Автори, співробітники Університету

Лазоренко Людмила Володимирівна
Liudmila Lazorenko

Ідентифікатор автора: 35607
Кількість пошукових запитів автора: 404

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Іноземних мов математичних факультетів
Посада: асистент


Наукові інтереси: Методика викладання. Інформаційні технології іноземної мови

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 29, з них наукових статей (наукові публікації) - 10, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 8, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 2

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Linguo-Didactic Research Of Training Methods Of Monologue Professionally Oriented Speech Of Mathematics Specializations' Students
Лазоренко Людмила Володимирівна
2018
International scientific and practical conference World science
в.IV International Scientific and Practical Conference "The Goals of the World Science
2
Матеріали конференції
Навчання англомовного монологічного мовлення студентів математичних спеціальностей з використанням веб-квесту
Лазоренко Людмила Володимирівна
2018
Становлення і розвиток педагогіки. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Харків, 16–17 лютого 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018.
3
Навчальний посібник
Англійська мова для студентів факультету інформаційних технологій (Essential English for IT: Part 1)
Андрійчук Тетяна Вікторівна
Лазоренко Людмила Володимирівна
Соловей Ніна Василівна
2017
К.: СМП «АВЕРС»
в.1 c.1-110
4
Навчальний посібник
Essential English for IT: Part 2 Practical Guide (Англійська мова для програмістів)
Лазоренко Людмила Володимирівна
2018
К.: СМП «АВЕРС»
5
Наукова стаття
Професійно орієнтоване навчання англійської мови студентів математичних спеціальностей як предмет лінгвометодичних досліджень
Лазоренко Людмила Володимирівна
Шовковий В'ячеслав Миколайович
2018
Scientific Journal "World Science"
c.98-102
6
Матеріали конференції
Web-quest as a way of training monologic academic speech future mathematicians
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
K.: Centre of educational literature
c.92-93
7
Матеріали конференції
Методичні основи навчання англомовного монологічного академічного мовлення майбутніх математиків
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: Досвід та перспективи» Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды
c.97-101
8
Тези
The objectives and content of training oral academic monologue speech future mathematicians (level C1)
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков
c.46-51
9
Тези
The objectives and content of training oral academic monologue speech future mathematicians (level C1)
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам X международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в XXI веке» г. Харьков
c.46-51
10
Автореферат
НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАТЕМАТИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-КВЕСТУ
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-22
11
Дисертаційна робота
НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ МАТЕМАТИКІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ВЕБ-КВЕСТУ
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
c.1-251
12
Навчальний посібник
English for Computing.
Лазоренко Людмила Володимирівна
2012
К.:Логос
c.1-57
13
Навчальний посібник
English for Mathematicians
Лазоренко Людмила Володимирівна
2014
Х.: ТОВ Оберіг
14
Навчальний посібник
English for Mathematicians
Лазоренко Людмила Володимирівна
2014
Х.: ТОВ Оберіг
c.1-57
15
Наукова стаття
Веб-квест як спосіб навчання монологічного академічногомовлення майбутніх математиків.
Лазоренко Людмила Володимирівна
2015
Научно-информационный центр «Знание»
c.109-114
16
Наукова стаття
Використання іноваційної технології веб-квест у викладанні іноземної мови майбутнім математикам.
Лазоренко Людмила Володимирівна
2015
К.: Центр наукових публікацій
c.51-55
17
Наукова стаття
Теоретичні засади навчання англомовного усного академічного мовлення майбутніх математиків.
Лазоренко Людмила Володимирівна
2015
Науково-практичний журнал Полтавського педагогічного університету
в.№9(158) c.54-57
18
Наукова стаття
Цілі та зміст навчання усного академічного монологічного мовлення майбутніх математиків (автономний рівень).
Лазоренко Людмила Володимирівна
2015
Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Філологічні науки
в.9 c.163-171
19
Наукова стаття
Добір мовно - мовленнєвого матеріалу та Інтернет - сайтів для навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків з ви користанням технології Веб - квест
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
Педагогіка і психологія професійної освіти
в.4 c.39-52
20
Наукова стаття
Критерії оцінювання академічного мон ологічного мовлення майбутніх математиків (автономний рівень).
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки
в.1 c.88-93
21
Наукова стаття
Применение Веб - Квест технологии как способа обучения монологической академической речи будущих математиков.
Лазоренко Людмила Володимирівна
2015
East European Scientific Journal Wschodnic europejskie Czasopism o Naukowe
в.4 c.133-137
22
Наукова стаття
Psycholinguistic and psychological bases of training monologic academic speech future mathematicians / Психолінгвістичні та психологічні засади навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків.
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
THE UNITY OF SCIENCE
c.216-221
23
Тези
Веб-квест як спосіб навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків
Лазоренко Людмила Володимирівна
2015
Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам VІІ международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в XXI веке»
c.109-114
24
Тези
Web-quest as a way of training monologic academic speech future mathematicians
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
K.: Centre of educational literature
c.92-93
25
Тези
Методичні основи навчання англомовного монологічного академічного мовлення майбутніх математиків
Лазоренко Людмила Володимирівна
2016
Міжнародна наукова Інтернет-конференція «Гуманітарний простір науки: Досвід та перспективи» Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды
c.97-101
26
Тези
Використання інноваційної технології веб-квест у викладанні іноземної мови майбутнім математикам
Лазоренко Людмила Володимирівна
2015
Міжнародна конференція «IV осінні наукові читання».– К.: Центр наукових публікацій
c.51-55
27
Тези
Англійська мова для студентів факультету інформаційних технологій (Essential English for IT: Part 1)
Лазоренко Людмила Володимирівна
2015
Міжнародна конференція «IV осінні наукові читання».– К.: Центр наукових публікацій
в.1 c.51-55
28
Тези
Веб-квест як спосіб навчання монологічного академічного мовлення майбутніх математиків
Лазоренко Людмила Володимирівна
2015
Сборник публикаций Научно-информационного центра «Знание» по материалам VІІ международной заочной научно-практической конференции «Развитие науки в XXI веке»
c.109-114
29
Наукова стаття
Використання іноваційної технології веб-квест у викладанні іноземної мови студентам технічних спеціальностей
Лазоренко Людмила Володимирівна
2013
Гуманітарні науки
c.151-156

Повернення до списку

Вгору