Автори, співробітники Університету

Куцевич Максим Петрович

Ідентифікатор автора: 35463
Кількість пошукових запитів автора: 1116
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Кримінального права та кримінології
Посада: заступник декана з навчальної роботи, доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 81, з них наукових статей (наукові публікації) - 59, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 14

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Проблеми визначення ознак потерпілого в складах злочинів, передбачених статтями 397-400 КК України
Куцевич Максим Петрович
2019
Вісник кримінального судочинства
т.3 c.124-135
2
Наукова стаття
Rome Statute: Prospects of recognizing jurisdiction of the International Criminal Court
Куцевич Максим Петрович
2020
Opción
т.36
3
Наукова стаття
Sustainable Approaches to Waste Management: Regulatory and Financial Instruments
Куцевич Максим Петрович
2020
European Journal of Sustainable Development
т.9 в.2 c.163-171
4
Довідник
Закон України «Про національну поліцію». Науково-практичний коментар
Куцевич Максим Петрович
2018
ВД "Професіонал"
5
Монографія
Концептуальні засади захисту трудових прав працівника засобами кримінального права в Україні
Куцевич Максим Петрович
2018
Харків. Константа
c.1-448
6
Навчальний посібник
Теоретичні та практичні проблеми реформування національного законодавства у сфері зайнятості населення: навч.посіб.
Волинець Владислав Володимирович
Гриценко Іван Сергійович
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Коваленко Руслан Іванович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2019
Харків: Промарт
7
Наукові висновки
Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини «Про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні за 2018 рік»
Куцевич Максим Петрович
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
8
Хрестоматія
Кримінальне право в Університеті Святого Володимира
Берзін Павло Сергійович
Гриценко Іван Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2019
ВД “Дакор”
c.1-620
9
Довідник
Закон України "Про національну поліцію"
Волинець Владислав Володимирович
Куцевич Максим Петрович
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
Закон України "Про національну поліцію". Науково-практичний коментар. Станом на 7 вересня 2018 р./За заг.ред.Чернявського С.С. - К.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 680 с.
10
Довідник
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України
Іншин Микола Іванович
Куцевич Максим Петрович
2018
Науково-практичний коментар Кримінального процесуального кодексу України. Зразки процесуальних документів у кримінальному провадженні. Станом на 7 вересня 2018 року. [текст] За заг.ред. Лошицького М.В. - Київ.: Видавничий дім "Професіонал", 2018. - 1280 с
11
Наукова стаття
Теоретична характеристика трудових прав працівника як об'єкт злочинів у сфері службової діяльності
Куцевич Максим Петрович
2018
Альманах права
c.409-415
12
Матеріали конференції
Основні характеристики національного законодавства, необхідного для створення механізму співпраці України з Міжнародним кримінальним судом
Куцевич Максим Петрович
2016
Тези учасників Круглого столу, присвяченого 80-річчю з дня народження професора Станіслава Сергійовича Яценка
c.18-22
13
Наукова стаття
Римский статут Международного уголовного суда и национальное законодательство: германская модель имплементации
Куцевич Максим Петрович
2017
Международное право и проблемы интеграции.
т.1 в.49 c.16-37
14
Наукова стаття
Преступления против человечности: новые песрпективы международно-правовой регламентации в свете деятельности Комиссии международного права ООН
Куцевич Максим Петрович
2017
Законность
т.3 c.41-51
15
Наукова стаття
Универсальная юрисдикция: pro et contra?
Куцевич Максим Петрович
2017
Транспортное право.
т.1 c.85-109
16
Наукова стаття
Важное исследование актуальных проблем международного уголовного права (рецензия на монографию Роджера Окифа «Международное уголовное право»)
Куцевич Максим Петрович
2017
Научные сообщения Академии полиции МВД Азербайджанской Республики
т.1 c.27-32
17
Наукова стаття
Правовой режим уголовного преследования международных преступлений
Куцевич Максим Петрович
2017
Научные сообщения Академии полиции МВД Азербайджанской Республики
в.3-4 c.57-72
18
Наукова стаття
Військове правосуддя в Україні: актуальні проблеми організації та здійснення
Куцевич Максим Петрович
2017
Судова апеляція
т.2 c.55-57
19
Матеріали конференції
Передумови формування трудових прав працівника та їх кримінально-правовий захист
Куцевич Максим Петрович
2015
Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України: збірник наукових праць
c.123-126
20
Матеріали конференції
Деякі проблеми формування сучасної концепції захисту трудових прав працівника засобами кримінального права
Куцевич Максим Петрович
2015
Пріоритетні проблеми реформування системи законодавства України: збірник наукових праць
c.80-83
21
Наукова стаття
Зародження інституту трудових прав працівника на теренах сучасної України та засобів їх кримінально-правового захисту
Куцевич Максим Петрович
2016
Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія"
т.3 c.147-152
22
Наукова стаття
Проблемы формирования современной концепции защиты трудовых прав работника средствами уголовного права
Куцевич Максим Петрович
2015
Право и политика
т.4 c.132-136
23
Наукова стаття
Соціально-кримінологічна характеристика порушень трудових прав працівника
Куцевич Максим Петрович
2016
Науковий вісник публічного та приватного права
т.1 c.89-94
24
Наукова стаття
Трудові права працівника як об'єкт злочинів, передбачених в розділі V Особливої частини КК України "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина"
Куцевич Максим Петрович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.4 в.3-2 c.132-135
25
Наукова стаття
Лиссабонский договор и некоторые проблемы эволюции сотрудничества государств-членов Европейского Союза в уголовно-правовой сфере
Куцевич Максим Петрович
2016
Научные сообщения Академии полиции МВД Азербайджанской Республики
c.11-25
26
Наукова стаття
Проблемы квалификации преступных посягательств на трудовые права работника по статьям раздела Х Особенной части УК Украины «преступление против безопасности производства»
Куцевич Максим Петрович
2016
Право и политика
т.1 c.212-217
27
Матеріали конференції
Визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду – передумова визнання міжнародної норми частиною кримінального закону України
Куцевич Максим Петрович
2015
Верховенство права та правова держава Матеріали міжнародної науково-практичної конференції
c.187-189
28
Матеріали конференції
Проблеми врахування вироку міжнародної судової установим при застосуванні інституту множинності злочинів за КК України
Куцевич Максим Петрович
2015
Право, держава та громадянське суспільство в умовах системних реформ у процесі євроінтеграції
т.2
29
Наукова стаття
Проблеми кримінальної відповідальності за невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України та створення штучних перешкод у його роботі (ч. 1 ст. 351 Кримінального кодексу України)
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2014
Право і громадянське суспільство
т.4 c.20-41
30
Наукова стаття
Трудові права працівника як об'єкт злочинів, передбачених у розділі V особливої частини КК України "Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина"
Куцевич Максим Петрович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.4 в.3-2/2015 c.68-72
31
Наукова стаття
Особливості співвідношення окремих міжнародно-правових зобов’язань України та принципів чинності Кримінального кодексу України
Куцевич Максим Петрович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 в.100 c.56-58
32
Наукова стаття
Направления реформирования Общей части УК Украины, как необходимое условие взаимодействия с Международным уголовным судом
Куцевич Максим Петрович
2015
Legea Si Viata. Publicatie stiintifico-practica.
т.11 c.69-73
33
Наукова стаття
Особенности адаптации института множественности преступлений в Уголовном кодексе Украины для применения приговора Международного уголовного суда
Куцевич Максим Петрович
2015
Legea Si Viata. Publicatie stiintifico-practica.
т.12 c.46-49
34
Наукова стаття
Трудові права як об’єкт злочинів, передбачених в розділі V Особливої частини КК України «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини та громадянина
Куцевич Максим Петрович
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.3-2 c.68-72
35
Наукова стаття
Реформирование Особенной части УК Украины как необходимый элемент механизма сотрудничества с международным уголовным судом
Куцевич Максим Петрович
2015
Právna veda a prax: výzvy moderných európskych integračnych procesov. Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
c.78-81
36
Наукова стаття
Проблеми застосування звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) та страхових внесків, пов’язані з дією нового КПК України
Куцевич Максим Петрович
2013
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.14 c.47-52
37
Наукова стаття
Напрями вдосконалення спеціальних різновидів звільнення від кримінальної відповідальності: в аспекті узгодження матеріального та процесуального права
Куцевич Максим Петрович
2013
Наше право
т.13 c.110-114
38
Наукова стаття
Проблеми визначення меж застосування КК України у відповідності з вимогами міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму"
Куцевич Максим Петрович
2014
Наше право
т.3 c.70-75
39
Наукова стаття
Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчиняються у системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації)
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.4 (98) c.13-16
40
Наукова стаття
Проблеми визначення меж застосування КК України у відповідності з вимогами міжнародних актів щодо протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму
Куцевич Максим Петрович
2014
Європейські перспективи. Науково-практичний журнал
т.7 c.79-83
41
Наукова стаття
Деякі питання застосування Кримінального кодексу України у разі зміни необхідних умов реалізації принципів його чинності
Куцевич Максим Петрович
2014
Адвокат
т.7 c.33-36
42
Наукова стаття
Проблеми реалізації «реального» принципу дії міжнародного кримінального права в кримінально-правовій системі України
Куцевич Максим Петрович
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.4(6) c.145-148
43
Наукова стаття
Електронні гроші. Проблеми кримінально-правової кваліфікації неправомірного випуску й використання їх у системах інтернет-розрахунків
Куцевич Максим Петрович
2013
Юридичний вісник України
т.45 c.6-7
44
Наукова стаття
Неправомірний випуск й використання електронних грошей, що вчинюються в системах інтернет-розрахунків (проблеми кримінально-правової кваліфікації)
Куцевич Максим Петрович
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.4 c.13-16
45
Матеріали конференції
Проблеми виконання приписів ратифікованих міжнародних актів у кримінальному праві України
Куцевич Максим Петрович
2012
Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність
c.442-446
46
Наукова стаття
Окремі проблеми кваліфікації розкрадання майна з урахуванням правового становища суб’єкта злочину – члена виконавчого органу акціонерного товариства
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2012
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.135-138
47
Наукова стаття
Проблеми кваліфікації розкрадання майна, вчиненого членами виконавчого органу акціонерного товариства, усуненими від виконання посадових обов’язків
Берзін Павло Сергійович
Куцевич Максим Петрович
2012
Міжнародний науково-практичний юридичний журнал "Криміналіст"
т.4 c.66-73
48
Наукова стаття
Окремі питання відповідності застосування смертної кари в Україні її міжнародно-правовим зобов’язанням
Куцевич Максим Петрович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.90 c.59-61
49
Наукова стаття
Окремі проблеми застосування міжнародно-правових норм в кримінальному праві України
Куцевич Максим Петрович
2012
Бюлетень Міністерства юстиції України
т.12 c.83-88
50
Матеріали конференції
Місце доктрини в системі джерел кримінального права України
Куцевич Максим Петрович
2011
Теоретичні та прикладні проблеми кримінального права України
c.274-281
51
Наукова стаття
Місце доктрини в системі джерел кримінального права України
Куцевич Максим Петрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.86 c.71-73
52
Наукова стаття
Окремі аспекти виникнення міжнародно-правових зобов’язань держави з міжнародних договорів у сфері кримінального права
Куцевич Максим Петрович
2011
Вісник Вищої ради юстиції
в.4(8) c.145-154
53
Наукова стаття
Окремі аспекти виникнення міжнародно-правових зобов’язань держави з міжнародних договорів у сфері кримінального права
Куцевич Максим Петрович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.89 c.58-61
54
Матеріали конференції
Перспективы развития универсального принципа действия уголовного закона в пространстве
Куцевич Максим Петрович
2010
Уголовное право: стратегия развития в ХХI веке
c.140-143
55
Наукова стаття
Особливості змісту окремих бланкетних норм кримінального кодексу України з урахуванням положень міжнародно-правових актів
Куцевич Максим Петрович
2010
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.7 c.139-142
56
Наукова стаття
Напрями вдосконалення нормативного змісту універсального принципу чинності Кримінального кодексу України: порівняльно-правове дослідження
Куцевич Максим Петрович
2010
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.9 c.148-151
57
Наукова стаття
«Напрями вдосконалення нормативного змісту універсального принципу чинності Кримінального кодексу України: порівняльно-правове дослідження»
Куцевич Максим Петрович
2010
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.148.0000
58
Наукова стаття
Особливості змісту окремих бланкетних норм Кримінального кодексу України з урахуванням положень міжнародно-правових актів»
Куцевич Максим Петрович
2010
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
c.139.0000
59
Наукова стаття
Значення національного принципу чинності кримінального кодексу України для захисту інтересів громадян України за кордоном
Куцевич Максим Петрович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.83 c.38-40
60
Матеріали конференції
Межі універсальної кримінально-правової юрисдикції України
Куцевич Максим Петрович
2009
Актуальні проблеми юридичної науки
т.4 c.51-52
61
Монографія
Кримінальна відповідальність за екоцид: міжнародний та національний аспекти: Монографія.
Куцевич Максим Петрович
2009
62
Наукова стаття
Характеристика універсального принципу чинності Кримінального кодексу України
Куцевич Максим Петрович
2009
Бюлетень Міністерства юстиції України
в.7(93) c.66-73
63
Наукова стаття
Характеристика об’єктивної сторони складу злочину «екоцид» (ст.441 КК України)
Куцевич Максим Петрович
2009
Альманах кримінального права: збірник статей. – К.: Правова єдність
в.1 c.249-274
64
Наукова стаття
Характеристика об’єктивної сторони складу злочину «екоцид (ст.441 КК України)» в кн. Альманах кримінального права: збірник статей / Відп. ред. П.П. Андрушко, П.С. Берзін
Куцевич Максим Петрович
2008
65
Наукова стаття
Розмежування екоциду зі злочинами проти екологічної безпеки, передбаченими розділом VIII Особливої частини Кримінального кодексу України
Куцевич Максим Петрович
2008
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.9 c.124-127
66
Матеріали конференції
Екоцид як злочин проти безпеки людства за міжнародним кримінальним правом
Куцевич Максим Петрович
2006
Проблеми імплементації міжнародних норм кримінально-правового напрямку в національні законодавства
c.41-42
67
Матеріали конференції
Порівняльний аналіз окремих об’єктивних ознак екоциду за нормами міжнародного кримінального права та Кримінального кодексу України
Куцевич Максим Петрович
2006
Міжнародна студентська наукова конференція “Правова система, громадянське суспільство та держава”
c.227-229
68
Матеріали конференції
Розмежування “екоциду” зі складом злочину, передбаченим ст.253 КК України
Куцевич Максим Петрович
2006
Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей
т.1 в.5 c.119-123
69
Наукова стаття
Проблемні аспекти об’єктивної сторони складу злочину „Екоцид” за Кримінальним кодексом України
Куцевич Максим Петрович
2006
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.1 c.131-134
70
Наукова стаття
Екоцид як злочин проти безпеки людства за міжнародним кримінальним правом
Куцевич Максим Петрович
2006
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.2 c.127-130
71
Наукова стаття
Екоцид як злочин проти безпеки людства за кодексами деяких європейських та азійських держав
Куцевич Максим Петрович
2006
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.3 c.118-121
72
Наукова стаття
Порівняльний аналіз екоциду за нормами міжнародного кримінального права та Кримінального кодексу України
Куцевич Максим Петрович
2006
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
т.9 c.125-128
73
Наукова стаття
Зарубіжне кримінальне право в дослідженнях наукової школи кримінального права на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Куцевич Максим Петрович
2006
Законодавство України. Науково-практичні коментарі
т.5
74
Матеріали конференції
Питання строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид
Куцевич Максим Петрович
2005
Міжнародна студентська наукова конференція «Актуальні проблеми прав людини, правової системи та держави»
c.151-153
75
Матеріали конференції
Про специфіку конструкції об’єктивної сторони складу злочину «екоцид» за КК України
Куцевич Максим Петрович
2005
Молодь у юридичній науці: збірник тез доповідей
т.1 c.220-223
76
Наукова стаття
Питання строків давності притягнення до кримінальної відповідальності за екоцид
Куцевич Максим Петрович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.65 c.60-61
77
Наукова стаття
Екоцид і строки давності
Куцевич Максим Петрович
2004
Юридичний вісник України
78
Наукова стаття
Бойовий гопак: впевненість в собі і самозахист. Юридичний аспект застосування навиків набутих при вивчені бойових мистецтв у екстремальних ситуаціях. Крайня необхідність
Куцевич Максим Петрович
2003
Вісник міжнародної федерації бойового гопака
т.12 c.2
79
Наукова стаття
Бойовий гопак: впевненість в собі і самозахист. Юридичний аспект застосування навиків набутих при вивчені бойових мистецтв у екстремальних ситуаціях. Необхідна оборона
Куцевич Максим Петрович
2003
Вісник міжнародної федерації бойового гопака
т.11 c.2
80
Наукова стаття
Людина як об'єкт кримінально-правового захисту за новим Кримінальним кодексом України
Куцевич Максим Петрович
2002
Налоговый, банковский, таможенный консультант
c.2
81
Наукова стаття
Чи є людина об'єктом кримінально-правового захисту?
Куцевич Максим Петрович
2002
Юридичний вісник України
c.22

Повернення до списку

Вгору