Автори, співробітники Університету

Кучма Ольга Леонідівна

Ідентифікатор автора: 35516
Кількість пошукових запитів автора: 1279

Підрозділ: Інститут права
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 158, з них наукових статей (наукові публікації) - 81, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 11, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 37

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Велика українська юридична енциклопедія. Право соціального забезпечення
Вавженчук Сергій Ярославович
Волинець Владислав Володимирович
Євдокименко Тетяна Володимирівна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Зеленський Віталій Миколайович
Іншин Микола Іванович
Кучма Ольга Леонідівна
Мельник Марія Богданівна
Мельник Ярослав Ярославович
Сіньова Людмила Миколаївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Тищенко Олена Володимирівна
Черноус Світлана Миколаївна
2020
Київ: «Видавництво Людмила»
c.61-71
2
Матеріали конференції
До питання про визначення терміну «пенсіонер» в пенсійному законодавстві України
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 15 листопада 2019 року)
c.382-383
3
Матеріали конференції
Характеристика особи безробітного у національному і міжнародному законодавстві
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Conceptul de dezvoltare a statului de drept in Republica Moldova si Ucraina in contextual proceselor de eurointegrare : Conferinta international a stiintifico-practica 1-2 noiembrie 2019 (Tipogr. «Tipocart Print»). - С.123-127
c.123-127
4
Матеріали конференції
До питання про вплив рішень Конституційного Суду України на правовідносини
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Децентралізація публічної влади: національний та зарубіжний досвід: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., м.Одеса, 21 листоп. 2019 р.
c.97-100
5
Матеріали конференції
Належний доказ як гарантія забезпечення права на справедливий суд в Україні
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Права людини: здобутки, проблеми та перспективи : зб. матер. Всеукр. круглого столу (Київ, 5 груд. 2019 р.). – Харків : Право, 2019.
c.3-5
6
Матеріали конференції
ЗАХИСТ ТРУДОВИХ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ У ПЕРІОД КАРАНТИНУ
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Третьої Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 23 квітня 2020 року). Суми, 2020. 178 с.
c.120-123
7
Матеріали конференції
Підлягання внутрішньому трудовому розпорядкові як ознака трудових відносин
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м.Київ, 16 квітня 2020 р.)/ за ред. проф.М.І.Іншина. - Київ, ФОП Маслаков, 2020. - 176 с.
c.54-56
8
Наукова стаття
Чинники, які впливають на надходження коштів до Пенсійного фонду України
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Молодий вчений
c.203-207
9
Наукова стаття
Щодо встановлення вини особи в дтп
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Art and Science Multilingual scientific journal
т.1 в.1 c.61-71
10
Практикум
Пенсійне право України
Кучма Ольга Леонідівна
2020
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-96
11
Практикум
Європейські основи модернізації соціального страхування України. Практикум
Кучма Ольга Леонідівна
2020
Київ : ФОП Маслаков
c.1-92
12
Практикум
Зарубіжне право соціального забезпечення. Практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
КНУ імені Т.Шевченка
c.1-80
13
Розділ монографії
HEADS AND TOP EXECUTIVES: SUBJECT COMPOSITION AND RELATIONS BETWEEN THE CONCEPTS IN UKRAINIAN LEGAL SPACE
Кузьменко Галина Валентинівна
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Professional competencies and educational innovations in the knowledge economy : collective monograph
c.273-282
14
Розділ монографії
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH AND PREVENTIVE MEASURES IN COAL INDUSTRY
Кузьменко Галина Валентинівна
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2020
Modern approaches to knowledge management development: collective monograph
c.479-489
15
Матеріали конференції
Проблеми визначення розрахункового періоду обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану щорічну основну відпустку
Кучма Ольга Леонідівна
2018
матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / Х.: Харкі
c.96-98
16
Матеріали конференції
Соціальне забезпечення дітей з інвалідністю: законодавчі колізії
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.109-111
17
Матеріали конференції
Адаптація, гармонізація та глобалізація у сфері соціального забезпечення: загальна характеристика
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.137-139
18
Матеріали конференції
Митниця та страховий бізнес: проблемний аспект співпраці
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Митна політика України: економічні та правові аспекти: Матеріали науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 8 червня 2018 р.
19
Матеріали конференції
Соціальне страхування осіб, які надають послуги за договором цивільно-правового характеру: проблемний аспект
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. –
c.126-128
20
Матеріали конференції
До питання щодо правової природи пільг
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – 190 с.
c.25-27
21
Матеріали конференції
До питання суб’єктного складу сім’ї при визначенні одержувачів соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2018 р.). – Київ : ФОП Маслаков, 2018.
c.127-130
22
Матеріали конференції
Особливості врегулювання страхового випадку у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі працівників поліції
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 18 груд.2018 р.) – Київ : Таврійський націон. унів. ім. В.І.Вернадського, 2018.
c.64-67
23
Матеріали конференції
Пільги по сплаті судового збору за розгляд трудових спорів: проблеми застосування.
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.)
c.152-153
24
Матеріали конференції
Межі зобов’язань особи, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, перед потерпілою особою
Кучма Ольга Леонідівна
2019
International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania
c.192-194
25
Матеріали конференції
Проблеми класифікації додаткових відпусток
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 берез. 2019 р.) - К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019.
c.60-62
26
Матеріали конференції
Щодо належності права на соціальне забезпечення до конституційної гарантії: позиції Конституційного Суду України
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.359-362
27
Матеріали конференції
Проблеми пенсійного забезпечення державних службовців
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний вимір: матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. (м.Суми, 25 квіт.2019 р.) – Суми, 2019
c.140-142
28
Матеріали конференції
Юридична освіта: проблеми та перспективи розвитку
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Scientific and pedagogic internship «Innovative technologies in legal education: experience of the European Union countries» : Internship proceedings, June 17-28, 2019. Wloclawek, Republic of Poland.
c.38-42
29
Матеріали конференції
Страхова компанія як розпорядник персональних даних страхувальника
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.130-132
30
Матеріали конференції
До питання про обчислення компенсації за невикористану відпустку при звільненні
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Поблеми реалізації прав громадян у сфері праці та соціального забезпечення: матер. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (м.Харків, 11 жовт. 2019 р.) Харків : Право, 2019.
c.72-74
31
Матеріали конференції
INTERNATIONAL CONVENTIONS AND NATIONAL LEGISLATION: USING PRIORITY
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
International Scientific Conference Relevant Issues of the Development of Science in Central and Eastern European Countries: Conference Proceedings, September 27th, 2019. Riga, Latvia: Baltija Publishing.
c.182-184
32
Матеріали конференції
Вихідна допомога судді: результати реформування
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Міжн. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 листопада 2019 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, к.ю.н. М. Б. Мельник. – Київ: ФОП Маслаков, 2019.
c.133-135
33
Монографія
Пенсійне забезпечення у солідарному рівні загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
34
Навчальний посібник
Право соціального забезпечення України. Навчальний посібник.
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Київ : ФОП Маслаков
c.1-308
35
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-76
36
Навчально-методичний комплекс
Господарське, трудове і міське право. Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Щербина Віктор Іванович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-18
37
Навчально-методичний комплекс
Зарубіжне право соціального забезпечення. Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-28
38
Навчально-методичний комплекс
Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-23
39
Навчально-методичний комплекс
Пенсійне право України. Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
40
Навчально-методичний комплекс
Правове регулювання надання допомог та соціальних послуг. Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
2019
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
41
Наукова стаття
До питання про суб'єктний склад одержувачів пенсії у разі втрати годувальника
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціальне право
т.1 c.131-141
42
Наукова стаття
Чинники, які впливають на пенсійне забезпечення: загальна характеристика та класифікація
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
в.2(107) c.51-54
43
Наукова стаття
Суб’єктний склад осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення: проблеми практики
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Судова та слідча практика в Україні
т.5 c.99-103
44
Наукова стаття
Нещасний випадок із водієм на транспорті: характеристика, спільні та відмінні риси із нещасним випадком на виробництві
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет».
в.4 c.39-41
45
Наукова стаття
До питання індексації заробітної плати
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.47-49
46
Наукова стаття
Відповідальність винуватої особи за шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Судова та слідча практика в Україні
т.7 c.21-25
47
Наукова стаття
Допомога особі, яка не має права на пенсію: правовий аспект
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
в.1/2 c.137-141
48
Наукова стаття
Розмежування підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування та для регресу
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Судова та слідча практика в Україні
c.25-29
49
Наукова стаття
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.Спецвипуск c.76-78
50
Наукова стаття
КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ: УКРАЇНСЬКА СУДОВА ПРАКТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Порівняльно-аналітичне право
т.1 c.147-149
51
Наукова стаття
ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Науково-практичний юридичний журнал «Правові горизонти»
т.1 c.101-105
52
Наукова стаття
Трудові гарантії при обчисленні заробітної плати
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Молодий вчений
в.7(2) c.302-305
53
Наукова стаття
Особливості законодавчого регулювання правовідносин щодо надання страхових агентських послуг
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціальне право
т.2 c.88-92
54
Наукова стаття
Сурогатне материнство як спосіб реалізації демографічної функції права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
т.3 c.108-111
55
Наукова стаття
До питання про цивільно-правові договори
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Охорона праці
т.12 c.52-53
56
Розділ монографії
THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYEMENT IN MODERN LEGAL SPACE
Кузьменко Галина Валентинівна
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 672 p.
c.633-645
57
Розділ монографії
The ways of prevention of corruption: Ukrainian and foreign experience
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
The institutionalization of public relations in the fight against corruption: the experience of countries of Eastern and Western legal traditions (universal theoretical framework for relevant anti-corruption law of Ukraine) : Collective monograph. Volume
c.369-385
58
Тези
Стаж роботи в шкідливих умовах праці: проблема доказування
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2018 року – Запоріжжя
c.145-147
59
Тези
Суб’єктний склад представників юридичної особи в суді: проблеми правозастосування
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2.
c.71-74
60
Тези
Щодо запобігання корупції при призначенні матеріального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Корупційні ризика в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права: матеріали доповідей регіон. Наук.-практ. круглого столу, м.Запоріжжя, 28-29.03.2018 р
c.121-123
61
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11: Трудове право
Андріїв Василь Михайлович
Вавженчук Сергій Ярославович
Венедиктов Сергій Валентинович
Волинець Владислав Володимирович
Гришина Юлія Миколаївна
Занфірова Тетяна Анатоліївна
Кучма Ольга Леонідівна
Мельничук Наталія Олексіївна
Сіроха Дмитро Ігорович
Щербина Віктор Іванович
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
62
Монографія
Допомоги як вид соціального забезпечення за законодавством України
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
неактивне поле (для монографій та підручників/посібників)
c.1-252
63
Наукова стаття
Відшкодування шкоди, завданої роботодавцю працівником внаслідок дорожньо-транспортної пригоди: проблема визначення виду відповідальності
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Порівняльно-аналітичне право
в.4 c.101-103
64
Наукова стаття
Недійсність договорів страхування: проблеми практики застосування
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.4 c.66-68
65
Наукова стаття
Проблемы определения момента возникновения существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
в.12\2 c.105-108
66
Наукова стаття
Сплата страхового відшкодування утриманцям потерпілого в дтп: проблемні аспекти
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Приватне та публічне право
т.4 c.34-37
67
Наукова стаття
Окремі аспекти соціального страхування осіб, які виконують роботи чи надають послуги на підставі цивільно-правового договору
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
в.29(2) c.38-40
68
Монографія
Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в Україні: монографія
Кучма Ольга Леонідівна
2016
К.: Освіта України, 2016
c.1-415
69
Навчальний посібник
Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник.
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017
70
Наукова стаття
Проблема визначення поняття "страховий випадок" за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.267-274
71
Наукова стаття
Юридична відповідальність у теорії та Конституції України
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Соціальне право
c.28-36
72
Наукова стаття
Ответственность субъектов общеобязательного государственного социального страхования в правовой доктрине и законодательстве
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Modern Science – Moderní věda
т.3 в.2 c.189-195
73
Наукова стаття
Обов’язки осіб, відповідальних за відшкодування шкоди завданої здоров’ю застрахованої особи
Кучма Ольга Леонідівна
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
c.131-135
74
Наукова стаття
Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Публічне право: науково-практичний юридичний журнал
т.2016 в.2 c.314-318
75
Наукова стаття
Соціальна справедливість в пенсійних правовідносинах
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Концепція розвитку правової держави в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль, 2016
c.64-65
76
Наукова стаття
Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Університетські наукові записки
c.218-224
77
Наукова стаття
Юридичні факти в соціальному страхуванні
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Priority a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy. Zbornnik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia / 28-29 oktobra 2016 / Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2016.
c.113-116
78
Наукова стаття
Проблемні питання визначення зобов’язань страхувальників в сфері соціального страхування
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу: Збірник наукових праць, присвячений пам’яті професора В.П. Пастухова
c.334-337
79
Наукова стаття
Проблеми визначення розміру компенсації за невчасно здійснений розрахунок при звільненні
Кучма Ольга Леонідівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.47-49
80
Наукова стаття
Проблема визначення поняття «страховий випадок» за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, С. Я. Вавженчука; відпов. ред. І. С. Сахарук – Харків: «Юрайт», 2017
c.267-274
81
Наукова стаття
Законодавча новація щодо сплати єдиного соціального внеску
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Соціальне право
c.107-113
82
Практикум
Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Київ: «Освіта України», 2017
83
Практикум
Трудове право України: практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
2017
К.: «Освіта України», 2017. – 150 с.
c.1-150
84
Тези
Значення доплати ЄСВ для обчислення страхового стажу
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.). - Київ: Прінт-Сервіс, 2017.
c.246-248
85
Тези
Матеріальна відповідальність працівника: законодавчі колізії/ Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Веукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 28 верес. 2017 р.)
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017.
c.55-56
86
Тези
Допомоги по тимчасовій втраті працездатності і вагітності та пологам: проблеми та тенденції удосконалення
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 жовтня 2017 р.) / за ред. проф. М. І. Іншина, відп. ред. к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.99-100
87
Довідник
Пільги як вид соціального забезпечення за законодавством України
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
"Освіта України"
c.1-312
88
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Соціальне забезпечення інваліда: проблеми правотворчості
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
в.2 c.97-99
89
Матеріали конференції
Обов’язки застрахованої особи в соціальному забезпеченні та цивільному законодавстві
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Право як ефективний суспільний регулятор
c.93-96
90
Матеріали конференції
Допомога на поховання як вид матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за законодавством України
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку
c.49-51
91
Матеріали конференції
Галузева належність процесуальних правовідносин
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні
c.98-100
92
Матеріали конференції
Питання визнання факту застрахованості особи у випадку порушення страхувальником обов’язку по сплаті ЄСВ
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики
c.66-69
93
Матеріали конференції
Обчислення стажу та заробітної плати для пенсійного забезпечення науково-педагогічного працівника
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.162-165
94
Матеріали конференції
Соціальна справедливість в пенсійних правовідносин
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Концепція розвитку правової держави в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.64-66
95
Матеріали конференції
Соціальне страхування в правових доктринах
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальна юриспруденція
c.99-102
96
Монографія
Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в України
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
2016
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-416
97
Наукова стаття
Правоспособность физического лица в правоотношениях социального страхования и теории права
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Legea si Viata
c.35-38
98
Наукова стаття
Умови обмеження конституційного права на соціальний захист
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.151-154
99
Наукова стаття
Принципи законності й верховенства права: проблеми правозастосування
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.6 c.154-156
100
Наукова стаття
Страховий ризик в соціальному страхуванні як правова категорія та категорія права
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
в.6
101
Наукова стаття
Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.4 (1) c.177-181
102
Наукова стаття
Odpovednost subjektu povinneho statniho socialniho pojisteni v pravni doctrine a pravnich predpisech
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Modern Science – Moderní věda
т.2 c.189-194
103
Наукова стаття
Обов’язки осіб, відповідальних за відшкодування шкоди
Кучма Ольга Леонідівна
2016
East European Science Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
т.2 в.5(9) c.131-135
104
Наукова стаття
Виникнення соціально-страхових та трудових відносин із суддями: практично-правові проблеми
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Visegrad journal on human rights
т.1 c.137-143
105
Наукова стаття
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в структурі права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.79-82
106
Наукова стаття
Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.1 c.128-134
107
Наукова стаття
Соціальне страхування як складова методу в галузі права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.39 c.104-107
108
Наукова стаття
Соціальна політика держави у сфері соціального страхування
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : зб.наук. пр.
в.4 c.42-46
109
Наукова стаття
Мова офіційного перекладу міжнародних договорів у сфері соціального страхування
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
в.21 c.80-83
110
Практикум
Право соціального забезпечення України: практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-96
111
Тези
Доплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: проблема практики застосування
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту (20 трав. 2016 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. Т. 2. – К. : Київський університет, 2016.
т.2 c.186-187
112
Тези
Проблема визначення терміну «загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин
c.66-69
113
Тези
Статус особи, до якої застосовано запобіжний захист тримання під вартою або домашній арешт, в соціальному страхуванні та трудовому законодавстві
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.115-118
114
Наукова стаття
Понятие «объект социального страхования» в доктрине и законодательстве
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.1 c.66-70
115
Наукова стаття
Страховий ризик за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Актуальні проблеми розвитку громадянського суспільства в україні в умовах сучасних правових реформ: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Дніпропетровськ, 21.05.2015 р. – Дніпропетровськ: ГО «Українська асоціація правових досліджень» 2015 р.
c.70-72
116
Наукова стаття
Страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасних випадків:проблема визначення понять
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць]
c.315-317
117
Тези
Страховий ризик за загальнообов’язковим державним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Актуальні проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах сучасних правових реформ: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.70-73
118
Матеріали конференції
Умови отримання грошової допомоги, визначеної законом України «Про державну службу»
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів
т.1 c.46-51
119
Матеріали конференції
Соціальне страхування громадян України на окупованих територія
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.319-321
120
Матеріали конференції
Порівняння відмінностей порядку укладення трудового договору в Україні та УРСР
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 20-21 червня 2014 р.
т.1 c.110-112
121
Матеріали конференції
Проблеми визначення видів грошового забезпечення, які враховуються при перерахунку пенсії
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Юридична наука: виклики і сьогодення
т.1 c.42-46
122
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету]
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2013
К. – 2013
123
Наукова стаття
Право судді на соціальне страхування: результати судової реформи
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.1 c.60-66
124
Наукова стаття
Соціальне страхування осіб, які перебувають у фактичних трудових відносинах
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.5 c.307-309
125
Наукова стаття
Реалізація права інваліда на пільги: проблеми практики застосування
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки
в.2 (2) c.157-161
126
Наукова стаття
Взаимосвязь уплаты единого страхового взноса и права на пенсионное обеспечение
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Международный научно-практический правовой журнал "Закон и Жизнь" ("Legea si Viata") в Украине. - №9-2 (261). – 2013
c.238-242
127
Наукова стаття
Реформування соціального страхування: історія і сьогодення
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Від громадянського суспільства – до правової держави. Матеріали ІІІ міжн. наук. конф. студентів та молодих вчених. Зб. Internet-конференції. 26.04.2013 р. м. Харків. – ХНУ імені В.Н.Каразіна
c.279-281
128
Наукова стаття
Момент виникнення та припинення соціального ризику у праві соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І міжнар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) за ред.. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М.Хуторян, доц.В.І.Щербина – К.: Ніка-Центр, 2013.
c.528-531
129
Наукова стаття
Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків 27-28 верес. 2013 р.) / за ред. В.В. Жернакова. - Х.: Право, 2013.
c.471-473
130
Наукова стаття
Місце трудового та страхового стажу в структурі галузей права
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 25-26 жовт. 2013 р.) / Херсон: ВД «Гельветика», 2013
c.76-79
131
Наукова стаття
Особливості укладення трудового договору із керівником навчального закладу комунальної власності
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 18-19 жовт. 2013 р.) – Львів: Західноукр. Організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – 136 с.
c.85-86
132
Наукова стаття
Проблема визначення видів грошового забезпечення, які враховуються при перерахунку пенсії
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Юридична наука:виклики і сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – 108 с
c.42-45
133
Наукова стаття
Право потерпілих від нещасних випадків на виробництві, які проживають за кордоном, на страхові виплати
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: матеріали міжнар. Наук.-практ. конф. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014.
c.107-109
134
Наукова стаття
Соціальне страхування громадян України на окупованій території
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 20
c.318-320
135
Наукова стаття
Проблеми визначення кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
c.17-19
136
Наукова стаття
Визначення платника збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при відчуженні легкових автомобілів
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 березня 2012 року)/К.: Прінт-Сервіс,2014. – 472 с.
c.249-250
137
Наукова стаття
Право працівника на соціальне забезпечення у разі виїзду за кордон: проблеми визначення суб’єктного складу
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konerencie PRAVA A SLOBODY CLOVEKA A OBCANA MECHANIZMUS ICH IMPLEMENTACIE A OCHRANY ROZNYCH OBLASTIACH PRAVA /19. – 20. septembra 2014/
c.184-186
138
Наукова стаття
Способи стягнення єдиного соціального внеску
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Людина і закон: публічно-правовий вимір: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Дніпропетровськ, 7-8 листопада 2014 р. у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2014. Частина І.
c.131-133
139
Наукова стаття
Обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування науково-педагогічних працівників
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2014. - №6. – С.60-62. Фахове видання
c.60-62
140
Наукова стаття
Час вимушеного прогулу в трудовому праві та загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Порівняльно-аналітичне право: електронне наукове фахове видання
в.6 c.138-140
141
Наукова стаття
Соціальне страхування осіб, яких відсторонено від роботи
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнар. наук.практ. конф. (м.Одеса, Україна, 12-13 грудня 2014 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – Ч.ІІ.
c.16-18
142
Наукова стаття
Члени наглядової ради товариства як учасники соціально-страхових правовідносин
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Теорія і практика сучасної юриспруденції: міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 19-20 грудня 2014 р.: у 2-х частинах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – Ч.І
c.34-37
143
Монографія
Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення України
Кучма Ольга Леонідівна
2013
144
Наукова стаття
Підстави підтвердження стажу роботи в шкідливих умовах праці
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.141.0000
145
Наукова стаття
Пенсійна реформа: проблеми та перспективи
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.17.0000
146
Наукова стаття
Визначення дати втрати працездатності внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.38.0000
147
Наукова стаття
Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.265.0000
148
Наукова стаття
Сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні Обчислення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, що є застрахованими у системі ЗОДСС
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.233.0000
149
Наукова стаття
Соціальні пільги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам у контексті соціальних ініціатив Президента України
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів: матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" (м.Київ, 19-20 липня 2013 р.) за заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мельника, Д.І.Сірохи.-К.: "ІР
c.39-45
150
Тези
Проблема врегулювання трудових відносин людини з державою в сучасний період право-державотворення України
Кучма Ольга Леонідівна
2012
Людина і держава – плебсологічний вимір. П’ята (ювілейна) всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2012 р.) – С.365-367
c.365-367
151
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету]
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
К. – 2010
152
Наукова стаття
Питання зарахування до страхового стажу періоду надання особою послуг за договорами цивільно-правового характеру
Кучма Ольга Леонідівна
2011
Держава і право
c.287-291
153
Наукова стаття
Періодизація розвитку законодавства про страховий стаж
Кучма Ольга Леонідівна
2010
Вісник прокуратури
c.107-113
154
Наукова стаття
Особливості обчислення страхового стажу працівників, роботодавцем яких є платник єдиного податку
Кучма Ольга Леонідівна
2010
Вісник прокуратури. – 2010. – №10. – С. 110–114. Фахове видання
c.110-114
155
Наукова стаття
Питання зарахування періоду військової служби до стажу роботи, що дає право на отримання щомісячного довічного грошового утримання суддям
Кучма Ольга Леонідівна
2010
Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення» (м. Харків, 8-9 жовтня 2010 р.)
c.512-513
156
Матеріали конференції
Значення мінімального страхового внеску при обчисленні страхового стажу
Кучма Ольга Леонідівна
2007
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Регіональна науково-практична конференція
в.ХІІІ c.397-398
157
Наукова стаття
Значення та правова характеристика умов, які впливають на обчислення стажу наукової роботи
Кучма Ольга Леонідівна
2007
Держава та регіони. Серія: Право
в.2 c.96-100
158
Матеріали конференції
Встановлення стажу з врахуванням показань свідків
Кучма Ольга Леонідівна
2006
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Регіональна науково-практична конференція
в.ХІІ c.289-291

Повернення до списку

Вгору