Автори, співробітники Університету

Крижевський Антон Васильович
Kryzhevckyy Anton Vasylyovych

Ідентифікатор автора: 35051
Кількість пошукових запитів автора: 1384

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Історії права та держави / НДС Центр досліджень проблем розвитку трудового потенціалу /
Посада: асистент, молодший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Main trends in development of migration policy in Ukraine
Батиченко Світлана Павлівна
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
Магомедова Аліна Магомедівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сахарук Ірина Сергіївна
2020
AMAZONIA INVESTIGA
в.Vol.9, Num.26 c.372-382
2
Монографія
Становлення та сучасний стан державної політики у сфері трудової міграції в Україні
Батиченко Світлана Павлівна
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
Магомедова Аліна Магомедівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
3
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування інституту адвокатури за доби Української Революції
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.1 в.55 c.19-22
4
Наукова стаття
Проблемы правового регулирования образовательной миграции в Украине
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
2019
«Legea si Viata»: международный научно- практический правовой журнал. Молдова, 2019. №11.
c.42-48
5
Наукова стаття
Становлення та розвиток міжнародних стандартів щодо правового регулювання праці
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
2019
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.3 c.154-161
6
Наукова стаття
Ключові напрями реалізації державної політики України у сфері трудової міграції
Батиченко Світлана Павлівна
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
Магомедова Аліна Магомедівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сахарук Ірина Сергіївна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2 (109) c.26-35
7
Наукова стаття
Правові та організаційні засади міграційної політики радянської України (1922-1991 рр.)
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.1 (108) c.21-26
8
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення стандартів вищої освіти в Україні та їх відповідність європейським зразкам
Дерій Олена Олександрівна
Крижевський Антон Васильович
2019
Цивілістична процесуальна думка
т.1 c.58-66
9
Тези
Антикознавчі студії П. Аландського в Київському університеті св. Володимира.
Крижевський Антон Васильович
2019
Абстракти доповідей та програма наукової конференції «Ver Kyiviens: суспільства середньовічного та раннього нового часу і їх цивілізаційна спадщина», 16-17 травня 2019 року / Кафедра історії стародавнього світу та середніх віків КНУ імені Тараса Шевченка.
c.30-31
10
Тези
Брестська мирна конференція 1917-1918 рр.: міжнародно-правовий вимір української соборності.
Крижевський Антон Васильович
2018
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ
c.136-140
11
Матеріали конференції
Процедура прийняття законів в Афінському полісі: античний досвід для сучасної України.
Крижевський Антон Васильович
2018
Демократія: античні витоки - сучасні виклики: Абстракти доповідей та програма круглого столу
c.11
12
Наукова стаття
Становлення та еволюція школи західно-руського права в Університеті св. Володимира (ІІ пол. ХІХ – початок ХХ ст.)
Крижевський Антон Васильович
2018
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
в.№ 4 c.50-54
13
Тези
Організаційно-правові засади формування українського війська в умовах національно-визвольних змагань (1917 – 1918 рр.)
Крижевський Антон Васильович
2018
Українське право й законодавство за доби Української революції (1917-1921 рр.):збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.162-165
14
Наукова стаття
Особливості викладання антикознавчих дисциплін в університеті св. Володимира у кінці ХІХ ст.
Крижевський Антон Васильович
2014
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.2 c.51-57
15
Наукова стаття
В.Я. Шульгін та його внесок у розвиток антикознавства в університеті св. Володимира
Крижевський Антон Васильович
2014
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.44 c.89-96
16
Наукова стаття
Федір Міщенко та антикознавство в Імператорському університеті св. Володимира
Крижевський Антон Васильович
2014
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету
т.41 c.136-140
17
Наукова стаття
Антикознавство в університеті св. Володимира у контексті впровадження предметної системи навчання (1906-1917)
Крижевський Антон Васильович
2015
Spheres of culture: Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, Political Science and Cultural Studies
т.10 c.225-234
18
Наукова стаття
Антиковедение в Университете Св. Владимира в 30-50-х годах ХІХ века
Крижевський Антон Васильович
2015
Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1. Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. – Гродно, 2015. – № 2
c.72-79
19
Наукова стаття
Антикознавство в Університеті Св. Володимира в 60–х – 80–х роках ХІХ ст. в контексті загальної лібералізації та змін на історико–філологічному факультеті
Крижевський Антон Васильович
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.86 c.19-22
20
Наукова стаття
Дослідження античних пам’яток Північного Причорномор’я професорами Університету Св. Володимира
Крижевський Антон Васильович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.1 (119) c.39-42
21
Наукова стаття
Особливості розвитку антикознавства в університеті Св. Володимира в 60 – 80-х роках ХІХ ст.
Крижевський Антон Васильович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.4 (122) c.21-22
22
Тези
Дослідження античних старожитностей Північного Причорномор’я в доробку викладачів Імператорського університету Св. Володимира
Крижевський Антон Васильович
2014
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.2 c.322-327
23
Тези
Антикознавство в Київському Імператорському університеті Св. Володимира в 1834-1842 роках
Крижевський Антон Васильович
2014
24
Тези
Розвиток антикознавства в Університеті Святого Володимира у 60-х рр. ХІХст. в контексті загальної лібералізації та реформи історико-філологічного факультету
Крижевський Антон Васильович
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.279-283
25
Матеріали конференції
Юлиан Андреевич Кулаковский и антиковедение в Киевском университете Св. Владимира
Крижевський Антон Васильович
2013
XVIII Сергеевские чтения: Сборник материалов. – М., 2013.
c.75-76
26
Тези
Антикознавча спадщина Федора Герасимовича Міщенка
Крижевський Антон Васильович
2013
27
Тези
Особливості викладення античної історії в Київському університеті Св. Володимира на початку XX ст.
Крижевський Антон Васильович
2013
Каразинські читання. Харків
c.314.0000

Повернення до списку

Вгору