Автори, співробітники Університету

Кузьома Олена Юріївна
Kuzioma Olena Yuriyivna

Ідентифікатор автора: 35277
Кількість пошукових запитів автора: 528
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Міжнародної економіки та маркетингу
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Міжнародні економічні відносини / Формування глобальної економічної системи /

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 28, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Монографія
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя
Базилевич Віктор Дмитрович
Варналій Захарій Степанович
Вітренко Андрій Олександрович
Гайдай Тетяна Вікторівна
Гончарук Інна Василівна
Грабіліна Марина Вікторівна
Гражевська Надія Іванівна
Затонацька Тетяна Георгіївна
Ігнатюк Анжела Іванівна
Кирильчук (Катигробова) Ольга Валеріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Красота Олена Вадимівна
Кузьома Олена Юріївна
Лаврентьєв Максим Миколайович
Лозова Ганна Матвіївна
Маслов Анатолій Олександрович
Нестеренко Олена Петрівна
Новікова Ірина Едуардівна
Осецький Валерій Леонідович
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Балдук Анна Олексіївна
Гірник Євген Володимирович
Куліш Вікторія Анатоліївна
Осецька Діана Валеріївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
2
Матеріали конференції
Динаміка міграційних потоків та трансформація міграційної політики в процесі реалізації євроінтеграційних пріоритетів України [Електронний ресурс] // Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади,
Кузьома Олена Юріївна
2018
Прінт-сервіс
c.112-116
3
Матеріали конференції
Конкурентоспроможність ІТ-сектора України у цифрову епоху [Електронний ресурс] // Конкурентоспроможність національної економіки: Матеріали ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 4-5 жовтня 2018 р.
Кузьома Олена Юріївна
2018
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.152-157
4
Навчальний посібник
Международная экономика: Практикум [Текст] / Е.Ю. Кузёма, О.В. Булкот, Е.В. Комендант.
Булкот Оксана Вікторівна
Комендант Олена Володимирівна
Кузьома Олена Юріївна
2018
К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет» (навчальний посібник)
5
Наукова стаття
Стан платіжного балансу України: ризики для валютної стабільності
Кузьома Олена Юріївна
2018
Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України. Збірник матеріалів ХV міжн. наук.-практ. конф. 25-26 вересня 2018 року.
c.169-176
6
Словник
Міжнародна економіка. Термінологічний словник
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2017
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.8, 21, 24-27, 31, 41, 43, 51-52, 63-64, 70, 71-72, 77, 80, 81-82, 96, 128-129, 137-138, 142, 145-146, 152, 155, 168-171, 176-177, 179-180, 186, 190, 211-121, 224, 235-237
7
Словник
Міжнародна економіка. Категоріально-понятійний апарат
Булкот Оксана Вікторівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2016
ТОВ «НВП «Інтерсервіс»
c.1-230
8
Монографія
Глобальные трансформации международной экономической системы: Коллективная монография
Длігач Андрій Олександрович
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кочкіна Наталія Юріївна
Кравченко Володимир Анатолійович
Кузьома Олена Юріївна
Пащук Лідія Віталіївна
Середа Валентина Іванівна
Старостіна Алла Олексіївна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.1-348
9
Навчальний посібник
Международная экономика : конспект лекций
Булкот Оксана Вікторівна
Комендант Олена Володимирівна
Кузьома Олена Юріївна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-52
10
Навчальний посібник
Міжнародна економіка. Практикум
Булкот Оксана Вікторівна
Журило Вікторія Володимирівна
Каніщенко Олена Леонідівна
Комендант Олена Володимирівна
Кравченко Володимир Анатолійович
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Пригара Ольга Юріївна
Савчук Наталія Вікторівна
Середа Валентина Іванівна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Ярош-Дмитренко Людмила Олексіївна
2015
ТОВ НВП "Інтерсервіс"
т.1 c.1-412
11
Розділ монографії
Глобализационные вызовы странам с переходной экономикой // Глобальные трансформации международной экономической системы
Кузьома Олена Юріївна
2015
Издательство Приднестровского Университета
т.1 c.159-193
12
Навчально-методичний комплекс
Міжнародна економіка : навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни для бакалаврів напряму підготовки «Міжнародна економіка» (6.03050301)
Кузьома Олена Юріївна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-48
13
Навчально-методичний комплекс
Міжнародна інвестиційна діяльність: Навчально-методичний комплекс дисциплін кластеру та спеціалізації для студентів напряму підготовки/ спеціальності «Міжнародна економіка»
Булкот Оксана Вікторівна
Комендант Олена Володимирівна
Крилова Наталія Василівна
Кузьома Олена Юріївна
Нагачевська Тетяна Володимирівна
Пащук Лідія Віталіївна
Софіщенко Ірина Ярославівна
Старостіна Алла Олексіївна
Шевченко Володимир Юліанович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-302
14
Навчально-методичний комплекс
Міжнародна економіка : методичні рекомендації до написання курсової роботи для студентів напряму підготовки «Міжнародна економіка» (6.030503)
Кузьома Олена Юріївна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.36
15
Наукова стаття
Використання інформаційно-комунікаційних технологій як фактор підвищення конкурентоспроможності приватного сектора в Україні
Кузьома Олена Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.151 c.100-104
16
Наукова стаття
Implementation of Information and Communication Technologies as a Factor of Competitiveness Growth by the Small Enterprises in CIS states
Кузьома Олена Юріївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.152 c.53-56
17
Наукова стаття
Підвищення конкурентоспроможності приватного сектору на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій. /Конкурентоспроможність національної економіки
Кузьома Олена Юріївна
2013
Конф. “Перспективні іновації в науці, освіті, виробництві та транспорті”, Одеса
т.1 c.154.0000
18
Наукова стаття
Возможности повышения конкурентоспособности малых предприятий стран СНГ на основе использования информационно-коммуникационных технологий/Инновации в науке
Кузьома Олена Юріївна
2013
Інноваціний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій. /Матеріали міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців. – Ч. 2. – Суми: РВВ СОІППО
т.1 c.2.0000
19
Наукова стаття
Глобальні виклики розвитку ІТ-сектору в Україні
Кузьома Олена Юріївна
2013
Щоквартальний бюлетень "Відновне правосуддя в Україні"
т.1 c.3.0000
20
Наукова стаття
Необхідність державної підтримки застосування інформаційно-комунікаційних технологій суб’єктами приватного сектора в Україні
Кузьома Олена Юріївна
2012
21
Наукова стаття
Адаптація економіки України до вимог та правил СОТ
Кузьома Олена Юріївна
2010
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.8 c.106.0000
22
Наукова стаття
Проблеми і перспективи обрання західноєвропейського вектору зовнішньоекономічної стратегії України// Актуальні проблеми теорії та практики міжнародної економіки за умов глобальних трансформацій
Кузьома Олена Юріївна
2010
23
Наукова стаття
Проблеми формування інформаційної економіки в Україні//Мат-ли всеукр. наук.- практ. конф. "Економічна глобалізація" - К
Кузьома Олена Юріївна
2009
24
Наукова стаття
Проблема формування інформаційної екноміки в Україні. Збірник наукових праць
Кузьома Олена Юріївна
2009
25
Наукова стаття
Можливості та загрози зовнішньоторгіельного співробітництва України та ЄС у процесі розширення
Кузьома Олена Юріївна
2009
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.6
26
Наукова стаття
Інтеграція країн Центральної та Східних Європи до ЄС: досвід для України
Кузьома Олена Юріївна
2009
Науковий вісник Академії муніципального управління. Економіка
т.7
27
Наукова стаття
Можливості та ризики реалізації стратегії багатовекторної інтеграції України
Кузьома Олена Юріївна
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.103 c.39.0000
28
Наукова стаття
Євровектор зовнішньої торгівлі України в контексті розширення ЄС
Кузьома Олена Юріївна
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.98

Повернення до списку

Вгору