Автори, співробітники Університету

Лазер-Паньків Олеся Василівна
Lazer-Pan’kiv Olesia Vasylivna

Ідентифікатор автора: 35605
Кількість пошукових запитів автора: 383
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: історія давньогрецької мови, історія латинської мови, історія та культура Давньої Греції та Риму, давньогрецька діалектологія, давньогрецька та латинська пареміологія.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 16, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 2, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Latin Language and Medical Terminology: A Practice and Reference Book for Students / Латинська мова і медична термінологія: Навчальний посібник
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Письменна Юлія Олександрівна
2019
К.:Логос
c.1-164
2
Наукова стаття
Особливості давньогрецьких фразеологізмів із компонентом-дендронімом
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.13 c.152-172
3
Наукова стаття
Використання фразеології для формування комунікативної компетентності з давньогрецької мови
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2019
Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology
т.7 в.201 c.18-22
4
Навчальний посібник
Давньогрецька мова в таблицях: фонетика, морфологія
Кощій Оксана Миколаївна
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-383
5
Словник
Енциклопедичний словник класичних мов: 2-ге вид. випр. і допов
Звонська Леся Леонідівна
Корольова Наталія Василівна
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Левко Олександр Вадимович
Лучканин Сергій Мирославович
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-552
6
Наукова стаття
Особливості фонетичного варіювання давньогрецьких паремій: система вокалізму
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.10 c.70-80
7
Словник
Енциклопедичний словник класичних мов
Звонська Леся Леонідівна
Корольова Наталія Василівна
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2017
К.: ВПЦ «Київський університет», 2017
c.1-552
8
Буклет
До 60-річного ювілею кафедри загального мовознавства та класичної філології
Корольова Наталія Василівна
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-84
9
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Синтаксичні засоби архаїзації мови грецької історіографії ІІ-ІІІ ст. (на матеріалі твору Арріана Αлееanдроу Αnаваεіε)
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.215-230
10
Словник
Пароімаі еллнnikai: давньогрецькі прислів’я та приказки
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2015
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-447
11
Словник
Енциклопедичний словник класичних мов
Звонська Леся Леонідівна
Корольова Наталія Василівна
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Левко Олександр Вадимович
Лучканин Сергій Мирославович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-464
12
Наукова стаття
Особливості лексичної репрезентації концепту ΣΟΦΟΣ у давньогрецькій мові
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.36-42
13
Наукова стаття
Метафора у давньогрецькій музичній термінології
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.194-198
14
Наукова стаття
Особливості вербалізації гендера у латинській фразеології
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.212-215
15
Наукова стаття
Особливості функціонування прецедентних антропонімів у давньогрецьких фразеологізмах
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2013
16
Наукова стаття
Особливості вираження об’єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мові ІІ-ІІІ ст. (на матеріалі твору Арріана)
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.184.0000
17
Наукова стаття
Вербалізація концепту НЕМОЖЛИВЕ у давньогрецьких приказках
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2011
18
Наукова стаття
Структурно-семантичний аналіз давньогрецьких фразеологізмів із компонентом-орнітонімом // Studia Linguistica: збірник наукових праць.
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2012
19
Наукова стаття
Особливості давньогрецької зооморфної метафори на позначення рис характеру людини
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2012
20
Наукова стаття
Синтаксичні особливості мови твору Арріана Anabasis Alexandra як відображення архаїзаторських тенденцій у грецькій мові II III ст. // Сучасні дослідження з іноземної філології: Зб. наук. праць
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2012
21
Наукова стаття
Етнокультурна специфіка семантики давньогрецьких фразеологізмів із компонентом собака // Семантика мови і тексту: матеріали XI Міжнародної наукової конференції
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2012
22
Словник
Багатомовний юридичний словник-довідник
Корольов Ігор Русланович
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Письменна Юлія Олександрівна
Соколова Юлія Олександрівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2012
23
Наукова стаття
Давньогрецькі емотивні приказки: структурно-семантичний аналіз
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2011
24
Наукова стаття
Особливості функціонування інфінітива у грецькій мові елліністично-римського періоду
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2007
25
Наукова стаття
Особливості функціонального синтаксису відмінків грецької мови елліністично-римського періоду ( на матеріалі твору Арріана "Анабазис Александра")//Studia Linguistica
Лазер-Паньків Олеся Василівна
2008

Повернення до списку

Вгору