Автори, співробітники Університету

Крихта Віталій Вікторович
Krihta Vitaliy

Ідентифікатор автора: 35074
Кількість пошукових запитів автора: 635

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Загальновійськових дисциплін
Посада: заступник начальника кафедри, провідний інженер

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 17, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Правові засади управлінської діяльності командирів (начальників)
Волков Антон Генадійович
Крихта Віталій Вікторович
Опанасенко Олена Олександрівна
Пасіка Сергій Петрович
Савков Павло Анатолійович
Сидоров Олександр Валерійович
Сірий Андрій Володимирович
Шваб Віктор Костянтинович
2016
НКК ВІКНУ
c.1-431
2
Навчально-методичний комплекс
Рекомендації о/с підрозділів ЗСУ у ході проведення АТО
Крихта Віталій Вікторович
Сидоров Олександр Валерійович
Сірий Андрій Володимирович
Шваб Віктор Костянтинович
2015
НКК ВІКНУ
т.2 c.1-159
3
Навчально-методичний комплекс
Рекомендації о/с підрозділів ЗСУ у ході проведення АТО: Пам'ятка солдату в бою з урахуванням досвіду АТО
Крихта Віталій Вікторович
Сидоров Олександр Валерійович
Сірий Андрій Володимирович
Шваб Віктор Костянтинович
2015
НКК ВІКНУ
т.3 c.1-26
4
Навчально-методичний комплекс
Рекомендації о/с підрозділів ЗСУ у ході проведення АТО
Крихта Віталій Вікторович
Сидоров Олександр Валерійович
Сірий Андрій Володимирович
Шваб Віктор Костянтинович
2015
НКК ВІКНУ
т.4 c.1-82
5
Тези
Пристрій контролю працездатності та локалізації дефектів в сучасних цифрових радіоелектронних пристроях із використанням перехідного процесу шини живлення в частотній області
Крихта Віталій Вікторович
Савран Віталій Олександрович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.40
6
Наукова стаття
Головний фактор підвищення ефективності системи воєнної безпеки трубопровідних магістралей
Крихта Віталій Вікторович
Лалетін Сергій Павлович
Панін Валерій Григорович
Шваб Віктор Костянтинович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.95-101
7
Наукова стаття
Methods of increasing of functional stability of power systems
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.46 c.85-89
8
Наукова стаття
Методологічні основи удосконалення системи технічної діагностики сучасних радіоелектронних засобів
Жиров Геннадій Борисович
Жиров Борис Григорович
Крихта Віталій Вікторович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.30 c.21-24
9
Наукова стаття
Раціональний алгоритм діагностування аналогових радіоелектронних пристроїв
Жиров Геннадій Борисович
Крихта Віталій Вікторович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.31 c.50-54
10
Наукова стаття
Діагностична модель аналогового радіоелектронного пристрою для проведення діагностування в ремонтних органах
Жиров Геннадій Борисович
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки
т.19 c.130-144
11
Тези
Діагностична модель аналогового радіоелектронного пристрою для проведення діагностування в ремонтних органах
Балабін Віктор Володимирович
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2011
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.124-125
12
Тези
Методика побудови діагностичної моделі аналогових об’єктів
Жиров Геннадій Борисович
Крихта Віталій Вікторович
2011
Інформатика, інформаційні системи та технології: конференція молодих учених та студентів
т.1 c.11-12
13
Тези
Визначення показників надійності для розв’язання задач діагностування складових частин радіоелектронних засобів озброєння
Жиров Геннадій Борисович
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2011
Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.472-473
14
Тези
Аналіз математичних моделей безвідмовності виробів радіоелектронної техніки
Жиров Геннадій Борисович
Крихта Віталій Вікторович
2011
Інформаційно-вимірювальні технології технічне регулювання та менеджмент якості: науково-практична конференція
т.1 c.62-63
15
Наукова стаття
Оценка показателей безотказности сложного восстанавливаемого объекта РЭТ при произвольных законах распределения наработки до отказа элементов
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2010
Сучасна спеціальна техніка
т.3 c.86-98
16
Наукова стаття
Розрахунок коефіцієнта готовності для основних моделей процесу експлуатації складних об’єктів озброєння і військової техніки
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.29 c.27-32
17
Тези
Прогнозирование остаточного ресурса восстанавливаемых объеков радиоэлектронной техники, как система технического регулирования
Крихта Віталій Вікторович
2010
Інформаційно-вимірювальні технології технічне регулювання та менеджмент якості: науково-практична конференція
т.1 c.189-192
18
Наукова стаття
Аналіз особливостей застосування та класифікація методів прогнозування у сфері розвитку мереж та телекомунікаційних технологій
Крихта Віталій Вікторович
2009
Вісник державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
т.7 c.27-40
19
Наукова стаття
Оптимизация системы плановых ремонтов сложных восстанавливаемых объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Крихта Віталій Вікторович
Цицарєв Вадим Миколайович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.20 c.19-25
20
Наукова стаття
Один із способів неформального опису рекурентного методу для розв’язання задач оптимізації виявлення відмов у складі РЕЗО
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.21 c.146-149
21
Наукова стаття
Сondition and prospects of development of integrated control systems of electronic means
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2009
Вісник Черкаського державного технологічного університету
т.1 c.138-140
22
Наукова стаття
Локалізація дефектних цифрових радіоелектронних компонентів типових елементів заміни радіоелектронної техніки з використанням електромагнітного методу і умовного алгоритму діагностування у військових ремонтних органах
Глухов Сергій Іванович
Жиров Борис Григорович
Крихта Віталій Вікторович
Ряба Людмила Олександрівна
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.22 c.20-30
23
Наукова стаття
Аналіз моделей і методів оптимізації комбінаційного пошуку в задачах забезпечення надійності радіоелектронних засобів озброєння
Крихта Віталій Вікторович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.23 c.33-37
24
Тези
Щодо розробки наближених алгоритмів діагностування
Крихта Віталій Вікторович
2009
Актуальні завдання гуманітарного, фінансово-економічного, правового, матеріально-технічного та лінгвістичного забезпечення підрозділів та частин Збройних Сил України: всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад'юнктів, курсантів
т.1 c.121-122
25
Тези
Состояние и перспективы развития встроенных систем контроля радиоэлектронных средств вооружения
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2009
Датчики, прилади та системи: міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.5
26
Наукова стаття
За спецтематикою
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
27
Наукова стаття
Аналіз основних аспектів контролю працездатності і діагностування радіоелектронної апаратури при мінімаксних критеріях
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.42.0000
28
Наукова стаття
До проблеми прийняття рішення про відновлення виробу військової техніки, як об’єкту контролю за неповними даними
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.13 c.76-81
29
Наукова стаття
Аналіз основних аспектів контролю працездатності і діагностування радіоелектронної апаратури при мінімаксних критеріях
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.16 c.57-60
30
Тези
До питання статистичної оптимізації послідовних програм контролю високонадійних систем
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2008
31
Тези
Методика определения оптимальных параметров СТО сложного восстанавливаемого объекта РЭТ
Крихта Віталій Вікторович
2008

Повернення до списку

Вгору