Автори, співробітники Університету

Купчик Олег Романович

Ідентифікатор автора: 35377
Кількість пошукових запитів автора: 964
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Посада: доцент кафедри нової та новітньої історії зарубіжних країн

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 72, з них наукових статей (наукові публікації) - 41, монографій - 4, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Туреччина в зовнішній торгівлі УСРР (1921 - 1923 рр.)
Купчик Олег Романович
2018
Україна дипломатична: науковий щорічник
в.Вип.XIX c.С.114-129
2
Наукова стаття
Життя та діяльність першого офіційного представника Азербайджану в Україні Джаліла Садихова (1888–1937 рр.)
Купчик Олег Романович
2017
Україна дипломатична: науковий щорічник
в.Вип. 18 c.725-730
3
Наукова стаття
Політика демократичних держав і радянських республік «постімперського простору» щодо УСРР (1919–1923 рр.)
Купчик Олег Романович
2017
Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сборник научных статей по материалам международной научной конференции
в.Вып. 2., Ч. 2 c.166-172
4
Наукова стаття
Життя та діяльність Джаліла Садихова (Мамедзаде)
Купчик Олег Романович
2018
Кавказознавчі читання: Міжнародний науково-практичний семінар: збірник матеріалів
в.18 травня c.155-170
5
Наукова стаття
Торгівельні зв’язки між УСРР та АзСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2018
Кавказознавчі читання: Міжнародний науково-практичний семінар: збірник матеріалів
в.18 травня c.102-104
6
Праці конференції
Украина, Азербайджан и Кавказ в европейской торговле энергоносителями
Купчик Олег Романович
2017
Первый международный форум кавказоведения: Научные труды
в.17-18 апреля c.218-224
7
Тези
Торгівельна діяльність УСРР у Туреччині (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2018
Історія торгівлі, податків та мита: Міжнародна наукова конференція
в.ХІІ, 25-26 жовтня c.89-91
8
Тези
Протистояння національних спецслужб УНР та Закордонного відділу ЦК КП(б)У на початку 1920-х років
Купчик Олег Романович
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.17 березня c.75
9
Наукова стаття
Деятельность Бакинского отделения «Укргосстроя» (1923–1924 гг.)
Купчик Олег Романович
2016
Труды Института истории НАН Азербайджана
т.61 c.91-100
10
Наукова стаття
Студенти-азербайджанці в Київському комерційному інституті (1906–1917 рр.)
Купчик Олег Романович
2017
Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: науковий збірник.
c.60-74
11
Наукова стаття
Держави Центральної Європи у налагодженні офіційних відносин з УСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2017
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.6 c.120-138
12
Тези
Українське закордонне студентство у «зміновіхівському русі» (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2016
Українська діаспора: проблеми дослідження: Міжнародна наукова конференція
в.27-28 вересня c.81-83
13
Тези
Країни Балтії в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2017
Історія торгівлі, податків та мита: Міжнародна наукова конференція
в.ХІ c.98-100
14
Тези
ПТУ-26 м. Києва (1962–1991 рр.): нарис історії
Купчик Олег Романович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
в.29 березня c.363-368
15
Матеріали конференції
Нові відомості з життя та діяльності Сони-ханум Ахундової (1893–1982 рр.)
Купчик Олег Романович
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.58-60
16
Матеріали конференції
Нові відомості про життя та діяльність Абульфата Талишинського (1885–1949 рр.)
Купчик Олег Романович
2016
Шевченківська весна: історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.53-56
17
Матеріали конференції
Нові відомості про життя та діяльність Юсифа Везирова “Чеменземинли” (1887–1943 рр.)
Купчик Олег Романович
Купчик Яна Іванівна
2016
Сучасні тенденції сходознавства: зб. наук. праць за матеріалами XII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 22-23 квітня 2016 року 2016
c.126-129
18
Матеріали конференції
Примусове переселення з Польщі влітку 1945 року в спогадах українців, нині жителів смт. Козова Тернопільської області
Купчик Олег Романович
Купчик Яна Іванівна
2016
Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: Матеріали Міжнародного круглого столу. (Київ, 17 жовтня 2014 р.)
c.69-78
19
Матеріали конференції
США у зовнішній політиці УСРР на початку 1920-х років
Купчик Олег Романович
2016
Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: Американознавча мультидисциплінарна конференція
c.38-40
20
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Австрійською республікою в 1921 р.
Купчик Олег Романович
2016
Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник
c.186-193
21
Наукова стаття
Діяльність історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка в 2015–2016 роках як відповідь на сучасні виклики для історичної освіти в Україні
Купчик Олег Романович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи: українсько-польська міжнародна наукова конференція. – Київ: КНУ імені Тараса Шевченка
c.138-140
22
Наукова стаття
Дубно в експорті більшовицької революції до Польщі на початку 1920-х років: історичний нарис, архівні документи, історіографія, перспективи краєзнавчих досліджень
Купчик Олег Романович
Купчик Яна Іванівна
2016
Лицар Ордена Культури: наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 90-річчю від дня народження Б. Г. Возницького
c.189-191
23
Наукова стаття
Політика держав Центральної Європи щодо УСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2016
Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сборник научных статей по материалам международной научной конференции
c.143-153
24
Тези
Історичні місця пам’яті «радянської дипломатії» 1919–1923 рр. в Україні
Купчик Олег Романович
2016
Каразінські читання: історичні науки: Міжнародна наукова конференція
c.134-135
25
Тези
Чи була зовнішня політика УСРР в 1919–1923 рр. самостійною?
Купчик Олег Романович
2015
Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Мін-во закордонних справ України, Дипломатична академія України
c.107-109
26
Матеріали конференції
Установление советской Украиной политико-экономических отношений с государствами Европы (1921–1922 гг.)
Купчик Олег Романович
2015
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918г. – начало ХХІ в.): Международная научно-практическая конференция
c.75-79
27
Матеріали конференції
Международное сотрудничество КГУ им. Т. Г. Шевченко в сфере книгообмена (середина 1950-х – середина 1960-х годов)
Купчик Олег Романович
2015
Юбилейная научно-практическая конференция, посвящённая 85-летию Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины
т.3 c.126-128
28
Матеріали конференції
Предмет “Історія України” на непрофільних факультетах вузів та “освітня євроінтеграція”
Купчик Олег Романович
2015
Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.157-159
29
Наукова стаття
Студенты города Киева в российском демократическом, украинском национальном движениях и в борьбе за академические права (1900–1917 гг.)
Купчик Олег Романович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.37-43
30
Наукова стаття
Міжнародні наукові зв’язки Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1943–1964 рр.)
Купчик Олег Романович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.122 c.23-24
31
Наукова стаття
Демократичні держави й радянські республіки «постімперського простору» у налагодженні офіційних відносин з УСРР (1919 –1923 рр.)
Купчик Олег Романович
2015
Європейські історичні студії: науковий журнал
т.2 c.200-215
32
Підручник
Історія України. Курс лекцій
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Капелюшний Валерій Петрович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Мороз Інна Миколаївна
Пивовар Сергій Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Київ-Чернівці: Книги-ХХІ (монографія)
c.1-756
33
Тези
Азербайджанці у м. Києві в 1900–1919 рр.
Купчик Олег Романович
2015
Сходознавчі читання А. Кримського: міжнародна наукова конференція.
c.43-44
34
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Галицко-Волынское княжество
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Купчик Олег Романович
2014
История Украины: Учебник
c.90-123
35
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украина в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)
Вербовий Олексій Вікторович
Купчик Олег Романович
2014
История Украины: Учебник
c.428-443
36
Матеріали конференції
О руководителе внешней торговли Украины 1918–1919 гг. Сергее Васильевиче Бородаевском
Купчик Олег Романович
2014
Личность в истории: героическое и трагическое
c.197-201
37
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
38
Наукова стаття
Міжнародна співпраця Київського університету (1944– 1991 рр.)
Купчик Олег Романович
Шевченко Наталія Ігорівна
2014
Історія Київського університету : монографія
c.584-600
39
Наукова стаття
Науково-педагогічна діяльність О.Я. Шульгина у Празі (1923–1927 рр.)
Купчик Олег Романович
Пивовар Сергій Федорович
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки
т.21 c.103-106
40
Наукова стаття
Студенты-азербайджанцы города Киева начала XX века: социально-политический портрет
Купчик Олег Романович
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.269-272
41
Розділ монографії
Міжнародна співпраця Київського університету (1944–1991 рр.)
Купчик Олег Романович
Шевченко Наталія Ігорівна
2014
Історія Київського університету : монографія
c.584-600
42
Монографія
Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900–1917 рр.): монографія.
Купчик Олег Романович
2013
43
Монографія
Студенты-азербайджанцы в общественно-политической жизни Украины (1900–1917 гг.): монография.
Купчик Олег Романович
2013
44
Наукова стаття
Науково-педагогічна діяльність О. Я. Шульгина у Празі (1923 - 1927 рр.)
Купчик Олег Романович
Пивовар Сергій Федорович
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія": Історичні науки
т.21 c.103.0000
45
Наукова стаття
Діяльність Закордонного відділу ЦК КП(б)У (1920–1921 рр.)
Купчик Олег Романович
Пивовар Сергій Федорович
2013
46
Наукова стаття
Украина в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)
Вербовий Олексій Вікторович
Купчик Олег Романович
2013
История Украины: Учебник
c.428.0000
47
Наукова стаття
Западноукраинские земли в межвоенный период
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Купчик Олег Романович
2013
История Украины: Учебник
c.505.0000
48
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном у 1918–1921 рр.
Купчик Олег Романович
2013
Лідер двох епох.
c.201.0000
49
Наукова стаття
Торговельна дипломатія радянської України (1919–1923 рр.): головні дійові особи
Купчик Олег Романович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.115 c.28.0000
50
Наукова стаття
УСРР і радянська зовнішня політика у міжвоєнний період (1920–1930-ті рр.): головні дійові особи
Купчик Олег Романович
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.21.0000
51
Праці конференції
Торговая дипломатия Советской Украины (1920–1923 гг.): главные действующие лица
Купчик Олег Романович
2012
Личность в истории: героическое и трагическое
c.115.0000
52
Монографія
Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность.
Купчик Олег Романович
2012
53
Наукова стаття
К вопросу об украино-азербайджанских дипломатических отношениях в 1917–1921 гг.
Купчик Олег Романович
2011
Баку: Міжнародний науково-теоретичний журнал
c.61.0000
54
Наукова стаття
Взаимоотношения между Украинской ССР и Польшей в контексте Рижского мирного договора
Купчик Олег Романович
2011
55
Наукова стаття
Про підготовчий факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1960 – 1965 рр.)
Купчик Олег Романович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.32.0000
56
Наукова стаття
Про Підготовчий факультет Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1960–1965 рр.)
Купчик Олег Романович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.28.0000
57
Наукова стаття
Украино-азербайджанская дипломатия (1917–1920 гг.): главные действующие лица
Купчик Олег Романович
2012
Соціальна історія: Науковий збірник
т.8 c.40.0000
58
Наукова стаття
Українсько-турецький договір 1922 року
Купчик Олег Романович
2012
Історичний календар
т.15 c.33.0000
59
Наукова стаття
Украина и Рапалльский договор 1922 г.
Купчик Олег Романович
2012
60
Праці конференції
До питання підготовки кадрів для зовнішньоторговельного відомства УСРР (1920–1923 рр.)
Купчик Олег Романович
2012
61
Праці конференції
Дослідження зовнішніх відносин радянської України 1919–1924 рр. в умовах незалежності
Купчик Олег Романович
2012
62
Праці конференції
Про уповноваженого НКЗТ УСРР при РНК РСФРР Брона Саула Григоровича (1887–1938 рр.)
Купчик Олег Романович
2012
63
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1922 – 1924 рр.)
Купчик Олег Романович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.30.0000
64
Наукова стаття
К вопросу об украино-азербайджанских дипломатических отношениях в 1917 – 1921 гг.
Купчик Олег Романович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.43.0000
65
Наукова стаття
“Наука розпочинається на кафедрі”. (На прикладі кафедри історії для гуманітарних факультетів, початок 2000-них років)
Купчик Олег Романович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.14.0000
66
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування органів зовнішньої політики в УСРР (1922 – 1924 рр.)
Купчик Олег Романович
2011
Вісник Академії адвокатури України
т.1 c.168.0000
67
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1919–1922 рр.)
Купчик Олег Романович
2011
Наукові записки НаУКМА
т.117 c.20.0000
68
Наукова стаття
Трансформація інституційно-функціонального статусу зовнішньо-торгівельного відомства УСРР (1919 – 1924 рр.)
Купчик Олег Романович
2011
Україна дипломатична: науковий щорічник
c.817.0000
69
Наукова стаття
Соціально-економічне життя УРСР (перша половина 1980-х років)
Купчик Олег Романович
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
т.5 c.67.0000
70
Праці конференції
УСРР у радянській зовнішній політиці (1919–1923 рр.): оцінки істориків
Купчик Олег Романович
2009
71
Наукова стаття
Дубина Кузьма Кіндратович
Купчик Олег Романович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.27.0000
72
Наукова стаття
Участь УСРР у радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922 – 1923 рр.)
Купчик Олег Романович
2008
Історичний журнал
c.100.0000

Повернення до списку

Вгору