Автори, співробітники Університету

Куценко Ольга Дмитрівна
Kutsenko Olga

Ідентифікатор автора: 35471
ResearcherID, Web of Science: Q-4895-2016 →
Кількість пошукових запитів автора: 969
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Факультет соціології
Кафедра/Відділ: Соціальних структур та соціальних відносин
Посада: Професор, В.о. зав. каф.

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Діяльнісно-структурна теоретична стратегія; сучасний структурний аналіз, соцієтальні трансформації, класи та еліти, ціннісні структури

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 69, з них наукових статей (наукові публікації) - 33, монографій - 4, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 11

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
DE-OTHERING POLITICS AND PRACTICES OF FORCED MIGRANTS IN MODERN SOCIETY
Бабенко Світлана Сергіївна
Куценко Ольга Дмитрівна
2020
Ideology and Politics Journal
т.16 в.2 c.62-82
2
Матеріали конференції
Межі та мережі приналежності, вірувань, взаємності: розширення теорії соціальної структури
Куценко Ольга Дмитрівна
2019
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання. Матеріали XVI Міжнар. наук.-практ. конф. "Проблеми ровитку соціологічної теорії: Спільноти: суспільна уява та практики конструювання", 18-19 квітня 2019 р., (м.Ки
c.57-59
3
Матеріали конференції
Майбутнє соціології у світлі ХІХ Світового конгресу соціологів
Куценко Ольга Дмитрівна
2019
Соціологія майбутнього і майбутнє соціології у ХХІ столітті / Матеріали ХІІ Міжнародних соціологічних читань памяті Н.В.Паніної
4
Матеріали конференції
ЛЕГИМИЗАЦИЯ НАСИЛИЯ КАК ОСНОВА ИДЕОЛОГИИ И ИДЕНТИЧНОСТИ ИГ
Куценко Ольга Дмитрівна
2019
Диалог культур и диалог в поликультурном пространстве. Сборник статей XI Международ- ной научно-практической конференции 5-7 декабря 2019 года. / Под ред. проф. Р.М. Абакаровой и Т.И. Магомедовой.
c.311-317
5
Монографія
Who Are Responsible For Individual Wellbeing? Comparative Analysis Of Mass Attitudes In Different Types Of European Welfare Regimes
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2018
Ukrainian Sociology in the 21st Century: Theory, Methods, Research Results [Monography}
c.199-226
6
Наукова стаття
Cоціологія: рольова модель на шляху між екстримами (дороговкази ХІХ Світового конгресу соціологів)
Куценко Ольга Дмитрівна
2019
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
в.4
7
Наукова стаття
Компедіум сучасного класового аналізу
Куценко Ольга Дмитрівна
2019
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 в.9 c.55-57
8
Матеріали конференції
Методологія визначення та прояви соціальної напруженості як комплексного феномену
Куценко Ольга Дмитрівна
Гребенюк Г
Москаленко О.
2018
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології. Міжнародна науково-практична конференція. 17-18 травня 2018 р.
в.15 c.89-93
9
Монографія
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
Савельєв Юрій Борисович
Сірий Євген Володимирович
2017
Тенденції структурної трансформації українського суспільства в контексті глобалізації та європейської інтеграції
10
Наукова стаття
Соціальні нерівності: сприйняття українським суспільством
Куценко Ольга Дмитрівна
2017
Інформаційні матеріали за результатами національного опитування
c.1-12
11
Наукова стаття
Post-Imperial Legacy: Value-Behavioral Matrixes of Societal Development in Eastern Europe
Куценко Ольга Дмитрівна
2017
The Fourth ISA Conference of the Council of National Associations Sociologies in Dialogue. Proceeding materials
c.17-18
12
Тези
Суспільство нерівних: суперечності та виклики комплексних соціальних нерівностей
Куценко Ольга Дмитрівна
2017
Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. III Конгрес: тези доповідей, (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) –Х.;ХНУ імені В.Н. Каразіна САУ
c.11-12
13
Тези
Множинні нерівності: трьох-компонентна методологія соціологічного вивчення
Куценко Ольга Дмитрівна
2017
Нові нерівності – нові конфлікти: шляхи подолання. III Конгрес: тези доповідей, (Харків, 12-13 жовтня 2017 р.) –Х.;ХНУ імені В.Н. Каразіна САУ
c.28-29
14
Матеріали конференції
Проблема системних границь в порівняльнимх дослідженнях та її теоретико-методологічні наслідки
Куценко Ольга Дмитрівна
2016
Проблеми розвитку соціологічної теорії. Порівняльні дослідження: виклики соціологічній теорії та практиці: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, Київ, 19-20 травня 2016 року
c.71-72
15
Матеріали конференції
Оновлення університетів як центрів суспільного розвитку
Куценко Ольга Дмитрівна
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.108-110
16
Навчально-методичний комплекс
Навчальна програма дисципліни «Соціально- політичні студії»
Бабенко Світлана Сергіївна
Каращук Микола Григорович
Куценко Ольга Дмитрівна
Траверсе Тетяна Михайлівна
Трачук Тетяна Анатоліївна
Цвих Володимир Федорович
2016
Дільниця оперативної поліграфії філософського факультету
т.1 в.1 c.1-12
17
Наукова стаття
PhD students in Ukraine: expectations and outcomes of scientific activities
Куценко Ольга Дмитрівна
2016
Expectations and outcome of study. International Workshop at the University of Konstanz October 15-17б 2015
в.VIII c.51-58
18
Матеріали конференції
Солідарність: багатовимірний концепт у кроскультурних порівняннях
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2015
Проблеми розвитку соціологічної теорії: Теорії солідарності та конфлікту в поясненні сучасних суспільних процесів: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.10 c.9-10
19
Наукова стаття
Welfare state in uncertainty: disparity in social expectations and attitudes
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Corvinus Journal of Sociology and Social Policy
т.5 c.65-96
20
Наукова стаття
Насколько регионы Украины различны?
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Регіони України: що нас роз’єднує та що об’єднує? // Ab Imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве
т.3 c.124-133
21
Наукова стаття
Як забезпечити вихід з війни не тільки збройними зусиллями?
Куценко Ольга Дмитрівна
2015
Філософська думка. Війна і суспільство: Круглий стіл «Філософської думки»
т.1 c.50-53
22
Розділ монографії
Постимперские регионы: ассоциированная зависимость в развитии восточной Европы
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2015
Россия как цивилизация: материалы к размышлению. / Под общей редакцией О.И. Шкаратана, В.Н. Лексина, Г.А. Ястребова. -М.: Редакция журнала «Мир России», (монография)
т.11 c.441-464
23
Матеріали конференції
Регіони України: що нас роз’єднує та що об’єднує? Погляди соціологі
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Матеріали круглого столу. Факультет соціології КНУ імені Тараса Шевченка
c.1-41
24
Матеріали конференції
Концепція соціальної структури Т.І.Заславської та перспективи її застосування в дослідженні сучасного українського суспільства
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Проблеми розвитку соціологічної теорії: наукова спадщина академіка Т. І. Заславської та її роль в соціологічному розумінні суспільства»: Матеріали ХІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – К., 2014
c.38-39
25
Наукова стаття
Евристичний потенціал концепції соціальної структури Т.І.Заславської
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
т.1 c.48-61
26
Наукова стаття
Постимперские регионы: ассоциированная зависимость в развитии Восточной Европы
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Мир России. Экономика. Социология. Менеджемент
c.60–86
27
Наукова стаття
Вклад Т.И.Заславскаой в теорию социальной структуры общества
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Социологический журнал
т.3 c.140-156
28
Наукова стаття
Соціальні класи: соціологічні інтерпретації і підходи до вивчення
Куценко Ольга Дмитрівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 c.68-74
29
Наукова стаття
Соціолог, яка змінила світ: Пам’яті Т.І.Заславської
Куценко Ольга Дмитрівна
2013
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.3 c.200-202
30
Наукова стаття
Agent-Cultiural Model of Radicalization of Muslim Migrant’s Milieus
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.1 c.84-87
31
Наукова стаття
Social state in uncertatinty: between dissatisfied expectations and protest attitudes
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2013
Sociology in times of turmoil: Comparative approaches \ The Third ISA Conference of the Council of National Associations. - Мадрид: ISA
c.1-5
32
Матеріали конференції
Образи посттрансформаційної структури українського суспільства
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Проблеми розвитку соціологічної теорії: матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. Проблеми розвитку соціологічної теорії: сучасна соціологічна теорія і пострадянські трансформації, 21-22 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка
c.22-37
33
Монографія
Соціальна нерівність
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Сталий людський розвиток: забезпечення справедливості: Національна доповідь / кер.авт.колективу Е.М. Лібанова / Інститут демографії та соціальних досліджень ім..М.В.Птухи
т.5.3 c.202-211
34
Наукова стаття
Наследие государственного социализма в политической культуре современного украинского общества
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Вісник Харківського національного університету. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.29 c.79-88
35
Наукова стаття
Соціальні класи і політична мобілізація (порівняльний аналіз європейських країн крізь призму трьох типів класових розколів)
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
т.3 c.3-27
36
Наукова стаття
Як посилити наукову якість досліджень і практичну значущість соціології? Запрошення до дискусії
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
т.3 c.5-7
37
Наукова стаття
Соціальна структура українського суспільства (суб’єктивні виміри у порівняльному контексті)
Куценко Ольга Дмитрівна
2012
Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. пр.
т.18 c.177-184
38
Наукова стаття
К исследованию закономерностей постсоциалистических трансформаций в восточной Европе
Куценко Ольга Дмитрівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія
в.1/2 c.10-17
39
Наукова стаття
Журнал як форум для сучасної соціологічної науки та соціологічної освіти
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2010
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
c.4.0000
40
Наукова стаття
The Master’s Portrait through a Fortune of the Service Class and Its Sociological Conceptualizing in the 20th century. // Ukrainian Sociological Review. Named after Natalia Panina, 2008-2009.
Куценко Ольга Дмитрівна
2011
41
Наукова стаття
Соціально відповідальна держава в очікуваннях громадян: українське суспільство в європейській перспективі.
Горбачик Андрій Петрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2011
Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи
т.27 c.111-124
42
Енциклопедія
Парадокс голосування
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія політики : енцикл. слов.
c.279
43
Енциклопедія
Статус політичний // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Толстоухов. - Київ: Вид-во Європ.ун-ту, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
44
Енциклопедія
Середній клас
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія політики : енцикл. слов.
c.251-252
45
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Маркс Карл
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія політики : енцикл. слов.
c.221
46
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Політична соціологія
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія політики : енцикл. слов.
c.302-304
47
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Політична стратифікація
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія політики : енцикл. слов.
c.376
48
Монографія
Chapter 11: Turkish Minorities in Europe: Towards Societal Integration or the Rise of ‘Parallel Societies’
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Migration and Mobility in Europe: Trends, Patterns and Control
c.191-208
49
Наукова стаття
Европейские представления и различения: сравнительные исследования в совершенствовании преподавания социологии
Бабенко Світлана Сергіївна
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія: теорія, методи, маркетинг
в.4 c.186-194
50
Наукова стаття
Individualism - Universalism Duality and Social Classes: comparing Ukraine, Poland, and Germany // New Europe: Growth to Limits? Edited by Sven Eliaeson & Nadezhda Georgieva. Oxford: The Bardwell Press, 2010
Куценко Ольга Дмитрівна
2010
51
Праці конференції
Ukrajnai gazdasági átalakulások: quo vadis?
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Ukrajna színeváltozása, 1991-2008 : politikai, gazdasági, kulturális és nemzetiségi attitűdök
c.153-168
52
Праці конференції
Украинское общество: социальная интеграция возможна? // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Традиції та інновації в соціології». Зб. наук. праць. Львів-Дрогобич: Посвіт, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
53
Праці конференції
Украинская социология в ситуации определенности: Заметки о I Конгрессе Социологической ассоциации Украины "Социология в ситуации социальных неопределенностей" // Социологический журнал, № 4 – Москва, 2009
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
54
Праці конференції
Global Pressure and Protest Dynamics: Comparing Processes in Russia and Ukraine // Eurasia: Prospects for Wider Cooperation / ICCEES VIII World Congress. Abstracts. July 26-31, Stockholm, Sweden. - 2010
Куценко Ольга Дмитрівна
2010
55
Тези
Політичний радикалізм у постсоціалістичному суспільстві: потенціал масової підтримки
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей. 1 Конгрес Соціологічної Асоціації України. Тези доповідей. харків, 15-17 жовтня 2009 р.
c.384
56
Енциклопедія
Рента політична
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія політики : енцикл. слов.
c.331-332
57
Енциклопедія
Статус політичний // Соціологія політики: Енцикл.словник / Авт.-упоряд.: В.А.Полторак, О.В.Петров, А.В.Tолстоухов
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
58
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
«Капіталізм без капіталістів» теорія
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія політики : енцикл. слов.
c.167-168
59
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Левада Юрій Олександрович
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія політики : енцикл. слов.
c.199-200
60
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Рісмен Девід
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія політики : енцикл. слов.
c.339
61
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Мічиганська шкала партійної ідентифікації
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Соціологія політики : енцикл. слов.
c.243
62
Матеріали конференції
Общество и социологическая интервенция: от функциональных ролей к инверсии субъекта и объекта
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Сучасне та майбутнє в глобальних і локальних проекціях. Матеріали Міжнар. соціол. читань пам’яті Н. В. Паніної.
c.50-60
63
Наукова стаття
Украинское общество: социальная интеграция возможна? // Наукові студії Львівського соціологічного форуму «Традиції та інновації в соціології».
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Львівський вісник
c.100.0000
64
Наукова стаття
Ukraine under Societal Transformation: Quo Vadis?
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Ukrainian Sociological Review
c.58-74
65
Наукова стаття
Общество и социологическая интервенция: от функциональных ролей к инверсии субъекта и объекта
Куценко Ольга Дмитрівна
2009
Социологический журнал
в.2 c.97-103
66
Наукова стаття
Monitoring of Events in the Interethno Intas Project
Куценко Ольга Дмитрівна
2007
Patterns of interethnic integration
c.16-23
67
Наукова стаття
К социетальной интеграции или к развитию “параллельных обществ" (Сравнительное изучение межэтнических взаимодействий)
Куценко Ольга Дмитрівна
2008
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.140.0000
68
Наукова стаття
Диагноз времени глазами Ирины Марковны Поповой
Куценко Ольга Дмитрівна
2008
Соціологія: теорія, методи, маркетинг. Інститут соціології НАН України
c.217.0000
69
Наукова стаття
Украинская социология в европейском контексте // Сучасний стан і перспективи розвитку соціології в Україні та Європі / Матеріали міжнародних наукових читань пам’яті Наталії Паніної
Куценко Ольга Дмитрівна
2008

Повернення до списку

Вгору