Автори, співробітники Університету

Кухнюк Дмитро Володимирович

Ідентифікатор автора: 35458
Кількість пошукових запитів автора: 810

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 26, монографій - 0, підручників - 2, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Відповідальність адвоката за порушення принципу чесності та добропорядної репутації
Кухнюк Дмитро Володимирович
2019
Цивілістична процесуальна думка
в.1 c.46-49
2
Наукова стаття
Дисциплінарна відповідальність за порушення адвокатської етики
Кухнюк Дмитро Володимирович
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.4 в.111 c.31-35
3
Наукова стаття
Адвокатська етика у віртуальній реальності
Кухнюк Дмитро Володимирович
2019
Вісник Одеської адвокатури
в.Спецвипуск c.39-43
4
Наукова стаття
Професійна етика у віртуальному просторі.
Кухнюк Дмитро Володимирович
2019
Юридична газета
в.17-18 c.23-25
5
Наукова стаття
Відповідальність адвоката за порушення принципу чесності та добропорядної репутації
Кухнюк Дмитро Володимирович
2019
Цивілістична процесуальна думка
т.1 c.46-49
6
Наукові висновки
Науковий висновок щодо доцільності прийняття проекту Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» за реєстр. № 9055 від 06.09.2018, поданого Президентом України П. Порошенком
Дерій Олена Олександрівна
Кухнюк Дмитро Володимирович
2018
Цивілістична процесуальна думка
т.3 c.83-85
7
Тези
Дисциплінарна відповідальність адвоката в проекті закону про внесення змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» № 9055
Кухнюк Дмитро Володимирович
2018
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: матер. VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.: (м. Одеса, 17 листопада 2018 р.) / редкол.: Н.М. Бакаянова (голова) та ін. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – 822 с.
c.503-506
8
Наукова стаття
Виключне право адвокатів на представництво в судах: pro et contra
Кухнюк Дмитро Володимирович
2017
Адвокат
т.1 c.33-36
9
Наукова стаття
Правила адвокатської етики в законодавстві України про адвокатуру та адвокатську діяльність
Кухнюк Дмитро Володимирович
2017
Юридична газета
в.7 c.38-39
10
Наукова стаття
Правила адвокатської етики в законодавстві України про адвокатуру та адвокатську діяльність
Кухнюк Дмитро Володимирович
2017
Вісник Одеської адвокатури
т.1 c.18-20
11
Наукова стаття
Нові ПАЕ як дзеркало адвокатського самоврядування в Україні
Кухнюк Дмитро Володимирович
2017
Юридична газета
в.40 c.23-25
12
Тези
Удосконалення підстав та порядку дисциплінарної відповідальності адвоката як складова реформи адвокатури в Україні
Кухнюк Дмитро Володимирович
2017
Адвокатура: минуле, сучасність та майбутнє: Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 10 листопада 2017 р.). – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2017
c.37-40
13
Навчально-методичний комплекс
Проблеми здійснення адвокатом захисту та представництва в кримінальному процесі
Костюченко Олена Юріївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
Видавництво: юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка
14
Наукова стаття
Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: проблеми правового регулювання
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
Цивілістична процесуальна думка
в.2 c.75-79
15
Наукова стаття
Дисциплінарна відповідальність адвоката в Україні: проблеми нормативно-правового регулювання
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
SCIENCIA VINCEMUS! Наукою переможемо: матеріали 2-ї міжнародної науково-практичної конференції «Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження, актуальні проблеми», присвяченої 5-річчю створення кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури
c.195-198
16
Наукова стаття
Осуществление адвокатом представительства в исполнительном процессе Украины
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.2 c.80-83
17
Наукова стаття
Щодо виключного права адвокатів на представництво в судах
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
Український адвокат
в.3(115) c.15-18
18
Наукова стаття
Підстави дисциплінарної відповідальності адвоката в проектах змін до Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
Кухнюк Дмитро Володимирович
2016
Цивілістична процесуальна думка
т.4 c.55-59
19
Підручник
Адвокатура України: Книга 1. Організація адвокатури (з практикумом): Підручник у двох книгах / за заг. ред. д.ю.н., проф. заслуженого юриста України С.Я. Фурси та к.ю.н, доцента Бакаянової Н.М. – 2-ге вид. доповн. і перероб.
Бондар Ірина Вадимівна
Дерій Олена Олександрівна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Малярчук (Лисенко) Любов Сергіївна
Фурса Світлана Ярославівна
2016
Алерта
c.1-864
20
Наукова стаття
Теоретико-правові засади процесуального представництва інтересів учасників господарських правовідносин
Кухнюк Дмитро Володимирович
2014
Право і громадянське суспільство
т.3 c.108-119
21
Наукова стаття
Особенности статуса адвоката-представителя и правовая природа его деятельности в исполнительном производстве
Кухнюк Дмитро Володимирович
2013
Цивилистическая процессуальная мысль. Международный сборник научных статей. Выпуск 3 «Исполнительный процесс»
т.1 c.140-148
22
Наукова стаття
Уголос про таємне (які аспекти інституту адвокатської таємниці не врегулював законодавець та яким чином можна розв'язати пов'язані з цим проблеми)
Кухнюк Дмитро Володимирович
2013
Український адвокат
т.4 c.42-45
23
Тези
Актуальні проблеми підвищення кваліфікації адвокатів
Кухнюк Дмитро Володимирович
2013
Актуальні проблеми теорії і практики нотаріального, цивільного, виконавчого процесу: їх співвідношення та взаємодія
c.306-310
24
Наукова стаття
Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення.
Кухнюк Дмитро Володимирович
2012
25
Наукова стаття
Підвищення кваліфікації адвокатів України: проблеми нормативного забезпечення
Кухнюк Дмитро Володимирович
2012
Адвокат
т.8 c.12-17
26
Наукова стаття
Актуальні питання страхування професійної відповідальності адвокатів
Кухнюк Дмитро Володимирович
2012
Адвокат
т.12 c.20-23
27
Підручник
Теорія нотаріального процесу.
Бондар Ірина Вадимівна
Бондарєва Марія Володимирівна
Горбань Наталія Сергіївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
Кучер Тетяна Миколаївна
Мельник Ірина Степанівна
Рабовська Світлана Янівна
Снідевич Олександр Станіславович
Фурса Світлана Ярославівна
2012
Теорія нотаріального процесу. – К.: Правова єдність, 2012.
28
Тези
Демократична система органів адвокатського самоврядування як запорука незалежності адвокатури
Кухнюк Дмитро Володимирович
2010
29
Навчальний посібник
Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України
Ахтирська Наталія Миколаївна
Костюченко Олена Юріївна
Кухнюк Дмитро Володимирович
2009
Кухнюк Д.В., Ахтирська Н.М., Костюченко О.Ю. Застосування запобіжних заходів, альтернативних взяттю під варту, у кримінальному судочинстві України. К.: Конус-Ю. 2009. 236 с.
30
Наукова стаття
Судовий прецедент у кримінальному процесі: проблеми впровадження Вісник Верховного Суду України
Кухнюк Дмитро Володимирович
2008
Вісник Верховного Суду України
т.4 c.42-45
31
Наукова стаття
Роз’яснення Пленуму Верховного Суду України як засіб забезпечення однакового застосування законодавства судами України
Кухнюк Дмитро Володимирович
2007
Вісник Верховного Суду України
c.26.0000
32
Наукова стаття
Судовий прецедент як джерело кримінально-процесуального права України
Кухнюк Дмитро Володимирович
2007
Вісник Верховного Суду України
т.10 c.36-40
33
Наукова стаття
Примусове об’єднання чи самоврядування?
Кухнюк Дмитро Володимирович
2006
Адвокат
т.10 c.30-33
34
Наукова стаття
Три проекта хорошо, а единый лучше. Еще один взгляд на проблему украинской адвокатуры сквозь призму законопроектов
Кухнюк Дмитро Володимирович
2005
Юридическая практика
т.51 c.7-9
35
Наукова стаття
До питання про судовий прецедент у кримінальному процесі України
Кухнюк Дмитро Володимирович
2001
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.43 c.60-63

Повернення до списку

Вгору