Автори, співробітники Університету

Лампека Ростислав Дмитрович
Lampeka Rostislav D.

Ідентифікатор автора: 35617
Author Identifier Number Scopus: 6701441119 →
ResearcherID, Web of Science: G-3001-2018 →
Кількість пошукових запитів автора: 718
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Неорганічної хімії
Посада: Професор

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: координаційна хімія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 88, з них наукових статей (наукові публікації) - 49, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 27, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 9

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 45

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
New palladium(II) complexes with 3-(2-pyridyl)-5-alkyl-1,2,4-triazole ligands as recyclable C–C coupling catalysts
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
2019
New Journal of Chemistry
т.43 c.10973-10984
2
Тези
НАНООБ’ЄКТИ І КОМПОЗИТИ З ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИМ СПІНОВИМ ПЕРЕХОДОМ
Гуральський Ілля Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Фрицький Ігор Олегович
Бібік Юрій
2019
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
т.20 c.141
3
Наукова стаття
Синтез деяких триазолвмісних аналогів Salen та Vanen
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Бібік Юрій
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.54 в.2 c.37-39
4
Тези
3,5-ДИЗАМІЩЕНІ 1,2,4-ТРИАЗОЛИ В РЕАКЦІЯХ КОМПЛЕКСОУТВОРЕННЯ З УРАНІЛ-ІОНОМ
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Хоменко Дмитро Миколайович
Бібік Юрій
Ващенко О.В.
2018
XX Українська конференція з неорганічної хімії
c.23
5
Тези
НОВІ КОМПЛЕКСИ ПАЛАДІЮ(II) ІЗ ПОХІДНИМИ 3-(2-ПІРИДИЛ)-1,2,4-ТРИАЗОЛУ
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
Захарченко Борис Володимирович
2018
XX Українська конференція з неорганічної хімії
c.32
6
Тези
Синтез та дослідження координаційних сполук паладію (ІІ) на основі естерів 3-(2-піридил)-1,2,4- триазолілкарбонових кислот
Лампека Ростислав Дмитрович
Захарченко Борис Володимирович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.50
7
Тези
Синтез, будова та флюоресцентні властивості сполук цинку та кадмію на основі N-метил-C-(2-піридил) нітрону
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Хоменко Дмитро Миколайович
2018
XX Українська конференція з неорганічної хімії
c.48
8
Матеріали конференції
Synthesis of uranyl coordination compounds based on 1,2,4-triazole containing analogues of salen and vanen
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.35
9
Матеріали конференції
Coordination compounds of uranyl-ion with 1,2,4-triazole derivatives
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Ващенко О.В.
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.116
10
Матеріали конференції
Palladium(II) complexes with pyridyl-triazole based chelates
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Захарченко Борис Володимирович
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.120
11
Матеріали конференції
Diversification strategies of synthesis 1,2,4-triazoles
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.40
12
Матеріали конференції
Synthesis of Pd(II) complexes with functionalized N-alkyl-1,2,4-triazoles
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Огороднік Юлія Миколаївна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.95
13
Матеріали конференції
Synthesis and crystal structure of new copper(II) complexes based on 1,2,4-triazole derivatives, containing additional donating centres
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Петренко Юлія Павлівна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.109
14
Матеріали конференції
Синтез та модифікація функціоналізованих в 3-му положенні хінолінів, як перспективних білдінг-блоків для створення лікарських засобів
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Захарченко Борис Володимирович
2017
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
c.23
15
Матеріали конференції
Synthesis of Pt(II) complexes with functionalized N-alkyl-1,2,4-triazoles
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Огороднік Юлія Миколаївна
2017
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
c.39
16
Матеріали конференції
1,2,4-triazole derivatives as isosteres of different groups: synthesis, ways of modification and prospectives of application for drug design
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2017
Наука та сучасне фармацевтичне виробництво: Науково-практична конференція Школи молодих науковців ПАТ «Фармак»
c.47-48
17
Наукова стаття
Influence of the nature of the substituent in 3-(2-pyridyl)-1,2,4-triazole for complexation with Pd2+
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
Захарченко Борис Володимирович
2017
Chemical Papers
т.71 в.10 c.2003-2009
18
Наукова стаття
Дослідження взаємодії естерів 5-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-політриазолілоцтових кислот з ураніл-іоном
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Хоменко Дмитро Миколайович
Ващенко О.В.
2017
Доповіді НАН України
в.3 c.56-62
19
Наукова стаття
Synthesis, spectroscopic, structural characterization of Cd(II) and Zn(II) complexes based on the N-methyl-C-(2-pyridyl)nitrone
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Хоменко Дмитро Миколайович
2017
Journal of Coordination Chemistry
т.70 в.16 c.2888-2899
20
Наукова стаття
Cu(II), Ni(II) and Zn(II) mononuclear building blocks based on new polynucleating azomethine ligand: Synthesis and characterization
Лампека Ростислав Дмитрович
Плутенко Максим Олександрович
Фрицький Ігор Олегович
2017
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
т.137 c.60-71
21
Тези
Дослідження комплексів уранілу з триазолвмісними аналогами Salen та Vanen
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Бібік Юрій
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.43
22
Тези
Синтез комплексів Pd(II) з функціоналізованими N–алкіл-1,2,4-триазолами
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Огороднік Юлія Миколаївна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.62
23
Тези
Синтез та будова комплексів міді(II) на основі похідних 3-(2піридил)-1Н-1,2,4-триазолу з додатковими донорними центрами
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
Петренко Юлія Павлівна
2017
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.63
24
Наукова стаття
Facile synthesis of hexahydropyrazino[2,3-e]pyrazines from 3-aminomethyl-1,2,4-triazoles
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
Tetrahedron Letters
т.57 в.9 c.990-992
25
Наукова стаття
Structure and Fluorescence Properties of Uranyl Ion Complexes with 3-(2-Hydroxyphenyl)-5-(2-Pyridyl)-1,2,4-Triazole Derivatives / Строение и люминесцентные свойства комплексов уранил-иона с производными 3-(2-гидроксифенил)-5-(2-пиридил)-1,2,4-триазола
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
Theoretical and Experimental Chemistry
т.52 в.1 c.38-43
26
Наукова стаття
Crystal structure of aqua­(nitrato-[kappa]O)dioxido{2-[3-(pyridin-2-yl-[kappa]N)-1H-1,2,4-triazol-5-yl-[kappa]N4]phenolato-[kappa]O}uranium(VI) aceto­nitrile monosolvate monohydrate
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.72 c.111-113
27
Наукова стаття
Synthesis and study of novel 1,2,4-triazolylacetic acid derivatives
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
Химия гетероциклических соединений (Chemistry of Heterocyclic Compounds)
т.52 в.6 c.402-408
28
Наукова стаття
Синтез, дослідження будови та спектральних властивостей комплексу паладію (ІІ) на основі 3-(2-піридил)-5-(3,4,5-триметоксифеніл)-1,2,4-триазолу
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Старова Вікторія Сергіївна
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
Український хімічний журнал
т.82 в.7 c.28-33
29
Наукова стаття
Дослідження взаємодії ураніл-іону з естерами 3-гідроксиметил-1,2,4-триазолілоцтових кислот
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 в.1 c.20-24
30
Наукова стаття
Синтез 3-(2-піридил)-N-метил-1,2,4-триазолів та координаційних сполук Pd(II) на їх основі
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 в.1 c.24-27
31
Наукова стаття
Efficient synthesis of 5-substituted ethyl 1,2,4-triazole-3-carboxylates
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.4 в.2 c.28-32
32
Тези
Координаційні сполуки ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолу
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.10
33
Наукова стаття
Синтез и исследование 5-(2-гидроксифенил)-1,2,4-триазолилацетата уранила
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2014
Український хімічний журнал
т.80 c.83-86
34
Наукова стаття
Вивчення взаємодії ураніл-йону з етиловим естером 1,2,4-триазолілдиоцтової кислоти
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Доповіді Національної академії наук України
т.4 c.99-104
35
Наукова стаття
Synthesis, characterization and luminescent properties of palladium complexes with 3-(2-pyridyl)-1H-1,2,4-triazole-5-acetic acid ethyl ester
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
т.100 c.82-88
36
Наукова стаття
СИНТЕЗ ТА ДОСЛIДЖЕННЯ БУДОВИ КОМПЛЕКСУ ПАЛАДIЮ (II) НА ОСНОВI 3-(2-ПIРИДИЛ)-5-ПРОПIЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛУ
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Доповіді НАН України
т.5 c.125-128
37
Наукова стаття
ДОСЛІДЖЕННЯ БУДОВИ КОМПЛЕКСУ ПАЛАДІЮ(ІІ) НА ОСНОВІ 3-(2-ПІРИДИЛ)-5-ЦИКЛОПРОПІЛ-1,2,4-ТРИАЗОЛУ
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.8-11
38
Наукова стаття
NEW 3-(2- PYRIDYL)-1,2,4- TRIAZOLE DERIVATIVES AND THEIR PALLADIUM (II) COMPLEXES
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.3 c.115-118
39
Тези
Cинтез та дослідження фізико-хімічних властивостей координаційних сполук ураніл-йону з похідними 3-(2-піридил)-5-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолів
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
c.20
40
Тези
Синтез нових координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 1,2,4-триазолу
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.7
41
Тези
Синтез та дослідення нових координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 2-дигідроксифеніл-1,2,4-триазолів
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Львівські хімічні читання
c.78
42
Тези
Synthesis and study of new coordination compounds of uranyl ion with 1,2,4-triazole derivatives
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
т.8 c.120
43
Тези
Синтез та дослідження нових сполук класу 1,2,4-триазолілоцтових кислот
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
c.106
44
Тези
Синтез, дослідження будови та спектральних властивостей комплексів паладію(ІІ) на основі 3,5-дизаміщених- 1,2,4-триазолілвмісних лігандів
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.12
45
Тези
Координацій сполуки паладію (ІІ) на основі 3,5-дизаміщених- 1,2,4- триазолілвмісних лігандів
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Хімічні Каразінські читання: Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів
c.27-29
46
Тези
Синтез та дослідження комплексів паладію(ІІ) на основі 3-(2- піридил)- 1,2,4-триазолілвмісних лігандів
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Львівські хімічні читання
c.76
47
Тези
Синтез та властивості нових похідних 3-метиленаміно- 1,2,4-триазолу
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Домбровські хімічні читання: Всеукраїнська наукова конференція
c.69
48
Тези
New 3-(2- pyridyl )-1,2,4- triazole derivatives and their palladium (II) complexes
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2015
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.124
49
Наукова стаття
Crystal structure of 2-hydroxyimino-2-(pyridin-2-yl)-N'-[1-(pyridin-2-yl)ethylidene]acetohydrazide
Лампека Ростислав Дмитрович
Плутенко Максим Олександрович
2014
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.70 c.584-586
50
Наукова стаття
A second monoclinic polymorph of 2-(3,5-dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-hydroxyimino-N'-[1-(pyridin-2-yl)ethylidene]acetohydrazide
Лампека Ростислав Дмитрович
Плутенко Максим Олександрович
2013
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.69 c.o765–o766
51
Наукова стаття
Комплексоутворення нітрату міді (ІІ) з полінуклеативним лігандом оксимно-гідразонового типу
Лампека Ростислав Дмитрович
Плутенко Максим Олександрович
Фрицький Ігор Олегович
2013
Український хімічний журнал
т.79 c.8-14
52
Наукова стаття
ЯМР спектроскопічне та рентгеноструктурне дослідження координаційних сполук аргентуму (І) з похідними 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.10 c.147-151
53
Наукова стаття
Синтез та дослідження нового тетраядерного комплексу паладію з етиловим естером 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілоцтової кислоти
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2013
Доповіді Національної академії наук України
т.12 c.127-130
54
Тези
Синтез та структура цинквмісного комплексу з топологією дефектної молекулярної гратки
Лампека Ростислав Дмитрович
Плутенко Максим Олександрович
Фрицький Ігор Олегович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.45.0000
55
Тези
Synthesis and study of coordination compounds of palladium (II) with derivatives of 3-(2- pyridyl)-1,2,4- triazole
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2013
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
c.91
56
Тези
Синтез та дослідження координаційних сполук паладію (ІІ) на основі 3-(2- піридил)-1,2,4- триазоліл вмісних лігандів
Лампека Ростислав Дмитрович
2013
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
c.27
57
Наукова стаття
Синтез та дослідження нових координаційних сполук ураніл-йону на основі 3-(2’-гідроксифеніл)-5-(2’’-піридил)-1,2,4-триазолу
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Хоменко Дмитро Миколайович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.7 c.139.0000
58
Наукова стаття
Bis(methanol-kO)dioxido[3,3'-(1H-1,2,4-triazole-3,5-diyl)diphenolato-k3O,N4,O']uranium(VI) methanol monosolvate
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
Хоменко Дмитро Миколайович
2012
Acta Crystallographica Section C : Crystal Structure Communications
т.68 c.61-63
59
Наукова стаття
ЯМР-Спектральное и рентгеноструктурное исследование координационных соединений цинка с производными 3-(2-пиридил)-1,2,4-триазола
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2012
Український хімічний журнал
т.78 c.45-49
60
Наукова стаття
Координационные соединения меди(II) на основе этилового эфира 5-(2-пиридил)-1,2,4-триазолилуксусной кислоты, их кристаллохимические характеристики и возможный механизм образования
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2012
Український хімічний журнал
т.78 c.22-27
61
Наукова стаття
Synthesis and crystal structure of cobalt(II) and copper(II) complexes of 3,3-biisoxazolidines as chelating ligands
Лампека Ростислав Дмитрович
Овчинніков Володимир Анатолійович
Распертова Ілона Володимирівна
2012
Transition Metal Chemistry
т.37 c.607-610
62
Наукова стаття
Синтез та дослідження біядерного комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазолілоцтової кислоти
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хоменко Дмитро Миколайович
2012
Доповіді Національної академії наук України
т.6 c.118-122
63
Наукова стаття
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-hydroxyimino-N′-[1-(pyridin-2-yl) ethylidene]acetohydrazide
Лампека Ростислав Дмитрович
Плутенко Максим Олександрович
2012
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.68 c.o3381-o3381
64
Abstracts of the 6th International Chemistry Conference Toulouse - Kiеv, Toulouse, France, 30.05 - 01.06.2011
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2011
65
Наукова стаття
Synthesis and study Co, Mn, Cu, Ni and UO2-ion coordination complexes with aliphatic dinitrones
Губіна Катерина Євгенівна
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
2011
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
т.30 c.2320-2325
66
Наукова стаття
N′-(2-Hydroxybenzylidene)-2-(hydroxyimino)-propanohydrazide
Лампека Ростислав Дмитрович
Мороз Юрій Сергійович
Плутенко Максим Олександрович
2011
Acta Crystallographica Section E: Crystallographic Communications
т.67 c.o3282-o3283
67
Праці конференції
Cинтез координационных соединений 3d металлов на основе терефталевого динитрона // XXV Международная Чугаевская конференция по координационной химии 6-11 июня 2011 г. Суздаль,Россия
Лампека Ростислав Дмитрович
Распертова Ілона Володимирівна
2011
68
Праці конференції
Каталітична активність біядерних комплексів міді(ІІ) на основі 3,5-бізаміщених 1,2,4-триазолів у реакціях окиснення катехолів // Збірка тез. доп. вісімнадцятої Всеукраїнської конференцїї з неорганічної хімії, Харків, 27 червня – 1 липня 2011 р.
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Фрицький Ігор Олегович
2011
69
Тези
Каталітична активність біядерних комплексів міді(ІІ) на основі 3,5-бізаміщених 1,2,4-триазолів у реакціях окиснення кате холів
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Фрицький Ігор Олегович
Хоменко Дмитро Миколайович
2011
ХVIІІ Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених
т.18 c.131
70
Наукова стаття
Оцінка реакційної здатності п’ятичленних С-гетерилнітронів та їх координаційних сполук з Cu2+ методом квантовохімічного моделювання
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Хаврюченко Олексій Володимирович
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.26.0000
71
Наукова стаття
Синтез та дослідження комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2008
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.47 c.52.0000
72
Наукова стаття
Дослідження будови етилового ефіру 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-а-ілоцтової кислоти та комплексу з нітратом цинку на його основі
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2009
Доповіді Національної академії наук України
c.162.0000
73
Наукова стаття
Координаційні сполуки 3d-металів з 1-(3-толуіл)-2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролом
Лампека Ростислав Дмитрович
2009
Український хімічний журнал
т.75 c.75.0000
74
Наукова стаття
Синтез и строение координационных соединений палладия с этиловым эфиром 5-(2-пиридил)-1,2,4-триазол-a-илуксусной кислоты
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2009
Український хімічний журнал
т.75 c.30.0000
75
Наукова стаття
Анионные комплексы меди(II) с оксимами пирувиламинокислот
Іскендеров Турганбай Сейлханович
Лампека Ростислав Дмитрович
Фрицький Ігор Олегович
2009
Український хімічний журнал
т.75 c.13-17
76
Тези
Синтез та будова координацыйних сполук Cu(II) та Ag(I) з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти // Тези доповідей X Всеукраїнської конференції студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” – Київ (Україна). – 2009
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2009
77
Тези
The synthesis and investigation of 5-(2-pyridyl)-1,2,4-triazol-a-ylacetic acid ethyl ester and it coordination compounds with copper Vth scientific international conference in chemistry – Kiev (Ukraine). – 2009.
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2009
78
Тези
Novel 3D-metal coordination compounds with substitute 2-amino-4(5H)-keto derivatives of pyrrol and thiophen // Vth Joint Conference in Chemistry (Kyiv National Taras Shevchenko University and Paul Sabatier University (Toulouse)) – Kiev (Ukraine). – 2009
Воловенко Юліан Михайлович
Лампека Ростислав Дмитрович
2009
79
Тези
Исследование координационных соединений D-металов с 1,2-амино-3-гетарил-4(5Н)-кетопирролами // XXIV Международная Чугаевская конференция по координационной химии – Санкт-Петербург (Росия). – 2009
Лампека Ростислав Дмитрович
2009
80
Наукова стаття
Synthesis and study of the structure of new 3d-metal coordination compounds with substituted 2-amino-4(5H)-ketothiophens
Воловенко Юліан Михайлович
Лампека Ростислав Дмитрович
2008
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
c.1161.0000
81
Наукова стаття
Синтез та осбливості будови 2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролатів цинку
Воловенко Юліан Михайлович
Лампека Ростислав Дмитрович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.139.0000
82
Наукова стаття
Синтез координаційних сполук d-металів та ураніл-іона з 5-(4-піридил)-1,2,4-триазол-a-ілоцтовою кислотою та її амідом.
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2008
Доповіді Національної академії наук України
c.136.0000
83
Наукова стаття
Комплесоутворення С-2-тіофен-N-метилнітрону з d-металами й ураніл-іоном
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2005
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
c.14.0000
84
Наукова стаття
Комплексоутворення С-2-фуран-N-метилнітрону з деякими d-металами та ураніл іоном
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2006
Доповіді Національної академії наук України
c.156.0000
85
Наукова стаття
Синтез и строение C-2-тиофен-N-метилнитрона и C 2 фуран N метилнитрона
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2006
Український хімічний журнал
т.72 c.44.0000
86
Наукова стаття
Nucleophilic additions of methanol to the dichloropalladium (II) complex with C-(2-pyridyl)-N-methylnitrone
Горічко Мар'ян Віталійович
Домасевич Костянтин Валентинович
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
2006
Zeifschift fur Naturforschung, sec B
т.61 c.1361.0000
87
Наукова стаття
Синтез и строение координационных соединений d-металлов и уранил-иона с С-2-пиррол-N-метилнитроном
Дорощук Роман Олександрович
Лампека Ростислав Дмитрович
Овчинніков Володимир Анатолійович
2007
Український хімічний журнал
т.73 c.14.0000
88
Наукова стаття
Stereoselective synthesis of cobalt(III) anionic complexes with chiral pyruvylaminoacid oximes and metal-ligand interactions in aqueous solution
Лампека Ростислав Дмитрович
Слива Тетяна Юріївна
Фрицький Ігор Олегович
2007
Polyhedron (ScienceDirect, Elsevier)
c.2894.0000

Повернення до списку

Вгору