Автори, співробітники Університету

Купалова Галина Іванівна
Kupalova Galina Ivanovna

Ідентифікатор автора: 35363
Author Identifier Number Scopus: 55367865700 →
Кількість пошукових запитів автора: 911
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Екологічного менеджменту та підприємництва
Посада: Завідуючий кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Проблеми екологічної економіки, екологічного менеджменту та підприємництва, соціальної політики, ринку праці, методології економічних і статистико-аналітичних досліджень

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 111, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 7, підручників - 0, навчальних посібників - 11, тез (наукові публікації) - 14, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 8

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Information Technologies in Training of green Business Managers
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2019
15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference. Kherson, Ukraine, June 12-15, 2019
c.348-357
2
Матеріали конференції
Розвиток економіко-екологічної освіти у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2016
ДП "Прінт Сервіс"
c.7-11
3
Монографія
Еколого-економічні аспекти оптимізації логістичних товаротранспортних потоків підприємств
Купалова Галина Іванівна
2019
К. : Компринт
c.1-143
4
Наукова стаття
Sustainable entrepreneurship: from business-as-usual to business sustainability
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Мале та середнє підприємництво: проблеми і перспективи розвитку в Україні.: збірник матеріалів науково-практичної конференції, 15-16 листопада 2018 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.104-109
5
Наукова стаття
Формування оптимізаційної моделі товаротранспортних потоків підприємства в умовах сталого розвитку
Купалова Галина Іванівна
2018
Управління проектами, системний аналіз і логістика
в.18 c.57-61
6
Наукова стаття
Развитие электронной коммерции в Украине
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Журнал «Вестник Карагандинского экономического университета: экономика, философия, педагогика юриспруденция» Издательство: типография Карагандинского экономического университета, Караганда
c.39-43
7
Наукова стаття
Розвиток українсько-німецької кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2019
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.6-12
8
Наукова стаття
Методичні підходи до аналізу та оцінки технологіії вирощування біоенергетичних культур
Купалова Галина Іванівна
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
в.1, 1 c.80-81
9
Наукова стаття
Методичні підходи до аналізу та оцінки технології вирощування біоенергетичних культур
Купалова Галина Іванівна
2019
Матеріали Міжнародного економічного форуму, 2019
в.1, 1 c.80-81
10
Наукова стаття
Improvement a procedure for determining the assay of gold in A precious alloy of different composition using a touchstone
Артюх Тетяна Миколаївна
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2019
Восточно-Европейский журнал передовых технологий - 2019
в.2/12 (98) c.6-19
11
Наукова стаття
Evaluation of conformity of jewelery products based on precious metals in the technical regulation system and market control.
Артюх Тетяна Миколаївна
Купалова Галина Іванівна
2019
«Competitivitatea şi inovarea în economia circulară: modele de dezvoltare durabilă», conferinţa ştiinţifică internaţională (2018; Chişinău). Conferinţă ştiinţifică Internaţională interdisciplinară : [în vol.] – Chișinău: ASEM, 2019
c.36-59
12
Наукова стаття
Управління відходами на підприємствах
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Вергелес Вадим В.
2019
Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія:"Економічні науки"
13
Наукова стаття
Information and Analytical Support for Organizing Commodity Flow on Environmental and Economic Basis
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2019
Advanced Computer Information Technologies (ACIT): Міжнародна конференція
c.374-379
14
Наукова стаття
Optimization of Commodity Flows: The Case of Bakery Enterprises of Ukraine
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2019
Montenegrin Journal of Economics, 2019
т.15 в.3 c.205-216
15
Тези
Екологічні фактори розвитку міжнародної торгівлі в сучасних умовах
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2018
Міжнародна науково-практична конференція (Київ, 15 - 16 листопада, 2018 р., Київський національний торгівельно-економічний університет)
c.115-119
16
Тези
Виклики та рушійні сили екологізації транспортної логістики
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2019
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Логістика майбутнього: ефективні рішення для торгівлі"
c.135-139
17
Терміни, поняття довідників
Стандарт вищої освіти України рівень вищої освіти: Перший (бакалаврський) рівень. Ступінь вищої освіти: Бакалавр. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування".Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Артюх Тетяна Миколаївна
Купалова Галина Іванівна
2018
Стандарт. - -К.: МОН України
c.1-14
18
Терміни, поняття довідників
Стандарт вищої освіти України рівень вищої освіти: Другий (магістерський) рівень. Ступінь вищої освіти: Магістр. Галузь знань: 07 "Управління та адміністрування".Спеціальність: 076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
Артюх Тетяна Миколаївна
Купалова Галина Іванівна
2019
Стандарт. - К.: МОН України
c.1-14
19
Матеріали конференції
Українсько-німецька співпраця з підготовки фахівців із «зеленого» бізнесу
Купалова Галина Іванівна
2018
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
c.6-9
20
Матеріали конференції
Облік і контроль в управлінні якістю та безпекою продукції рослинництва
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2017
Якість і безпека харчових продуктів: Міжнародна науково-практична конференція
c.97-100
21
Навчальний посібник
Экологический аудит
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2017
Типография Карагандинского экономического университета
22
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної магістерської кваліфікаційної роботи студентами ОКР «Магістр», спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», освітня програма «Екологічне підприємництво»
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Єгоров Валентин Олександрович
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-63
23
Навчально-методичний комплекс
Організація і технологія торгівлі
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2018
"Освіта України"
c.1-79
24
Навчально-методичний комплекс
Економіка торговельного підприємства
Купалова Галина Іванівна
2018
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-48
25
Навчально-методичний комплекс
Експертиза товарів, послуг та захист прав споживачів
Купалова Галина Іванівна
2018
К.:«ЦП «КОМПРИНТ»
c.1-89
26
Навчально-методичний комплекс
Міжнародне технічне регулювання в комерційній діяльності
Купалова Галина Іванівна
2018
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-107
27
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до написання та захисту курсових робіт із дисципліни «Економіка торговельного підприємства» для бакалаврів 2-го курсу очної форми навчання спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізація «Екологічне
Купалова Галина Іванівна
2018
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
c.1-27
28
Матеріали конференції
Нормативно-методичні аспекти підготовки фахівців із «зеленого бізнесу». Зелений бізнес: життя заради майбутнього. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2017
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених. - К.: ЦП Компринт
c.6-9
29
Навчальний посібник
Екологічна економіка
Гацька Людмила Павлівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Харченко Тетяна Борисівна
2017
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
c.1-273
30
Наукова стаття
Improvement of the effectiveness of organic farming in Ukraine
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2017
Problems and Perspectives in Management
т.15 в.3 c.64-75
31
Практикум
Облік, звітність та оподаткування суб’єктів екологічного підприємництва: комп’ютерний практикум.
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2017
К.: «ЦП «Компринт»
c.1-160
32
Тези
Розвиток органічного сільського господарства в Україні
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2017
Міжнародна науково-практична конференція «Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі»: збірник тез. – К.: Національний авіаційний університет
c.56-59
33
Матеріали конференції
Экологические проблемы формирования макрологистических систем хлебопекарных предприятий
Купалова Галина Іванівна
2014
Современные тенденции регионального развития: баланс экономики и экологии: Материалы Всероссийской научно-практической конференции (25 - 26 ноября 2014 г.) - Махачкала, ИСЭИ ДНЦ РАН, 2014
c.208-213
34
Матеріали конференції
Розвиток економіко-екологічної освіти у Київському національному університеті імені тараса Шевченка
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
в.4 c.10-13
35
Матеріали конференції
Новая парадигма реформирования системы высшего образования Украины
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2016
Глобальные вызовы современному обществу в ХХI веке: новые возможности, перспективы развития, стратегия действий: Международная научно-практическая конференция
в.1 c.27-32
36
Монографія
Актуальні питання обліку та аудиту податку на доданувартість на цукрових заводах.
Купалова Галина Іванівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
37
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня ”Магістр”, спеціальність 8.03050401 – ”Економіка підприємства”, магістерська програма ”Екологічне підприємництво”
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-67
38
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Филюк Галина Михайлівна
2016
ЦП "КОМПРИНТ" (навчально-методичний комплекс)
39
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр», спеціальність 8.03050401 – «Економіка підприємства», магістерська програма «Екологічне підприємництво»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
К.: «ЦП «Компринт»
40
Наукова стаття
The efficiency of use of the human capital in the agriculture
Базилевич Віктор Дмитрович
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2016
Problems and Perspectives in Management
в.4 c.28-37
41
Тези
До питання врахування екологічного фактору в оцінці вартості нерухомості в Україні
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2016
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції (Київ, 12-13 квітня 2016 р) - К.: ДП «Прінт Сервіс»
c.56-60
42
Тези
Україні потрібні екологічні менеджери
Купалова Галина Іванівна
2015
Тези доповідей ХІ Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" 27 листопада 2015 р. - К.: ВІКНУ, 2015.
c.270-271
43
Буклет
Науквово-дослідні розробки кафедри екологічного менеджменту та підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-91
44
Буклет
Результати міжнародної співпраці економічного факультету з питань екологічного підприємництва
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-71
45
Довідник
Концепція освітньої діяльності за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-24
46
Навчальний посібник
Podstawowy kurs wykładowy «Metody podejmowania decyzji oraz uzasadnienie rozwiązań zarządzania»
Купалова Галина Іванівна
2014
Rzeszow: Politechnika Rzeszowska
c.1-154
47
Навчальний посібник
Podstawowy kurs wykładowy «Metody podejmowania decyzji oraz uzasadnienie rozwiązań zarządzania»
Купалова Галина Іванівна
2014
Rzeszow: Politechnika Rzeszowska
c.1-78
48
Навчальний посібник
Podstawowy kurs wykładowy "Władza i przywództwo w gospodarce"
Купалова Галина Іванівна
2014
Rzeszow: Politechnika Rzeszowska
c.1-189
49
Навчальний посібник
Podstawowy kurs wykładowy "Władza i przywództwo w gospodarce"
Купалова Галина Іванівна
2014
Rzeszow: Politechnika Rzeszowska
c.1-95
50
Навчальний посібник
Теорія економічного аналізу: практикум
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-638
51
Навчально-методичний комплекс
Екологічна економіка: для студ. спец. «Економіка підприємства» та «Економічна теорія»
Купалова Галина Іванівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-51
52
Навчально-методичний комплекс
Методологія наукових досліджень: для студ. спец. «Економіка підприємства»
Купалова Галина Іванівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-40
53
Навчально-методичний комплекс
Сучасні технології зеленого бізнесу: для студ. спец. «Економіка підприємства»
Купалова Галина Іванівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-49
54
Навчально-методичний комплекс
Теорія економічного аналізу: для студ. спец. «Облік та аудит»
Купалова Галина Іванівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-44
55
Навчально-методичний комплекс
Методичні матеріали щодо проходження практики студентами спеціальності «Економіка підприємства»
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-46
56
Наукова стаття
Climate Change: the Major threat of the 21st Century
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.6 c.6-11
57
Наукова стаття
Personnel development as a basis for the agricultural enterprises’ success
Купалова Галина Іванівна
Четверик Вікторія Михалайлівна
2015
Економічний часопис – ХХІ
т.1 c.28-31
58
Наукова стаття
Екологізація шкільної та вищої економічної освіти
Гацька Людмила Павлівна
Купалова Галина Іванівна
2015
Сталий розвиток економіки
c.130-135
59
Наукова стаття
Напрями покращання екологічної освіти, екологічної свідомості та культури населення
Купалова Галина Іванівна
2015
Економічний аналіз
т.21 c.18-21
60
Монографія
Зміна клімату міста Києва: проблеми та шляхи їх запобігання
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
2014
Starter Publ
c.1-216
61
Монографія
Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств
Купалова Галина Іванівна
Четверик Вікторія Михалайлівна
2013
ФОП Бреза
c.1-212
62
Монографія
Еколого-економічні аспекти обліку та аудиту зобов’язань за податками і зборами
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-308
63
Навчальний посібник
Посібник для депутатів місцевих рад з питань попередження та адаптації до зміни клімату
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
Мельник Тетяна Григорівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
Сніжко Сергій Іванович
Харченко Тетяна Борисівна
Шевченко Ольга Григорівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.1-33
64
Навчальний посібник
Робочий зошит для лабораторних робіт з дисципліни "Стратегія «зеленого» розвитку підприємства"
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-132
65
Навчальний посібник
Навчальний посібник-практикум Екоконтролінг
Купалова Галина Іванівна
2014
ТОВ "Сучасні печатні технології "Бавок"
c.1-196
66
Навчальний посібник
Стратегія «зеленого» розвитку підприємства: навчальний практикум
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Нікітченко Юлія Станіславівна
2014
ЦП "КОМПРИНТ"
c.1-286
67
Наукова стаття
Изменение климата города Киева: пути предупреждения и устранения негативных последствий
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2013
Вестник КЭУ: экономика, философия, педагогика, юриспруденция
c.34-39
68
Наукова стаття
Економіко-правові аспекти управління зміною клімату на урбанізованих територіях
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2013
STARTER
c.6-13
69
Наукова стаття
Climate change in Kyiv: Ways to counteract and minimize negative effects
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.152 c.6-12
70
Практикум
Теорія економічного аналізу
Купалова Галина Іванівна
2014
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-638
71
Тези
Сутність та класифікація витрат на охорону навколишнього природного середовища
Купалова Галина Іванівна
2014
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
т.1 c.12-14
72
Тези
Проблемы и пути улучшения качества водных ресурсов Украины
Купалова Галина Іванівна
2014
Всемирный день водных ресурсов: КЭУ
c.301-303
73
Матеріали конференції
«Зелені» освіта та культура - основа стратегії сталого розвитку
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2013
Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference "Rio+20"
c.24-32
74
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації щодо написання та захисту випускної кваліфікаційної магістерської роботи студентами освітньо-кваліфікаційного рівня "Магістр", спеціальність 8.03050401 – "Економіка підприємства", магістерська програма "Екологічне підприємництво"НМК
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Єгоров Валентин Олександрович
Красота Олена Вадимівна
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
Филюк Галина Михайлівна
2013
Прінт-сервіс
c.1-60
75
Навчально-методичний комплекс
Статистика фінансів. Навчально-методичний комплекс для студентів за спеціальностями 7.050104 «Фінанси», 7.050106 «Облік і аудит»
Купалова Галина Іванівна
2012
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-31
76
Наукова стаття
Иностранные инвестиции в контексте устойчивого экономического развития Республики Казахстан
Купалова Галина Іванівна
2012
Актуальні проблеми економіки
т.10 c.487-495
77
Наукова стаття
Теоретико-организационные основы экологического планирования и прогнозирования в Украине
Купалова Галина Іванівна
2013
Глобализация и актуальные проблемы науки в 21-м веке
c.71-79
78
Тези
Клімат і місто
Купалова Галина Іванівна
2013
Освіта України: офіційне видання Мін. Освіти і науки, молоді та спорту України.
c.7.0000
79
Наукова стаття
Методичні підходи до аналізу ефективності природоохоронних заходів у військово - оборонному комплексі
Купалова Галина Іванівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.28 c.41-44
80
Наукова стаття
Экологический императив экономического образования с учетом глобализационных требований
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2012
Современные проблемы географии, экологии и природопользования
c.716-721
81
Наукова стаття
Екологічна звітність підприємств як складова національної інформаційної системи з охорони довкілля
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.142 c.12-16
82
Наукова стаття
Научно-методологические основы формирования региональной системы индустрии туризма и гостеприимства
Купалова Галина Іванівна
2012
Актуальні проблеми економіки
т.9 c.344-356
83
Наукова стаття
Екологічне підприємництво як невід’ємна складова сталого розвитку України
Купалова Галина Іванівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.26 c.35-39
84
Наукова стаття
Концептуальний підхід до оцінки ефективності використання фінансових ресурсів Збройних Сил України
Купалова Галина Іванівна
Чистик Олександр Михайлович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.29 c.44-47
85
Тези
Основні принципи функціонування екологічного підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2012
Зелений бізнес: життя заради майбутнього: Міжнародна науково-практична конференція молодих учених
т.1.1 c.15-18
86
Тези
Економіко-екологічна освіта: здобутки та перспективи
Купалова Галина Іванівна
2011
К: Обрії
c.17-21
87
Тези
Чотири тижні в Україні
Купалова Галина Іванівна
2011
Газета «Київський університет»
т.16 c.7
88
Довідник
Жасыл бизнес түсініктеме сөздігі: украин-қазақ-неміс-орыс және ағылшын тілдерінде
Базилевич Віктор Дмитрович
Купалова Галина Іванівна
2011
Форма плюс
c.1-614
89
Монографія
Облік і аналіз біологічних активів: проблеми та шляхи вирішення
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
2011
90
Наукова стаття
Екологічна складова системи показників інвестиційної привабливості регіонів України
Купалова Галина Іванівна
2010
Банківська справа
т.1 c.133.0000
91
Наукова стаття
Удосконалення та розвиток фінансового контролю у Збройних силах України
Купалова Галина Іванівна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
c.5-9
92
Наукова стаття
Формування ефективної системи екологічного менеджменту та аудиту
Купалова Галина Іванівна
2011
Current problems in information and computational technologies
c.48.0000
93
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: українсько-німецько-російсько-казахський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-614
94
Тези
Подготовка кадров эколого-экономического профиля: опыт Украины»
Купалова Галина Іванівна
2011
Current problems in information and computational technologies
т.1 c.23.0000
95
Тези
Теоретико-методичні аспекти становлення та розвитку екологічного підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2011
Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика
т.16 c.12-14
96
Тези
Підготовка кадрів еколого-економічного профілю
Купалова Галина Іванівна
2011
Прінт-сервіс
c.10-12
97
Буклет
Кафедра екологічного менеджменту та підприємництва
Купалова Галина Іванівна
2010
98
Наукова стаття
Аналітичне забезпечення управління екологічними процесами // Збірник праць Всеукраїнської науково-практичної конференції „Сучасний стан та перспективи розвитку державного контролю і аудиту в Україні”
Купалова Галина Іванівна
2009
99
Наукова стаття
Актуальні дослідження проблем державного регулювання цін // Ж. Регіональна економіка
Купалова Галина Іванівна
2009
100
Наукова стаття
Інформаційно-аналітичне забезпечення управління персоналом сільськогосподарських підприємств // Зб. наук. праць Державної академії статистики, обліку та аудиту «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології організації
Купалова Галина Іванівна
2010
Збірник наукових праць Науковий вісник Державної академії статистики, обліку та аудиту
т.3 c.59.0000
101
Наукова стаття
Нормативно-правове забезпечення обліку та аудиту виконання зобов’язань за податками і зборами в умовах фінансово-економічної кризи
Купалова Галина Іванівна
Мурована Тетяна Олександрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.118 c.31-34
102
Словник
Глосарій зеленого бізнесу: україно-німецько-російсько-англійський
Базилевич Віктор Дмитрович
Гацька Людмила Павлівна
Гончаренко Наталія Володимирівна
Купалова Галина Іванівна
Петровський Микола Васильович
Сагайдак Юлія Анатоліївна
Харченко Тетяна Борисівна
2010
Знання
c.518
103
Наукова стаття
Підвищення кваліфікації працівників фінансово-економічної служби Збройних Сил України щодо використання комп’ютерних систем
Купалова Галина Іванівна
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.161.0000
104
Наукова стаття
Удосконалення методології економічного аналізу в системі управління
Купалова Галина Іванівна
2008
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.7 c.14.0000
105
Наукова стаття
Організація статистичного спостереження та аналізу інвестиційної привабливості регіонів
Купалова Галина Іванівна
2008
106
Економічна статистика
Купалова Галина Іванівна
2006
107
Монографія
Статистико-економічний аналіз, прогноз, шляхи подальшого розвитку лізингу в Україні
Купалова Галина Іванівна
2007
108
Наукова стаття
Розвиток інформаційно-статистичної бази економічного аналізу лізингової діяльності
Купалова Галина Іванівна
2006
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.12 c.170.0000
109
Наукова стаття
Розвиток лізингу в Україні: обліково-аналітичні та фінансово-економічні аспекти
Купалова Галина Іванівна
2007
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.1 c.120.0000
110
Наукова стаття
Теоретико-методологічні аспекти оцінки конкурентоспроможності працівників аграрного сектора економіки
Купалова Галина Іванівна
2007
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.12 c.207.0000
111
Тези
Концепція вдосконалення підготовки фахівців з обліку та аудиту в контексті Болонського процесу
Купалова Галина Іванівна
2007

Повернення до списку

Вгору