Автори, співробітники Університету

Кузьмін Анатолій Володимирович

Ідентифікатор автора: 35271
Author Identifier Number Scopus: 16412851700 →
Кількість пошукових запитів автора: 287
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет комп'ютерних наук та кібернетики
Кафедра/Відділ: Обчислювальної математики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: рівняння в частинних похідних; чисельні методи для задач руху рідини; математичні методи обробки результатів дистанційного зондування землі; математичні методи аналізу сучасної земельної політики в Україні

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 21, з них наукових статей (наукові публікації) - 4, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Чисельне моделювання поверхневих хвиль при обтіканні рідиною зануреного тіла
Кузьмін Анатолій Володимирович
2018
Сучасні проблеми математичного моделювання, обчислювальних методів та інформаційних технологій: Міжнародна наукова конференція.
в.1 c.61-63
2
Навчальний посібник
Курс лекцій та лабораторний практикум із комп’ютерної алгебри
Денисов Сергій Вікторович
Кузьмін Анатолій Володимирович
2018
ВПЦ "Київський університет"
c.1-239
3
Праці конференції
Математичні методи тематичної обробки космічних знімків моніторінгу аграрних ресурсів
Кузьмін Анатолій Володимирович
2015
Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях: Міжнародна науково-практична конференція
в.XIV c.124-129
4
Праці конференції
Applied geoinformation system of space monitoring of agricultural resources
Кузьмін Анатолій Володимирович
2014
International multidisciplinary scientific geoconferences
т.3 c.461-468
5
Тези
Обчислювальні технології компьютерного моделювання
Гаркуша Василь Ігорович
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Риженко Андрій Іванович
Черній Дмитро Іванович
2014
Обчислювальна та прикладна математика: Міжнародна наукова конференція імені академіка І. І. Ляшка
c.33
6
Наукова стаття
Автоматизація процедури усунення міжканальних геометричних деформацій зображень, отиманих знімальною апаратурою супутника “Січ-2”.
Кузьмін Анатолій Володимирович
Оноцький В'ячеслав Валерійович
2013
Екологічна безпека та природокористування: Збір. наук. праць
т.12 c.133-146
7
Праці конференції
Системи моніторингу навколишнього природного середовища./ ХІ Міжнар. науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою природокористуванням, заходами в надхвичайних ситуаціях" 16-21 вересня 2012 р.
Кузьмін Анатолій Володимирович
2012
8
Тези
Моделювання поверхневих хвиль при обтіканні зануреного тіла./ XIV міжнар. наукова конференція імені акад. М.Кравчука, 19–21 квітня 2012, Київ.
Кузьмін Анатолій Володимирович
2012
9
Тези
Використання методів дистанційного зондування землі та ГІС технологій для аналізу посівних площ сільськогосподарських культур./ XIV міжнар. наукова конференція імені акад. М.Кравчука, 19–21 квітня 2012, Київ.
Кузьмін Анатолій Володимирович
2012
10
Наукова стаття
Моделювання росповсюдження поверхневих хвиль при обтіканні зануреного тіла.
Кузьмін Анатолій Володимирович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.119.0000
11
Праці конференції
Досвід побудови електронного атласу стану земельних ресурсів в Україні. / Матеріали ІV науково - практичної конференції «Моніторинг навколишнього середовища: науково-практичне, нормативне, технічне, програмне забезпечення, 21-25 вересня 2009 р. Крим
Кузьмін Анатолій Володимирович
2009
12
Наукова стаття
Щодо ситуації на внутрішньому та зовнішньому ринку ріпаку та її впливу на продовольчу безпеку в Україні.
Кузьмін Анатолій Володимирович
2009
Національна безпека: проблеми та перспективи
т.3 c.76.0000
13
Тези
Математичне моделювання поверхневих хвиль у двошаровій рідині./ III Міжнар. конф. "Обчислювальна та прикладна математика", присв. пам'яті академіка НАН України Ляшка І.І.: матеріали конференції
Кузьмін Анатолій Володимирович
2009
14
Тези
Чисельне моделювання керованих процесів із запізненням на прикладі соціально – демографічних систем. / Матеріали ІІІ Міжнародної конференції «Обчислювальної та прикладної математики», Київ 11 -12 вересня 2009 р.
Кузьмін Анатолій Володимирович
2009
15
Наукова стаття
Чисельне моделювання розповсюдження хвиль на поверхні ідеальної рідини
Кузьмін Анатолій Володимирович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.150.0000
16
Праці конференції
Підвищення ефективності управління в сфері природокористування та природоохоронної діяльності на обласному рівні за допомогою ГІС.
Кузьмін Анатолій Володимирович
2008
17
Праці конференції
Інформаційно-аналітична система дослідження якості земель сільськогосподарського призначення.
Кузьмін Анатолій Володимирович
2008
18
Тези
Моделювання хвильового рухуна поверхні ідеальної рідини у випадку імпульсної зміни поверхні дна. Тези ХІ міжнародної наукової конференції ім. М. Кравчука 2006.
Кузьмін Анатолій Володимирович
2006
Науч.-практ. конф. "Современные направления теоретических и прикладных исследований"
19
Навчальний посібник
Методичні розробки до вивчення нормативного курсу “Рівняння математичної фізики” (Інтегральні рівняння) для студентів факультету кібернетики
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Черній Дмитро Іванович
2005
Київ: КНУ
c.1-56
20
Навчальний посібник
Методичні вказівки та учбові завдання до практичних і лабораторних робіт з чисельного розв’язування рівнянь та систем
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Черній Дмитро Іванович
2005
Київ: МАУП
c.1-35
21
Навчальний посібник
Методичні розробки до вивчення нормативного курсу “Рівняння математичної фізики” (Побудова моделей фізичних процесів, постановка початкових та граничних умов) для студентів факультету кібернетики
Гаркуша Василь Ігорович
Кашпур Олена Федорівна
Кузьмін Анатолій Володимирович
Черній Дмитро Іванович
2002
Київ: КНУ
c.1-54

Повернення до списку

Вгору