Автори, співробітники Університету

Кучма Ольга Леонідівна

Ідентифікатор автора: 35516
Кількість пошукових запитів автора: 803

Підрозділ: Юридичний факультет
Кафедра/Відділ: Трудового права та права соціального забезпечення
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 138, з них наукових статей (наукові публікації) - 82, монографій - 5, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 10, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 26

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Проблеми визначення розрахункового періоду обчислення середньої заробітної плати для виплати компенсації за невикористану щорічну основну відпустку
Кучма Ольга Леонідівна
2018
матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю кафедри трудового та господарського права Харківського національного університету внутрішніх справ (м. Харків, 3 листопада 2017 р.) ; за заг. ред. К. Ю. Мельника / Х.: Харкі
c.96-98
2
Матеріали конференції
Соціальне забезпечення дітей з інвалідністю: законодавчі колізії
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної науково-практичної конференції (20 квітня 2018 р.) / за ред. д.ю.н., проф. М. І. Іншина, к.ю.н. І. С. Сахарук. – Київ, 2018. – 200 с. (С. 16-2
c.109-111
3
Матеріали конференції
Адаптація, гармонізація та глобалізація у сфері соціального забезпечення: загальна характеристика
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Теорія і практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (8 червня 2018 року, м. Київ) / за ред. Р.С. Мельника, відпов. ред. Л.Ю.Малюга. К. : Видавничий дім "Гельветика", 2018. 380 с.
c.137-139
4
Матеріали конференції
Митниця та страховий бізнес: проблемний аспект співпраці
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Митна політика України: економічні та правові аспекти: Матеріали науково-практичного круглого столу, м. Запоріжжя, 8 червня 2018 р.
5
Матеріали конференції
Соціальне страхування осіб, які надають послуги за договором цивільно-правового характеру: проблемний аспект
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (18 травня 2018 року) / Редкол.: докт.юрид.наук, проф. І. С. Гриценко (голова), канд.юрид.наук І. С. Сахарук (відп. ред.) та ін. – В 2-х томах. –
c.126-128
6
Матеріали конференції
До питання щодо правової природи пільг
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Збірник матеріалів учасників Всеукраїнських соціальних програм (заходів) ВГОІ «Інститут реабілітації та соціальних технологій» у 2017 р. / за заг. ред. Іншина М.І., Костюка В.Л., Мельника В.П. К. : ПВГОІ «ІР СТ Україна», 2018. – 190 с.
c.25-27
7
Матеріали конференції
До питання суб’єктного складу сім’ї при визначенні одержувачів соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : матер. ІІ всеукр. наук.-практ. конф. (м.Київ, 26 жовт.2018 р.) – Київ : ФОП Маслаков, 2018
c.127-130
8
Матеріали конференції
Особливості врегулювання страхового випадку у разі оформлення документів про дорожньо-транспортну пригоду без участі працівників поліції
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Україна в системі сучасного міжнародного правопорядку та європейської інтеграції: загальнотеоретичні та практичні проблеми : матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м.Київ, 18 груд.2018 р.) – Київ : Таврійський націон. унів. ім. В.І.Вернадського, 2018.
c.64-67
9
Матеріали конференції
Пільги по сплаті судового збору за розгляд трудових спорів: проблеми застосування.
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення: тези доповідей учасників міжнародної наук.-практ. конф. (м. Київ, 2 квіт. 2019 р.)
c.152-153
10
Матеріали конференції
Межі зобов’язань особи, цивільно-правова відповідальність якої застрахована, перед потерпілою особою
Кучма Ольга Леонідівна
2019
International scientific and practical conference «Legal practice in EU and UKRAINE at the modern stage» : Conference proceedings, January, 25-26, 2019. Arad: Izdevnieciba «Baltija Publishing», 648 pages. – Romania
c.192-194
11
Матеріали конференції
Проблеми класифікації додаткових відпусток
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Сучасні тенденції розвитку юридичної науки та практики: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15–16 берез. 2019 р.) - К.: Видавничий дім «Гельветика», 2019.
c.60-62
12
Матеріали конференції
Щодо належності права на соціальне забезпечення до конституційної гарантії: позиції Конституційного Суду України
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) – Харків : Юрайт. 2019.
c.359-362
13
Матеріали конференції
Проблеми пенсійного забезпечення державних службовців
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний вимір: матер. Другої міжнар. наук.-практ. конф. (м.Суми, 25 квіт.2019 р.) – Суми, 2019
c.140-142
14
Матеріали конференції
Юридична освіта: проблеми та перспективи розвитку
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Scientific and pedagogic internship «Innovative technologies in legal education: experience of the European Union countries» : Internship proceedings, June 17-28, 2019. Wloclawek, Republic of Poland.
c.38-42
15
Матеріали конференції
Страхова компанія як розпорядник персональних даних страхувальника
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності: мат.Міжнарод.наук-практ.конф. За заг.ред.І.С.Гриценка, М.І.Смоковича, м.Київ, 17-18 вересня 2019 року. -Херсон: ВД "Гельветика"
c.130-132
16
Монографія
Пенсійне забезпечення у солідарному рівні загальнообов’язкового державного пенсійного страхування
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Київ : ФОП Маслаков
17
Навчальний посібник
Право соціального забезпечення України. Навчальний посібник.
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Київ : ФОП Маслаков
c.1-308
18
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2018
Видавництво Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.1-76
19
Навчально-методичний комплекс
Господарське, трудове і міське право. Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Щербина Віктор Іванович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-18
20
Навчально-методичний комплекс
Зарубіжне право соціального забезпечення. Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-28
21
Навчально-методичний комплекс
Проблеми систематизації законодавства про соціальне забезпечення Робоча програма
Кучма Ольга Леонідівна
Сіроха Дмитро Ігорович
2018
http://law.univ.kiev.ua/biblioteka/36-literatura-kafedry-trudovogo-prava-ta-prava-socialnogo-zabezpechennja
c.1-23
22
Наукова стаття
Відшкодування шкоди, завданої роботодавцю працівником внаслідок дорожньо-транспортної пригоди: проблема визначення виду відповідальності
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
в.№4 c.101-103
23
Наукова стаття
До питання про суб'єктний склад одержувачів пенсії у разі втрати годувальника
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.1 c.131-141
24
Наукова стаття
Чинники, які впливають на пенсійне забезпечення: загальна характеристика та класифікація
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.2 c.51-54
25
Наукова стаття
Недійсність договорів страхування: проблеми практики застосування
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.4 c.66-68
26
Наукова стаття
Проблемы определения момента возникновения существенного изменения в имущественном состоянии субъекта декларирования
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Legea si Viata Международный научно-практический правовой журнал «Закон и Жизнь»
т.12 c.105-108
27
Наукова стаття
Сплата страхового відшкодування утриманцям потерпілого в дтп: проблемні аспекти
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Приватне та публічне право
т.4 c.34-37
28
Наукова стаття
Окремі аспекти соціального страхування осіб, які виконують роботи чи надають послуги на підставі цивільно-правового договору
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету
т.29 c.38-40
29
Наукова стаття
Суб’єктний склад осіб, які беруть участь у провадженні в справі про адміністративне правопорушення: проблеми практики
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Судова та слідча практика в Україні
т.5 c.99-103
30
Наукова стаття
Нещасний випадок із водієм на транспорті: характеристика, спільні та відмінні риси із нещасним випадком на виробництві
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет».
т.4 c.39-41
31
Наукова стаття
До питання індексації заробітної плати
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки
т.1 c.47-49
32
Наукова стаття
Відповідальність винуватої особи за шкоду, завдану внаслідок дорожньо-транспортної пригоди
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Судова та слідча практика в Україні
т.7 c.21-25
33
Наукова стаття
Допомога особі, яка не має права на пенсію: правовий аспект
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціологія права: науково-практичний журнал
c.134-138
34
Наукова стаття
Розмежування підстав для відмови у виплаті страхового відшкодування та для регресу
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Судова та слідча практика в Україні
c.25-29
35
Наукова стаття
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
в.Спецвипуск c.76-78
36
Наукова стаття
КОНСТИТУЦІЙНІСТЬ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ПЕНСІЙНОЇ РЕФОРМИ: УКРАЇНСЬКА СУДОВА ПРАКТИКА ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Порівняльно-аналітичне право
т.1 c.147-149
37
Наукова стаття
ПРОБЛЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ ПРОКУРАТУРИ
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Науково-практичний юридичний журнал «Правові горизонти»
т.1 c.101-105
38
Наукова стаття
ТРУДОВІ ГАРАНТІЇ ПРИ ОБЧИСЛЕННІ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
Кучма Ольга Леонідівна
2019
Науковий журнал «Молодий вчений»
т.1 c.302-305
39
Наукова стаття
Особливості законодавчого регулювання правовідносин щодо надання страхових агентських послуг
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Соціальне право: науковий журнал
т.2 c.88-92
40
Розділ монографії
THE PROBLEMS OF EMPLOYMENT AND UNEMPLOYEMENT IN MODERN LEGAL SPACE
Кузьменко Галина Валентинівна
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2019
Problem space of modern society: philosophical-communicative and pedagogical interpretations: collective monograph. Part I. Warsaw: BMT Erida Sp. z o.o, 2019. 672 p.
c.633-645
41
Тези
Стаж роботи в шкідливих умовах праці: проблема доказування
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні проблеми запобігання корупції в органах публічної влади в Україні в умовах євроінтеграції: тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 квітня 2018 року – Запоріжжя
c.145-147
42
Тези
Суб’єктний склад представників юридичної особи в суді: проблеми правозастосування
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Актуальні питання юриспруденції: теоретичний та практичний виміри: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Суми, 25-26 квітня 2018 року). У 2-х частинах. Частина 2.
c.71-74
43
Тези
Щодо запобігання корупції при призначенні матеріального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Корупційні ризика в публічній службі: компаративно-правовий аналіз досвіду країн Східної та Західної традицій права: матеріали доповідей регіон. Наук.-практ. круглого столу, м.Запоріжжя, 28-29.03.2018 р
c.121-123
44
Довідник
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. Том 11 Трудове право
Кучма Ольга Леонідівна
2018
Велика Українська юридична енциклопедія: у 20 т. - Харків: Право, 2016. - Т.11: Трудове право/ редкол.С.М.Прилипко(голова), М.І.Іншин (заст.голови), О.М.Ярошенко та ін.; Нац.акад.прав.наук України; Ін-т держави і права ім.В.М.Корецького НАН України; Нац.ю
т.11
45
Монографія
Допомоги як вид соціального забезпечення за законодавством України. Монографія
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2018
Київ : ФОП Маслаков, 2018. – 252 с.
c.252
46
Монографія
Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в Україні: монографія
Кучма Ольга Леонідівна
2016
К.: Освіта України, 2016
c.1-415
47
Навчальний посібник
Забезпечення пільгами як різновид соціальної функції держави. Навчальний посібник.
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2017
Київ : юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2017
48
Наукова стаття
Проблема визначення поняття "страховий випадок" за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць/ за ред.М.І.Іншина, В.І.Щербини, С.Я.Вавженчука; відпов.ред. І.С.Сахарук - Харків: "Юрайт", 2017-282 с.
c.267-274
49
Наукова стаття
Юридична відповідальність у теорії та Конституції України
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.28-36
50
Наукова стаття
Значення доплати ЄСВ для обчислення страхового стажу
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Проблеми кодифікації трудового законодавства України : тези допов. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 квітня 2017 р.) / за ред. проф. М.І. Іншина, відпов. ред. к.ю.н. І.С. Сахарук. – Київ : Прінт-Сервіс, 2017. – 267 с
c.246-247
51
Наукова стаття
Ответственность субъектов общеобязательного государственного социального страхования в правовой доктрине и законодательстве
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Modern Science Moderní veda. – Praha. - Ceská republika, Nemoros, 2016. - №2.
c.189-195
52
Наукова стаття
Обов’язки осіб, відповідальних за відшкодування шкоди завданої здоров’ю застрахованої особи
Кучма Ольга Леонідівна
2016
East European Scientific Journal Wschonioeuropejskie Czasopismo Naukowe. – Warszawa. – Polska, 2016/ - №5(9). – С.131-135. Фахове видання
c.131-135
53
Наукова стаття
Проблеми застосування процедурних та процесуальних норм в сфері страхування
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Публічне право. Науково-практичний юридичний журнал
т.2016 в.2 c.314-318
54
Наукова стаття
Зловживання правом у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. праць. Юрид. Науки. – Запоріжжя: Запорізький нац. Університет, 2016. - №1. – 150 с. – С.127-133. Фахове видання
c.127-133
55
Наукова стаття
Соціальна справедливість в пенсійних правовідносинах
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Концепція розвитку правової держави в Україні: матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль, 2016
c.64-65
56
Наукова стаття
Перспективи систематизації законодавства в сфері соціального страхування
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Університетські наукові записки Часопис Хмельницького університету управління та права. – 2016. – Вип.3(59). – С.218-224. Фахове видання
c.218-224
57
Наукова стаття
Юридичні факти в соціальному страхуванні
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Priority a strategie pre rozvoj pravnej vedy vo svete vedy. Zbornnik prispevkov z medzinarodna vedecko-prakticka konferencia / 28-29 oktobra 2016 / Vysoka skola Danubius, Sladkovicovo, 2016.
c.113-116
58
Наукова стаття
Проблемні питання визначення зобов’язань страхувальників в сфері соціального страхування
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу : Зб. Наук. праць, присвячений пам’яті професора В.П.Пастухова / К.: ДП «Прінт Сервіс», 2017.
c.334-337
59
Наукова стаття
Проблеми визначення розміру компенсації за невчасно здійснений розрахунок при звільненні
Кучма Ольга Леонідівна
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.47-49
60
Наукова стаття
Проблема визначення поняття «страховий випадок» за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням на випадок безробіття
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Актуальні проблеми соціального права в Україні: збірник наукових праць / за ред. М. І. Іншина, В. І. Щербини, С. Я. Вавженчука; відпов. ред. І. С. Сахарук – Харків: «Юрайт», 2017
c.267-274
61
Наукова стаття
Законодавча новація щодо сплати єдиного соціального внеску
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Соціальне право: науковий журнал
c.107-113
62
Практикум
Трудове право України. Практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
Черноус Світлана Миколаївна
2017
Київ: «Освіта України», 2017
63
Практикум
Трудове право України: практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
2017
К.: «Освіта України», 2017. – 150 с.
c.1-150
64
Тези
Матеріальна відповідальність працівника: законодавчі колізії/ Міжгалузеві зв’язки цивільного, господарського та трудового права: матеріали Веукр. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 28 верес. 2017 р.)
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Кривий Ріг: ДЮІ МВС України, 2017.
c.55-56
65
Тези
Допомоги по тимчасовій втраті працездатності і вагітності та пологам: проблеми та тенденції удосконалення. Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів: тези допов.учасн. Всеукр.наук.-практ.конф. (м.Київ, 20 жовтня 2017 р.)
Кучма Ольга Леонідівна
2017
Київ: Прінт-Сервіс, 2017
c.99-100
66
Довідник
Пільги як вид соціального забезпечення за законодавством України
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
"Освіта України"
c.1-312
67
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Соціальне забезпечення інваліда: проблеми правотворчості
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні проблеми соціального права: Науково-практичний посібник. – К.: ПВГОІ «ІР СТ Україна».
в.2 c.97-99
68
Матеріали конференції
Обов’язки застрахованої особи в соціальному забезпеченні та цивільному законодавстві
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Право як ефективний суспільний регулятор
c.93-96
69
Матеріали конференції
Допомога на поховання як вид матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності за законодавством України
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Національні та міжнародні стандарти сучасного державотворення: тенденції та перспективи розвитку
c.49-51
70
Матеріали конференції
Галузева належність процесуальних правовідносин
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Проблеми та стан дотримання захисту прав людини в Україні
c.98-100
71
Матеріали конференції
Питання визнання факту застрахованості особи у випадку порушення страхувальником обов’язку по сплаті ЄСВ
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні питання правової теорії та юридичної практики
c.66-69
72
Матеріали конференції
Обчислення стажу та заробітної плати для пенсійного забезпечення науково-педагогічного працівника
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Соціально-економічні та правові підстави вдосконалення трудового законодавства на сучасному етапі. матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
c.162-165
73
Матеріали конференції
Соціальна справедливість в пенсійних правовідносин
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Концепція розвитку правової держави в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
c.64-66
74
Матеріали конференції
Соціальне страхування в правових доктринах
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальна юриспруденція
c.99-102
75
Монографія
Проблеми теорії та нормативно-правового регулювання соціального страхування в України
Андріїв Василь Михайлович
Кучма Ольга Леонідівна
2016
К.: Освіта України (для монографій)
c.1-416
76
Наукова стаття
Правоспособность физического лица в правоотношениях социального страхования и теории права
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Legea si Viata
c.35-38
77
Наукова стаття
Умови обмеження конституційного права на соціальний захист
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie PRÁVNA VEDA A PRAX: VÝZVY MODERNÝCH EURÓPSKYCH INTEGRAČNÝCH PROCESOV (27– 28. novembra 2015,Bratislava: Paneurópska vysoká škola
c.151-154
78
Наукова стаття
Принципи законності й верховенства права: проблеми правозастосування
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
в.6 c.154-156
79
Наукова стаття
Страховий ризик в соціальному страхуванні як правова категорія та категорія права
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
в.6
80
Наукова стаття
Інноваційні аспекти класифікації страхових соціальних ризиків
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Вісник Запорізького національного університету
в.4 c.177-181
81
Наукова стаття
Odpovednost subjektu povinneho statniho socialniho pojisteni v pravni doctrine a pravnich predpisech
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Modern Science – Moderní věda
т.2 c.189-194
82
Наукова стаття
Обов’язки осіб, відповідальних за відшкодування шкоди
Кучма Ольга Леонідівна
2016
East European Scientific Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
т.2 в.5(9) c.131-135
83
Наукова стаття
Виникнення соціально-страхових та трудових відносин із суддями: практично-правові проблеми
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Visegrad journal on human rights
т.1 c.137-143
84
Наукова стаття
Загальнообов'язкове державне соціальне страхування в структурі права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Юридичний науковий електронний журнал
т.4 c.79-82
85
Наукова стаття
Зловживання правом у сфері загально-обов’язкового державного соціального страхування: теоретико-практичний аспект
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Вісник Запорізького національного університету
т.1 c.127-134
86
Наукова стаття
Соціальне страхування як складова методу в галузі права соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Право"
в.39 c.104-107
87
Наукова стаття
Соціальна політика держави у сфері соціального страхування
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції
в.4 c.42-46
88
Наукова стаття
Мова офіційного перекладу міжнародних договорів у сфері соціального страхування
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
в.21 c.80-83
89
Практикум
Право соціального забезпечення України: практикум для студентів юридичного факультету
Кучма Ольга Леонідівна
Сіньова Людмила Миколаївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-96
90
Тези
Доплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: проблема практики застосування
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні питання державотворення в Україні: міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.186-187
91
Тези
Проблема визначення терміну «загальнообов’язкове державне соціальне страхування»
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Актуальні питання та проблеми правового регулювання суспільних відносин
c.66-69
92
Тези
Статус особи, до якої застосовано запобіжний захист тримання під вартою або домашній арешт, в соціальному страхуванні та трудовому законодавстві
Кучма Ольга Леонідівна
2016
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення
c.115-118
93
Наукова стаття
Страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасних випадків: проблема визначення поняття
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Прінт-сервіс
т.1 c.315-316
94
Наукова стаття
Понятие «объект социального страхования» в доктрине и законодательстве
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Науковий журнал "Закон и жизнь"
т.1 c.66-70
95
Наукова стаття
Страховий ризик за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Актуальні проблеми розвитку громадянського суспільства в україні в умовах сучасних правових реформ: матер. міжнар. наук.-практ. конф., м.Дніпропетровськ, 21.05.2015 р. – Дніпропетровськ: ГО «Українська асоціація правових досліджень» 2015 р.
c.70-72
96
Наукова стаття
Страховий випадок за соціальним страхуванням від нещасних випадків:проблема визначення понять
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Актуальні питання державотворення в Україні: матер. міжнар. наук-практ. конф. (22.05.2015 р.) – К. Прінт-Сервіс, 2015
c.317-319
97
Тези
Страховий ризик за загальнообов’язковим державним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності
Кучма Ольга Леонідівна
2015
Актуальні проблеми розвитку громадянського суспільства в Україні в умовах сучасних правових реформ: міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.70-73
98
Матеріали конференції
Умови отримання грошової допомоги, визначеної законом України «Про державну службу»
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів
т.1 c.46-51
99
Матеріали конференції
Соціальне страхування громадян України на окупованих територія
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих вчених
т.1 c.319-321
100
Матеріали конференції
Порівняння відмінностей порядку укладення трудового договору в Україні та УРСР
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 20-21 червня 2014 р.
т.1 c.110-112
101
Матеріали конференції
Проблеми визначення видів грошового забезпечення, які враховуються при перерахунку пенсії
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Юридична наука: виклики і сьогодення
т.1 c.42-46
102
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету]
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2013
К. – 2013
103
Наукова стаття
Право судді на соціальне страхування: результати судової реформи
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Електронне наукове фахове видання «Порівняльно-аналітичне право»
т.1 c.60-66
104
Наукова стаття
Соціальне страхування осіб, які перебувають у фактичних трудових відносинах
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Юридичні науки»
т.1 в.5 c.307-309
105
Наукова стаття
Реалізація права інваліда на пільги: проблеми практики застосування
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки. - 2013. - №2. - с.159-163. Фахове видання
c.159-163
106
Наукова стаття
Взаимосвязь уплаты единого страхового взноса и права на пенсионное обеспечение
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Международный научно-практический правовой журнал "Закон и Жизнь" ("Legea si Viata") в Украине. - №9-2 (261). – 2013
c.238-242
107
Наукова стаття
Реформування соціального страхування: історія і сьогодення
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Від громадянського суспільства – до правової держави. Матеріали ІІІ міжн. наук. конф. студентів та молодих вчених. Зб. Internet-конференції. 26.04.2013 р. м. Харків. – ХНУ імені В.Н.Каразіна
c.279-281
108
Наукова стаття
Момент виникнення та припинення соціального ризику у праві соціального забезпечення
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Тенденції розвитку науки трудового права та права соціального забезпечення. Зб. наук. праць. Матеріали І міжнар. Наук.-практ. конф. (Київ, 25-26 квіт. 2013 р.) за ред.. проф. М.І. Іншина, проф. Н.М.Хуторян, доц.В.І.Щербина – К.: Ніка-Центр, 2013.
c.528-531
109
Наукова стаття
Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Актуальні проблеми трудового права і права соціального забезпечення: тези доп. та наук. повідомл. учасн. V Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Харків 27-28 верес. 2013 р.) / за ред. В.В. Жернакова. - Х.: Право, 2013.
c.471-473
110
Наукова стаття
Місце трудового та страхового стажу в структурі галузей права
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Пріоритетні напрямки розвитку правової системи України. Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 25-26 жовт. 2013 р.) / Херсон: ВД «Гельветика», 2013
c.76-79
111
Наукова стаття
Особливості укладення трудового договору із керівником навчального закладу комунальної власності
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Сучасний стан і перспективи розвитку держави і права: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 18-19 жовт. 2013 р.) – Львів: Західноукр. Організація «Центр правничих ініціатив», 2013. – 136 с.
c.85-86
112
Наукова стаття
Проблема визначення видів грошового забезпечення, які враховуються при перерахунку пенсії
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Юридична наука:виклики і сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – 108 с
c.42-45
113
Наукова стаття
Право потерпілих від нещасних випадків на виробництві, які проживають за кордоном, на страхові виплати
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Сучасні проблеми розвитку державності та напрями їх вирішення через призму правотворчої діяльності: матеріали міжнар. Наук.-практ. конф. – Харків: ГО «Асоціація аспірантів-юристів», 2014.
c.107-109
114
Наукова стаття
Соціальне страхування громадян України на окупованій території
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (23 травня 2014 року) / Редкол.: д.ю.н. І. С. Гриценко (голова), проф. П. С. Берзін (заст. голови), к.ю.н. І. С. Сахарук (відп. ред.) – К.: Прінт-Сервіс, 20
c.318-320
115
Наукова стаття
Проблеми визначення кола осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція
c.17-19
116
Наукова стаття
Визначення платника збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при відчуженні легкових автомобілів
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Актуальні питання державотворення в Україні: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (30 березня 2012 року)/К.: Прінт-Сервіс,2014. – 472 с.
c.249-250
117
Наукова стаття
Право працівника на соціальне забезпечення у разі виїзду за кордон: проблеми визначення суб’єктного складу
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konerencie PRAVA A SLOBODY CLOVEKA A OBCANA MECHANIZMUS ICH IMPLEMENTACIE A OCHRANY ROZNYCH OBLASTIACH PRAVA /19. – 20. septembra 2014/
c.184-186
118
Наукова стаття
Способи стягнення єдиного соціального внеску
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Людина і закон: публічно-правовий вимір: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., м.Дніпропетровськ, 7-8 листопада 2014 р. у 2-х частинах. – Дніпропетровськ: ГО «Правовий світ», 2014. Частина І.
c.131-133
119
Наукова стаття
Обчислення єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування науково-педагогічних працівників
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Юридичний науковий електронний журнал – електронне наукове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2014. - №6. – С.60-62. Фахове видання
c.60-62
120
Наукова стаття
Час вимушеного прогулу в трудовому праві та загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Порівняльно-аналітичне право – електронне наукове фахове видання юридичного ф-ту ДВНЗ «Ужгородський національний університет». – 2014. - №6. – С.138-140. Фахове видання
c.138-140
121
Наукова стаття
Соціальне страхування осіб, яких відсторонено від роботи
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Сучасне державотворення та правотворення: питання теорії та практики: Матеріали міжнар. наук.практ. конф. (м.Одеса, Україна, 12-13 грудня 2014 р.) – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права», 2014. – Ч.ІІ.
c.16-18
122
Наукова стаття
Члени наглядової ради товариства як учасники соціально-страхових правовідносин
Кучма Ольга Леонідівна
2014
Теорія і практика сучасної юриспруденції: міжнар. наук.-практ. конф., м.Київ, 19-20 грудня 2014 р.: у 2-х частинах. – К.: Центр правових наукових досліджень, 2014. – Ч.І
c.34-37
123
Монографія
Страховий стаж як категорія трудового права і права соціального забезпечення України
Кучма Ольга Леонідівна
2013
124
Наукова стаття
Підстави підтвердження стажу роботи в шкідливих умовах праці
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.141.0000
125
Наукова стаття
Пенсійна реформа: проблеми та перспективи
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.17.0000
126
Наукова стаття
Визначення дати втрати працездатності внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.38.0000
127
Наукова стаття
Соціальний ризик і соціальний випадок: до питання про співвідношення понять
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.265.0000
128
Наукова стаття
Сучасний стан соціального захисту жертв нацистських переслідувань в Україні Обчислення розміру допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку особам, що є застрахованими у системі ЗОДСС
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації
т.1 c.233.0000
129
Наукова стаття
Соціальні пільги інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам у контексті соціальних ініціатив Президента України
Кучма Ольга Леонідівна
2013
Соціальні ініціативи Президента України та права інвалідів: матеріали всеукраїнського круглого столу ВГОІ "Інститут реабілітації та соціальних технологій" (м.Київ, 19-20 липня 2013 р.) за заг.ред.М.І.Іншина, В.Л.Костюка, В.П.Мельника, Д.І.Сірохи.-К.: "ІР
c.39-45
130
Тези
Проблема врегулювання трудових відносин людини з державою в сучасний період право-державотворення України
Кучма Ольга Леонідівна
2012
Людина і держава – плебсологічний вимір. П’ята (ювілейна) всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26 жовтня 2012 р.) – С.365-367
c.365-367
131
Навчально-методичний комплекс
Право соціального захисту: робоча навчальна програма [для студ. юридичного факультету]
Кучма Ольга Леонідівна
Черноус Світлана Миколаївна
2010
К. – 2010
132
Наукова стаття
Питання зарахування до страхового стажу періоду надання особою послуг за договорами цивільно-правового характеру
Кучма Ольга Леонідівна
2011
Держава і право
c.287-291
133
Наукова стаття
Періодизація розвитку законодавства про страховий стаж
Кучма Ольга Леонідівна
2010
Вісник прокуратури
c.107-113
134
Наукова стаття
Особливості обчислення страхового стажу працівників, роботодавцем яких є платник єдиного податку
Кучма Ольга Леонідівна
2010
Вісник прокуратури. – 2010. – №10. – С. 110–114. Фахове видання
c.110-114
135
Наукова стаття
Питання зарахування періоду військової служби до стажу роботи, що дає право на отримання щомісячного довічного грошового утримання суддям
Кучма Ольга Леонідівна
2010
Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення» (м. Харків, 8-9 жовтня 2010 р.)
c.512-513
136
Наукова стаття
Значення та правова характеристика умов, які впливають на обчислення стажу наукової роботи
Кучма Ольга Леонідівна
2007
Держава та регіони. Серія : Право. – 2007. – №2. – С. 96–100. Фахове видання
c.96-100
137
Наукова стаття
Значення мінімального страхового внеску при обчисленні страхового стажу
Кучма Ольга Леонідівна
2007
Матеріали ХІІІ регіональна науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 8-9 лютого 2007 р.)
c.397-398
138
Наукова стаття
Встановлення стажу з врахуванням показань свідків
Кучма Ольга Леонідівна
2006
Матеріали ХІІ регіональної науково-практичної конференції «Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні» (м. Львів, 9-10 лютого 2006 р.)
c.289-291

Повернення до списку

Вгору