Автори, співробітники Університету

Кухта Павло Володимирович

Ідентифікатор автора: 35459
Кількість пошукових запитів автора: 562
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Економічний факультет
Кафедра/Відділ: Менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: управління інвестиційною діяльністю підприємств

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 52, з них наукових статей (наукові публікації) - 35, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 3

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Розвиток інструментарію оптимізації структури капіталу інноваційних проектів
Кухта Павло Володимирович
2019
Економіка. Фінанси. Бізнес. Управління. Глобальні економічні виклики та можливості у цифрову епоху EFBM 2019: Міжнародний економічний форум
т.1 в.1 c.141-142
2
Монографія
The investment priorities and security of national economic development in the context of globalization
Баженова Олена Володимирівна
Вікулова Альона Олегівна
Жилінська Оксана Іванівна
Кухта Павло Володимирович
2019
Security of the XXI century: national and geopolitical aspects. Collective monograph. Nemoros s.r.o.
c.30-35
3
Матеріали конференції
Strategic investment priorities in the conditions of the European integration of Ukraine
Кухта Павло Володимирович
Окаянченко Анна Олександрівна
2018
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку України: концептуальні засади, виклики та протиріччя: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 в.1 c.122-124
4
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент інноваційної діяльності»
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
5
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування»
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Приймак Василь Михайлович
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-48
6
Наукова стаття
Barriers to the Venture Capital Investments in Ukraine
Кухта Павло Володимирович
Дацькова Дар'я Віталіівна
2018
Young Scientist
в.12 (52) c.684-689
7
Наукова стаття
Алгоритм оцінювання перспектив реалізації інноваційних проектів на металургійних підприємствах України
Кухта Павло Володимирович
Свідерська Світлана Євгеніївна
2018
Ефективна економіка
в.11 c.45-53
8
Наукова стаття
Удосконалення системи управління діловою кар'єрою персоналу банківської установи
Кухта Павло Володимирович
Дімов Іван Андрійович
2018
Молодий вчений
в.63 c.515-521
9
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної форми навчання спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент інноваційної діяльності”
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Оліх Леся Анатоліївна
Фірсова Світлана Германівна
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-48
10
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікаційної роботи магістра з менеджменту для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 “Менеджмент” спеціалізації “Менеджмент організацій і адміністрування”
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Приймак Василь Михайлович
2017
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 в.1 c.1-48
11
Наукова стаття
Barriers to the Venture Capital Investments in Ukraine
Кухта Павло Володимирович
Дацькова Дар'я Віталіівна
2017
Baltic Journal of Economic Studies
т.4 в.4 c.95-110
12
Розділ монографії
Specifications of the Venture Capital Investments in the Ukrainian it Industry // Innovation in Education and Economy
Кухта Павло Володимирович
Оліх Леся Анатоліївна
2017
Monograph Association 1901 “SEPIKE”
т.1 в.1 c.47-61
13
Матеріали конференції
Особливості фінансування науково-дослідної діяльності сучасних університетів
Кухта Павло Володимирович
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
т.1 в.1 c.48-51
14
Наукова стаття
Partner Choice Multi-Criteria Model at the Strategic Business Alliances Forming
Балан Валерій Григорович
Кухта Павло Володимирович
Харламова Ганна Олексіївна
2016
Revista Economica
т.1 в.68 c.103-124
15
Тези
Особливості фінансування науково - дослідної діяльності сучасних університетів
Кухта Павло Володимирович
2016
Classic University in the context of Challenges of the Epoch Класичний університет у контексті викликів епохи: Українсько-польська міжнародна наукова конференція
т.1 в.1 c.362-363
16
Наукова стаття
Аналіз стану фінансового забезпечення інноваційної діяльності в Україні
Кухта Павло Володимирович
2015
Вчені записки Університету “КРОК”
т.39 c.41-47
17
Наукова стаття
Особливості методу MIRR в оцінюванні ефективності інвестиційних проектів
Кухта Павло Володимирович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.161 c.54-58
18
Наукова стаття
Сучасні розрахункові схеми оцінювання грошових потоків інвестиційного проекту
Кухта Павло Володимирович
2014
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.31 c.477-483
19
Наукова стаття
Constituent Parts of the Mechanism of Control of Enterprises Investment Activity
Кухта Павло Володимирович
2014
Наукові праці МАУП
т.3 c.179-183
20
Наукова стаття
Інфраструктурне забезпечення інноваційної діяльності в Україні: проблеми та перспективи розвитку
Кухта Павло Володимирович
2014
АгроСвіт
т.3 c.58-65
21
Наукова стаття
The Gist and Components of Management Mechanism of Investment Activity
Кухта Павло Володимирович
2014
Journal L´Association 1901 “SEPIKE”
т.6 c.101-104
22
Навчально-методичний комплекс
Комплексне творче ситуаційне завдання практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій і адміністрування” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
2013
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-12
23
Наукова стаття
Инвестиционные приоритеты в условиях глобализации
Кухта Павло Володимирович
2012
Россия и Украина в глобализирующемся мире: сборник научных статей
т.1 c.95-102
24
Наукова стаття
Перспективи структурної перебудови економіки України
Кухта Павло Володимирович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.145 c.46-49
25
Наукова стаття
Сущность и составляющие компоненты механизма управления инвестиционной деятельностью
Кухта Павло Володимирович
2013
Международный рецензированный и реферированный журнал «Мецниереба да Цховреба» Тбилисского университета
т.1 c.80-83
26
Наукова стаття
Проблеми оцінювання вартості капіталу в практиці вітчизняних підприємств
Кухта Павло Володимирович
2013
Формування ринкової економіки в Україні. Збірник наукових праць. Львівський національний університет імені Івана Франка
т.29 c.25-33
27
Тези
Сущность механизма управления инвестиционной деятельности
Кухта Павло Володимирович
2012
Материалы научно-практической конференции "Актуальные проблемы менеджмента: формирование эффективных систем и процессов стратегического управления". Санкт-Петербург, 14 декабря 2012 г.
т.1 c.160-162
28
Монографія
Ренессанс философии хозяйства
Кухта Павло Володимирович
2011
Москва: ТЕИС (монографія)
т.1 c.456
29
Навчально-методичний комплекс
Комплексне творче ситуаційне завдання практичного туру ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Менеджмент організацій” (освітньо-кваліфікаційний рівень “магістр”)
Балан Валерій Григорович
Жилінська Оксана Іванівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кухта Павло Володимирович
Приймак Василь Михайлович
2012
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-14
30
Наукова стаття
Основні принципи та послідовність прийняття управлінських рішень в обгрунтуванні доцільності реальних інвестицій
Кухта Павло Володимирович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.136 c.41-44
31
Наукова стаття
Еволюція методів оцінювання ефективності реальних інвестицій
Кухта Павло Володимирович
2011
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі, серія “Економічні науки”.
т.1 c.267-275
32
Наукова стаття
Напрями вдосконалення державного регулювання інвестиційної діяльності вітчизняних підприємств
Кухта Павло Володимирович
2012
Бізнес Інформ
т.11 c.55-58
33
Наукова стаття
Кризи, їх причини та наслідки
Кухта Павло Володимирович
2012
Ефективна економіка
т.10 c.16-21
34
Наукова стаття
Оптимізація структури джерел інвестиційних ресурсів підприємства
Кухта Павло Володимирович
2012
АгроСвіт
т.21 c.12-17
35
Наукова стаття
Актуалізація інфраструктурного забезпечення інноваційної діяльності в контексті глобального виміру
Кухта Павло Володимирович
2012
Інноваційна теорія Йозефа Шумпетера: сучасне звучання економічних та управлінських ідей: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.254-259
36
Навчальний посібник
Міждисциплінарний словник з менеджменту
Анісімова Людмила Анатоліївна
Балан Валерій Григорович
Білорус Тетяна Валеріївна
Горбась Ірина Миколаївна
Жилінська Оксана Іванівна
Ільїна Галина Володимирівна
Ковальська Кристина Валентинівна
Корнілова Ірина Миколаївна
Кузнєцова Наталія Генадіївна
Кухта Павло Володимирович
Нетреба Ірина Олександрівна
Овчаренко Тетяна Сергіївна
Петровський Микола Васильович
Приймак Василь Михайлович
Святненко Вікторія Юріївна
Ситницький Максим Васильович
Фірсова Світлана Германівна
2011
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-624
37
Наукова стаття
Пути совершенствования государственного регулирования инвестиционной деятельности отечественных предприятий
Кухта Павло Володимирович
2011
Эффективность бизнеса в условиях трансформационной экономики: Международная научно-практическая конференция
т.1 c.76-78
38
Наукова стаття
Трактування поняття «інвестиції»: класичний і сучасний підходи
Кухта Павло Володимирович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.121 c.29-33
39
Навчально-методичний комплекс
Методичні рекомендації до виконання, оформлення та захисту кваліфікацій-них магістерських робіт з менеджменту зі спеціальності 8.050209 “Менеджмент інноваційної діяльності”
Кухта Павло Володимирович
2010
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
т.1 c.1-44
40
Наукова стаття
Перспективи активізації інноваційної діяльності підприємств України // Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи
Кухта Павло Володимирович
2010
Україна – Чехія – ЄС: сучасний стан та перспективи
т.1 c.78-84
41
Наукова стаття
Концепція вартості капіталу в оцінюванні перспектив розвитку інвестиційної діяльності підприємств України.
Кухта Павло Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.107 c.80-85
42
Наукова стаття
Фактори успішного впровадження системи управління вартістю підприємства
Кухта Павло Володимирович
2009
Науковi записки Тернопiльського нацiонального педaгогiчного унiверситету
т.23
43
Управління інвестиційною діяльністю підприємств України
Кухта Павло Володимирович
2007
44
Наукова стаття
Удосконалення прийняття інвестиційних рішень на основі інтегрального показника доцільності реалізації проектів
Кухта Павло Володимирович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.99 c.48-51
45
Наукова стаття
Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України
Кухта Павло Володимирович
2008
Формування ринкових відносин в Україні
т.11 c.85-87
46
Наукова стаття
Перспективи використання моделі ціноутворення на ринку капіталів у практиці оцінювання вартості власного капіталу підприємств України
Кухта Павло Володимирович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка
т.74 c.36-38
47
Наукова стаття
Управління формуванням інвестиційних ресурсів акціонерного товариства
Кухта Павло Володимирович
2005
Теоретичні та прикладні питання економіки
т.8 c.130-136
48
Наукова стаття
Актуальність полеміки С. М. Булгакова з марксистською концепцією прогресу в світлі сучасних глобалізаційних процесів в економіці
Кухта Павло Володимирович
2005
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
т.18 c.101-104
49
Наукова стаття
Традиційний підхід та схема власного капіталу в аналізі економічної ефективності реальних інвестиційних проектів
Кухта Павло Володимирович
2003
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України. Серія: Економічні науки
т.1 c.82-89
50
Наукова стаття
Методичне забезпечення оцінювання вартості капіталу та оптимізації структури джерел інвестиційних ресурсів підприємства
Кухта Павло Володимирович
2003
Регіональні перспективи
т.7 c.32-38
51
Наукова стаття
До питання про оптимізацію формування джерел інвестиційних ресурсів підприємства
Кухта Павло Володимирович
2003
Матеріали ІІ Міжнародної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених “Науково-технічний розвиток: економіка, технології, управління”, 9–12 квітня 2003 р., м. Київ
т.1 c.324-326
52
Наукова стаття
Актуальні аспекти менеджменту інвестиційної діяльності промислових підприємств
Кухта Павло Володимирович
2000
Регіональні перспективи
т.2 c.78-79

Повернення до списку

Вгору