Автори, співробітники Університету

Кудін Григорій Іванович

Ідентифікатор автора: 35158
Author Identifier Number Scopus: 57199581757 →
Кількість пошукових запитів автора: 727

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: НДЛ Моделювання та оптимізації
Посада: завідувач лабораторії, старший науковий співробітник

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 24, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 6

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Multivariate Scaling of the Characteristic Features Based on Pseudo-Inverse Operations for Recognition Problems Solving
Касьянюк Веда Станіславівна
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2020
Pattern Recognition and Image Analysis
т.30 в.2 c.184-191
2
Наукова стаття
Formulas of perturbation for one class of pseudo inverse operators
Зінько Тарас Петрович
Кудін Григорій Іванович
Наконечний Олександр Григорович
2019
Математичні студії
т.52 в.2 c.124-132
3
Наукова стаття
Perturbation method in problems of linear matrix regression
Зінько Петро Миколайович
Зінько Тарас Петрович
Кудін Григорій Іванович
Наконечний Олександр Григорович
2020
Journal of Automation and Information Sciences
т.52 в.1 c.1-12
4
Наукова стаття
Method and algorithm of the piecewise-hyperplane clusterization using tools of pseudo-inverse matrices
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2019
Research Gate
c.1-7
5
Тези
Linear estimation of observations in the matrix space
Зінько Петро Миколайович
Зінько Тарас Петрович
Кудін Григорій Іванович
Наконечний Олександр Григорович
2020
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.66-68
6
Наукова стаття
Multidimensional Scaling by Means of Pseudoinverse Operations
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2019
Cybernetics and Systems Analysis
т.55 в.1 c.22-29
7
Праці конференції
Multivariate scaling of the characteristic features base on pseudo-inverse operations for recognition problems solving
Касьянюк Веда Станіславівна
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2019
Pattern Recognition and Information Processing: International Conference
в.14 c.35-38
8
Праці конференції
Approach to Piecewise-Linear Classification in a Multi-dimensional Space of Features Based on Plane Visualization.
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2019
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "INTELLECTUAL SYSTEMS OF DECISION-MAKING AND PROBLEMS OF COMPUTATIONAL INTELLIGENCE"
в.33 c.34-47
9
Праці конференції
Method and algorithm of the piecewise-hyperplane clusterization using tools of pseudo-inverse matrics
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2019
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering
в.11176 c.149-156
10
Тези
Optimal two-stage linear discrimination of information
Зінько Тарас Петрович
Кудін Григорій Іванович
2019
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.1 в.1 c.54-55
11
Тези
Analytical representation of perturbation for one class of pseudo-inverse operators
Зінько Тарас Петрович
Кудін Григорій Іванович
Наконечний Олександр Григорович
2019
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.69-71
12
Тези
Шкалювання інформації для візуалізації даних в задачах кластеризації та класифікації
Касьянюк Веда Станіславівна
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2018
Конференції AIIS
c.55-57
13
Тези
Synthesis of hyperplane clusters in many cluster spaces of characteristics vectors
Зінько Тарас Петрович
Кудін Григорій Іванович
2019
Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики (APAMCS): Всеукраїнська наукова конференція
т.1 c.100-102
14
Тези
Оптимізація обчислень в алгоритмі лінійної класифікації сигналів засобами севдо обернення матриць
Кудін Григорій Іванович
2019
Dynamical Systems Modelling And Stability Investigation (DSMSI): Міжнародна конференція
т.1 c.181-182
15
Матеріали конференції
Шкалювання характеристичних ознак для кластеризації та класифікації інформації з використанням засобів псевдообернення матриць
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2018
Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках і інформаційних технологіях
c.145-146
16
Наукова стаття
Многомерное шкалирование средствами псевдообратных операций
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2018
Кибернетика и системный анализ (КиСА)
в.6
17
Наукова стаття
Задачі класифікації засобами псевдообернення: перетворення простору признаків, вплив збурень вихідної інформації
Гаращенко Федір Георгійович
Кудін Григорій Іванович
2018
Проблемы управления и информатики
в.2 c.66-76
18
Праці конференції
Hyperplanes clusters in spaces of signs vectors
Зінько Тарас Петрович
Кудін Григорій Іванович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.37-44
19
Тези
Hyperplanes clusters in spaces of signs vectors
Зінько Тарас Петрович
Кудін Григорій Іванович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
т.2 c.76-77
20
Тези
Optimal synthesis of the features vectors for data classification
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2018
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
в.32 c.75-76
21
Наукова стаття
Синтез кусково гіперплощинних кластерів в просторах векторів ознак
Зінько Тарас Петрович
Кудін Григорій Іванович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.101-107
22
Тези
Моделювання фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних сплавів
Кобилінська Наталя Григорівна
Кудін Володимир Григорович
Кудін Григорій Іванович
2017
Проблеми прийняття рішень в умовах невизначенності. Міжнародна конференція
т.29 c.61
23
Тези
Моделювання фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних сплавів
Кобилінська Наталя Григорівна
Кудін Володимир Григорович
Кудін Григорій Іванович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.162
24
Наукова стаття
Моделювання термодинамічних властивостей сплавів потрійної системи Ce-Ni-Ga
Кобилінська Наталя Григорівна
Кудін Володимир Григорович
Кудін Григорій Іванович
2015
Современные проблемы физического материаловедения. Труды ИПМ им. Францевича НАНУ
т.24 в.24 c.151-158
25
Праці конференції
Метод полосної роздільності характеристичних ознак для класифікації дактилем
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2016
Проблеми інформатики та комп'ютерної техніки (ПІКТ): Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.154-155
26
Тези
Фільтрація підмножин точок в скінчено мірному просторі
Кудін Григорій Іванович
2015
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.104-105
27
Матеріали конференції
Аналіз мезоекономічної структури виробництва в умовах скорочення емісій парникових газів
Кудін Григорій Іванович
Онищенко Андрій Михайлович
2014
28
Матеріали конференції
Оптимізація полосної класифікації цифрової інформації
Кудін Григорій Іванович
2014
XXIII Міжнародна конференція "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2014), Мукачево, 12-16 травня 2014 р.
c.170
29
Праці конференції
Метод линейной полосной классификации сложноразделимых дактилем украинского жестового языка
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2014
KDS 2014 – ITHEA ISS Joint International Events on Informatics. Winter Session, September 8-13, 2014. Abstracts.
c.13
30
Праці конференції
Класифікація дактилем української дактильної абетки
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2014
XII Всеукраїнська міжнародна конференція з оброблення сигналів і зображень та розпізнавання образів УКРОБРАЗ'2014 (Київ, 3-7 листопада 2014 р.)
c.20-22
31
Тези
Класифікація дактилем методом смугової віддільності
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.57
32
Наукова стаття
Применение методов псевдообращения к задачам оптимизации структур
Кудін Григорій Іванович
2013
Information Theories & Applications
т.20 c.360.0000
33
Наукова стаття
Про точний алгоритм методу базисних матриць розв‘язання задач лінійного програмування.
Кудін Григорій Іванович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.177-180
34
Наукова стаття
Про похідні псевдо обернених матриць
Кудін Григорій Іванович
2012
Журнал обчислювальної та прикладної математики
т.2 c.106.0000
35
Наукова стаття
Застосування методів розділення векторів ознак гіперплощиною в задачах розпізнавання елементів дак тильно-жестової мови
Крак Юрій Васильович
Кудін Григорій Іванович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2 c.192.0000
36
Наукова стаття
Термодинамические свойства жидких сплавов системы NI-Y
Кудін Григорій Іванович
2012
Украинский химический журнал
т.8 c.100.0000
37
Тези
Calculation of the thermodynamic activities of the components of binari melts
Кудін Григорій Іванович
2012
Невідоме
т.1 c.123.0000
38
Тези
Про диференційованість псевдо обернених матриць
Кудін Григорій Іванович
2012
Невідоме
т.1 c.142.0000
39
Тези
Дослідження умов практичної стійкості траєкторії оптимізаційної задачі на багатогранній множині при забрудненнях./XVII International Conference "Problems of Decision Making under Uncertainties" (PDMU-2011), May 23-27, 2011, Skhidnytsia, Ukraіne
Кудін Григорій Іванович
Харченко Ігор Іванович
2011
40
Праці конференції
Кусочно - линейная отделимость подмножеств средствами возмущений псевдообратных и проекционных операций
Кудін Григорій Іванович
2009
Міжнар. симпозіум "Питання оптимізації обчислень", присв. 50-річчю створення Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ. – К.: Ін-т. кібернетики ім. В.М. Глушкова НАНУ
c.171.0000
41
Праці конференції
Про концепцію аналізу слабко збурених лінійних систем у дослідженні моделі Леонтьєва
Кудін Григорій Іванович
2009
42
Про проблеми аналізу моделей економічних процесів / International Conference "Dynamical Systems Modelling and Stability Investigation"
Волошин Олексій Федорович
Кудін Григорій Іванович
2009
43
Наукова стаття
Leontief Model Analysis with fuzzy parameters by basic matrixes method
Волошин Олексій Федорович
Кудін Григорій Іванович
2008
Information Theories & Applications
т.15 c.231.0000
44
Наукова стаття
Анализ модели Леонтьева при нечетко заданных параметрах критериальной функции методом базисных матриц.
Волошин Олексій Федорович
Кудін Григорій Іванович
2008
Information Science & Computing. Intern. Book Series. – Intelligent Processing. – ITHEA
т.7 c.86.0000
45
Праці конференції
Об оптимальных решениях модели Леонтьэва при нечетко заданных параметрах критериальной функции./ IV Міжн. школа семінар “Теорія прийняття рішень”, Ужгород, 29 вересня-4 жовтня 2008
Кудін Григорій Іванович
2008
46
Тези
Аналіз структури експорту-імпорту багатогалузевої економіки / Матер. I Міжнар. Наук.-практ. Конф. "Моніторинг, моделювання та менеджмент емерджентної економіки", Черкаси, 13-15 травня, 2008р
Кудін Григорій Іванович
2008
47
Тези
Про структуру нерозв’язності несумісних лінійних систем / International Conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009)",Ukraine
Кудін Григорій Іванович
2009
48
Тези
Методи аналізу збурених лінійних економіко-математичних моделей / International Conference "Dynamical System Modelling and Stability Investigation", 27-29 may,Kyiv, 2009
Волошин Олексій Федорович
Кудін Григорій Іванович
2009
49
Праці конференції
Оптимізація систем обробки інформація з використанням псевдообренення
Кудін Григорій Іванович
2008
50
Праці конференції
Об оптимальных решениях модели Леонтьева при нечётко заданных параметрах критериальной функции методом базисных функций
Кудін Григорій Іванович
2008
51
Тези
До питання про варіації псевдообернених і проекційних матриць з використанням формул Гревіля
Кудін Григорій Іванович
2008
Int. Conf. "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU)", Chernivtsy. Ukraine
c.18.0000
52
Тези
До питання про збурення псевдообернених матриць
Кудін Григорій Іванович
2008
Int. Conf. "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU)", Chernivtsy. Ukraine
c.127.0000
53
Тези
Про умови регулярності збурень при поданні близьких до лінійних моделей
Кудін Григорій Іванович
2008
Int. Conf. "Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU)", Chernivtsy. Ukraine
c.24.0000
54
Наукова стаття
Синтез лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами засобами псевдообернення. І
Кудін Григорій Іванович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.176.0000
55
Наукова стаття
Синтез лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами засобами псевдообернення. ІІ
Кудін Григорій Іванович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.192.0000
56
Праці конференції
Анализ модели Леонтьева при нечетко заданных параметрах методом базисных матриц
Волошин Олексій Федорович
Кудін Григорій Іванович
2007
XIII International Conference KDS. - Proceedings - Varna, Bulgaria
т.1 c.147.0000
57
Праці конференції
Синтез лінійних дискретних систем керування з фазовими обмеженнями засобами псевдообернення
Кудін Григорій Іванович
2007
Праці міжнар. семінару "Питання оптимізації обчислень (ППО ХХХІІІ)". Київ: Інститут кібернетики НАНУ
c.154.0000
58
Наукова стаття
Керування лінійними дискретними системами при фазових обмеженнях
Кудін Григорій Іванович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
59
Тези
Аналіз погано обумовлених лінійних систем методом базисних. Intern.Conference “Problems and decision making under Uncertainties (PDMU-2006), Abstracst,2006
Кудін Григорій Іванович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
60
Тези
Системный анализ модели Леонтьева при нечетко заданных параметрах методом базисных матриц. XII-th International Conference ‘Knowledge-Dialoge-Solution’, June, 2006,Vаrnа, Bulgaria , Proceedings, Foi-Commerce, Sofiia, 2006
Кудін Григорій Іванович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
61
Тези
Керування лінійними дискретними системами при лінійних фазових обмеженнях. "Штучний інтелект” Матеріали Міжн. науково- техн. конф., 25-29 вересня 2006
Кудін Григорій Іванович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"

Повернення до списку

Вгору