Автори, співробітники Університету

Кругляков Віктор Євгенович

Ідентифікатор автора: 35099
Кількість пошукових запитів автора: 534

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії мистецтв
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 11, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 4

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Українська освіта на Закарпатті: проблеми сьогодення і досвід минулого
Кругляков Віктор Євгенович
2019
Вплив суспільних наук на процес розвитку суспільства: можливе та реальне: Міжнародна науково-практична конференція
c.5-9
2
Тези
Становлення Української Академії наук: "національний зміст Академії" у поглядах її фундаторів
Кругляков Віктор Євгенович
2019
Історія освіти науки і техніки в Україні: матеріали ХІV Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів
c.268-270
3
Матеріали конференції
Антична традиція освіти у добу ранньої Візантійської імперії
Кругляков Віктор Євгенович
2018
Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ХХ Всеукраїнської наукової конференції.
в.Частина І c.С. 188-189
4
Наукова стаття
Краєзнавство в навчальних закладах України(20-ті роки ХХ ст.)
Кругляков Віктор Євгенович
2018
Історія осівти, науки і техніки в Україні:матеріали ХІІІ Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів НААН; ННСГБ; Рада вчених НААН(та ін.)
c.С.211-215
5
Наукова стаття
Краєзнавство в навчальних закладах України (20-ті роки ХХ ст.)
Горбань Тетяна Юріївна
Кругляков Віктор Євгенович
2018
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІ Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення ННСГБ НААН, Київ, 19 травня, 2017 р.
c.211-215
6
Матеріали конференції
Науково-дослідна діяльність музеїв в УСРР у 20-х рр. ХХ ст.
Горбань Тетяна Юріївна
Кругляков Віктор Євгенович
2017
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали ХІІ Міжнародної конференції молодих учених та спеціалістів, присвяч. 100-річчю від дня створення ННСГБ НААН, Київ, 19 травня, 2017 р.
c.249-253
7
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-114
8
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів неспеціальних факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-30
9
Навчальний посібник
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-108
10
Навчальний посібник
Історія України. Навчальний посібник для студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
11
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів.
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-27
12
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2016
13
Матеріали конференції
Наука в системі університетської освіти: історія і сучасність
Кругляков Віктор Євгенович
2015
Історія освіти, науки і техніки в Україні: матеріали Всеукраїнської конференції молодих учених та спеціалістів
c.249-251
14
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2015
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-26
15
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2015
ПП Сердюк В.Л. (монографія)
c.1-116
16
Матеріали конференції
Динаміка вирішення житлово-комунальних проблем у м. Києві (20 – 30-ті роки ХХ ст.)
Кругляков Віктор Євгенович
2014
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.228-232
17
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів природничих факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-27
18
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Коцур Анатолій Петрович
Кругляков Віктор Євгенович
Могильний Леонід Петрович
Розовик Дмитро Федорович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-119
19
Наукова стаття
Давня історія України
Кругляков Віктор Євгенович
2012
Історія України: Джерельний літопис.
c.0.0000
20
Наукова стаття
Соціально-економічний і політичний розвиток України в ХVІІІ ст.
Кругляков Віктор Євгенович
2012
Історія України: Джерельний літопис.
c.218.0000
21
Наукова стаття
Внесок професора А.П. Коцура в історичну біографістику
Кругляков Віктор Євгенович
2013
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.25 c.205.0000
22
Наукова стаття
Історична антропологія: досягнення та пошуки нової парадигми
Кругляков Віктор Євгенович
2012
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.59 c.5.0000
23
Наукова стаття
Європейська історія в історіософському осмисленні Нормана Девіса
Кругляков Віктор Євгенович
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.23 c.48.0000
24
Наукова стаття
Юрій Андрійович Горбань ( До 75-річчя від дня народження).
Кругляков Віктор Євгенович
2012
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.24 c.48.0000
25
Праці конференції
Проблема вивчення ментальностей в контексті історико-антропологічних досліджень
Кругляков Віктор Євгенович
2012
26
Праці конференції
Деякі аспекти розвитку сучасної історичної науки: від школи «анналів» до «нової історичної науки»
Кругляков Віктор Євгенович
2012
27
Праці конференції
Сучасне українське суспільство: трансформації соціальних структур.
Кругляков Віктор Євгенович
2012
28
Наукова стаття
Історична антропологія і соціальна історія: проблеми поєднання
Кругляков Віктор Євгенович
2011
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.21 c.140.0000
29
Наукова стаття
Історична антропологія в системі соціогуманітарних наук. Спроба аналітичного огляду
Кругляков Віктор Євгенович
2010
Часопис української історії. Збірник наукових праць
т.18 c.174.0000

Повернення до списку

Вгору