Автори, співробітники Університету

Кучинська Оксана Петрівна
Kuchynska, Oksana P.

Ідентифікатор автора: 35511
Author Identifier Number Scopus: 57212139717 →
Кількість пошукових запитів автора: 442

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Цивільного процесу
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 34, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 4, підручників - 1, навчальних посібників - 9, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Criminal-environmental policy of Ukraine: compensation for damage caused by crimes against the environment
Балюк Галина Іванівна
Власенко Юлія Леонідівна
Ковальчук Тетяна Григорівна
Кучинська Оксана Петрівна
2020
Науковий вісник Національного гірничого університету
в.3 c.157-163
2
Наукова стаття
International cooperation in criminal proceedings involving assisted reproductive technologies
Кучинська Оксана Петрівна
2019
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland : 1960
т.72 в.12 c.2531-2535
3
Наукова стаття
Незаконне видобування бурштину та заходи боротьби з ним
Кучинська Оксана Петрівна
Нестеровський Віктор Антонович
Старенький Олександр Сергійович
2020
Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv: Geology (Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія)
в.3(90) c.62-70
4
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: навч. посібн. теорет. част. 2-ге видан. зі змін. і доповн. та з урахув. прав. позиц. Верховного Суду
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
Яновська Олександра Григорівна
2019
Алерта
5
Навчальний посібник
Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Науково-практичний коментар. 2-ге вид. зі змін. та доповн.
Костюченко Олена Юріївна
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
Яновська Олександра Григорівна
2019
Алерта
6
Навчальний посібник
Закон України «Про судоустрій і статус суддів». Науково-практичний коментар
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Прилуцький Сергій Валентинович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
2019
Алерта
7
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: навч. посібн
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
Яновська Олександра Григорівна
2019
Кваліфікаційний іспит адвоката. Навчальний посібник / За ред. д-ра юрид. наук, проф. О.П. Кучинської, д-ра юрид. наук, проф. М. А. Погорецького та д-ра юрид. наук, проф. О. Г. Яновської. К.: Алерта, 2019. 932 с.
8
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Хотинська-Нор Оксана Зиновіївна
Яновська Олександра Григорівна
2019
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії: Навч. посібник / За ред. О. П. Кучинської, М. А. Погорецького, О. Г. Яновської. К.: Алерта, 2019. 220 с.
9
Наукова стаття
Актуальні проблеми процесуального статусу потерпілого в кримінальному провадженні та шляхи їх вирішення.
Кучинська Оксана Петрівна
2019
Вісник кримінального судочинства
в.1
10
Наукова стаття
Забезпечення права засудженого на справедливий суд в аспекті перегляду судових рішень за виключними обставинами на прикладі рішення ЄСПЛ у справі « Петухов проти України».
Кучинська Оксана Петрівна
2019
Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал
в.4 (278) c.254-260
11
Навчальний посібник
Процесуальні документи досудового розслідування (слідчого, прокурора, адвоката та слідчого судді): наук.-практ. посіб. 2-ге вид., перероб. та доповн.
Гринюк Володимир Олексійович
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Крукевич Оксана Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-273
12
Навчальний посібник
Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник – 2-ге вид., перероб. та доп.
Гринюк Володимир Олексійович
Костюченко Олена Юріївна
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Топорецька Зоряна Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-231
13
Наукова стаття
Механізми забезпечення прав людини в кримінальному провадженні : поняття і складові елементи.
Кучинська Оксана Петрівна
Іванов Михайло Сергійович
2018
Право і суспільство
в.2 c.236-242
14
Монографія
Особливості процесуального статусу юридичних осіб у кримінальному процесі України: теорія та практика
Кучинська Оксана Петрівна
2017
Алерта
15
Навчальний посібник
Кваліфікаційний іспит адвоката: доступ до майбутньої професії : усний іспит
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
Сергєєва Діана Борисівна
Яновська Олександра Григорівна
2017
Алерта
16
Наукова стаття
Науковий висновок щодо тлумачення окремих положень чинного законодавства України
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
2017
Вісник кримінального судочинства
в.1 c.164-173
17
Наукова стаття
Імплементація міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство
Кучинська Оксана Петрівна
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
в.2 c.27-28
18
Наукова стаття
Представництво інтересів неповнолітніх потерпілих у кримінальному судочинстві
Кучинська Оксана Петрівна
2016
Вісник кримінального судочинства
в.2 c.70-76
19
Наукова стаття
Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз’яснення
Кучинська Оксана Петрівна
2015
Юрінком Інтер
т.1 c.1-560
20
Наукова стаття
Засада кримінального провадження забезпечення права на свободу та особисту недоторканність у світлі міжнародних стандартів в галузі прав людини
Кучинська Оксана Петрівна
2015
Вісник кримінального судочинства
т.1 c.66-71
21
Наукова стаття
Актуальне навчальне видання з кримінального процесуального права (Рецензія на навчальний посібник «Кримінальне процесуальне право України» за заг. ред.В.Г.Гончаренка)
Кучинська Оксана Петрівна
Погорецький Микола Анатолійович
2015
Вісник кримінального судочинства
т.1 c.277-278
22
Наукова стаття
Спеціальне досудове розслідування і судове провадження (in absentia) та відеоконференція: порівняльний аналіз
Кучинська Оксана Петрівна
2015
Право України
т.7 c.43-50
23
Тези
Нагляд прокурора за додержанням законiв пiд час проведення досудового розслiдування в Iталії у світлі практики ЄСПЛ
Кучинська Оксана Петрівна
2015
Проблеми протидії злочинності у ХХІ столітті: вітчизняний та міжнародний досвід
т.1 c.111-114
24
Монографія
Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Алерта
т.1 c.1-272
25
Навчальний посібник
Процесуальні документи у кримінальному провадженні
Гринюк Володимир Олексійович
Кучинська Оксана Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Яновська Олександра Григорівна
2014
Логос
т.1 c.1-500
26
Наукова стаття
Право на те, щоб не піддаватися катуванню або жорстокому, нелюдському чи принижуючому гідність поводженню чи покаранню
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Теоретичні засади та практика реалізації правової політики
т.1 c.287-289
27
Наукова стаття
Правові питання імплементації загальновизнаних міжнародних стандартів в галузі прав людини у вітчизняне кримінальне процесуальне законодавство
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Часопис цивільного і кримінального судочинства
т.1 c.57-61
28
Наукова стаття
Угоди у кримінальному процесі України та Сполучених Штатів Америки
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Юридичний вісник. Національний університет «Одеська юридична академія»
т.2 c.301-306
29
Наукова стаття
Загальна характеристика засади кримінального провадження «Повага до людської гідності»
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.55-57
30
Наукова стаття
Окремі прасеологічні аспекти застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України
Кучинська Оксана Петрівна
2014
Часопис цивільного і кримінального судочинства
т.20 c.78-83
31
Наукова стаття
Практикум з кримінального процесу України
Дунаєвська Людмила Григорівна
Задоєнко Олексій Володимирович
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Алерта
т.1 c.226
32
Підручник
Судоустрій України
Гринюк Володимир Олексійович
Задоєнко Олексій Володимирович
Захарова Олена Семенівна
Костюченко Олена Юріївна
Крижанівський Віктор В'ячеславович
Кучинська Оксана Петрівна
Малюга Віктор Іванович
Плахотнік Олег Віталійович
Сергєєва Діана Борисівна
Сиза Наталія Петрівна
Старенький Олександр Сергійович
Топорецька Зоряна Миколаївна
Шибіко Василь Петрович
Шумило Микола Єгорович
Яновська Олександра Григорівна
2014
Юрінком Інтер
т.1 c.1-344
33
Монографія
Принципи кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників
Кучинська Оксана Петрівна
2013
34
Монографія
Принципи кримінального провадження у світлі практики Європейського суду з прав людини
Кучинська Оксана Петрівна
2013

Повернення до списку

Вгору