Автори, співробітники Університету

Кузьменко Надія Михайлівна
Kuzmenko, Nadiia

Ідентифікатор автора: 35256
Author Identifier Number Scopus: 57215091336 →
Кількість пошукових запитів автора: 944
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет психологїі
Кафедра/Відділ: Педагогіки
Посада: професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: демократ. тенденції процесів в упр. вищ. навч. закладів. недерж. форми власності, теоретичні основи вих. нац. свідомості студ. молоді, пед. менеджмент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 53, з них наукових статей (наукові публікації) - 39, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 3

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Педагогіка у моєму житті
Головко Наталія Іванівна
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Марушкевич Алла Адамівна
Москаленко Алла Миколаївна
Плахотнік Ольга Василівна
2020
Інтерсервіс
c.1-64
2
Наукова стаття
Model of formation of future teachers' readiness to work in inclusive education
Кузьменко Надія Михайлівна
2020
International Journal of Scientific and Technology Research
т.6 в.2 c.410-414
3
Наукова стаття
TEACHING GENERAL PROFESSIONAL FOREIGN LANGUAGE VOCABULARY STUDENTS BASED ON INTEGRATED MODULAR COURSE
Кузьменко Надія Михайлівна
2020
International Journal of Management
т.11 в.5 c.568-578
4
Наукова стаття
Внесок Чернігівщини у розвиток педагогічної освіти України: історична ретроспектива
Кузьменко Надія Михайлівна
2020
Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність
c.119-131
5
Монографія
Professional and pedagogical training of educational specialists in classical university of Ukraine: multi-authored monograph
Балашова Світлана Пилипівна
Головко Наталія Іванівна
Жиленко Микола Володимирович
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Маріуц Ілона Олександрівна
Марушкевич Алла Адамівна
Плахотнік Ольга Василівна
Поляк Ольга Вікторівна
Спіцин Євгеній Сергійович
Бут Яна Віталіївна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-156
6
Монографія
Професійно-педагогічна підготовка викладача
Головко Наталія Іванівна
Жиленко Микола Володимирович
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Левицька Людмила Анатоліївна
Марушкевич Алла Адамівна
Плахотнік Ольга Василівна
Постоюк Наталія Валентинівна
Спіцин Євгеній Сергійович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-399
7
Навчальний посібник
Професійно-педагогічна компетентність науково-педагогічного працівника
Жиленко Микола Володимирович
Кузьменко Надія Михайлівна
Марушкевич Алла Адамівна
Плахотнік Ольга Василівна
Спіцин Євгеній Сергійович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-202
8
Наукова стаття
Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи як чинник формування професійних ціннісних орієнтацій студентської молоді
Кузьменко Надія Михайлівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.32-36
9
Наукова стаття
PROBLEM OF TEACHER'S SELF-EDUCATION IN THE PEDAGOGICAL HERITAGE OF YA. CHEPIHA
Кузьменко Надія Михайлівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.25-27
10
Матеріали конференції
Проблема самовиховання вчителя у педагогічній спадщині Я.Чепіги
Кузьменко Надія Михайлівна
2018
Практична підготовка фахівців освітньої сфери у науково-педагогічній спадщині учених-педагогів: Науковий "круглий" стіл
c.33-38
11
Монографія
Pedagogical ides of educators at the end of the XIX-XX centuries: multi-authored monograph
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Марушкевич Алла Адамівна
Постоюк Наталія Валентинівна
2018
Izdevnieciba “Baltija Publishing"
c.1-128
12
Наукова стаття
Nikolay Gogol’s pedagogical legacy
Кузьменко Надія Михайлівна
2017
Educational Researcher
т.46 в.9(2) c.707-714
13
Наукова стаття
Педагогічні ідеї С.Х.Чавдарова у сучасному вимірі
Кузьменко Надія Михайлівна
2018
Внесок С.Х.Чавдарова (1892-1962) в розвиток педагогічної науки і практики
c.38-48
14
Наукова стаття
S.H.Chavdarov’s Pedagogical Ideas in the Modern the Measurement
Кузьменко Надія Михайлівна
2017
London Review of Education and Science
т.11 c.456-464
15
Наукова стаття
Цінності та переконання як складники корпоративної культури працівників у закладі вищої освіти
Кузьменко Надія Михайлівна
2018
Педагогічні науки
т.3 в.79 c.159-163
16
Матеріали конференції
Етика освіти: традиції та інновації
Кузьменко Надія Михайлівна
2016
Problems and Perspectives in European Education development: Proceedings of International Scientific and Practical Conference
c.186-188
17
Наукова стаття
Метод творчого проекту у педагогічній діяльності Б.Грінченка
Кузьменко Надія Михайлівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.34-38
18
Наукова стаття
Просвітницька діяльність Михася Ткача
Кузьменко Надія Михайлівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.39-42
19
Наукова стаття
Taras Shevchenko's pedagogical heritage at the reception of modern scientists
Кузьменко Надія Михайлівна
2017
Educational Researcher
т.46 в.9(2) c.714-720
20
Наукова стаття
Panteleimon Kulish's pedagogical heritage at the recaption of modern Ukrainian scientists
Кузьменко Надія Михайлівна
2017
American Journal of Education
т.123 в.4(2) c.992-998
21
Наукова стаття
Комунікативна культура викладача в рецепції сучасних науковців
Кузьменко Надія Михайлівна
Самусенко Вікторія Олегівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.1 c.46-50
22
Наукова стаття
Просвітницько-педагогічна діяльність П. Куліша в історико-педагогічних студіях сучасних науковців
Кузьменко Надія Михайлівна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.45-49
23
Наукова стаття
Проблеми українського правопису у мовознавчих студіях Івана Огієнка
Кузьменко Надія Михайлівна
2017
Іван Огієнко і сучасна наука та освіта: філологічна
в.14 c.138-143
24
Наукова стаття
Для одного народу - одна літературна мова й вимова, один правопис
Кузьменко Надія Михайлівна
2017
Українська мова і література в школах України
в.1 c.4-7
25
Наукова стаття
Науково-педагогічна спадщина І.П.Львова: управлінський аспект
Кузьменко Надія Михайлівна
2017
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
в.144 c.169-173
26
Матеріали конференції
А.М.Алексюк про національне відродження школи в умовах суверенної України
Кузьменко Надія Михайлівна
2016
Внесок А.М.Алексюка (1932-2014 р.р.) в розвиток педагогічної науки і практики: Науковий "круглий стіл"
c.13-17
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації з організації та проведення виробничої практики для студентів освітнього рівня «магістр» в галузі знань 07 «управління та адміністрування» спеціальності 073 «менеджмент» за освітньою програмою «управління навчальним закладом»
Гук Ольга Федорівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Москаленко Алла Миколаївна
2016
Логос
c.1-42
28
Наукова стаття
Педагогічний контекст "Спогадів І.П.Львова про П.Г.Тичину"
Кузьменко Надія Михайлівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
в.2 c.43-47
29
Наукова стаття
Scientific-pedagogical idea of the ukrainian scientist A.M.Alexuka on training and education in a sovereign state
Кузьменко Надія Михайлівна
Марушкевич Алла Адамівна
2016
KELM (Knowledge, Education, Law, Management)
в.2 c.106-115
30
Наукова стаття
Педагогічні ідеї А.М.Алексюка про національне відродження школи
Кузьменко Надія Михайлівна
2016
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
в.1 c.25-31
31
Наукова стаття
Чернігівська жіноча учительська семінарія – освітній проект кінця ХІХ століття
Кузьменко Надія Михайлівна
2016
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
т.1 в.137 c.124-129
32
Наукова стаття
Павло Тичина – випускник Чернігівської духовної семінарії у спогадах Івана Львова (до 125-річчя від дня народження П.Г.Тичини)
Кузьменко Надія Михайлівна
2016
Літературний Чернігів
в.1 c.99-106
33
Наукова стаття
«Він і художник, і співак, і музикант, і поет» (невідомі архівні матеріали про П.Тичину)
Кузьменко Надія Михайлівна
2016
Література та культура Полісся
в.82, №6 c.97-106
34
Наукова стаття
Educational activities and pedagogical views of Ilias Schrage
Кузьменко Надія Михайлівна
2016
Educational Researcher
т.45 в.9 c.871-877
35
Тези
Проекти університетської освіти в Україні (друга половина ХVІІІ - початок ХІХ ст.)
Кузьменко Надія Михайлівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.375-377
36
Наукова стаття
Роль земств у організації жіночої педагогічної освіти на Чернігівщині
Кузьменко Надія Михайлівна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогіка
т.1 c.38-42
37
Тези
Метод проектів у педагогічній діяльності Б.Грінченка
Кузьменко Надія Михайлівна
2015
Проблеми особистості в сучасній науці: Результати та перспективи дослідження: міжнародна конференція молодих науковців
т.17 c.66-69
38
Наукова стаття
М.Максимович - перший ректор Київського університету
Кузьменко Надія Михайлівна
2014
Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів: матеріали студентської наукової конференції, 25-26 квітня 2014 року (180-річчю Київського університету присвячується)
c.17-23
39
Тези
Просвітницька діяльність М.М.Коцюбинського
Кузьменко Надія Михайлівна
2014
Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 3-4 квітня 2014 р, Київ: тези ХVІ міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І.В.Данилюка, І.В.Ващенко
c.264-265
40
Наукова стаття
Проект антропологічно зорієнтованої теорії М.В.Гоголя
Кузьменко Надія Михайлівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.17 c.189.0000
41
Наукова стаття
Видання дитячого рукописного журналу як педагогічна техніка Б.Грінченка
Кузьменко Надія Михайлівна
2013
Проблеми емпіричних досліджень у психології: Міжнародна науково-практична конференція
c.234.0000
42
Наукова стаття
Педагогические взгляды Н.В.Гоголя
Кузьменко Надія Михайлівна
2013
43
Наукова стаття
Борис Гринченко об издании литературы для детей
Кузьменко Надія Михайлівна
2013
44
Наукова стаття
Неизвестный рукописный журнал «Думка» Б. Гринченко как форма применения личностно-ориентированного обучения
Кузьменко Надія Михайлівна
2013
45
Наукова стаття
Методичні рекомендації І.П.Львова щодо організації і проведення випускних іспитів у вищих навчальних закладах
Кузьменко Надія Михайлівна
2013
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.167.0000
46
Наукова стаття
Науково-дослідна діяльність І.П.Львова
Кузьменко Надія Михайлівна
2013
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Педагогічні науки.
c.201.0000
47
Тези
Іван Петрович Львов про самостійну роботу студентів // Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Педагогічна освіта у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації: реалії сьогодення та перспективи розвитку»
Кузьменко Надія Михайлівна
2013
48
Монографія
Соціально-педагогічні ідеї освітян кінця ХІХ-ХХ століття: Колективна монографія
Кошечко Наталія Василівна
Кузьменко Надія Михайлівна
Марушкевич Алла Адамівна
Постоюк Наталія Валентинівна
2012
Обрії (монографія)
c.1-130
49
Наукова стаття
Ілля Шраг про рідну мову як засіб формування особистості українського громадянина
Кузьменко Надія Михайлівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.15 c.200.0000
50
Наукова стаття
І.П. Львов про самостійну роботу студентів з книгою
Кузьменко Надія Михайлівна
2012
Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Збірник наукових праць
т.14 c.198.0000
51
Наукова стаття
Роль студентського товариства у розвитку Чернігівського колегіуму (1700 – 1748 рр.) // Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис.
Кузьменко Надія Михайлівна
2009
Вища освіта України
т.4 c.538.0000
52
Наукова стаття
Педагогічний спадок М.В. Гоголя
Кузьменко Надія Михайлівна
2009
Літературний Чернігів
c.54.0000
53
Наукова стаття
Традиції української народної педагогіки і сучасність // Rodzina na poczatku III tysiaclecia – obraz przeszlosci I terazniejszosci
Кузьменко Надія Михайлівна
2009

Повернення до списку

Вгору