Автори, співробітники Університету

Крижановський Сергій Анатолійович
Krizhanovski S.A.

Ідентифікатор автора: 35049
Кількість пошукових запитів автора: 983

Підрозділ: ННЦ "Інститут біології та медицини"
Кафедра/Відділ: Відділ Фізіології мозку та психофізіології НДІ фізіології
Посада: c.н.с

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: електрофізіологія, психофізіологія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 49, з них наукових статей (наукові публікації) - 25, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 23, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Праці конференції
Neurophysiological mechanisms of the perception of natural odors in human
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2016
Neuroscience, SfN’s Annual Meeting
т.46 c.808-809
2
Наукова стаття
Effects of Passive Perception of Isoamyl Acetate Smell on the Resting-State EGG in Humans
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
2015
Neurophysiology
т.46 c.-486-493
3
Наукова стаття
Вплив пасивного сприйняття запаху ізоамілацетату на електричну активність головного мозку людини в стані спокою
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Тукаєв Сергій Вікторович
2013
Neurophysiology
т.5 c.51-60
4
Наукова стаття
Особливості біоелектричної активності головного мозку при хворобі Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.52-58
5
Наукова стаття
Зміни електричної активності головного мозку під час прослуховування рок-музики із видозміненною частотною структурою
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
2014
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.121-128
6
Наукова стаття
Изменения источников когнитивных вызванных потенциалов p300 убольных болезнью Паркинсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Болезнь Паркинсона и расстройства движений. Руководство для врачей
c.155-157
7
Тези
Зміни параметрів локальної та дистантної синхронізації електричних потенціалів головного мозку чоловіків і жінок при пасивному сприйнятті запахів оточуючого повітря
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
2014
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: Тези доп. VII Міжнар. наук. конф., присв. 180-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 120-річчю від дня народження А.І.Ємченка, Україна, Київ, 7-9 жовтня 2014 р.
c.65
8
Тези
The effect of levodopa treatment on the distribution of sources of cognitive potentials p300 in parkinson´s disease patients
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
International Scientific Conference of Students and Young Scientists Shevchenkivska vesna: life sciences
т.12 c.30
9
Тези
Топографія джерел когнітивних викликаних потенціалів P300 у осіб з хворобою Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.246
10
Тези
Локалізація генераторів фонової електричної активності головного мозку у пацієнтів з хворобою Паркінсона
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Фізіологічний журнал
т.60 c.253
11
Тези
Особливості електроенцефалограми стану спокою при хворобі Паркінсона
Крижановський Сергій Анатолійович
2014
Молодь і поступ біології: Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів
т.10 c.244
12
Тези
Зміни джерел когнітивних викликаних потенціалів Р300 в осіб з хворобою Паркінсона на фоні прийому леводопи
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
VI Міжнародний конгрес Українського товариства нейронаук 2014
т.6 c.50
13
Тези
Вплив дозування леводопи на генерацію когнітивних викликаних потенціалів Р300 при хворобі Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології»
т.7 c.66
14
Тези
Залежність структури ЕЕГ стану спокою від латералізації моторних порушень при хворобі Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології»
т.7 c.74
15
Тези
Професор Володимир Олексійович Бец (до 180-річчя від дня народження)
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
2014
VII Міжнародна наукова конференція «Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі та патології»
т.7 c.10-13
16
Тези
EPA-1213 - Preference of essential oil as an indicator of individual psychological characteristics
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
European Congress of Psychiatry
т.22 c.1
17
Тези
P300 generators in Parkinson's disease according to symptoms: a LORETA modelling study
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2014
Virtual Physiological Human Conference
c.186
18
Наукова стаття
Вікові особливості когнітивних викликаних потенціалів Р300
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2013
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.2 c.24-29
19
Тези
Локалізація джерел фонової електричної активності головного мозку при патології екстрапірамідної системи
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2013
Матеріали XI наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання геронтології та геріатрії», присвяченої пам’яті академіка Володимира Веніаміновича Фролькіса (Київ, 25 січня 2013 року)
т.11 c.65-66
20
Тези
Особливості когнітивних викликаних потенціалів Р300 в осіб з хворобою Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
2013
Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та молодих науковців “Шевченківська весна 2013: Біологічні науки”. – Київ. – 2013.
т.11 c.49
21
Тези
Латералізація джерел когнітивних потенціалів P300 при хворобі Паркінсона
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2013
Фізіологія від молекул до організму: міжнародна конференція молодих вчених
т.3 c.35-36
22
Тези
Effects of interaction between photostimulation and odor stimulation by essential oil in human
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2013
Neuroscience, SfN’s Annual Meeting
т.43 c.58
23
Наукова стаття
Особливості нейрогенезу головного мозку людини при виконанні когнітивного завдання після короткотривалого знаходження у стані спокою
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.58 c.47-49
24
Наукова стаття
Вплив кверцетину на вроджені та набуті поведінкові реакції алкоголізованих щурів
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Філімонова Наталя Борисівна
Чернінський Андрій Олександрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.12 c.28-30
25
Наукова стаття
Мозкова нейродинаміка у жінок в різні фази менструального циклу при перегляді афективних зображень
Кравченко Вікторія Іванівна
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
т.56 c.41-45
26
Наукова стаття
Електрична активність головного мозку жінок з різним рівнем екстраверсії при перегляді афективних зображень у різні фази менструального циклу
Кравченко Вікторія Іванівна
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
2010
Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка
т.21 c.81-89
27
Наукова стаття
Modifications of EEG Activity Related to Perception of Emotionally Colored, Erotic, and Neutral Pictures in Women during Different Phases of the Ovulatory (Menstrual) Cycle
Кравченко Вікторія Іванівна
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
2011
Neurophysiology
т.42 c.362-370
28
Наукова стаття
ЕЕГ-активність у жінок при сприйнятті емоційно забарвлених, еротичних та нейтральних зображень в різних фазах овуляційного (менструального) циклу
Кравченко Вікторія Іванівна
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
2010
Neurophysiology
т.5 c.433-441
29
Наукова стаття
Гендерні особливості змін параметрів ЕЕГ при когнітивному навантаженні після короткотривалого стану спокою
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проблеми регуляції фізіологічних функцій
т.14 c.28-30
30
Наукова стаття
Зв’язок спектральних характеристик ЕЕГ людини з мімічною експресією емоційного збудження
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
2011
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.204 c.83-88
31
Наукова стаття
Особливості зорових викликаних потенціалів людини при короткочасній експозиції зображень
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
Собіщанський Сергій Олегович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.55 c.13-15
32
Наукова стаття
Виявлення джерел викликаної активності головного мозку за допомогою методу аналізу незалежних компонентів
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2010
Фізика живого
т.18 c.52-60
33
Наукова стаття
Особливості динаміки мозкового електрогенезу людини в стані пролонговоного спокою в залежності від типу її емоційної реакції (тест Бойко)
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2010
Вісник Черкаського університету. Серія Біологічні науки.
т.184 c.34-44
34
Наукова стаття
Индивидуально-типологические особенности перестроек ЭЭГ человека при анализе обонятельной информации: роль экстра/интроверсии
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2010
Neurophysiology
т.42 c.70-77
35
Наукова стаття
Individual/typological peculiarities of EEG rearrangements in humans related to the analysis of olfactory information: Role of extroversion/ introversion
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2010
Neurophysiology
т.42 c.63-69
36
Наукова стаття
Нейрофізіологічні кореляти індивідуально-типологічних характеристик людини в стані спокою
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2008
Фізика живого
т.16 c.127.0000
37
Наукова стаття
Взаимосвязь эффективности деятельности человека с ЭЭГ-характеристиками его исходного состояния покоя
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
Ученые записки Таврического национального университета им. В.И.Вернадского. Биология, химия
т.22 c.50.0000
38
Наукова стаття
Modifications of EEG Related to Directed Perception and Analysis of Olfactory Information in Humans// Neurophysiology
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
39
Наукова стаття
Електрофізіологічні кореляти процесів семантичного аналізу людиною зорових стимулів
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
Собіщанський Сергій Олегович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Біологія
в.54 c.23-25
40
Тези
Автоматизована система контролю знань студентів// Матеріали наукової конференції "Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій", Луцьк, 2009
Кравченко Вікторія Іванівна
Крижановський Сергій Анатолійович
Макарчук Микола Юхимович
Пасічніченко Олег Михайлович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
41
Тези
Особливості аналізу зорових стимулів при короткочасній експозиції // Системна організація психофізіологічних та вегетативних функцій : матеріали міжнар. наук. конф., Луцьк : Волин. нац. ун-т. ім. Лесі Українки. – 2009
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
Інше
c.114.0000
42
Тези
Викликані потенціали головного мозку людини при короткочасній експозиції емоційно забарвлених стимулів // Інформаційна та негентропійна терапія : матеріали XV міжнар. конф., Київ, 2009
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
ІНФОРМОТЕРАПІЯ: теоретичні аспекти та практичне:міжнародна конференція
т.15 c.24
43
Тези
Деякі закономірності асиметрії активації головного мозку людини при гедонічному сприйнятті одорантів // Інформаційна та негентропійна терапія : матеріали XV міжнар. конф., Київ, 2009
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
44
Тези
Відмінності ЕЕГ-характеристик людини в стані пролонгованого спокою в залежності від типу емоційної реакції // Індивідуальні психофізіологічні особливості людини та професійна діяльність: Матеріали IV наукової конференції, Київ-Черкаси, 2009
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Філімонова Наталя Борисівна
2009
45
Тези
Частотні компоненти ЕЕГ людини, пов’язані з успішністю мнемонічної діяльності // Біологічні дослідження молодих учених на Україні: матеріали IX Всеукраїнської наукової конференції, Київ, 2009
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
2009
46
Тези
Visual event related potentials correlates of the semantic processing in humans // Frontiers in Behavioral Neuroscience. Conference Abstract : 41st European Brain and Behaviour Society Meeting – 2009. – doi: 10.3389/conf.neuro.08.2009.09.111
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2009
Frontiers in Behavioral Neuroscience. Conference Abstract: 41st European Brain and Behaviour Society
т.41 c.111
47
Наукова стаття
Особливості інтеграції мозкових структур людини під час виконання когнітивних завдань в залежності від часу перебування в стані спокою
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
Тукаєв Сергій Вікторович
Чернінський Андрій Олександрович
2008
Вісник Черкаського університету. Серія: Природничі науки
т.128 c.38.0000
48
Тези
Електрофізіологічні кореляти процесів семантичного аналізу людиною зорових стимулів
Крижановський Сергій Анатолійович
Чернінський Андрій Олександрович
2008
Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології: міжнародна наукова конференція
т.4 c.205-206
49
Наукова стаття
Особливості змін фронтальної асиметрії ЕЕГ людини в залежності від її зовнішнього оточення
Зима Ігор Григорович
Крижановський Сергій Анатолійович
2006
Вісник Черкаського університету. Серія: Природничі науки
c.66.0000

Повернення до списку

Вгору