Автори, співробітники Університету

Круківська Алла Володимирівна

Ідентифікатор автора: 35102
Кількість пошукових запитів автора: 590

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Метеорології та кліматології
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Динаміка запасів продуктивної вологи у ґрунті під озимою пшеницею на території Херсонської області
Круківська Алла Володимирівна
2020
Тези ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Вплив кліматичних змін на просторовий розвиток територій Землі: наслідки та шляхи вирішення" (м. Херсон, 11-12 червня 2020 р.)
c.138-140
2
Навчальний посібник
Прикладна кліматологія
Круківська Алла Володимирівна
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Ольга Григорівна
2019
Прикладна кліматологія
c.1-120
3
Наукова стаття
Кафедрі метеорології та кліматології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - 70
Круківська Алла Володимирівна
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Ольга Григорівна
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.3 в.54 c.100-103
4
Наукова стаття
Багаторічні зміни термічного режиму темно-сірих лісових грунтів мало інтенсивного використання
Круківська Алла Володимирівна
2019
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
в.3 (54) c.122-124
5
Розділ монографії
Екологічні ризики сільськогосподарського землекористування в Україні в умовах змін клімату
Круківська Алла Володимирівна
2018
Кліматичні ризики функціонування галузей економіки в умовах зміни клімату
c.482-497
6
Матеріали конференції
Засади регіональної оцінки вологозабезпеченості агроландшафтів
Круківська Алла Володимирівна
2018
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Земельні ресурси України і сучасна землевпорядна наука»
c.36-40
7
Навчальний посібник
Практикум з метеорології та кліматології
Круківська Алла Володимирівна
Сніжко Сергій Іванович
Шевченко Ольга Григорівна
2018
ФОП Маслаков
8
Наукова стаття
Особливості просторового розподілу ресурсів теплозабезпеченості території України у період активної вегетації сільськогосподарських культур
Круківська Алла Володимирівна
2018
Часопис картографії : збірник наукових праць
в.1 (18) c.69-81
9
Наукова стаття
25 лет деятельности спецсовета по защите диссертаций по гидрологии и метеорологии в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко (1993 - 2018 гг.)
Гребінь Василь Васильович
Круківська Алла Володимирівна
Хільчевський Валентин Кирилович
2018
Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія
т.1 в.48 c.80-98
10
Наукова стаття
Особливості термічного режиму ґрунту в місті Київ
Круківська Алла Володимирівна
Агаркова Марія Вячеславівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.3 в.68 c.41-43
11
Наукова стаття
Повторяемость неблагоприятных погодно-климатических условий и риски потерь урожая яровой пшеницы на территории Украины
Круківська Алла Володимирівна
2018
Могилевский меридиан
т.18 в.1-2 c.22-29
12
Наукова стаття
Просторова мінливість вологовмісту ґрунтів у вегетаційний період на території України
Круківська Алла Володимирівна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.281-283
13
Тези
Особливості термічного режиму грунтів малоінтенсивного використання в умовах сучасних змін клімату
Круківська Алла Володимирівна
Агаркова Марія Вячеславівна
2018
Рельєф і клімат: Матеріали ІІ Міжнар. конф. 26-28 вересня 2018 р. м. Чернівці
c.7-8
14
Наукова стаття
Розвиток методології оцінки потенціалу урожайності сільськогосподарських культур з урахуванням впливу клімату і агрофітотехнологій
Круківська Алла Володимирівна
2017
Український гідрометеорологічний журнал
в.20 c.52-60
15
Тези
Загальні тенденції багаторічних змін агрогідрологічних ресурсів території України
Круківська Алла Володимирівна
2017
Тези доповідей Першого Всеукраїнського гідрометеорологічного з’їзду / Одес. держ. екологічний ун-т. – Одеса: ТЕС, 2017
c.81-82
16
Наукова стаття
Агрокліматичні умови вирощування ярої пшениці в Україні
Круківська Алла Володимирівна
2016
Фізична географія та геоморфологія
т.1 в.81 c.107-111
17
Наукова стаття
До питання агрокліматичної оцінки потенціалу урожайності соняшника на території Київської області
Круківська Алла Володимирівна
2016
Фізична географія та геоморфологія
т.3 в.83 c.25-33
18
Тези
Оцінка агрокліматич-них ризиків вирощування озимої пшениці за умовами вологозабезпеченості на території України
Круківська Алла Володимирівна
2016
Матеріали міжнародної наукової конференції "Від географії до географічного українознавства: еволюція освітньо-наукових ідей та пошуків"
c.150-151
19
Тези
Агрометеорологічний ризик-менеджмент в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку
Круківська Алла Володимирівна
2016
ХІІ з‘їзд УГТ "Українська географія: сучасні виклики"
т.3 c.182-184
20
Наукова стаття
Динаміка умов вологозабезпечення соняшнику в Південному Степу України
Круківська Алла Володимирівна
2015
Фізична географія та геоморфологія
т.1 c.151-157
21
Наукова стаття
Деталізація параметрів моделі “Погода–урожай, УкрНДГМІ” для оцінки впливу вологості ґрунту на урожайність сільськогосподарських культур
Круківська Алла Володимирівна
2015
Фізична географія та геоморфологія
т.2 c.123-128
22
Наукова стаття
Оцінка сприятливості агрогідрологічних ресурсів території України для вирощування ярого ячменю
Круківська Алла Володимирівна
2015
Науковий часопис НТУ імені М.П. Драгоманова. Серія 4. Географія і сучасність
т.33 c.56-63
23
Наукова стаття
Оцінка умов тепло- і вологозабезпеченості сої у різні періоди вегетаційного циклу в лісостеповій і степовій зонах України
Круківська Алла Володимирівна
2015
Фізична географія та геоморфологія
т.3 c.154-160
24
Наукова стаття
Особливості просторового розподілу і міжсезонної динаміки запасів продуктивної вологи в ґрунті на території України
Круківська Алла Володимирівна
2014
Фізична географія та геоморфологія
т.3 c.132-142
25
Наукова стаття
Особливості просто-рового розподілу і міжсезонної динаміки запасів продуктивної вологи в ґрунті на території України
Круківська Алла Володимирівна
2014
Фізична географія та геоморфологія
т.3 c.132-142

Повернення до списку

Вгору