Автори, співробітники Університету

Кучинська Оксана Петрівна

Ідентифікатор автора: 35511
Кількість пошукових запитів автора: 329

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Правосуддя
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 27, з них наукових статей (наукові публікації) - 15, монографій - 5, підручників - 1, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посіб. 2-ге вид., перероб. та доповн.
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Старенький Олександр Сергійович
2018
Алерта
2
Навчальний посібник
Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник – 2-ге вид., перероб. та доп.
Гринюк Володимир Олексійович
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
2018
Алерта
в.2
3
Наукова стаття
Механізми забезпечення прав людини в кримінальному провадженні : поняття і складові елементи.
Кучинська Оксана Петрівна
Іванов Михайло Сергійович
2018
Право і суспільство
в.2 c.236-242
4
Монографія
Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія та практика
Кучинська Оксана Петрівна
2017
Алерта
5
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит
Кучинська Оксана Петрівна
Сергєєва Діана Борисівна
Яновська Олександра Григорівна
2017
Алерта
6
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Яновська Олександра Григорівна
2017
Алерта
7
Наукова стаття
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України
Кучинська Оксана Петрівна
2017
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.164-173
8
Наукова стаття
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.164-173
9
Наукова стаття
Імплементація міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство
Кучинська Оксана Петрівна
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
в.2 c.27-28
10
Наукова стаття
Представництво інтересів неповнолітніх потерпілих у кримінальному судочинстві
Кучинська Оксана Петрівна
2016
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.70-76
11
Монографія
Застосування відео конференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика
Кучинська Оксана Петрівна
2015
"Алерта" (монографія)
т.1 c.1-272
12
Наукова стаття
Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення
Кучинська Оксана Петрівна
2015
Юрінком Інтер
т.1 c.1-560
13
Наукова стаття
Засада кримінального провадження забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародних стандартів в галузі прав людини
Кучинська Оксана Петрівна
2015
Вісник кримінального судочинства
т.1 c.66-71
14
Наукова стаття
Актуальне навчальне видання з кримінального процесуального права (Рецензія на навчальний посібник «Кримінальне процесуальне право України» за заг. ред.В.Г.Гончаренка)
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
2015
Вісник кримінального судочинства
т.1 c.277-278
15
Наукова стаття
Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відеоконференція: порівняльний аналіз
Кучинська Оксана Петрівна
2015
Право України
т.7 c.43-50
16
Тези
Нагляд прокурора за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслiдування в Iталії у світлі практики ЄСПЛ
Кучинська Оксана Петрівна
2015
Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід
т.1 c.111-114
17
Монографія
Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Алерта
т.1 c.1-272
18
Навчальний посібник
Процесуальні документи у кримінальному провадженні
Гринюк Володимир Олексійович
Кучинська Оксана Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Яновська Олександра Григорівна
2014
Логос
т.1 c.1-500
19
Наукова стаття
Право на те, щоб не піддаватися катуванню або жорстокому, нелюдському чи принижуючому гідність поводженню чи покаранню
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Теоретичні засади та практика реалізації правової політики
т.1 c.287-289
20
Наукова стаття
Правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Часопис цивільного і кримінального судочинства
т.1 c.57-61
21
Наукова стаття
Угоди у кримінальному процесі України та Сполучених Штатів Америки
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Юридичний вісник
т.2 c.301-306
22
Наукова стаття
Загальна характеристика засади кримінального провадження «Повага до людської гідності»
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.55-57
23
Наукова стаття
Окремі прасеологічні аспекти застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Часопис цивільного і кримінального судочинства
т.20 c.78-83
24
Наукова стаття
Практикум з кримінального процесу України
Дунаєвська Людмила Григорівна
Задоєнко Олексій Володимирович
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Алерта
т.1 c.226
25
Підручник
Судоустрій України
Гринюк Володимир Олексійович
Задоєнко Олексій Володимирович
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-344
26
Монографія
Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників
Кучинська Оксана Петрівна
2013
27
Монографія
Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини
Кучинська Оксана Петрівна
2013

Повернення до списку

Вгору