Автори, співробітники Університету

Курилюк Василь Васильович
Kuryliuk Vasyl Vasylyovych

Ідентифікатор автора: 35408
Author Identifier Number Scopus: 26647533300 →
Кількість пошукових запитів автора: 1062
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Фізичний факультет
Кафедра/Відділ: Фізики металів
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: Напівпровідникові гетероструктури з квантовими ямами, квантовими нитками, квантовими точками; дослідження впливу пружних деформацій на процеси фото- та термоелектричного перетворення в гетероструктурах.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 61, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 3, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 4

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 32

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Epoxy filled with bare and oxidized multi-layered graphene nanoplatelets: a comparative study of filler loading impact on thermal properties
Горб Алла Миколаївна
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
Половина Олексій Іванович
2019
Journal of Materials Science
т.52 в.14 c.9247–9266
2
Наукова стаття
Розрахунок теплопровідності плівок Si1-xGex з неоднорідним складом
Курилюк Василь Васильович
2018
Фізика і хімія твердого тіла
т.19 в.1 c.34-38
3
Наукова стаття
Молекулярно-динамічне моделювання коефіцієнта теплопровідності кремній/германієвих нанониток
Курилюк Василь Васильович
Кішкар Андрій Сергійович
2018
Фізика і хімія твердого тіла
т.19 в.3 c.222-225
4
Наукова стаття
Функціоналізація поверхні кремнію самоорганізованими германієвими структурами
Закіров Марат Ільдусович
Курилюк Василь Васильович
2018
Журнал нано- та електронної фізики
т.10 в.1 c.01017
5
Наукова стаття
Atomistic simulation of the thermal conductivity in amorphous SiO2 matrix/Ge nanocrystal composites
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
2017
Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures
т.88 c.228-236
6
Наукова стаття
Вплив деформації на теплопровідність SiGe гетероструктур з квантовими точками
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Василь Васильович
Суховерська Наталія Миколаївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Фіз-мат. науки
т.1 в.1 c.119-122
7
Тези
Thermal conductivity of Ge/Si composite quantum dots: a molecular dynamics study
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Василь Васильович
Суховерська Наталія Миколаївна
2017
The International research and practice conference “Nanotechnology and nanomaterials”
т.5 c.113
8
Наукова стаття
Спектрально-кинетические характеристики люминесценции сульфида цинка, выращенного методом газотранспортного синтеза в замкнутой системе
Закіров Марат Ільдусович
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Подолян Артем Олександрович
Семенько Михайло Петрович
2015
Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy)
т.82 в.6 c.871-879
9
Наукова стаття
Optical properties of ZnO fabricated by hydrothermal and sonochemical synthesis
Закіров Марат Ільдусович
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
2016
Journal of Physics: Conference Series
т.741 в.1 c.012028
10
Наукова стаття
Molecular dynamics calculation of thermal conductivity in a-SiO2 and an a-SiO2–based nanocomposite
Курилюк Василь Васильович
2016
Ukrainian Journal of Physics (Український фізичний журнал)
т.61 в.9 c.835-842
11
Праці конференції
Optical properties of ZnO fabricated by hydrothermal and sonochemical synthesis
Закіров Марат Ільдусович
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
2016
International School and Conference on Optoelectronics, Photonics, Engineering and Nanostructures
т.3 c.1-2
12
Тези
Моделювання процесів теплоперенесення в нанокомпозитах з квантовими точками методом молекулярної динаміки
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
2016
Українська наукова конференція з фізики напівпровідників
т.7 c.133-134
13
Наукова стаття
Особливості напруженого стану германієвих нанокристалів в матриці SiOx
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
2015
Журнал нано- та електронної фізики
т.1 c.01029-1-01029-5
14
Наукова стаття
Electron and hole separation in Ge nanocones formed on Si1−xGex solid solution by Nd:YAG laser radiation
Горб Алла Миколаївна
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
Подолян Артем Олександрович
2015
Applied Surface Science
т.346 c.177-181
15
Наукова стаття
A model for predicting the thermal conductivity of SiO2–Ge nanoparticle composites
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
2015
Phys. Chem. Chem. Phys.
т.17 c.13429-13441
16
Наукова стаття
Increase of photoelectric response of Ge nanocones formed on SiGe by laser radiation
Горб Алла Миколаївна
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Подолян Артем Олександрович
2015
Advanced Materials Research
т.1117 c.23-25
17
Наукова стаття
Газотранспортный синтез и спектрально-кинетические характеристики люминофоров сульфида цинка
Закіров Марат Ільдусович
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Подолян Артем Олександрович
Семенько Михайло Петрович
2015
Журнал прикладной спектроскопии (Journal of Applied Spectroscopy)
т.82 c.939–947
18
Праці конференції
Молекулярно-динамічні розрахунки коефіцієнта теплопровідності аморфного SiO2 з квантовими точками Ge
Кріт Олексій Миколайович
Курилюк Василь Васильович
2015
Сучасні проблеми фізики металів: міжнародна конференція
т.4 c.104-105
19
Навчальний посібник
Фізичні основи спінтроніки.
Боровий Микола Олександрович
Куницький Юрій Анатолійович
Курилюк Василь Васильович
2014
ТОВ "Нілан-ЛТД"
c.1-499
20
Наукова стаття
Photothermal transformation in heterogeneous semiconductors structures under its pulse laser irradiation: role of electron-hole diffusion
Бурбело Мирослав-Роман Михайлович
Ісаєв Микола Вікторович
Кузьмич Андрій Григорович
Курилюк Василь Васильович
2013
21
Наукова стаття
Thermoelectric energy conversion in layered structures with strained Ge quantum dots grown on Si surfaces
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
2014
The European Physical Journal B – Condensed Matter and Complex Systems
т.87 c.64 (8)
22
Наукова стаття
Модифікація зонної структури деформованих квантових дротів InP
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Подолян Артем Олександрович
2014
Журнал нано- та електронної фізики
т.6 c.04018-04020
23
Праці конференції
Photoelectric response of Ge nanocones formed on Si1−xGex solid solution by laser radiation
Горб Алла Миколаївна
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
Подолян Артем Олександрович
2014
Proceedengs of 13th International Conference on Global Research and Education
т.1 c.257–258
24
Тези
Molecular dynamics simulations for the thermal conductivity of heterostructures with quantum dots.
Курилюк Василь Васильович
2014
Optics and High Technology Material Science SPO: International Young Scientists Conference
т.1 c.51
25
Навчальний посібник
Вступ до наноелектроніки
Боровий Микола Олександрович
Куницький Юрій Анатолійович
Курилюк Василь Васильович
2013
К.: Кафедра
т.1 c.1-256
26
Навчальний посібник
Основи спінтроніки: матеріали, прилади та пристрої.
Куницький Юрій Анатолійович
Курилюк Василь Васильович
2013
Сумський Державний педагогічний університет
т.1 c.1-127
27
Наукова стаття
Подповерхностная локализация носителей заряда в наноструктурах Si/SiO2/SixGe1-x
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
2013
Журнал технической физики
т.83 c.84-90
28
Наукова стаття
Модель переноса заряда в формировании свечения нанокристаллического люминофора ZnS:Mn
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
2013
Письма в Журнал Технической Физики
т.39 c.72-79
29
Наукова стаття
Особенности напряженно-деформированного состояния гетероструктур Si/SiO2/Ge с наноостровками германия предельной плотности
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
2013
Физика и техника полупроводников
т.47 c.1027-1032
30
Наукова стаття
Strain relaxation in Si/Ge heterostructures with quantum dots
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
2013
Фізика і хімія твердого тіла
т.14 c.213-217
31
Наукова стаття
Elastic strains in SiGe heterostructures with non-uniform quantum dots
Курилюк Василь Васильович
2013
Український фізичний журнал
т.58 c.780-786
32
Наукова стаття
Вплив ступеня неоднорідності на пружно-напружений стан самоорганізованих SiGe квантових точок
Курилюк Василь Васильович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1 c.301-304
33
Праці конференції
Моделювання напруженого Si-шару в структурах з наноострівцями Ge для формування каналів з високою рухливістю носіїв заряду
Курилюк Василь Васильович
2013
Современные достижения в науке и образовании: Международная конференция
c.19-21
34
Тези
Photothermal transformation in inhomogeneous semiconductors structures under its pulse laser irradiation: role of electron-hole diffusion
Бурбело Мирослав-Роман Михайлович
Ісаєв Микола Вікторович
Курилюк Василь Васильович
2013
Composites and ceramic materials – technology, application and testing: International Conference
т.13 c.47
35
Матеріали конференції
Фотоакустический анализ неоднородных субмикронных полупроводниковых структур: импульсный режим облучения
Бурбело Мирослав-Роман Михайлович
Ісаєв Микола Вікторович
Кузьмич Андрій Григорович
Курилюк Василь Васильович
2011
36
Матеріали конференції
Релаксація деформацій у гетероструктурах Si/Ge з квантовими точками
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
2012
37
Матеріали конференції
Дослідження кінетики фотолюмінесценції у нанокристалічному ZnS:Mn
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
2012
Релаксаційні, нелінійні й акустооптичні процеси та матеріали РНАОПМ-2012: Міжнародна конференція
c.205-208
38
Навчально-методичний комплекс
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу «Фізика шаруватих систем»
Курилюк Василь Васильович
Макара Володимир Арсенійович
Мельниченко Микола Миколайович
Семенько Михайло Петрович
Стебленко Людмила Петрівна
2012
ЦП "КОМПРИНТ"
т.1 c.1-38
39
Наукова стаття
Effects of low temperature anneals on the photovoltage in Si nanocrystals
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Подолян Артем Олександрович
2012
Journal of Applied Physics
т.111 c.063501(9 p.)
40
Наукова стаття
Carrier confinement in Ge/Si quantum dots grown with an intermediate ultrathin oxide layer
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
2012
Physical Review B
т.85 c.075406 (11 p.)
41
Праці конференції
Температурні залежності коефіцієнтів теплопровідності плівок SiO2 з наноострівцями германію
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
2012
42
Праці конференції
Пружні деформації в кремнієвих структурах з квантовими точками Ge різної форми
Курилюк Василь Васильович
2012
43
Наукова стаття
Photovoltage performance of Ge/Si nanostructures grown on intermediate ultrathin SiOx layers // Advanced Materials Research
Кондратенко Сергій Вікторович
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
Подолян Артем Олександрович
2011
Інше
т.276 c.159-281
44
Наукова стаття
The potential of sonicated water in the cleaning processes of silicon wafers
Курилюк Василь Васильович
Подолян Артем Олександрович
2011
Solar Energy Materials & Solar Cells
т.95 c.765.0000
45
Наукова стаття
Photovoltage performance of Ge/Si nanostructures grown on intermediate ultrathin SiOx layers
Кондратенко Сергій Вікторович
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
Подолян Артем Олександрович
2011
Advanced Materials
т.276 c.159.0000
46
Тези
Формування діаграм направленості ФТА сигналу в неоднорідних напівпровідникових структурах при їх імпульсному лазерному опроміненні// V Української конференції з фізики напівпровідників
Бурбело Мирослав-Роман Михайлович
Кузьмич Андрій Григорович
Курилюк Василь Васильович
2011
47
Тези
Photoacoustic study of inhomogeneous semiconductor structures under pulse laser irradiation// 16th International Conference on Photoacoustic and Photothermal Phenomena
Бурбело Мирослав-Роман Михайлович
Кузьмич Андрій Григорович
Курилюк Василь Васильович
2011
48
Тези
Фотоакустический анализ неоднородных субмикронных полупроводниковых структур: импульсный режим облучения// III Международная научная конференция "Проблемы взаимодействия излучения с веществом"
Бурбело Мирослав-Роман Михайлович
Кузьмич Андрій Григорович
Курилюк Василь Васильович
2011
49
Наукова стаття
V. Kuryliuk, A. Podolian, O. Korotchenkov. Acoustically driven charge separation in semiconductor heterostructures sensed by optical spectroscopy techniques. // Central European Journal of Physics. – 2010. – V.8, №1. – P. 65–76.
Курилюк Василь Васильович
Подолян Артем Олександрович
2010
50
Праці конференції
Моделювання тривимірних коливань прямокутної гібридної структури п’єзорезонатор – полімерна плівка для газоаналітичних сенсорів
Горб Алла Миколаївна
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Половина Олексій Іванович
2010
Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: міжнародна науково-технічна конференція
т.4 c.253
51
Тези
Electrical and Micromechanical Performance of Ultrasonically Cleaned Silicon Wafers // In: «27thInternational Conference on Microelectronics», Nis, Serbia, May 16-19, 2010.
Курилюк Алла Миколаївна
Курилюк Василь Васильович
Надточій Андрій Борисович
Подолян Артем Олександрович
2010
52
Тези
Kurylyuk V.V. Charge separation in Si/Ge quantum dot heterostructures with ultrathin SiO2 layer. // In: Proc. of International Conf. “Optics & High Technology Material Science” (SPO 2010). - October 21-24.- 2010.- Kyiv, P.192.
Курилюк Василь Васильович
2010
53
Взаємодія п’єзоелектричних полів із двовимірним електронним газом у системі резонатор LiNbO3 – шаруватий напівпровідник
Курилюк Василь Васильович
2009
54
Наукова стаття
Влияние пьезоэлектрических полей ультразвуковых колебаний на комбинационное рассеяние света в гетероструктурах GaAs/AlGaAs
Курилюк Василь Васильович
2009
Физика и техника полупроводников
т.43 c.449.0000
55
Наукова стаття
Rf strain-controlled built-in electric field near SiO2/SiGe interface
Курилюк Василь Васильович
Подолян Артем Олександрович
2009
Solar Energy Materials & Solar Cells
т.93 c.1946.0000
56
Наукова стаття
Variational treatment of a vibrating LiNbO3-based rectangular hybrid structure: Developing functional for computing surface-load configurations
Курилюк Василь Васильович
Половина Олексій Іванович
2009
57
Наукова стаття
Управление процесами фотоэлектрического преобразования в гетероструктурах GaAs/AlGaAs с помощью пьезоэлектрических полей акустических колебаний
Курилюк Василь Васильович
2009
Журнал технической физики
т.79 c.146.0000
58
Наукова стаття
Вплив ультразвуку на вольт-амперні характеристики гетероструктур GaAs/AlGaAs
Горб Алла Миколаївна
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Оліх Олег Ярославович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.298-300
59
Тези
Optimising luminescence performance of sonochemically synthesez ZnS:Mn nanoparticles
Горб Алла Миколаївна
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
2007
International Congress on Ultrasonics
т.1 c.129-130
60
Матеріали конференції
Акустоелектронні сенсори на резонаторах ніобата літію
Горб Алла Миколаївна
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Половина Олексій Іванович
2006
Сенсорна електроніка та мікросистемні технології: міжнародна науково-технічна конференція
т.2 c.131
61
Наукова стаття
Електропружні коливання тривимірних прямокутних пластин-резонаторів LiNbO3
Горб Алла Миколаївна
Коротченков Олег Олександрович
Курилюк Василь Васильович
Половина Олексій Іванович
2006
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.2 c.452-455

Повернення до списку

Вгору