав на комерційні найменування
Кривошеїна Інга Валеріївна
2010
16
Тези
Картографічні твори: правове регулювання та охорона за законодавством України
Кривошеїна Інга Валеріївна
2011
17
Наукова стаття
Коммерческое наименование: правовое регулирование/Альманах цивилистики Сб. Статей.
Кривошеїна Інга Валеріївна
2009

Повернення до списку

Вгору