Автори, співробітники Університету

Купчик Олег Романович

Ідентифікатор автора: 35377
Кількість пошукових запитів автора: 1188
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Нової і новітньої історії зарубіжних країн
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 85, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 4, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 9, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 15

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Геноцид украинского и азербайджанского народов: исторические параллели
Купчик Олег Романович
2020
Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення: Програма та матеріали міжнародної наукової конференції
в.27 травня c.56-63
2
Матеріали конференції
Известные азербайджанцы – студенты и выпускники киевских вузов начала XX века
Купчик Олег Романович
Купчик Яна Іванівна
2020
Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення: Програма та матеріали міжнародної наукової конференції
в.27 травня c.30-49
3
Матеріали конференції
Спортивна, військово-патріотична й культурно-просвітницька робота в ПТУ-26 м. Києва
Купчик Олег Романович
Купчик Яна Іванівна
2020
Треті Києвознавчі читання: історія та етнокультура: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
в.27 березня c.339-344
4
Навчально-методичний комплекс
Історія турецько-українських відносин: навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни для студентів освітньої програми «Сходознавство» спеціалізації «Історія країн Близького та Середнього Сходу»
Купчик Олег Романович
2020
Київ-Ніжин: Вид-во НДУ ім. М. Гоголя
c.1-63
5
Наукова стаття
Італія в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.Вип. 2 (141) c.14-18
6
Наукова стаття
Австрія в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2019
Україна дипломатична: науковий щорічник
в.Вип. XX c.120-131
7
Наукова стаття
Чехословаччина в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.Вип. 4 (143) c.21-29
8
Наукова стаття
Життя та діяльність першого офіційного представника Азербайджану в Україні Джаліла Садихова (1888 - 1937рр.)
Купчик Олег Романович
2019
Дипломатична та консульська служба у вимірі особистості: монографія
в.Ч. 2. c.237-247
9
Наукова стаття
Польща в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2020
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
в.Вип. 2(145) c.42-51
10
Матеріали конференції
"Азербайджанці Києва" як перспективний екскурсійний маршрут міста
Купчик Олег Романович
2019
Історико-культурний туризм: український та світовий досвід: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції
в.5 квітня c.184-192
11
Матеріали конференції
Азербайджано-украинские отношения: история и современность
Купчик Олег Романович
2018
Межгосударственные отношения на Кавказе, 110 лет тому и современность: Международная научная конференция, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики
в.21-22 мая c.116-124
12
Наукова стаття
Туреччина в зовнішній торгівлі УСРР (1921 - 1923 рр.)
Купчик Олег Романович
2018
Україна дипломатична: науковий щорічник
в.Вип.XIX c.С.114-129
13
Наукова стаття
Політика Німеччини щодо радянської України (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2018
Україна та Німеччина: міждержавні відносини: збірник наукових праць
c.307-314
14
Тези
Торгівельна діяльність УСРР в Австрії
Купчик Олег Романович
2019
Історія торгівлі, податків та мита: Міжнародна наукова конференція
в.XIII, 24-25 жовтня c.65-67
15
Наукова стаття
Життя та діяльність першого офіційного представника Азербайджану в Україні Джаліла Садихова (1888–1937 рр.)
Купчик Олег Романович
2017
Україна дипломатична: науковий щорічник
в.Вип. 18 c.725-730
16
Наукова стаття
Політика демократичних держав і радянських республік «постімперського простору» щодо УСРР (1919–1923 рр.)
Купчик Олег Романович
2017
Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сборник научных статей по материалам международной научной конференции
в.Вып. 2., Ч. 2 c.166-172
17
Наукова стаття
Життя та діяльність Джаліла Садихова (Мамедзаде)
Купчик Олег Романович
2018
Кавказознавчі читання: Міжнародний науково-практичний семінар: збірник матеріалів
в.18 травня c.155-170
18
Наукова стаття
Торгівельні зв’язки між УСРР та АзСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2018
Кавказознавчі читання: Міжнародний науково-практичний семінар: збірник матеріалів
в.18 травня c.102-104
19
Праці конференції
Украина, Азербайджан и Кавказ в европейской торговле энергоносителями
Купчик Олег Романович
2017
Первый международный форум кавказоведения: Научные труды
в.17-18 апреля c.218-224
20
Тези
Торгівельна діяльність УСРР у Туреччині (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2018
Історія торгівлі, податків та мита: Міжнародна наукова конференція
в.ХІІ, 25-26 жовтня c.89-91
21
Тези
Протистояння національних спецслужб УНР та Закордонного відділу ЦК КП(б)У на початку 1920-х років
Купчик Олег Романович
2017
Роль і місце національної спецслужби в історії українського державотворення: Всеукраїнська науково-практична конференція
в.17 березня c.75
22
Наукова стаття
Деятельность Бакинского отделения «Укргосстроя» (1923–1924 гг.)
Купчик Олег Романович
2016
Труды Института истории НАН Азербайджана
т.61 c.91-100
23
Наукова стаття
Студенти-азербайджанці в Київському комерційному інституті (1906–1917 рр.)
Купчик Олег Романович
2017
Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: науковий збірник.
c.60-74
24
Наукова стаття
Держави Центральної Європи у налагодженні офіційних відносин з УСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2017
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.6 c.120-138
25
Тези
Українське закордонне студентство у «зміновіхівському русі» (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2016
Українська діаспора: проблеми дослідження: Міжнародна наукова конференція
в.27-28 вересня c.81-83
26
Тези
Країни Балтії в зовнішній торгівлі УСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2017
Історія торгівлі, податків та мита: Міжнародна наукова конференція
в.ХІ c.98-100
27
Тези
ПТУ-26 м. Києва (1962–1991 рр.): нарис історії
Купчик Олег Романович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
в.29 березня c.363-368
28
Матеріали конференції
Діяльність історичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка в 2015–2016 роках як відповідь на сучасні виклики для історичної освіти в Україні
Купчик Олег Романович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.138-140
29
Матеріали конференції
Нові відомості з життя та діяльності Сони-ханум Ахундової (1893–1982 рр.)
Купчик Олег Романович
2016
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.58-60
30
Матеріали конференції
Нові відомості про життя та діяльність Абульфата Талишинського (1885–1949 рр.)
Купчик Олег Романович
2016
Шевченківська весна: Історія: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених
c.53-56
31
Матеріали конференції
Нові відомості про життя та діяльність Юсифа Везирова “Чеменземинли” (1887–1943 рр.)
Купчик Олег Романович
Купчик Яна Іванівна
2016
Сучасні тенденції сходознавства: зб. наук. праць за матеріалами XII Всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 22-23 квітня 2016 року 2016
c.126-129
32
Матеріали конференції
Примусове переселення з Польщі влітку 1945 року в спогадах українців, нині жителів смт. Козова Тернопільської області
Купчик Олег Романович
Купчик Яна Іванівна
2016
Депортації, примусові переселення та вимушені переміщення: Матеріали Міжнародного круглого столу. (Київ, 17 жовтня 2014 р.)
c.69-78
33
Матеріали конференції
США у зовнішній політиці УСРР на початку 1920-х років
Купчик Олег Романович
2016
Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього: Американознавча мультидисциплінарна конференція
c.38-40
34
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між УСРР та Австрійською республікою в 1921 р.
Купчик Олег Романович
2016
Австрія й Україна на історичних перехрестях: науковий збірник
c.186-193
35
Наукова стаття
Дубно в експорті більшовицької революції до Польщі на початку 1920-х років: історичний нарис, архівні документи, історіографія, перспективи краєзнавчих досліджень
Купчик Олег Романович
Купчик Яна Іванівна
2016
Лицар Ордена Культури: наукова історико-краєзнавча конференція, присвячена 90-річчю від дня народження Б. Г. Возницького
c.189-191
36
Наукова стаття
Політика держав Центральної Європи щодо УСРР (початок 1920-х років)
Купчик Олег Романович
2016
Государства Центральной и Восточной Европы в исторической перспективе: сборник научных статей по материалам международной научной конференции
c.143-153
37
Тези
Історичні місця пам’яті «радянської дипломатії» 1919–1923 рр. в Україні
Купчик Олег Романович
2016
Каразінські читання: історичні науки: Міжнародна наукова конференція
c.134-135
38
Тези
Чи була зовнішня політика УСРР в 1919–1923 рр. самостійною?
Купчик Олег Романович
2015
Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Мін-во закордонних справ України, Дипломатична академія України
c.107-109
39
Матеріали конференції
Установление советской Украиной политико-экономических отношений с государствами Европы (1921–1922 гг.)
Купчик Олег Романович
2015
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (1918г. – начало ХХІ в.): Международная научно-практическая конференция
c.75-79
40
Матеріали конференції
Международное сотрудничество КГУ им. Т. Г. Шевченко в сфере книгообмена (середина 1950-х – середина 1960-х годов)
Купчик Олег Романович
2015
Юбилейная научно-практическая конференция, посвящённая 85-летию Гомельского государственного университета имени Франциска Скорины
т.3 c.126-128
41
Матеріали конференції
Предмет “Історія України” на непрофільних факультетах вузів та “освітня євроінтеграція”
Купчик Олег Романович
2015
Актуальні проблеми наукового й освітнього простору в умовах поглиблення євро інтеграційних процесів. Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.157-159
42
Наукова стаття
Студенты города Киева в российском демократическом, украинском национальном движениях и в борьбе за академические права (1900–1917 гг.)
Купчик Олег Романович
2015
Соціальна історія: Науковий збірник
т.10 c.37-43
43
Наукова стаття
Міжнародні наукові зв’язки Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1943–1964 рр.)
Купчик Олег Романович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.122 c.23-24
44
Наукова стаття
Демократичні держави й радянські республіки «постімперського простору» у налагодженні офіційних відносин з УСРР (1919 –1923 рр.)
Купчик Олег Романович
2015
Європейські історичні студії: науковий журнал
т.2 c.200-215
45
Підручник
Історія України. Курс лекцій
Іваницька Лілія Василівна
Казьмирчук Марія Григорівна
Капелюшний Валерій Петрович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Мороз Інна Миколаївна
Пивовар Сергій Федорович
Терес Наталія Володимирівна
2015
Книги-ХХІ (посібник)
c.1-756
46
Тези
Азербайджанці у м. Києві в 1900–1919 рр.
Купчик Олег Романович
2015
Сходознавчі читання А. Кримського: міжнародна наукова конференція.
c.43-44
47
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Галицко-Волынское княжество
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Купчик Олег Романович
2014
История Украины: Учебник
c.90-123
48
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украина в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)
Вербовий Олексій Вікторович
Купчик Олег Романович
2014
История Украины: Учебник
c.428-443
49
Матеріали конференції
О руководителе внешней торговли Украины 1918–1919 гг. Сергее Васильевиче Бородаевском
Купчик Олег Романович
2014
Личность в истории: героическое и трагическое
c.197-201
50
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
51
Наукова стаття
Міжнародна співпраця Київського університету (1944– 1991 рр.)
Купчик Олег Романович
Шевченко Наталія Ігорівна
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.584-600
52
Наукова стаття
Науково-педагогічна діяльність О.Я. Шульгина у Празі (1923–1927 рр.)
Купчик Олег Романович
Пивовар Сергій Федорович
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки
в.21 c.103-106
53
Наукова стаття
Студенты-азербайджанцы города Киева начала XX века: социально-политический портрет
Купчик Олег Романович
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.269-272
54
Розділ монографії
Міжнародна співпраця Київського університету (1944–1991 рр.)
Купчик Олег Романович
Шевченко Наталія Ігорівна
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.584-600
55
Монографія
Студентство міста Києва у суспільно-політичному житті України (1900–1917 рр.): монографія.
Купчик Олег Романович
2013
56
Монографія
Студенты-азербайджанцы в общественно-политической жизни Украины (1900–1917 гг.): монография.
Купчик Олег Романович
2013
57
Наукова стаття
Науково-педагогічна діяльність О. Я. Шульгина у Празі (1923 - 1927 рр.)
Купчик Олег Романович
Пивовар Сергій Федорович
2013
Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки
в.21 c.103-106
58
Наукова стаття
Діяльність Закордонного відділу ЦК КП(б)У (1920–1921 рр.)
Купчик Олег Романович
Пивовар Сергій Федорович
2013
59
Наукова стаття
Украина в годы Первой мировой войны (1914–1917 гг.)
Вербовий Олексій Вікторович
Купчик Олег Романович
2013
История Украины: Учебник
c.428.0000
60
Наукова стаття
Западноукраинские земли в межвоенный период
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Купчик Олег Романович
2013
История Украины: Учебник
c.505.0000
61
Наукова стаття
Встановлення дипломатичних відносин між Україною та Азербайджаном у 1918–1921 рр.
Купчик Олег Романович
2013
Лідер двох епох.
c.201.0000
62
Наукова стаття
Торговельна дипломатія радянської України (1919–1923 рр.): головні дійові особи
Купчик Олег Романович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.115 c.28.0000
63
Наукова стаття
УСРР і радянська зовнішня політика у міжвоєнний період (1920–1930-ті рр.): головні дійові особи
Купчик Олег Романович
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.21.0000
64
Праці конференції
Торговая дипломатия Советской Украины (1920–1923 гг.): главные действующие лица
Купчик Олег Романович
2012
Личность в истории: героическое и трагическое
c.115.0000
65
Монографія
Украинско-азербайджанские политические отношения: история и современность.
Купчик Олег Романович
2012
66
Наукова стаття
К вопросу об украино-азербайджанских дипломатических отношениях в 1917–1921 гг.
Купчик Олег Романович
2011
Баку: Міжнародний науково-теоретичний журнал
c.61.0000
67
Наукова стаття
Взаимоотношения между Украинской ССР и Польшей в контексте Рижского мирного договора
Купчик Олег Романович
2011
68
Наукова стаття
Про підготовчий факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка (1960 – 1965 рр.)
Купчик Олег Романович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.32.0000
69
Наукова стаття
Про Підготовчий факультет Київського Державного Університету ім. Т. Г. Шевченка (1960–1965 рр.)
Купчик Олег Романович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.109 c.28.0000
70
Наукова стаття
Украино-азербайджанская дипломатия (1917–1920 гг.): главные действующие лица
Купчик Олег Романович
2012
Соціальна історія: Науковий збірник
т.8 c.40.0000
71
Наукова стаття
Українсько-турецький договір 1922 року
Купчик Олег Романович
2012
Історичний календар
т.15 c.33.0000
72
Наукова стаття
Украина и Рапалльский договор 1922 г.
Купчик Олег Романович
2012
73
Праці конференції
До питання підготовки кадрів для зовнішньоторговельного відомства УСРР (1920–1923 рр.)
Купчик Олег Романович
2012
74
Праці конференції
Дослідження зовнішніх відносин радянської України 1919–1924 рр. в умовах незалежності
Купчик Олег Романович
2012
75
Праці конференції
Про уповноваженого НКЗТ УСРР при РНК РСФРР Брона Саула Григоровича (1887–1938 рр.)
Купчик Олег Романович
2012
76
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1922 – 1924 рр.)
Купчик Олег Романович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.104 c.30.0000
77
Наукова стаття
К вопросу об украино-азербайджанских дипломатических отношениях в 1917 – 1921 гг.
Купчик Олег Романович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.43.0000
78
Наукова стаття
“Наука розпочинається на кафедрі”. (На прикладі кафедри історії для гуманітарних факультетів, початок 2000-них років)
Купчик Олег Романович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.14.0000
79
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування органів зовнішньої політики в УСРР (1922 – 1924 рр.)
Купчик Олег Романович
2011
Вісник Академії адвокатури України
т.1 c.168.0000
80
Наукова стаття
Організаційно-правові засади функціонування управління уповноваженого НКЗТ РСФРР при РНК УСРР (1919–1922 рр.)
Купчик Олег Романович
2011
Наукові записки НаУКМА. Історичні науки
т.117 c.20-23
81
Наукова стаття
Трансформація інституційно-функціонального статусу зовнішньо-торгівельного відомства УСРР (1919 – 1924 рр.)
Купчик Олег Романович
2011
Україна дипломатична: науковий щорічник
c.817.0000
82
Наукова стаття
Соціально-економічне життя УРСР (перша половина 1980-х років)
Купчик Олег Романович
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
т.5 c.67.0000
83
Праці конференції
УСРР у радянській зовнішній політиці (1919–1923 рр.): оцінки істориків
Купчик Олег Романович
2009
84
Наукова стаття
Дубина Кузьма Кіндратович
Купчик Олег Романович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.27.0000
85
Наукова стаття
Участь УСРР у радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922 – 1923 рр.)
Купчик Олег Романович
2008
Історичний журнал
c.100.0000

Повернення до списку

Вгору