Автори, співробітники Університету

Купач Тетяна Геннадіївна
Kupach Tenyana G.

Ідентифікатор автора: 35364
ResearcherID, Web of Science: AAD-2992-2019 →
Кількість пошукових запитів автора: 910

Підрозділ: Географічний факультет
Кафедра/Відділ: Географії України
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: географія рекреації, географо-топонімічні дослідження, ГІС

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 73, з них наукових статей (наукові публікації) - 44, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 5, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Естетична привабливість як фактор рекреаційної цінності території (на прикладі нагірної ділянки Канівського заповідника)
Аріон Оксана Василівна
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2020
Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
c.84-88
2
Матеріали конференції
Освітній еко-маршрут урочищем "Зміїні острови" Канівського природного заповідника
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2020
Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
c.178-182
3
Матеріали конференції
Роль екостежок у екологічній освіті (на прикладі територій Канівського природного заповідника)
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2020
Матеріали Другої міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 174-й річниці публікації праці Рудольфа Кнера
c.80-83
4
Навчальний посібник
Географічні інформаційні системи: навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання спеціальностей "Географія" та "Середня освіта: геогафія"
Купач Тетяна Геннадіївна
2020
К.: ЦОП "Глобус"
c.1-71
5
Наукова стаття
ГІС можливості 3D-моделювання в освітніх цілях
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2020
Електронне видання http://geo.univ.kiev.ua/images/doc_file/navch_lit/GIS_coll_of_research_papers_2020.pdf
c.1-61
6
Матеріали конференції
Розвиток сільського зеленого туризму Київщини в контексті туристичної кластеризації регіонів
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2019
К.: Альфа-ПІК
в.50 c.111-114
7
Навчально-методичні праці
Робоча програма навчальної дисципліни "Навчальна практика з основ польових економіко-географічних досліджень"
Гринюк Олег Юрійович
Дмитрук Олександр Юрійович
Купач Тетяна Геннадіївна
2019
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.29(2) c.89-97
8
Наукова стаття
Розробка маршруту 1-ї категорії складності у Вінницькій області
Купач Тетяна Геннадіївна
Шерстяк О.
2019
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.29(2) c.3-17
9
Наукова стаття
Аналіз умов Поліського регіону Рівненської області для створення пішохідних туристичних маршрутів
Купач Тетяна Геннадіївна
Охмак К.
2019
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.29(2) c.17-27
10
Наукова стаття
Analysis of the recreational resources of Kaniv in the context of the programme of development of Ukrainian small-cities
Купач Тетяна Геннадіївна
2018
Journal of Geology, Geography and Geoecology
в.28(3) c.457-474
11
Наукова стаття
Analysis of recreational resources of Kaniv in the context of the program of development of Ukrainian small-cities
Купач Тетяна Геннадіївна
Михайленко Тетяна Ігорівна
2019
Journal of Geology, Geography and Geoecology
в.28 (3) c.457-474
12
Наукова стаття
Розробка маршруту І-ої категорії складності у Вінниціькій області
Купач Тетяна Геннадіївна
Шерстяк О.
2019
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.29 c.3-17
13
Тези
Використання можливостей ГІС - моделювання рельєфу в освітніх цілях навчальних практик
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2019
Міжнародна науково-практична конференція «Рельєф, клімат та поверхневі води, як об’єкти природничо-географічних досліджень
в.3(54) c.206-208
14
Матеріали конференції
Культова архітектура як ресурс сакрально-туристичного продукту
Купач Тетяна Геннадіївна
Кіреєва Аліна Олександрівна
2018
Шевченківська весна - 2018. Географія
т.1 в.16 c.135-137
15
Матеріали конференції
Функція ентропії як прийом картографічного методу в електоральних дослідженнях
Купач Тетяна Геннадіївна
2018
К.: Альфа-ПІК
c.62-66
16
Матеріали конференції
Навчальна польова краєзнавча природничо-географічна практика
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2018
Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.)
c.332-335
17
Матеріали конференції
Ландшафтне різноманіття як туристичний ресурс (на прикладі Канівського природного заповідника)
Купач Тетяна Геннадіївна
2018
Геотуризм: практика і досвід. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
c.163-166
18
Наукова стаття
Сакральна архітектура як об'єкт релігійної рекреаційно-туристської діяльності (на прикладі Тернопільської області)
Купач Тетяна Геннадіївна
Кіреєва Аліна Олександрівна
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.23 c.54-63
19
Наукова стаття
Оцінка привабливості ландшафтів Хмельницької області для використання в туризмі
Купач Тетяна Геннадіївна
Бульба Вікторія Валеріївна
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.24 c.53-64
20
Наукова стаття
Retreat-тури як різновид рекреаційно-оздоровчої діяльності
Купач Тетяна Геннадіївна
Кравець Крістіна Андріївна
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.24 c.64-71
21
Наукова стаття
Геотуристична діяльність у Кіровоградській області
Купач Тетяна Геннадіївна
Матюшенко Тарас Олександрович
2018
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
в.23 c.63-72
22
Наукова стаття
Рекреаційні території як інструмент регулювання комфортності життя в містах
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2018
Science and Education a New Dimension. Humanities and Social Science
т.1 в.172 c.18-23
23
Наукова стаття
Рекреаційні території в контексті регулювання якості міського життя (на прикладі київських урочищ Совки та Проня)
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2018
Baltija Publishing
c.210-215
24
Наукова стаття
Особливості зростання Crataegus ucrainica (Rosaceae) на о. Шелестів
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
Шевчик Василь Леонович
Шевчик (Нікітчук) Оксана Володимирівна
2017
Чорноморський ботанічний журнал
в.13 c.516-526
25
Наукова стаття
Ukrainian castles as the centers for developing European enogastronomic tourism
Купач Тетяна Геннадіївна
Казанцева Катерина Анатоліївна
Танасійчук Олег Юрійович
2018
Colloquium-journal
c.61-65
26
Матеріали конференції
Ландшафтна структура території, як основа вивчення умов місцезростання біологічних видів (на прикладі Канівського природного заповіднику)
Купач Тетяна Геннадіївна
2017
Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 в.1 c.80-83
27
Матеріали конференції
Туристична оцінка замку "Паланок"
Купач Тетяна Геннадіївна
Кіреєва Аліна Олександрівна
2017
Прінт-сервіс
т.1 в.15 c.208-212
28
Навчальний посібник
Географія ґрунтів з основами ґрунтознавства
Аріон Оксана Василівна
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2017
ЦОП "Глобус"
т.1 в.1 c.1-226
29
Навчальний посібник
Польові природничо-географічні дослідження територій: навчально-методичний посібник для студентів напряму підготовки "географія" та "освіта"
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2017
ЦОП "Глобус"
т.1 в.1 c.1-81
30
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації "Практичні роботи з ГІС": для студентів напряму підготовки "Географія"
Корогода Наталія Петрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2017
ФОП Черенок
т.1 в.1 c.1-22
31
Навчально-методичний комплекс
Практичні роботи з ГІС
Корогода Наталія Петрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2017
ФОП Черенок
c.1-22
32
Наукова стаття
Туристсько-рекреаційне значення пам'яток садово-паркового мистецтва на прикладі Київської області
Купач Тетяна Геннадіївна
Власова Ірина Валеріївна
2017
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.1 в.20 c.13-22
33
Наукова стаття
РЛП "Тилігульський": сучасний стан та перспективи
Купач Тетяна Геннадіївна
Мариморич Анна Володимирівна
2017
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.1 в.20 c.57-70
34
Наукова стаття
Замки України як потенційні краєзнавчо-туристичні об'єкти
Купач Тетяна Геннадіївна
Кіреєва Аліна Олександрівна
2017
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.1 в.17 c.67-76
35
Наукова стаття
Різновиди гірської рекреації та туризму
Купач Тетяна Геннадіївна
Кравець Крістіна Андріївна
2017
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.1 в.18 c.15-24
36
Наукова стаття
Клімат як передумова для виділення курортної території на базі Тернопільського Придністров'я в Заліщицькому районі
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
Мушинська Юлія Андріївна
2017
ІІ міжнародна науково-практична конференція присвячена 170-й річниці ґрунтовних палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону
т.1 в.1 c.80-83
37
Наукова стаття
Рекреаційна придатність зелених насаджень міста Києва
Аріон Оксана Василівна
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2016
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія «Геологія. Географія. Екологія»
т.1 в.45 c.113-123
38
Матеріали конференції
Рекреаційна придатність зелених насаджень міста Києва
Аріон Оксана Василівна
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2016
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
т.1 в.1 c.11-12
39
Наукова стаття
Аналіз туристсько-рекреаційного базису Херсонської області для розвитку сільського зеленого туризму
Купач Тетяна Геннадіївна
Мариморич Анна Володимирівна
2015
Актуальні проблеми дослідження довкілля: Міжнародна наукова конференція
т.6 в.1 c.158-162
40
Навчально-методичний комплекс
Інформаційні технології та системи в туризмі
Купач Тетяна Геннадіївна
2015
ФОП Черенок
т.1 c.1-95
41
Навчально-методичний комплекс
Атрактивність географічного середовища
Купач Тетяна Геннадіївна
2015
ФОП Черенок
т.1 c.1-25
42
Наукова стаття
Центри сільського зеленого туризму в Херсонській області та перспективи їх розвитку
Купач Тетяна Геннадіївна
2014
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.11 c.204-221
43
Наукова стаття
Аналіз стану сільського зеленого туризму в Україні
Купач Тетяна Геннадіївна
2013
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.5 c.152
44
Наукова стаття
Напрямки застосування досвіду південної Африки для розвитку екологічного туризму в Україні
Купач Тетяна Геннадіївна
2014
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.11 c.118-127
45
Наукова стаття
Аналіз факторів впливу на рекреаційну діяльність на території РЛП «Тилігульський»
Купач Тетяна Геннадіївна
2015
Еко Тур Інфо: зб. наук. праць. - К.:КНУ ім.Т. Шевченка
т.13 c.16-29
46
Наукова стаття
Рекреаційне значення зелених насаджень приміської зони міста Києва
Купач Тетяна Геннадіївна
2015
Еко Тур Інфо: зб. наук. праць. - К.:КНУ ім.Т. Шевченка
т.13 c.20-26
47
Наукова стаття
The point of disclosure in landscapes
Купач Тетяна Геннадіївна
2015
Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences
c.70-75
48
Наукова стаття
Теоретична забезпеченість просторово-функціонального аналізу зелених зон населених пунктів
Купач Тетяна Геннадіївна
2015
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.14 c.60-66
49
Наукова стаття
Аналіз факторів впливу на рекреаційну діяльність на території РЛП "Тилігульський"
Купач Тетяна Геннадіївна
2015
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.13 c.16-30
50
Практикум
Атрактивність географічного середовища
Купач Тетяна Геннадіївна
2015
ФОП Черенок
c.1-26
51
Наукова стаття
Аналіз рекреаційної привабливості національного природного парку "Синевир" на основі пейзажно-естетичної оцінки території.
Купач Тетяна Геннадіївна
2014
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.10 c.109-118
52
Наукова стаття
Аналіз розвитку винного туризму в Закарпатській області.
Купач Тетяна Геннадіївна
2014
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.11 c.44-52
53
Наукова стаття
Центри сільського зеленого туризму в Херсонській області та перспективи їх розвитку.
Купач Тетяна Геннадіївна
2014
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.11 c.202-219
54
Тези
Фактор пейзажної різноманітності в аналізі естетичної привабливості ландшафтів міста Києва
Купач Тетяна Геннадіївна
2014
55
Навчальний посібник
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт для студентів 2 та 3 курсу напряму підготовки 040104 «Географія»
Гринюк Олег Юрійович
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2013
56
Наукова стаття
Туристський імідж України
Купач Тетяна Геннадіївна
2013
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.5 c.17.0000
57
Наукова стаття
Аналіз стану сільського зеленого туризму в Україні
Купач Тетяна Геннадіївна
2013
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.5 c.30.0000
58
Наукова стаття
Методика розробки екскурсії містом (на прикладі міста Києва)
Купач Тетяна Геннадіївна
2013
Конструктивна географія та раціональне використання природних ресурсів
т.6 c.29.0000
59
Наукова стаття
Прикладні аспекти топонімічних досліджень в краєзнавстві
Купач Тетяна Геннадіївна
2013
Наука і сучасність: Зб. наук. праць НПУ ім. Драгоманова
т.17 c.191.0000
60
Наукова стаття
Польова практика у складі курсу «Грунтознавство з основами географії ґрунтів»: досвід географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Аріон Оксана Василівна
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Купач Тетяна Геннадіївна
2013
Генеза,географія та екологія грунтів. Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції:"Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного та екологічного грунтознавства"//відп.ред. проф. Позняк С.П., Кирильчук А.А. - Львів: Вид.центр ЛНУ і
в.4 c.354-364
61
Наукова стаття
Ландшафтно-архітектурні комплекси міста Києва
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Дмитрук Олександр Юрійович
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
т.58 c.23-27
62
Тези
До питання картографічного забезпечення кадастрових ГІС
Купач Тетяна Геннадіївна
2011
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Сучасні проблеми екологічної та техногенної безпеки регіонів"
c.98.0000
63
Тези
Використання міжнародного досвіду регулювання екологічного туризму на прикладі Херсонської області
Купач Тетяна Геннадіївна
2011
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологія: наука, освіта, природоохоронна діяльність". Умань
c.55.0000
64
Тези
Водні рекреаційні території міста Києва, проблема їх забруднення
Купач Тетяна Геннадіївна
2011
Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Екологічна безпека: проблема і шляхи вирішення". Алушта
c.73.0000
65
Наукова стаття
Функціональний аналіз зеленої зони міста Києва
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Дмитрук Олександр Юрійович
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2010
К. : Альтерпрес
т.1 в.7 c.106-112
66
Наукова стаття
Просторово-функціональна організація зеленої зони міста Києва
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Дмитрук Олександр Юрійович
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2010
К: Обрії
т.1 в.3 c.161-171
67
Наукова стаття
Топонімічна картина Вінничини
Купач Тетяна Геннадіївна
2009
Фізична географія та геоморфологія
68
Наукова стаття
Методика урболандшафтних досліджень
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Дмитрук Олександр Юрійович
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2009
Наукові записки Вінницького ДПУ ім. М. Коцюбинського. Серія "Географія"
т.1 в.18 c.76-81
69
Наукова стаття
Аналіз структури відновлених ландшафтів м.Києва та приміської зони
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Дмитрук Олександр Юрійович
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Географія
в.56 c.15-19
70
Методика географо-топонімічного аналізу території України (на прикладі ойконімів)
Купач Тетяна Геннадіївна
2008
71
Наукова стаття
Географо-топонімічний аналіз території України
Купач Тетяна Геннадіївна
2008
72
Наукова стаття
Теоретико-методологічні основи дослідження ландшафтно-урбанізаційної структури м. Києва та приміської зони
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Дмитрук Олександр Юрійович
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2008
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.21 c.9-15
73
Наукова стаття
Теоретико-методологічні основи дослідження ландшафтно-урбанізаційної структури м.Києва та приміської зони
Дем'яненко Світлана Олександрівна
Дмитрук Олександр Юрійович
Купач Тетяна Геннадіївна
Олішевська Юлія Анатоліївна
2008
Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского
т.21 в.3 c.9-15

Повернення до списку

Вгору