Автори, співробітники Університету

Кухнюк Дмитро Володимирович

Ідентифікатор автора: 35458
Кількість пошукових запитів автора: 485

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 14, з них наукових статей (наукові публікації) - 9, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукові висновки
Науковий висновок щодо доцільності прийняття проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за реєстр. № 9055 від 06.09.2018, поданого Президентом України П. Порошенком
Дерій Олена Олександрівна
Кухнюк Дмитро Володимирович
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.3 c.83-85
2
Навчально-методичний комплекс
Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі
Костюченко Олена Юріївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
Видавництво: юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
3
Наукова стаття
Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: проблеми правового регулювання
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
Цивілістична процесуальна думка
в.2 c.75-79
4
Наукова стаття
Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.195-198
5
Наукова стаття
Осуществление адвокатом представительства в исполнительном процессе Украины
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.2 c.80-83
6
Наукова стаття
Щодо виключного права адвокатів на представництво в судах
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
Український адвокат
в.3(115) c.15-18
7
Підручник
Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н, доцента Бакаянової Н.М. – 2-ге вид. доповн. і перероб.
Бондар Ірина Вадимівна
Дерій Олена Олександрівна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Алерта
c.1-864
8
Наукова стаття
Теоретико-правові засади процесуального представництва інтересів учасників господарських правовідносин
Кухнюк Дмитро Володимирович
2014
Право і громадянське суспільство
т.3 c.108-119
9
Наукова стаття
Особенности статуса адвоката-представителя и правовая природа его деятельности в исполнительном производстве
Кухнюк Дмитро Володимирович
2013
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс»
т.1 c.140-148
10
Наукова стаття
У голос про таємне (які аспекти інституту адвокатської таємниці не врегулював законодавець та яким чином можна розв'язати пов'язані з цим проблеми)
Кухнюк Дмитро Володимирович
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.42.0000
11
Наукова стаття
Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення.
Кухнюк Дмитро Володимирович
2012
12
Підручник
Теорія нотаріального процесу.
Бондар Ірина Вадимівна
Бондарєва Марія Володимирівна
Горбань Наталія Сергіївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Мельник Ірина Степанівна
Рабовська Світлана Янівна
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2012
Теорія нотаріального процесу. – К.: Правова єдність, 2012.
13
Тези
Демократична система органів адвокатського самоврядування як запорука незалежності адвокатури
Кухнюк Дмитро Володимирович
2010
14
Наукова стаття
Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України як засіб забезпечення однакового застосування законодавства судами України
Кухнюк Дмитро Володимирович
2007
Вісник Верховного Суду України
c.26.0000

Повернення до списку

Вгору