Автори, співробітники Університету

Кузнєцова Наталія Семенівна

Ідентифікатор автора: 35230
Кількість пошукових запитів автора: 1178
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного права
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 74, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 3, підручників - 2, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Тема 13. Здійснення цивільних прав і виконання цивільних обов'язків
Кузнєцова Наталія Семенівна
2019
Цивільне право. Практикум : навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / За ред. Р. А. Майданика (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, Є. О. Рябоконя. К.: Алерта, 2019
c.134-140
2
Навчальний посібник
Науково-практичний коментар цивільного кодексу України: у 2 т.
Дзера Олександр Васильович
Захарова Олена Семенівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
2019
Юрінком Інтер
3
Наукова стаття
Інститут цивільно-правової відповідальності у вітчизняній та зарубіжній цивілістичній доктрині
Кузнєцова Наталія Семенівна
2019
Право України
т.1 c.186-203
4
Розділ монографії
Коментар до гл. 58, пар. 3 (ст. 792) Цивільного кодексу України “Договір найму земельної ділянки”
Дзера Олександр Васильович
Коваленко Тетяна Олександрівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
2019
Юрінком Інтер
т.2 c.376-388
5
Тези
Вдосконалення положень про цивільно-правову відповідальність у контексті гармонізації із європейським приватним правом
Кузнєцова Наталія Семенівна
2019
Матвєєвські цивілістичні читання
c.22- 28
6
Тези
Розвиток сучасного приватного права і завдання рекодифікації цивільного законодавства України
Кузнєцова Наталія Семенівна
2019
Актуальні проблеми приватного права України: збірник статтей
c.81-85
7
Наукова стаття
Роль правової ініціативи у становленні громадянського суспільства
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Вісник Національної академії правових наук України
т.25 в.1
8
Наукова стаття
Некоторые уроки противостояния цивилистов и хозяйственников в Украине (1992 – 2013)
Довгерт Анатолій Степанович
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Правовое регулирование предпринимательской деятельности в постсоветский период: сб. науч. ст. / под общ. ред. Н. С. Кузнецовой и М. К. Сулейменова. – Харьков : Право, 2018. – 864 с. : ил.
9
Тези
Стан та перспективи розвитку українського приватного права: вплив сучасних європейських тенденцій
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Тенденції розвитку цивільного права у країнах Європи. Інформаційні матеріали
c.5-13
10
Тези
Перспективи розвитку приватного права в контексті європейської інтеграції України
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.40-47
11
Тези
Розвиток цивільного права та завдання цивілістичної науки
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.7-9
12
Тези
Методологічні засади сучасного цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Матеріали до Міжнародної науково-практичної конференції «Останні тенденції в зобов'язальному праві»
13
Тези
Вдосконалення положень про цивільно-правову відповідальність у контексті гармонізації із європейським приватним правом
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Матеріали до науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті професора Азімова Чингізхана Нуфатовича
14
Тези
Состояние и перспективы развития украинского гражданского права: влияние европейских и мировых тенденций
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Гражданское право в современном мире: влияние на развитие национального права: Мат-лы междунар. науч.-практ. конф. в рамках ежегодных цивилистических чтений посвященных 20-летию цивилистических чтений
15
Тези
Підвищення рівня якості правосуддя в Україні крізь призму судових рішень (у контексті дотримання європейських стандартів)
Кузнєцова Наталія Семенівна
2018
Матеріали VІІ Міжнародного цивілістичного форуму
16
Матеріали конференції
Підвищення рівня правосуддя в Україні крізь призму судових рішень у контексті європейських стандартів
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Міжнародний цивілістичний форум «Принципи і тенденції застосування приватного права ЄС і пострадянських країн»
17
Матеріали конференції
Поглиблення приватно-правових засад у правовому регулюванні суспільних відносин як прояв людиноцентризму
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Щорічна міжнародна науково-практична конференція «Людиноцентризм в праві: теоретико-правові засади»
18
Матеріали конференції
«Регулирование внедоговорных обязательств в Гражданском кодексе Украины
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Международная научно-практическая конференция «Внедоговорные обязательства»
19
Матеріали конференції
Особливості функціонування міжнародного комерційного арбітражу в Україні
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Експертна дискусія «Актуальність реформування арбітражних інституцій в Україні»
20
Матеріали конференції
Еволюція поглядів на судову правотворчість у правовій доктрині», модератор сесії, присвяченої обговоренню питання праворозуміння в сучасному вимірі
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Міжнародна конференція «Судова правотворчість у механізмі забезпечення принципу верховенства права в умовах реформування правосуддя»
21
Наукова стаття
Защита субъективных гражданских прав и гражданско-правовая ответственность: вопросы соотношения
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Защита гражданских прав: избранные аспекты: Сборник статей / Московский гос. юрид. Ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА) / Рук. авт. кол и отв. ред. д.ю.н. М. А. Рожкова
c.91-103
22
Наукова стаття
Методологчні засади сучасного цивільного права України: предмет метод, принципи, система
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Спогади про Людину, Вченого, Цивіліста-епоху (до 85-річчя від Дня народження академіка Ярославни Миколаївни Шевченко)
c.200-217
23
Тези
Предмет та система сучасного цивільного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2017
Науково-практична конференція присвячена пам'яті проф. О.А. Пушкіна "Проблеми цивільного права та процесу"
c.22-25
24
Матеріали конференції
Форс-мажорні обставини як підстава звільнення від цивільно-правової відповідальності
Кузнєцова Наталія Семенівна
2015
Матвєєвські цивілістичні читання
c.5-9
25
Матеріали конференції
Юридические факты в механизме гражданско-правового регулирования общественных отношений в соответствии с законодательством Украины
Кузнєцова Наталія Семенівна
2015
Международная научно-практическая конференция в рамках ежегодных цивилистических чтений посвященных 20-летию НИИ частного права и 10-летию КМА
c.119-123
26
Матеріали конференції
Правова природа рішення Верховного Суду України
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародний судово-правовий форум "Судова реформа: стан та напрямки розвитку"
c.65-68
27
Матеріали конференції
Поглиблення приватноправових засад цивільно-правового регулювання і завдання подальшого вдосконалення цивільного законодавства України
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Матеріали III міжнародного судово-правового форуму «Судова реформа в Україні:європейський вектор»
c.21-23
28
Матеріали конференції
Юридичні особи публічного права: місце і роль у цивільному обороті України
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Юридичні особи публічного права: участь у цивільному обороті" (Матвєєвські цивілістичні читання)
c.10-12
29
Матеріали конференції
Развитие гражданского права Украины и проблемы совершенствования гражданского законодательства
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 75-річчю академіка НАН РК, д.ю.н., професора М.К. Сулейменова
30
Матеріали конференції
Вдосконалення правового регулювання малого та середнього підприємництва в Україні: тенденції розвитку законодавства та практики його застосування
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція «Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні»
31
Матеріали конференції
Особи, уповноважені на звернення до суду з масовим позовом
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Круглий стіл «Масовий позов: перспективи в Україні через призму зарубіжного досвіду»
32
Матеріали конференції
Право власності: гарантії політичні, соціально-економічні, правові. Межі відповідальності держави, розподіл ризиків
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Круглий стіл «Гарантії здійснення права власності та його захист в особливих умовах»
33
Наукова стаття
Нетипові об’єкти права власності в контексті статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Право України
в.№ 1 c.34-40
34
Наукова стаття
Рольф Книпер: коллега и друг
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Рольф Книпер и частное право постсоветских стран. Рольфу Книперу Liber amicorum
c.27-30
35
Наукова стаття
Недійсність правочинів та її правові наслідки за цивільним законодавством України
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Спогади про Людину, Вченого, Вчителя (до 60-річчя від Дня народження професора Ірини Миколаївни Кучеренко), Видавництво: АртЕк
c.135 – 151
36
Наукова стаття
Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Вісник Національної академії правових наук України
в.№ 3 (86) c.49-55
37
Наукова стаття
Еволюція поглядів на проблему судової правотворчості у європейській континетнально-правовій доктрині
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Право України
c.28-37
38
Наукова стаття
Поглиблення приватноправових засад цивільно-правового регулювання і завдання подальшого вдосконалення цивільного законодавства України
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми приватного права" (до дня народження доктора юридичних наук, професора, члена-кореспондента АН УРСР В. П. Маслова)
c.7-11
39
Наукова стаття
Недействительность сделок по гражданскому законодательству Украины
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Міжнародна науково-практична конференція "Недійсні угоди в цивільному праві"
40
Підручник
Сімейне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Єфіменко Леонід Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Михальнюк Оксана Василівна
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Радченко Лілія Іванівна
Харченко Георгій Георгійович
2016
Юрінком Інтер
c.1-520
41
Тези
Угода про асоціацію та проблеми адаптації українського законодавства до європейських стандартів
Кузнєцова Наталія Семенівна
2015
Матеріали III міжнародного судово-правового форуму «Судова реформа в Україні:європейський вектор»
c.21-23
42
Матеріали конференції
Сучасне цивільне право України: проблеми відповідності європейським стандартам
Кузнєцова Наталія Семенівна
2016
Збірник матеріалів міжнародного цивілістичного форуму
c.5-9
43
Наукова стаття
Формирование и укрепление частно-правовых основ гражданского общества в Украине
Кузнєцова Наталія Семенівна
2015
Альманах цивилистики
т.6 c. 39-69
44
Монографія
Відповідальність у приватному праві : монографія
Бажанов Валентин Олександрович
Боднар Тетяна Валеріївна
Воєводін Богдан Володимирович
Діковська Ірина Андріївна
Іншин Микола Іванович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Майданик Роман Андрійович
Отраднова Олеся Олександрівна
Панова Людмила Вячеславівна
Первомайський Олег Олексійович
Рябоконь Євген Олександрович
Сабодаш Роман Богданович
Хоменко Михайло Михайлович
2014
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-416
45
Наукова стаття
Участь українських цивілістів у підготовці модельного цивільного законодавства країн СНД
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Приватне право України.
т.1 c.211.0000
46
Наукова стаття
Развитие гражданского общества и современное частное право Украины
Кузнєцова Наталія Семенівна
2014
Цивільне законодавство: система, міжгалузеві зв’язки, шляхи вдосконалення
т.1 c.21-32
47
Розділ монографії
Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав
Кузнєцова Наталія Семенівна
2014
Відповідальність у приватному праві
т.1 c.9-20
48
Наукова стаття
Гражданское право Украины: необходимость системного совершенствования
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.0.0000
49
Наукова стаття
Розвиток громадянського суспільства та сучасне приватне право України
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Право України
т.1 c.51.0000
50
Наукова стаття
Концепція журналу «Приватне право»
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Право України
т.1 c.20.0000
51
Розділ монографії
Коментар до гл. 58, пар. 3 (ст. 792) Цивільного кодексу України “Договір найму земельної ділянки”// Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. – 5-е вид., перероб. і доп. / за ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузтнєцової,
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
2013
Юрінком Інтер
т.2 c.410-424
52
Наукова стаття
Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
Право України
c.139.0000
53
Наукова стаття
Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні
Кузнєцова Наталія Семенівна
2012
54
Наукова стаття
Институт юридического лица в Гражданском кодексе Украины
Довгерт Анатолій Степанович
Кузнєцова Наталія Семенівна
2012
55
Наукова стаття
Совершенствование механизма правового регулирования гражданских правоотношений
Кузнєцова Наталія Семенівна
2012
56
Наукова стаття
Институт юридического лица в гражданском законодательстве и науке гражданского права Украины
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна
c.0.0000
57
Наукова стаття
Вопросы судебной экспертизы при разрешении споров, связанных с интеллектуальной собственностью
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
58
Наукова стаття
Гражданское право и гражданское законодательство: пути развития и дальнейшего совершенствования
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
59
Наукова стаття
Недействительность сделок (к вопросу об антисоциальных сделках и последствиях их совершения)
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
60
Наукова стаття
Власність як основа громадянського суспільства і демократичної держави
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
Право України
c.4.0000
61
Наукова стаття
Вклад профессоров Г.К. Матвеева и Ю.Г. Матвеева в становление и развитие научной школы цивилистики в Киевском университете
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
62
Тези
Регулирование гражданско-правовых отношений в Украине и направления совершенствования гражданского законодательства
Кузнєцова Наталія Семенівна
2010
63
Тези
Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав
Кузнєцова Наталія Семенівна
2011
64
Наукова стаття
Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия и механизм применения
Кузнєцова Наталія Семенівна
2010
65
Наукова стаття
Гражданское общество и личные неимущественные права/Актуальные проблемы гражданского права (личные неимущественные права): Сб. ст. и ин. матер.
Кузнєцова Наталія Семенівна
2009
66
Довідник
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 3-е видання., перероб. і доп. / за ред. О.В.Дзери (кер.авт. кол.)т.1.
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
2008
67
Довідник
Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. – 3-е видання., перероб. і доп. / за ред. О.В.Дзери (кер.авт. кол.)т.2
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
2008
68
Наукова стаття
Развитие гражданского законодательства Украины: проблема и перспективи в кн. Альманах цивилистики: Сборник статей. Вып.1 / Под ред. Р.А. Майданика
Кузнєцова Наталія Семенівна
2008
69
Наукова стаття
Господарська і адміністративна юрисдикція: проблеми розмежування
Кузнєцова Наталія Семенівна
2008
Вісник господарського судочинства
c.77.0000
70
Наукова стаття
Корпоративні спори: поняття, ознаки, зміст та визначення підвідомчості
Кузнєцова Наталія Семенівна
2008
Вісник Верховного Суду України
c.0.0000
71
Монографія
Правові проблеми створення та діяльності промислово-фінансових груп в Україні
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
Щербина Валентин Степанович
2005
Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України
c.1-224
72
Монографія
Проблемы гармонизации законодательства Украины и стран Европы
Дзера Олександр Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Щербина Валентин Степанович
2003
Юрінком Інтер
c.1-528
73
Підручник
Цивільне право України
Боднар Тетяна Валеріївна
Грамацький Ернест Мірчевич
Дзера Олександр Васильович
Кохановська Олена Велеонінівна
Кузнєцова Наталія Семенівна
Радченко Лілія Іванівна
Щербина Валентин Степанович
2002
Юрінком Інтер
т.1 в.1 c.1-720
74
Навчальний посібник
Право власності в Україні
Боднар Тетяна Валеріївна
Дзера Олександр Васильович
Кузнєцова Наталія Семенівна
Щербина Валентин Степанович
2000
Юрінком Інтер
c.1-816

Повернення до списку

Вгору