Автори, співробітники Університету

Лактіонова Анна Валеріївна

Ідентифікатор автора: 35614
Кількість пошукових запитів автора: 416

Підрозділ: Філософський факультет
Кафедра/Відділ: Теоретичної і практичної філософії
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 44, з них наукових статей (наукові публікації) - 24, монографій - 1, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 15, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Тези
Дискусія.Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю
Лактіонова Анна Валеріївна
2017
Філософська думка
т.1 в.1 c.132-135
2
Тези
Grounds for informal logic
Лактіонова Анна Валеріївна
2018
DAYS OF IVO ŠKARIĆ 4th International Conference on Rhetoric
т.1 в.1 c.14-15
3
Тези
Truth for Kant and contemporary minimalism
Лактіонова Анна Валеріївна
2018
The 8th International Conference ‘Teaching Logic and Prospects of its Development’
т.1 в.1 c.39-40
4
Тези
Rationality in argumentation and actions
Лактіонова Анна Валеріївна
2018
9th Conference of the International Society for the Study of Argumentation (ISSA)
т.1 в.1 c.88-89
5
Автореферат
Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських дисциплін
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
К.:ВПЦ "Київський університет"
c.1-35
6
Дисертаційна робота
Філософія дії та активності: нова перспектива теоретичних і практичних філософських дисциплін
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Рукопис (дисертація)
c.1-420
7
Наукова стаття
Сучасні дискусії про знання: моральне знання і знання як успішність
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.25 c.31-34
8
Наукова стаття
Концепт «Пост-істина» в сучасному філософському та повсякденному світі: переосмислення
Лактіонова Анна Валеріївна
2017
Наукові праці: наук. журн. / Чорном. нац. ун-т ім. Петра Могили. – Миколаїв
т.300 в.288 c.91-95
9
Наукова стаття
Conceptualism and Deflation of Truth
Лактіонова Анна Валеріївна
2017
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.1 в.26 c.17-20
10
Підручник
Основи практичної філософії
Баумейстер Андрій Олегович
Бойченко Михайло Іванович
Кебуладзе Вахтанг Іванович
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Бізнес-Поліграф
т.1 в.1
11
Тези
Grounds for informal logic
Лактіонова Анна Валеріївна
2017
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.1 в.2 c.86-87
12
Тези
Круглий стіл. Філософська термінологія сучасної логіки
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Філософська думка
т.1 в.3 c.6-33, 11, 12, 19, 20
13
Тези
Дискусія.Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю
Лактіонова Анна Валеріївна
2017
Філософська думка
т.1 в.1 c.132-135
14
Монографія
Філософія дії
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
ВПЦ "Київський університет"
т.1 в.1 c.1-367
15
Наукова стаття
Метаонтологічний дискурс про буття і активність
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.1 в.120 c.28-31
16
Наукова стаття
Метаонтологія в контексті практичної філософії
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.121 в.121 c.23-26
17
Наукова стаття
І. Кант: схематичність концептів
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Практична філософія
т.3 в.3 c.120-126
18
Наукова стаття
Нищівність фундаменталізму – традиційної стратегії обґрунтування знання
Лактіонова Анна Валеріївна
2015
К. : ПАРАПАН. Практична філософія
т.4 в.58 c.55-64
19
Наукова стаття
Спільні та індивідуальні дії
Лактіонова Анна Валеріївна
2015
Філософія освіти
т.2 в.17 c.108-118
20
Наукова стаття
СOGITO ERGO SUM і філософія дії
Лактіонова Анна Валеріївна
2015
SENTENTIAE
т.1 в.32 c.88-99
21
Наукова стаття
Різні «лінії» прагматизму в сучасній філософії
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.1 в.15 c.68-72
22
Наукова стаття
Сучасна філософія свідомості: методологічні запити
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Філософська думка
т.1 в.2 c.39-47
23
Наукова стаття
Контрфактичні узагальнення
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Релігія та соціум.Чернівці
т.1 в.2 c.9-15
24
Наукова стаття
Сучасна філософія дії (практична філософія) в аналітичній традиції
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Вісник Національного авіаційного університету / Філософія. Культура. Релігія
т.1 в.23 c.49-54
25
Наукова стаття
Апостеріорність та апріорність змістів виразів мови
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Зб. наук. праць Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Гуманітарні студії
в.28 c.24-30
26
Наукова стаття
Філософська антропологія М. Шелера: напередодні реабілітації практичної філософії (філософії дії та активності)
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. Політологія
т.3 в.122 c.21-24
27
Наукова стаття
Performative Normativity in Epistemology and Ethics
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Софія. Гуманітарно-релігієзнавчий вісник
т.2 в.6 c.92-95
28
Наукова стаття
I. Кант: схематичність концептів
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
К. : ПАРАПАН. Практична філософія
т.3 в.61 c.120-124
29
Наукова стаття
Колізії про «значення» в філософії мови аналітичної традиції сучасної філософії
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія: Філософія. Філософські перипетії.
в.55 c.99-106
30
Наукова стаття
Апостеріорність та апріорність змістів виразів мови
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Гуманітарні студії
т.28 в.28 c.23-28
31
Тези
Метафоричність «творчого потенціалу» за Г. Йоасом: рецепція І. Г. Гердера
Лактіонова Анна Валеріївна
2015
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. Електронне видання
c.273-274
32
Тези
Individual and Common Rationality in Education / Дискусія. Обрії сучасної філософії освіти
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Філософія освіти
т.1 в.18 c.10-11
33
Тези
Л. Вітгенштайн «Про вірогідність» і підстави неформальної логіки
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Проблеми викладання логіки та перспективи розвитку: Міжнародна науково-практична конференція
c.34
34
Тези
Relative normativity
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Філософія діалогу й порозуміння в побудові європейської й світової спільнот
c.267-269
35
Тези
Пропозиції, пропозиційні настанови, судження Дискусія. Філософська термінологія сучасної логіки
Лактіонова Анна Валеріївна
2016
Філософська думка
т.1 в.3 c.7-10
36
Тези
Relativiam about Morality and Epistemic Justification
Лактіонова Анна Валеріївна
2015
Realism – Relativism – Constructivism. Abstracts of the 38th International Wittgenstein Symposium. August 9-15. – Kirchberg am Wechsel: Austrian Ludwig Wittgenstein Society
c.14
37
Тези
Філософська антропологія та онтологія
Лактіонова Анна Валеріївна
2015
Дні науки філософського факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
т.4 c.52-54
38
Наукова стаття
Лингвистический поворот философии: нормативность речи
Лактіонова Анна Валеріївна
2013
Исследования молодых ученых-гуманитариев России и Украины в начале XXI века: Сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр гуманит. науч.-информ. исслед. Отд. философии. – М.: Серия Проблемы философии
c.С.204-214
39
Тези
Філософська антропологія та практична філософія
Лактіонова Анна Валеріївна
2014
Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2014"
т.4 c.128-129
40
Наукова стаття
Філософська антропологія і філософія культури: перспектива сучасної практичної філософії як філософії дії
Лактіонова Анна Валеріївна
2013
Філософська думка
т.5 c.73.0000
41
Наукова стаття
Wittgenstein and Haack on justification
Лактіонова Анна Валеріївна
2012
Гуманітарні студії
т.14 c.0.0000
42
Наукова стаття
«Людиномірність» в ракурсі практичної філософії
Лактіонова Анна Валеріївна
2012
Практична філософія
т.3 c.170.0000
43
Наукова стаття
Філософія мови в сучасному гуманітарному знанні.
Лактіонова Анна Валеріївна
2012
Альманах. Філософські проблеми гуманітарних наук
т.21 c.26.0000
44
Праці конференції
Нормативность речи
Лактіонова Анна Валеріївна
2009

Повернення до списку

Вгору