Автори, співробітники Університету

Кузьменко Галина Валентинівна

Ідентифікатор автора: 35249
Кількість пошукових запитів автора: 945

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Асистент

Науковий ступінь: кандидат

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 26, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Особливості регулювання трудових правовідносин керівних працівників
Кузьменко Галина Валентинівна
Погорєлова Олександра Сергіївна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Київ : ФОП Маслаков
c.1-210
2
Розділ монографії
HEADS AND TOP EXECUTIVES: SUBJECT COMPOSITION AND RELATIONS BETWEEN THE CONCEPTS IN UKRAINIAN LEGAL SPACE
Кузьменко Галина Валентинівна
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph / Publishing House ACCESS PRESS. 2020
c.273-282
3
Розділ монографії
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AND PREVENTIVE MEASURES IN COAL INDUSTRY
Кузьменко Галина Валентинівна
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Modern approaches to knowledge management development: collective monograph
c.479-489
4
Матеріали конференції
Гуманістична функція права соціального забезпечення: філософсько-правовий аспект
Кузьменко Галина Валентинівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania
c.245-247
5
Матеріали конференції
Щодо розуміння соціальної безпеки
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.22-28
6
Наукова стаття
Гуманистическая функция как основа права социального обеспечения Украины
Кузьменко Галина Валентинівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
c.91-96
7
Розділ монографії
THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYEMENT IN MODERN LEGAL SPACE
Кузьменко Галина Валентинівна
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 672 p.
c.633-645
8
Розділ монографії
Підходи до розуміння соціальної безпеки України
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 544 с.
c.27-56
9
Розділ монографії
Принцип гуманізму як основа розвитку трудового потенціалу
Кузьменко Галина Валентинівна
2018
Розвиток трудового потенціалу як складова соціальної безпеки України: монографія / С.В. Вишновецька, М.І. Іншин, В.Л. Костюк, І.С. Сахарук та ін. / за ред. М.І. Іншина, І.С. Сахарук. Київ: ФОП Маслаков, 2018. 544 с.
c.157-185
10
Наукова стаття
Соціальні ідеї гуманізму в праві
Кузьменко Галина Валентинівна
2017
Вісник Київського славіністичного університету.
в.Актуальні проблеми соціального права в Україні c.39-51
11
Наукова стаття
Social ideology of labour law of Ukraine
Кузьменко Галина Валентинівна
Щербина Віктор Іванович
2017
Соціальне право
в.1 c.54-62
12
Тези
Європейське соціальне право в контексті українского реформування
Кузьменко Галина Валентинівна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.244-246
13
Тези
Щодо балансу принципів гуманізму та справедливості в трудовому праві України на прикладі працевлаштування осіб з обмеженими функціональними можливостями
Кузьменко Галина Валентинівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.184-186
14
Тези
Гуманізм рівності та нерівності прав та обов’язків в нормах трудового права України
Кузьменко Галина Валентинівна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.109-115
15
Наукова стаття
Протидія мобінгу як один із засобів реалізації принципу гуманізму в новітнє трудове законодавство України
Кузьменко Галина Валентинівна
2014
Тенденції та пріоритети реформування законодавства України
т.1 c.145-149
16
Наукова стаття
Гуманістичні основи державно-правового регулювання охорони праці на прикладі Великобританії та Сполучених Штатів Америки
Кузьменко Галина Валентинівна
2014
Юридична Україна : щомісячний науковий журнал
т.11 c.60-66
17
Наукова стаття
Чинний Кодекс законів про працю України та проект Трудового кодексу України від 22.04.2013: гуманістично-порівняльний аспект
Кузьменко Галина Валентинівна
2014
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
т.29 c.40-45
18
Наукова стаття
Реалізація принципу гуманізму в законодавстві про робочий час працівників митної служби
Кузьменко Галина Валентинівна
2009
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.211.0000
19
Наукова стаття
Особливості застосування принципу гуманізму при розірванні трудового договору
Кузьменко Галина Валентинівна
2010
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.86.0000
20
Наукова стаття
Кадрове забезпечення митних органів в умовах економічної глобалізації
Кузьменко Галина Валентинівна
2010
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.355.0000
21
Наукова стаття
Еволюція принципу гуманізму в нормах трудового права про забезпечення гідних умов праці
Кузьменко Галина Валентинівна
2010
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.108.0000
22
Наукова стаття
Деякі аспекти трудової діяльності митників у контексті розвитку митної справи
Кузьменко Галина Валентинівна
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.126.0000
23
Наукова стаття
Роль принципу гуманізму в удосконаленні законодавства про вивільнення молодих спеціалістів з митних органів
Кузьменко Галина Валентинівна
2011
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.30.0000
24
Наукова стаття
Realization of the principle of humanism into legislation controlling customs officials labour in Ukraine
Кузьменко Галина Валентинівна
2013
25
Наукова стаття
Legal embodiment of the principle of humanism into labor law of Ukraine
Кузьменко Галина Валентинівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.150.0000
26
Наукова стаття
Поняття та зміст принципу гуманізму в нормах трудового права
Кузьменко Галина Валентинівна
2011
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.11-13

Повернення до списку

Вгору