Автори, співробітники Університету

Кузнєцова Ольга Олександрівна
Kuznetsova Olga Oleksandrivna

Ідентифікатор автора: 35231
Кількість пошукових запитів автора: 714

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов факультетів психології та соціології
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Дослідження психолого-лінгвістичних аспектів формування мовленнєвої компетентності студентів на неспеціальних факультетах ; стратегії та методи навчання іноземних мов для спеціальних та академічних цілей

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 23, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 20, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Особливості ціннісних профілів студентів з різними мотиваційними установками
Запека (Невідома) Яна Григорівна
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2020
HABITUS. Габітус. Науковий журнал з соціології
в.12, ч.2 c.127-135
2
Наукова стаття
Психологічні особливості реалізації суспільно-комунікативного мовного наміру
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія
в.2 c.31-34
3
Тези
Інтеграція педагогічних теорій у навчальні плани професійно-орієнтованої освіти
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2018
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.74-77
4
Тези
Healthy and fulfilling life of a modern student: personal, professional and creative opportuinities for self-realization
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2019
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.21 c.120-123
5
Тези
Emotional Characteristics of the Student in His Quest for Self-Realization
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2018
Наукова дискусія: питання педагогіки та психології
в.2 c.88-90
6
Матеріали конференції
Навчання іноземної мови студентів неспеціальних факультетів в контексті професійно - орієнтованого навчання
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
т.13 c.99-101
7
Наукова стаття
Psychological Element of Motivational Strategies and Techniques in Foreign Language Teaching for Professional Needs
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2018
Науковий вісник ХДУ. Серія «Психологічні науки», Вип.6. - Том 2.- Ювілейне видання до100 річчя ХДУ. - Херсон, 2017/2018- 1,2 др.арк.(15 С.) pp.38-42 Centre International de l'ISSN: 2312-3206(Web of Science(ICI),Республіка Польща. http://pj.kherson.ua/fi
т.2 в.Серія «Психологічні науки», Вип.6. c.38-42
8
Тези
Educational Psychology Can Help Teachers of EFL to Achieve the Objectives in the Field of Teaching Foreign Languages for Special Purposes.
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2017
Психологічна освіта в Україні: традиції, сучасність та перспективи: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю
c.138 -141
9
Тези
Психологічна концепція формування мовної діяльності індивіда
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.98-100
10
Тези
Democratic Institutions in the Developed Democracies
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2016
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування
т.13 c.5
11
Навчальний посібник
How English Works: A Training Course to ESP on the Functions of English Grammar
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-210
12
Наукова стаття
Psychological Nature of the Second Language Acquisition to Adult Students
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.125, ч.2 c.84-91
13
Наукова стаття
Огляд експериментальних досліджень психолого - лінгвістичних особливостей навчання іноземної мови
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2015
Актуальні проблеми міжнародних відносин
в.125, ч.2 c.69-75
14
Тези
Впровадження іноземної термінології в курсах ESP
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2016
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування: ХІІІ науково-практична конференція 31 березня 2016р. Київ: Інститут міжнародних відносин.
15
Тези
Психологічні та методичні моделі навчання комунікативної компетенції наукового спілкування студентів на неспеціальних факультетах
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2016
Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства: Міжнародна науково-практична конференція
16
Матеріали конференції
Формування соціокультурної та психолого-педагогічної компетенції магістрів іноземною мовою
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2015
Гнучка модель навчання іноземної мови: проблеми, тенденції, перспективию. Збірник тез наукових доповідей до 180-річного ювілею Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 70-річного ювілею Інституту міжнародних відносин
c.26-30
17
Наукова стаття
Комунікативна практика як засіб осмислення теоретичних принципів психологічної природи формулювання думки іноземною мовою
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка
т.6 c.64-65
18
Тези
Psychological Variables In the Second Language Acquisition
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2014
Гнучка модель навчання іноземної мови: проблеми, тенденції, перспективию. Збірник тез наукових доповідей до 180-річного ювілею Київського національного університету імені Тараса Шевченка та 70-річного ювілею Інституту міжнародних відносин
c.76-78
19
Наукова стаття
Historic Growth Of Humanistic Civilized Habits In the United States By the Way Of Developing Culture And Education
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2013
Мова і культура
т.1 в.16 c.56-60
20
Наукова стаття
Підвищення мотиваційної стратегії навчання іноземних мов
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2013
Формула компетентності перекладача: Міжнародна науково-практична конференція
т.4 c.144-146
21
Тези
. ХІ - а Міжнародна науково-практична конференція КІМВ «Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування ».
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2013
22
Тези
ІV - я Міжнародна науково -методична конференція : « Формула компетентності перекладача»
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2013
23
Тези
Education and Arts As Fundamental Constituents Of American Attitude
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2013
Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
c.295-297
24
Тези
Фундаменталізація змісту освіти: формування політичної свідомості майбутніх фахівців
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2013
Актуальні проблеми іноземної мови професійного спрямування
т.11 c.86-89
25
Наукова стаття
Закономірності використання іноземної термінології в курсах з ISP
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія. Педагогіка. Соціальна робота
в.3 c.57-59
26
Наукова стаття
Самостійна робота студентів-складова сучасної освіти
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2012
Іноземні мови на природничих факультетах.Міжкафедральний збірник наукових праць.
в.6 c.201-208
27
Наукова стаття
Сучасні педагогічні принципи в методиці і практиці викладання іноземних мов
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2012
Мова і культура
т.1 в.15 c.358-362
28
Тези
Виконання самостійних письмових робіт іноземною мовою студентами неспеціальних факультетів
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2012
Підготовка студентів немовних спеціальностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
c.28-31
29
Тези
Психофізіологічна складова в методиці навчання іноземної мови
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2012
Формула компетентності перекладача: Міжнародна науково-практична конференція
т.3 c.211-213
30
Навчальний посібник
Democracy in Discussion: Human Rights in the World Community
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2011
ВПЦ "Київський університет" (посібник)
c.1-192
31
Наукова стаття
Психологічні і методичні особливості формування навичок самостійної підготовки з іноземної мови у ВНЗ
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2010
Мова і культура
т.8 в.13 c.452-455
32
Наукова стаття
Standard American English (SAE) as anAspect of an American Business Competence
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин
c.57-60
33
Наукова стаття
From Communication Practice to Task-Centered Discussions
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2011
Вісник СевНТУ. Педагогіка
c.95-98
34
Наукова стаття
Communication Practice in ESP
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2011
Мова і культура
в.14 c.424-427
35
Тези
Формування навичок самовдосконалення у студентів молодших курсів
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2011
Стратегія та методи навчання мов для спеціальних цілей: Міжнародна науково-практична конференція
c.70-73
36
Тези
Механізм розвитку словесного мислення при запровадженні фахової лексики на неспеціальних факультетах
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2011
Підготовка студентів немовних спеціаль-ностей до міжкультурної комунікації у процесі вивчення гуманітарних дисциплін
c.68-71
37
Тези
Врахування психологічних факторів формування навичок перекладу фахової термінології
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2011
Формула компетентності перекладача: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.130-132
38
Навчальний посібник
An Open Society: Combating Corruption
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2010
ВПЦ "Київський університет" (посібник)
c.1-352
39
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання з англійської мови для студентів-юристів The Constitution of the USA – the Supreme Law of the Land. Check Your Constitutional IQ.Part 2
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2010
American Studies Association in Ukraine
в.13 c.6-8
40
Наукова стаття
Визначення критеріїв ефективності методичних та психологічних засобів навчання іноземної мови у ВНЗ
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2010
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
41
Наукова стаття
Organization of Communicative Practice inEnglish for Special Purposes
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2010
Зб. наук. праць ВІТІ НТУУ "КПІ". Київ
42
Тези
Принцип неперервної освіти під час навчання іноземної мови у ВНЗ Збройних Сил України
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2010
Освіта дорослих як фактор соціалізації і соціального захисту в сучасному суспільстві: Міжнародна науково-практична конференція
c.85-86
43
Навчально-методичний комплекс
Навчальні завдання для юристів “The Constitution of the USA – the Supreme Law Of the Land” Part1
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2009
American Studies Association in Ukraine
c.1-10
44
Навчально-методичний комплекс
Екзаменаційний модуль з англійської мови для студентів-юристів з теми: "GERUNDS AND INFINITIVES “
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2009
ВПЦ "Київський університет"
c.1-12
45
Наукова стаття
Ethnocultural Aspects of American Communicative Competence
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2009
Мова і культура
т.9 в.12 c.42-45
46
Наукова стаття
Discussion as an Effective Way to Language Practice
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2009
Зб. наук. праць. Військова освіта
в.17 c.85-86
47
Тези
Language Testing Research. Designing the Test as a Whole
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2009
Актуальні проблеми філології та американські студії.
т.2 c.295-297
48
Наукова стаття
Constitution of the USA - the Supreme Law of the Land
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2008
49
Наукова стаття
Tests as Objects with an Identity and a Purpose in English for Special Purposes
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2008
Мова і культура
т.9
50
Тези
Organization of a Task-Centered Class in American Theory of Teaching English
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2008
51
Наукова стаття
Tests as Objects with an Identity and a Purpose in English for Special Purposes//Збірка наукових праць. 16 міжнародна конференція ім. С. Бураго.
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2007
Мова і культура
52
Наукова стаття
From Communication Practice to Task-Centered Discussions // Збірка наукових праць. Національний Військовий політехнічний університет.
Кузнєцова Ольга Олександрівна
2007

Повернення до списку

Вгору