Автори, співробітники Університету

Кудін Володимир Григорович

Ідентифікатор автора: 35160
Author Identifier Number Scopus: 7004098915 →
Кількість пошукових запитів автора: 528

Підрозділ: Фізичний факультет
Кафедра/Відділ: Фізики металів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 54, з них наукових статей (наукові публікації) - 34, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 37

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Thermodynamic Properties of Alloys of the Sn–Yb System
Кудін Володимир Григорович
2018
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.92 в.4 c.628-637
2
Наукова стаття
Термодинамiчнi властивостi та фазовiрiвноваги в сплавах системи Ce-Sn
Кудін Володимир Григорович
2018
Порошковая металлургия
в.7/8 c.136-144
3
Праці конференції
Ентропії змішування розплавів системи Ba-Sn
Кудін Володимир Григорович
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.5 c.55
4
Праці конференції
Механізм утворення сплавів систем In-CeіIn-Ce-Ni
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.5 c.58-59
5
Праці конференції
Tермостійкість до окиснення порошків сполук титану (TiN, TiC, TiB2)
Кудін Володимир Григорович
2018
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
т.5 c.112
6
Наукова стаття
Thermodynamic properties of Al–La–Ni melts
Кудін Володимир Григорович
2017
Порошковая металлургия, Powder Metallurgy and Metal Ceramics (Publisher Springer)
т.55 в.9-10 c.603-611
7
Наукова стаття
Thermodynamic properties of Co–Pr alloys
Кудін Володимир Григорович
2017
Порошковая металлургия, Powder Metallurgy and Metal Ceramics (Publisher Springer)
т.56 в.1-2 c.94-101
8
Наукова стаття
Термодинамические свойства жидких сплавов меди с лантаном
Кудін Володимир Григорович
2017
Журнал физической химии
т.91 в.6 c.937-944
9
Наукова стаття
Термодинамические характеристики и фазовые равновесия в сплавах системы Ge–La
Кудін Володимир Григорович
2017
Журнал физической химии
т.91 в.8 c.1264-1272
10
Наукова стаття
Механізм утворення сплавів і фазові перетворення в системі In-Ce-Ni
Кудін Володимир Григорович
Лєтун Владислав Дмитрович
2017
Наукова конференція молодих вчених «Наука XXI сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.55-57
11
Тези
Thermodynamic properties of alloys of the binary Sb–Yb system
Кудін Володимир Григорович
2017
International Conference on Computer Coupling of Phase Diagrams and Thermochemistry (CALPHAD)
т.46 c.B52
12
Тези
Моделювання фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних сплавів
Кобилінська Наталя Григорівна
Кудін Володимир Григорович
Кудін Григорій Іванович
2017
Проблеми прийняття рішень в умовах невизначенності. Міжнародна конференція
т.29 c.61
13
Тези
Термодинамические свойства и фазовые равновесия в сплавах двойной системы Sb–Yb
Кудін Володимир Григорович
2017
Actual problems of the modern nature sciences
т.2 c.151-154
14
Тези
Термодинамічні властивості і фазові рівноваги в сплавах системи La-Ni-Sn
Кудін Володимир Григорович
Дворак Назарій Анатолійович
2017
Наукова конференція молодих вчених «Наука XXI сторіччя: сучасні проблеми фізики»
c.121-122
15
Тези
Моделювання фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних сплавів
Кобилінська Наталя Григорівна
Кудін Володимир Григорович
Кудін Григорій Іванович
2017
Problems of Decision Making under Uncertainties (PDMU): Міжнародна конференція
c.162
16
Наукова стаття
Thermodynamic properties of binary In-Ni alloys
Кудін Володимир Григорович
2015
Порошковая металлургия, Powder Metallurgy and Metal Ceramics (Publisher Springer)
т.54 в.7 c.465-470
17
Наукова стаття
Моделювання термодинамічних властивостей сплавів потрійної системи Ce-Ni-Ga
Кобилінська Наталя Григорівна
Кудін Володимир Григорович
Кудін Григорій Іванович
2015
Современные проблемы физического материаловедения. Труды ИПМ им. Францевича НАНУ
т.24 в.24 c.151-158
18
Матеріали конференції
Вплив Al, Ga, In на енергетику взаємодії компонентів сплавів системи Ni-Y
Кудін Володимир Григорович
2015
Перспективные технологии, материалы и оборудование в литейном производстве: международная научно-техническая конференция
c.114
19
Наукова стаття
Термодинамические свойства сплавов двойных систем Al-Ce и Ce-Fe
Кудін Володимир Григорович
2015
Порошковая металлургия
т.54 c.99-114
20
Наукова стаття
Термодинамические свойства сплавов систем Co-Sc и Co-Y
Кудін Володимир Григорович
2015
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.89 c.905-914
21
Наукова стаття
Thermodynamic properties of alloys of the binary Al-Sm, Sm-Sn and ternary Al-Sm-Sn systems
Кудін Володимир Григорович
2015
Journal of Phase Equilibria and Diffusion
т.36 c.39-52
22
Тези
Взаимодействие в сплавах системы Al-Ni-La
Кудін Володимир Григорович
2015
HighMatTech 2015: 5th international Conference
c.108
23
Тези
Термическая устойчивость на воздухе порошкообразных B, Ni3B, TiB2 HfB2 И ZrB2
Кудін Володимир Григорович
2015
HighMatTech 2015: 5th international Conference
c.118
24
Матеріали конференції
Thermal stability of powdery TiC, ZrC, Cr3C2 and WC on air
Кудін Володимир Григорович
2014
Материаловедение тугоплавких соединений :Международная Самсоновская конференция
c.90
25
Наукова стаття
Термодинамические свойства сплавов систем Al-Co и Al-Co-Sc
Кудін Володимир Григорович
2014
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.88 c.729-735
26
Наукова стаття
Термодинамические свойства и фазовые равновесия в сплавах двойных систем Al(Si)–Ce
Кудін Володимир Григорович
2014
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.88 c.736-746
27
Наукова стаття
Термодинамические свойства расплавов тройных систем Al-Ni-РЗМ
Кудін Володимир Григорович
2013
Современные проблемы физического материаловедения. Труды ИПМ им. Францевича НАНУ
т.22 c.154-158
28
Наукова стаття
Фазові рівноваги і термодинамічні властивості сплавів потрійних систем Ni-В-Ме
Кудін Володимир Григорович
2013
Современные проблемы физического материаловедения. Труды ИПМ им. Францевича НАНУ
т.22 c.159 –163
29
Наукова стаття
Термодинамические свойства расплавов систем Eu-Pt и Al-Eu-Pt
Кудін Володимир Григорович
2014
Неорганические материалы
т.50 c.345-348
30
Наукова стаття
Термодинамические свойства сплавов систем Ni-Sc и Ni-Y
Кудін Володимир Григорович
2014
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.88 c.909-914
31
Наукова стаття
Термодинамические свойства расплавов двойных систем Ag(Au)-Sm
Кудін Володимир Григорович
2014
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.88 c.209-215
32
Тези
Influence of La, Ce, Pr on energy of interaction in alloys of Al-Ni system
Кудін Володимир Григорович
2014
5 Международная конференция "HighMatTech". 7-11 октября 2014, Киев
т.1 c.109
33
Наукова стаття
Термодинамические свойства расплавов Al-Eu-Sn
Кудін Володимир Григорович
2013
Неорганические материалы
т.49 c.913-916
34
Наукова стаття
Термодинамические свойства расплавов системы Al-La
Кудін Володимир Григорович
2013
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.87 c.364-370
35
Наукова стаття
Термодинамiчнi властивостi сплавiв подвiйних систем Al−3d-метал
Кудін Володимир Григорович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.6 c.92-98
36
Наукова стаття
Термодинамічні властивості сплавів подвійних систем Fe-3d-метал
Кудін Володимир Григорович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.7 c.82-88
37
Наукова стаття
Термодинамічні властивості сплавів системи Al-Sc
Кудін Володимир Григорович
2013
Порошковая металлургия, Powder Metallurgy and Metal Ceramics (Publisher Springer)
т.12 c.90-99
38
Наукова стаття
Взаємодiя в сплавах систем, що мiстять європiй
Кудін Володимир Григорович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.8 c.90-99
39
Наукова стаття
Термодинамические свойства сплавов и диаграма состояния системі Ce-Si-102
Кобилінська Наталя Григорівна
Кудін Володимир Григорович
2012
Украинский химический журнал
т.78 c.96-102
40
Наукова стаття
Термодинамічні властивості розплавів подвійних систем MgO – Al2O3, MgO – SiO2, MgO – CaF2, Al2O3 – SiO2, Al2O3 – CaF2, SiO2 – CaF2 // Вісник НАУ
Кудін Володимир Григорович
Шаркіна Наталія Олегівна
2012
Невідоме
т.1 c.253.0000
41
Наукова стаття
Термодинамічні властивості розплавів системи Al – La – Si // Вісник НАУ
Кудін Володимир Григорович
Шаркіна Наталія Олегівна
2012
Невідоме
т.4 c.152.0000
42
Праці конференції
Схильність до аморфізації сплавів системи Al-La-Ni
Кудін Володимир Григорович
2012
Праці Міжнародної конференції “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану”
c.169-170
43
Наукова стаття
В.Г.Кудін, О.С.Осіпов, Н.М.Білявина, В.Я.Марків, В.А.Макара, В.М.Ткач. Синтез боридів Ni23-xMexB6 (Me=Ti, Zr, Hf) методом реакційного спікання в умовах високих тиску й температури // Доповіді НАН України. 2011. № 2. С. 90-95.
Білявина Надія Миколаївна
Кудін Володимир Григорович
2011
Доповіді Національної академії наук України
c.90.0000
44
Наукова стаття
В.Г.Кудін, О.С.Осіпов, Н.М.Білявина, В.Я.Марків, В.А.Макара, C.В.Ткач. Синтез боридів Ni23-xAlxB6 реакційним спіканням в умовах високого тиску та температури // Доповіді НАН України. 2011. № 6. С.97-101.
Білявина Надія Миколаївна
Кудін Володимир Григорович
2011
Доповіді Національної академії наук України
c.97.0000
45
Наукова стаття
Энтальпии смешения жидких никель-галлиевых сплавов
Котова Наталія Володимирівна
Кудін Володимир Григорович
Усенко Наталія Ігорівна
2011
Порошковая металлургия, Powder Metallurgy and Metal Ceramics (Publisher Springer)
c.79.0000
46
Тези
Термодинамические свойства расплавов тройных систем Ga–Mn–(IVА-ЭЛЕМЕНТ) // 3-я Международная конференция “HighMatTech”. 3-7 октября 2011, Киев, Украина.
Котова Наталія Володимирівна
Кудін Володимир Григорович
2011
47
Наукова стаття
Thermodynamic properties of Ni-Ga melts
Котова Наталія Володимирівна
Кудін Володимир Григорович
2010
Журнал физической химии (Russian Journal of Physical Chemistry A)
т.84 c.176.0000
48
Праці конференції
Thermodynamic properties and phase equilibriums in ternary alloys of the Al-C-Si(Ge, Sn, Pb) systems
Кудін Володимир Григорович
Шаркіна Наталія Олегівна
2010
49
Праці конференції
Термодинамические свойства сплавов и диаграммі состояния систем Ni-V(Nb, Ta)
Кудін Володимир Григорович
Шаркіна Наталія Олегівна
2010
50
Наукова стаття
Фазові рівноваги в багатій на нікель області концентрацій системи Ni-B-C при нормальному тиску (900 С) та при 7,7 ГПа (1200 С)
Білявина Надія Миколаївна
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.89.0000
51
Тези
Термические характеристики устойчивости на воздухе некоторых порошкообразных карбидов // Тези доповідей міжнародної конференції „Материаловедение тугоплавких соединений: достижения и проблемы ”, 27-29 мая 2008 г., Київ
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2008
52
Наукова стаття
Багата на нікель область діаграми стану системи Ni – B – C при тиску 8 ГПа та температурі 1200оС
Кудін Володимир Григорович
2007
Тези доповідей міжнародної конференції: Сучасні проблеми фізики твердого тіла. Київ
c.232.0000
53
Наукова стаття
Синтез потрійних боридів (Ni,Me)23B6 за методом реакційного спікання в умовах високого тиску
Білявина Надія Миколаївна
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2007
Тези доповідей міжнародної конференції: Сучасні проблеми фізики твердого тіла. Київ
c.234.0000
54
Тези
Thermodynamic properties of alloys of ternary Ni-B-Me systems
Кудін Володимир Григорович
Макара Володимир Арсенійович
2007
International Conference “HighMatTech-2007”, October 15-19 2007, Kiev, Ukraine
c.140.0000

Повернення до списку

Вгору