Автори, співробітники Університету

Куценко Ольга Дмитрівна
Kutsenko Olga

Ідентифікатор автора: 35471
ResearcherID, Web of Science: Q-4895-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 780
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Соціальних структур та соціальних відносин
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Діяльнісно-структурна теоретична стратегія; сучасний структурний аналіз, соцієтальні трансформації, класи та еліти, ціннісні структури

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 74, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 2, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 4, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 7

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Методологія визначення та прояви соціальної напруженості як комплексного феномену
Куценко Ольга Дмитрівна
Гребенюк Г
Москаленко О.
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
в.15 c.89-93
2
Розділ монографії
Who are responcible for individual wellbeing? Comparative analysis of mass attitudes in different types of European welfare regimes
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2018
Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, Methods, Research Results [Monography].Bakirov V., Golovakha E. (Eds.) – Kharkiv: Karazin National University Publishers, 2018.
c.199-226
3
Монографія
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
Савельєв Юрій Борисович
Сірий Євген Володимирович
2017
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
4
Наукова стаття
Соціальні нерівності: сприйняття українським суспільством
Куценко Ольга Дмитрівна
2017
Інформаційні матеріали за результатами національного опитування
c.1-12
5
Наукова стаття
Post-Imperial Legacy: Value-Behavioral Matrixes of Societal Development in Eastern Europe
Куценко Ольга Дмитрівна
2017
The Fourth ISA Conference of the Council of National Associations Sociologies in Dialogue. Proceeding materials
c.17-18
6
Тези
Суспільство нерівних: суперечності та виклики комплексних соціальних нерівностей
Куценко Ольга Дмитрівна
2017
Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. III Конгрес: тези доповідей, (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) –Х.;ХНУ імені В.Н. Каразіна САУ
c.11-12
7
Тези
Множинні нерівності: трьох-компонентна методологія соціологічного вивчення
Куценко Ольга Дмитрівна
2017
Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. III Конгрес: тези доповідей, (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) –Х.;ХНУ імені В.Н. Каразіна САУ
c.28-29
8
Матеріали конференції
Проблема системних границь в порівняльнимх дослідженнях та її теоретико-методологічні наслідки
Куценко Ольга Дмитрівна
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 19-20 травня 2016 року
c.71-72
9
Матеріали конференції
Оновлення університетів як центрів суспільного розвитку
Куценко Ольга Дмитрівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи. Міжнародна українсько-польська конференція 22-23 вересня 2016 р.
c.108-110
10
Навчально-методичний комплекс
Навчальна програма дисципліни «Соціально- політичні студії»
Бабенко Світлана Сергіївна
Каращук Микола Григорович
Куценко Ольга Дмитрівна
Траверсе Тетяна Михайлівна
Трачук Тетяна Анатоліївна
Цвих Володимир Федорович
2016
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-12
11
Наукова стаття
PhD students in Ukraine: expectations and outcomes of scientific activities
Куценко Ольга Дмитрівна
2016
Expectations and outcome of study. International Workshop at the University of Konstanz October 15-17б 2015
в.VIII c.51-58
12
Матеріали конференції
Солідарність: багатовимірний концепт у кроскультурних порівняннях
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.10 c.9-10
13
Наукова стаття
Welfare state in uncertainty: disparity in social expectations and attitudes
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Corvinus Journal of Sociology and Social Policy
т.5 c.65-96
14
Наукова стаття
Насколько регионы Украины различны?
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Регіони України: що нас роз’єднує та що об’єднує? // Ab Imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве
т.3 c.124-133
15
Наукова стаття
Як забезпечити вихід з війни не тільки збройними зусиллями?
Куценко Ольга Дмитрівна
2015
Філософська думка. Війна і суспільство: Круглий стіл «Філософської думки»
т.1 c.50-53
16
Розділ монографії
Постимперские регионы: ассоциированная зависимость в развитии восточной Европы
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2015
Россия как цивилизация: материалы к размышлению. / Под общей редакцией О.И. Шкаратана, В.Н. Лексина, Г.А. Ястребова. -М.: Редакция журнала «Мир России», (монография)
т.11 c.441-464
17
Матеріали конференції
Регіони України: що нас роз’єднує та що об’єднує? Погляди соціологі
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Матеріали круглого столу. Факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-41
18
Матеріали конференції
Концепція соціальної структури Т.І.Заславської та перспективи її застосування в дослідженні сучасного українського суспільства
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному розумінні суспільства»: Матеріали ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – К., 2014
c.38-39
19
Наукова стаття
Евристичний потенціал концепції соціальної структури Т.І.Заславської
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
т.1 c.48-61
20
Наукова стаття
Постимперские регионы: ассоциированная зависимость в развитии Восточной Европы
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Мир России. Экономика. Социология. Менеджемент
c.60–86
21
Наукова стаття
Вклад Т.И.Заславскаой в теорию социальной структуры общества
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Социологический журнал
т.3 c.140-156
22
Наукова стаття
Соціальні класи: соціологічні інтерпретації і підходи до вивчення
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 c.68-74
23
Наукова стаття
Соціолог, яка змінила світ: Пам’яті Т.І.Заславської
Куценко Ольга Дмитрівна
2013
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.3 c.200-202
24
Наукова стаття
Agent-Cultiural Model of Radicalization of Muslim Migrant’s Milieus
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 c.84-87
25
Наукова стаття
Social state in uncertatinty: between dissatisfied expectations and protest attitudes
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2013
Sociology in times of turmoil: Comparative approaches \ The Third ISA Conference of the Council of National Associations. - Мадрид: ISA
c.1-5
26
Матеріали конференції
Образи посттрансформаційної структури українського суспільства
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку соціологічної теорії: сучасна соціологічна теорія і пострадянські трансформації, 21-22 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
c.22-37
27
Монографія
Соціальна нерівність
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / кер.авт.колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім..М.В.Птухи
т.5.3 c.202-211
28
Наукова стаття
Наследие государственного социализма в политической культуре современного украинского общества
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.29 c.79-88
29
Наукова стаття
Соціальні класи і політична мобілізація (порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів)
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.3 c.3-27
30
Наукова стаття
Як посилити наукову якість досліджень і практичну значущість соціології? Запрошення до дискусії
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.3 c.5-7
31
Наукова стаття
Соціальна структура українського суспільства (суб’єктивні виміри у порівняльному контексті)
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць.
т.18 c.177-184
32
Наукова стаття
Соціальна структура українського суспільства (суб’єктивні виміри у порівняльному контексті)
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірка наукових праць.
т.18 c.177-184
33
Наукова стаття
К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в восточной Европе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Куценко Ольга Дмитрівна
2010
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.0.0000
34
Наукова стаття
Журнал як форум для сучасної соціологічної науки та соціологічної освіти
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2010
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.4.0000
35
Наукова стаття
The Master’s Portrait through a Fortune of the Service Class and Its Sociological Conceptualizing in the 20th century. // Ukrainian Sociological Review. Named after Natalia Panina, 2008-2009.
Куценко Ольга Дмитрівна
2011
36
Наукова стаття
Соціально відповідальна держава в очікуваннях громадян: українське суспільство в європейській перспективі.
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.27 c.111-124
37
Енциклопедія
Левада Юрій Олександрович // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
38
Енциклопедія
Маркс Карл // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
39
Енциклопедія
Рісмен Девід // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
40
Енциклопедія
Мічиганська шкала партійної ідентифікації // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
41
Енциклопедія
Парадокс голосування // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009. С. 279
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
42
Енциклопедія
Політична соціологія // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
43
Енциклопедія
Рента політична // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
44
Енциклопедія
Політична стратифікація // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
45
Енциклопедія
Статус політичний // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
46
Енциклопедія
Середній клас // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
47
Наукова стаття
Европейские представления и различения: сравнительные исследования в совершенствовании преподавания социологии // Соціологія: теорія, методи, маркетинг, № 4. – Киев, 2009
Бабенко Світлана Сергіївна
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
48
Наукова стаття
Individualism - Universalism Duality and Social Classes: comparing Ukraine, Poland, and Germany // New Europe: Growth to Limits? Edited by Sven Eliaeson & Nadezhda Georgieva. Oxford: The Bardwell Press, 2010
Куценко Ольга Дмитрівна
2010
49
Наукова стаття
Turkish Minorities in Europe: Towards Societal Integration or the Rise of “Parallel Societies”? // Migration and Mobility in Europe. Ed.by Neinz Fassmann, Max Haller, David Lane. Publisher: Edward Elgar, Cheltenham, UK, 2010
Куценко Ольга Дмитрівна
2010
50
Праці конференції
Ukrajnai gazdasagi atalakulasok: quo vadis? // Ukrajna Szinevaltozasa 1991-2008. Politikai, gazadasagi, kulturalis es nemzetisegi attitudok. Szerk.F.Csilla es V.Szereda. Pozsony: Kalligram Kiado, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
51
Праці конференції
Украинское общество: социальная интеграция возможна? // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Традиції та інновації в соціології». Зб. наук. праць. Львів-Дрогобич: Посвіт, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
52
Праці конференції
Украинская социология в ситуации определенности: Заметки о I Конгрессе Социологической ассоциации Украины "Социология в ситуации социальных неопределенностей" // Социологический журнал, № 4 – Москва, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
53
Праці конференції
Global Pressure and Protest Dynamics: Comparing Processes in Russia and Ukraine // Eurasia: Prospects for Wider Cooperation / ICCEES VIII World Congress. Abstracts. July 26-31, Stockholm, Sweden. - 2010
Куценко Ольга Дмитрівна
2010
54
Тези
Політичний радикалізм у постсоціалістичному суспільстві: потенціал масової підтримки // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. I Конгрес Соціологічної Асоціації України. Тези доповідей. Харків, 15-17 жовтня 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
55
Енциклопедія
«Капіталізм без капіталістів» теорія // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов.
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
56
Енциклопедія
Левада Юрій Олександрович // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
57
Енциклопедія
Маркс Карл // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов.
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
58
Енциклопедія
Рісмен Девід // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
59
Енциклопедія
Мічиганська шкала партійної ідентифікації // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов.
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
60
Енциклопедія
Парадокс голосування // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
61
Енциклопедія
Політична соціологія // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
62
Енциклопедія
Рента політична // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
63
Енциклопедія
Політична стратифікація // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
64
Енциклопедія
Статус політичний // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
65
Енциклопедія
Середній клас // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
66
Наукова стаття
Украинское общество: социальная интеграция возможна? // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Традиції та інновації в соціології».
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Львівський вісник
c.100.0000
67
Наукова стаття
Ukraine under Societal Transformation: Quo Vadis? // Ukrainian Sociological Review, 2006-2007
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
68
Наукова стаття
Общество и социологическая интервенция: от функциональных ролей к инверсии субъекта и объекта // Социологический журнал. - Москва: ИС РАН
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
69
Наукова стаття
Ukrajnai gazdasagi atalakulasok: quo vadis? // Ukrajna Szinevaltozasa 1991-2008. Politikai, gazadasagi, kulturalis es nemzetisegi attitudok. Szerk.F.Csilla es V.Szereda. Pozsony: Kalligram Kiado
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
70
Тези
Політичний радикалізм у постсоціалістичному суспільстві: потенціал масової підтримки // Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. 1 Конгрес Соціологічної Асоціації України. Тези доповідей. Харків, 15-17 жовтня 2009.
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
71
Наукова стаття
Monitoring of events in inter-ethno project // ComparativeResearch in the Social Sciences / Nikolai Genov (Ed.). Paris: ISSC; Sofia:REGLO
Куценко Ольга Дмитрівна
2007
Advanced Materials
c.121.0000
72
Наукова стаття
К социетальной интеграции или к развитию “параллельных обществ" (Сравнительное изучение межэтнических взаимодействий)
Куценко Ольга Дмитрівна
2008
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.140.0000
73
Наукова стаття
Диагноз времени глазами Ирины Марковны Поповой
Куценко Ольга Дмитрівна
2008
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.217.0000
74
Наукова стаття
Украинская социология в европейском контексте // Сучасний стан і перспективи розвитку соціології в Україні та Європі / Матеріали міжнародних наукових читань пам’яті Наталії Паніної
Куценко Ольга Дмитрівна
2008

Повернення до списку

Вгору