Автори, співробітники Університету

Кронда Ольга Юріївна

Ідентифікатор автора: 35089
Кількість пошукових запитів автора: 895

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Інтелектуальної власності
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 24, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Державний облік радіоактивних відходів.
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.234
2
Енциклопедія
Державний кадастр сховищ радіоактивних відходів.
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.223-224
3
Енциклопедія
Збереження радіоактивних відходів.
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
c.252-254
4
Енциклопедія
Кондиціонування радіоактивних відходів.
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.417-418
5
Матеріали конференції
Захист об’єктів інтелектуальної власності в Антимонополь-ному Комітеті України
Кронда Ольга Юріївна
2019
Законодавство України у сфері інтелектуальної власності та його правозастосування: національні, європейські та міжнародні виміри: матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів з проблем інтелектуальної власності
c.158-161
6
Матеріали конференції
Захист об’єктів інтелектуальної власності в сфері недобросовісної конкуренції
Кронда Ольга Юріївна
2019
Вітчизняний та світовий досвід правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності: Збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (17 травня 2019 р.)
c.90-93
7
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -денна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
8
Навчально-методичний комплекс
Навчально-методичний комплекс дисципліни «Інтелектуальна власність» для студентів, галузь знань 08 «право», спеціальність 081 «право», освітній рівень магістр освітня програма «Право»; Форма навчання -заочна; навчальний рік - 2019/2020
Зеров Костянтин Олександрович
Кодинець Анатолій Олександрович
Комзюк Леонід Трохимович
Котенко Микола Віталійович
Кривошеїна Інга Валеріївна
Кронда Ольга Юріївна
Майданик Любов Романівна
Носік Юрій Володимирович
Огнев'юк Ганна Зіновіївна
Орлюк Олена Павлівна
Харченко Олеся Степанівна
2019
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9
Наукова стаття
Застосування Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у сфері інтелектуальної власності.
Кронда Ольга Юріївна
2018
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.53 c.105-107
10
Наукова стаття
Повноваження Антимонопольного комітету України в сфері інтелектуальній власності
Кронда Ольга Юріївна
2018
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
в.6 c.111-113
11
Наукова стаття
Правова природа недобросовісної конкуренції в інтелектуальній власності.
Кронда Ольга Юріївна
2019
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.54 c.76-78
12
Наукова стаття
Державний реєстр радіоактивних відходів
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.14: Екологічне право / редкол.: Ю.С.Шемшученко (голова) та ін.; Нац. акад. прав. наук України; Ін-т держави і права ім.В.М. Корецького НАН України. - 2018. - 776 с.
т.14 c.240-241
13
Матеріали конференції
Вирішення спорів у сфері захисту від недобросовісної конкуренції
Кронда Ольга Юріївна
2018
Актуальні питання економіки, фінансів, менеджменту та права в сучасних умовах: зб. тез доповідей Міжн.наук.-практ. конференції
c.58-59
14
Матеріали конференції
Юридичне поняття «селекційні досягнення» в рослинництві
Кронда Ольга Юріївна
2018
Humanities and Social Sciences in Europe: Achievements and Perspectives
c.167-196
15
Практикум
Інтелектуальна власність в агробізнесі
Кронда Ольга Юріївна
2017
Ефективний агробізнес
c.118-129
16
Наукова стаття
Трехмерная модель для 3d печати как объект авторского права
Кронда Ольга Юріївна
2015
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.1 c.38-40
17
Наукова стаття
Правові проблеми будівництва централізованого сховища для зберігання відпрацьованого ядерного палива в Україні
Кронда Ольга Юріївна
2013
Форум права. Електронне наукове фахове видання.
т.1 c.3.0000
18
Наукова стаття
Медіація в інтелектуальному праві.
Кронда Ольга Юріївна
2014
Порошковая металлургия, Powder Metallurgy and Metal Ceramics (Publisher Springer)
т.1 c.1.0000
19
Наукова стаття
Правові основи щодо створення експлуатуючої організації (оператора) в сфері поводження з радіоактивними відходами в Україн
Кронда Ольга Юріївна
2014
Юридичний науковий електронний журнал
т.1 c.49.0000
20
Наукова стаття
Патент як спосіб захисту інтелектуальних прав на лікарський засіб
Кронда Ольга Юріївна
2014
Науковий огляд
т.1 c.90-96
21
Наукова стаття
Інтелектуальне право в медицині
Кронда Ольга Юріївна
2014
Український науково-медичний молодіжний журнал
т.78 c.85-86
22
Тези
Медіація та її роль в юридичній компанії
Кронда Ольга Юріївна
2013
Газета “Правовий тиждень”
23
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Науково-практичний коментар Кодексу України про надра / [Балюк Г.І. та ін.] ; за ред. Г.І. Балюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Юрінком Інтер, 2012. – 325, [1] с
Балюк Галина Іванівна
Бевз Олена Володимирівна
Власенко Юлія Леонідівна
Євстігнєєв Андрій Сергійович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Краснова Марія Василівна
Кронда Ольга Юріївна
Марусенко Роман Ігорович
Мірошниченко Анатолій Миколайович
Позняк Еліна Владиславівна
Сушик Ольга Володимирівна
Третяк Тарас Олексійович
Шомпол Олена Анатоліївна
2012
Юрінком Інтер
24
Навчальний посібник
Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду
Балюк Галина Іванівна
Кронда Ольга Юріївна
Сушик Ольга Володимирівна
2012
Цивільно-правова відповідальність за ядерну шкоду: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Балюк Г.І., Кронда О.Ю., Сушик О.В.; за заг ред.. Г.І. Балюк: Чернівці, 2012.

Повернення до списку

Вгору