Автори, співробітники Університету

Латиш Юрій Володимирович

Ідентифікатор автора: 35639
Кількість пошукових запитів автора: 1624

Підрозділ: Історичний факультет
Кафедра/Відділ: Історії світового українства
Посада: Доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 134, з них наукових статей (наукові публікації) - 68, монографій - 10, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 2, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Енциклопедія
Маркіна Валентина Олексіївна
Латиш Юрій Володимирович
2018
Енциклопедія сучасної України
т.19 c.235–236
2
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Матвійчук Микола Макарович
Конта Ростислав Михайлович
Латиш Юрій Володимирович
2018
Енциклопедія сучасної України
т.19 c.461
3
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Мельник Леонід Герасимович
Конта Ростислав Михайлович
Латиш Юрій Володимирович
2018
Енциклопедія сучасної України
т.20 c.116
4
Матеріали конференції
Мемуары как исторический источник для написания биографии представителей высшей советской партийной номенклатуры (на примере Владимира Щербицкого)
Латиш Юрій Володимирович
2018
Актуальные проблемы источниковедения: материалы V Международной научно-практической конференции к 110-летию Витебской ученой архивной комиссии, Витебск, 25–27 апреля 2019 г.
c.348–350
5
Монографія
Навчальний процес у Київському університеті
Латиш Юрій Володимирович
Набока Сергій Валерійович
2019
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
т.2 c.1103–1192
6
Наукова стаття
Джеремі Корбін і «Лівий поворот» в Лейбористській партії
Латиш Юрій Володимирович
2018
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.11 c.148–169
7
Наукова стаття
Рец.: Axel Honneth, The Idea of Socialism: Towards a Renewal (Cambridge: Polity Press, 2017). 145 pp.
Латиш Юрій Володимирович
2018
Ab Imperio
в.3 c.497–501
8
Наукова стаття
Современное украинское декабристоведение
Латиш Юрій Володимирович
2018
Сборник материалов научной конференции (Санкт-Петербург. 14–15 декабря 2015 г. ). – СПб.: Иркутский областной историко-мемориальный музей декабристов.
c.116–126
9
Тези
Історіографічні концепції кризи радянської моделі соціалізму
Латиш Юрій Володимирович
2018
Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16–17 листопада 2018 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся
c.61–64
10
Тези
Правий радикалізм – загроза миру та національній безпеці
Латиш Юрій Володимирович
2018
Стан та перспективи реформування сектору безпеки і оборони України: науково-практична конференція
c.338–339
11
Монографія
Щербицький Володимир Васильович. Життя, присвячене Україні
Латиш Юрій Володимирович
2018
Видавничий дім "АДЕФ-Україна" (монографія)
12
Наукова стаття
Передумови та розгортання політики українізації
Латиш Юрій Володимирович
2018
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
в.135 c.33-36
13
Наукова стаття
Гейдар Алієв і Михайло Горбачов: історія конфлікту
Латиш Юрій Володимирович
2018
Кавказознавчі читання: Збірник матеріалів науково-практичного семінару. – Ніжин: НДУ ім. М. Гоголя, 2018
c.171-180
14
Енциклопедія
Кундюба Іван Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2016
Енциклопедія сучасної України
т.16 c.147
15
Матеріали конференції
Горбачевская антиалкогольная кампания в новейшей российской историографии
Латиш Юрій Володимирович
2016
Алкоголь в России: материалы седьмой науч.-практ. конф., Иваново, 25–26 ноября 2016 г. Иваново
c.78-83
16
Матеріали конференції
Правий поворот – нова загроза для демократії
Латиш Юрій Володимирович
2016
Збірник матеріалів науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми сучасного економіко-гуманітарного дискурсу в Україні», 29 квітня 2016 р., м. Кривий Ріг. Кривий Ріг: ДонНУЕТ
c.98-100
17
Матеріали конференції
Серпневий Путч 1991 р.: перші спроби історіографічного осмислення
Латиш Юрій Володимирович
2016
Сімнадцяті джерелознавчі читанння, присвячені 150-річчю з дня народження Михайла Грушевського.
c.21-23
18
Матеріали конференції
Беловежские соглашения в мемуарах Вячеслава Кебича и Станислава Шушкевича
Латиш Юрій Володимирович
2017
Актуальные проблемы источниковедения: материалы IV Международной научно-практической конференции к 420-летию дарования городу Витебску магдебургского права, Витебск, 20–21 апреля 2017 г. / редкол.: А. Н. Дулов и М. Ф. Румянцева (отв. ред.) и др. Витебск:
c.325-328
19
Матеріали конференції
Суб’єктивні чинники розпаду СРСР: історіографія
Латиш Юрій Володимирович
2017
International scientific-practical conference «Personality, family and society: issue of pedagogy, psychology, politology and sociology»: Conference Proceeding, June 16–17, 2017. Shumen. Konstantin Preslavsky University of Shumen
c.226-229
20
Матеріали конференції
Фідель Кастро у Києві
Латиш Юрій Володимирович
2017
Києвознавчі читання. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
c.260-265
21
Монографія
Українське декабристознавство
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2016
КПП «КП УкрСІЧ» (монографія)
c.1-264
22
Монографія
Кафедра історії для гуманітарних факультетів: минуле й сьогодення (1936–2016 рр.)
Вербовий Олексій Вікторович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Коцур Галина Георгіївна
Латиш Юрій Володимирович
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Орлова Тетяна Володимирівна
2016
КПП «КП УкрСІЧ» (монографія)
c.1-67
23
Монографія
Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору / за ред. Бульвінського А.Г.
Латиш Юрій Володимирович
2017
К.: Фенікс
c.1-288
24
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Навчально-методичний посібник (для студентів неспеціальних факультетів)
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-114
25
Навчально-методичний комплекс
Історія України. Матеріали для самостійної роботи студентів неспеціальних факультетів
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Кругляков Віктор Євгенович
Латиш Юрій Володимирович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Чернишевич Олена Володимирівна
2017
К.: ПП "Сердюк В.Л."
c.1-30
26
Наукова стаття
Криза радянської моделі соціалізму наприкінці 1970-х – на початку 1980-х рр. і причини Перебудови: історіографія
Латиш Юрій Володимирович
2016
Науковий вісник Чернівецького університету імені Юрія Федьковича. Історія.
в.23 c.116-122
27
Наукова стаття
Осмислення Чорнобильської катастрофи в історіографії
Латиш Юрій Володимирович
2016
Історичні студії суспільного прогресу
в.ІV c.41-46
28
Наукова стаття
Гейдар Алієв та Володимир Щербицький: долі лідерів радянських республік на тлі «Перебудови»
Латиш Юрій Володимирович
2017
Азербайджан й Україна на перехрестях історії та культури: наук. зб. – Ніжин: Вид-во Ніжинського ДУ ім. М. Гоголя
c.164-172
29
Наукова стаття
Правый поворот и прекаризация – новые глобальные угрозы
Латиш Юрій Володимирович
2016
Альтерра: Левые об актуальных вопросах социалистического движения / Под общ. Ред. И. Панюты. – К.: Громадська організація Альтерра, 2016.
c.36-50
30
Наукова стаття
«Правий» поворот та демодернізаційні процеси на пострадянському просторі
Латиш Юрій Володимирович
2016
Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки і перспективи : зб. наук. праць
c.267-275
31
Наукова стаття
Рец.: Плохий С. Последняя империя. Падение Советского Союза / Пер. с англ. С. Гирик, С. Лунин, А. Саган. М.: Corpus, 2016. 624 с.
Латиш Юрій Володимирович
2016
Историческая экспертиза. 2016. № 2. СПб: Нестор-История.
c.166-173
32
Наукова стаття
Рец.: Timo Vihav ainenand Elena Bogdanova (Eds.), Communism and Consumerism: The Soviet Alternative to the Affluent Society. (Leiden: Brill, 2015). 172 pp.
Латиш Юрій Володимирович
2016
Ab Imperio
в.4 c.316-323
33
Наукова стаття
Володимир Щербицький: людина та її епоха
Латиш Юрій Володимирович
2017
Спільне: журнал соціальної критики. 2017. Електронний ресурс: http://commons.com.ua/uk/volodimir-sherbickij/
34
Наукова стаття
Победа и поражение Джереми Корбина
Латиш Юрій Володимирович
2017
Liva.com.ua Електронний ресурс: http://liva.com.ua/pobeda-i-porazhenie-dzheremi-korbina.html
35
Наукова стаття
Рец.: Alexander von Plato.The End of the Cold War? Bush, Kohl, Gorbachev, and the Reunification of Germany (Palgrave Macmillan, 2015)
Латиш Юрій Володимирович
2016
Україна модерна
в.Ч.23 c.295-298
36
Наукова стаття
Профессорское сословие в объективе университетских исследований. Рец. на: Сословие русских профессоров. Создатели статусов и смыслов. Коллективная монография / Под ред. Е. А. Вишленковой, И. М. Савельевой. М., 2013. 396 с
Латиш Юрій Володимирович
2017
Ab Imperio
в.2 c.354-360
37
Наукова стаття
Между наукой и политикой (Рец. на кн.: Солдатенко В. Ф. Національна пам’ять (ресурси та наголоси): збірник наукових праць. К., 2016. 304 с.)
Латиш Юрій Володимирович
2017
Уральский исторический вестник
в.2 c.151-153
38
Наукова стаття
Эпоха демодернизации
Латиш Юрій Володимирович
2016
Liva.com.ua Електронний ресурс:http://liva.com.ua/epoxa-demodernizaczii.html
39
Праці конференції
Дослідження одеських істориків про університетську церкву. Рец. на: Левченко В. В., Левченко Г. С. Олександро-Невська церква Новоросійського університету: історія, персоналії, документи. Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2015. 360 с.
Латиш Юрій Володимирович
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
в.33 c.135-136
40
Матеріали конференції
Чи може соціаліст стати ПрезидентомСША: випадок Берні Сандерса
Латиш Юрій Володимирович
2016
Європейські історичні студії: науковий журнал
в.№4 c.161-175
41
Матеріали конференції
Історіографія Чорнобильської катастрофи
Латиш Юрій Володимирович
2016
Чорнобильська трагедія: осмислення 30 років потому: Міжнародна науково-практична міждисциплінарна конференція
c.27-30
42
Матеріали конференції
Університет в умовах світової економічної кризи: нові виклики
Латиш Юрій Володимирович
2016
Класичний університет у контексті викликів епохи (Classic University in the Context of Challenges of the Epoch) : матеріали українсько-польської міжнародної наукової конференції (м. Київ, 22–23 вересня 2016 року)
c.83-84
43
Наукова стаття
Висвітлення економічних реформ М. Горбачова в західній історіографії другої половини 1980-х – початку 1990-х рр.
Латиш Юрій Володимирович
2016
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
в.33 c.107-113
44
Наукова стаття
Чому розпався СРСР? Підходи та концепції в сучасній історіографії
Латиш Юрій Володимирович
2016
Література та культура Полісся
в.Серія Історичні науки., Вип. 83., №5. c.206-217
45
Наукова стаття
Перестройка: процесс и следствия
Латиш Юрій Володимирович
2016
Ab Imperio
в.1 c.471-475
46
Наукова стаття
На пути в Вискули. Основные концепции дезинтеграции СССР
Латиш Юрій Володимирович
2011
Научные труды кафедры "История, мировая и отечественная культура" БНТУ. Минск : БНТУ.
c.88-92
47
Наукова стаття
Становление революционной концепции декабризма в советской историографии (вторая половина 1930-х – середина 1950-х гг.)
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2014
Декабристы. Актуальные направления исследований: Сборник статей и материалов / Сост., отв. ред. П. В. Ильин. СПб.: Нестор-История
c.400-409
48
Матеріали конференції
Перший етап дослідження Перебудови в українській історіографії
Латиш Юрій Володимирович
2015
Дні науки історичного факультету: Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених
c.35-37
49
Матеріали конференції
Українська історіографія Перебудови: погляд крізь призму тоталітарної парадигми
Латиш Юрій Володимирович
2015
Науковий діалог «Схід-Захід»: Міжнародна науково-практична конференція
т.2 c.59-62
50
Монографія
Михайло Іванович Сікорський
Латиш Юрій Володимирович
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-47
51
Наукова стаття
Перебудова та здобуття незалежності: українська історіографія
Латиш Юрій Володимирович
2015
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Історія.
т.1 c.194-201
52
Наукова стаття
Конспиро-логические теории Перестройки и разрушения СССР
Латиш Юрій Володимирович
2015
Известия Иркутского государственного университета. Серия: история
т.13 c.83-91
53
Наукова стаття
Алкогольная политика Украины
Латиш Юрій Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Основы собриологии, профилактики, социальной педагогики и алкологии. Международная конференция
т.24 c.237-244
54
Наукова стаття
Historio-graphy of the role of Ukraine in the disintegration of the USSR
Латиш Юрій Володимирович
2015
Australian and New Zealand Journal of Fundamental and Applied Studies.
т.1 c.558-563
55
Наукова стаття
Анти-алкогольна кампанія М. Горба-чова: причини, здобутки, втрати
Латиш Юрій Володимирович
2015
Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей
т.21 c.48-53
56
Наукова стаття
Алкогольная политика Украины
Латиш Юрій Володимирович
Чеберяко Оксана Вікторівна
2015
Собриология
в.3 c.28-31
57
Довідник
Професори Київського університету: біографічний довідник.
Латиш Юрій Володимирович
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-591
58
Довідник
Історія в термінах і поняттях: навчальний посібник
Адамська Ірина Геннадіївна
Божко Олег Іванович
Борисенко Мирослав Володимирович
Боровик Микола Андрійович
Войцехівська Ірина Нінелівна
Гоман Юрій Олексійович
Гончаров Олександр Петрович
Городня Наталія Данилівна
Громова Наталія Олександрівна
Зубко Андрій Миколайович
Іванов Олександр Федорович
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Казьмирчук Марія Григорівна
Калакура Ярослав Степанович
Капелюшний Валерій Петрович
Колесник Віктор Федорович
Комаренко Олександр Юрійович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Анатолій Петрович
Коцур Галина Георгіївна
Кузіна Наталія Вікторівна
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Малацай Ірина Володимирівна
Машевський Олег Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Мотрук Світлана Миколаївна
Надтока Олександр Михайлович
Орлова Тетяна Володимирівна
Павленко Валерій Михайлович
Павленко Світлана Федорівна
Папенко Наталія Степанівна
Патриляк Іван Казимирович
Пивовар Сергій Федорович
Пижик Андрій Миколайович
Пилипенко Віктор Володимирович
Пуховець Дмитро Сергійович
Рубель Вадим Анатолійович
Рудь Микола Олексійович
Савченко Григорій Петрович
Сергійчук Володимир Іванович
Синиця Євген Валентинович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Сорока Юрій Михайлович
Таран Макар Анатолійович
Терес Наталія Володимирівна
Черевичний Геннадій Семенович
Шевченко Наталія Ігорівна
Шидловський Павло Сергійович
Щербак Микола Григорович
2014
ПП Сергійчук М.І.
c.1-732
59
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украинские земли в составе Российской империи в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ вв.
Латиш Юрій Володимирович
2014
История Украины: Учебник
c.263-298
60
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украина в период послевоенного восстановления (1945–1953 гг.)
Латиш Юрій Володимирович
2014
История Украины: Учебник
c.564-600
61
Матеріали енциклопедій, підручників, посібників
Украинская диаспора
Латиш Юрій Володимирович
2014
История Украины: Учебник
c.711-736
62
Монографія
Декабристи в Україні: історіографічні студії.
Латиш Юрій Володимирович
2014
Логос
c.1-238
63
Монографія
Історія Київського університету: монографія
Верба Ігор Володимирович
Вербовий Олексій Вікторович
Горбань Тетяна Юріївна
Даниленко Олександр Вікторович
Іваницька Лілія Василівна
Казакевич Геннадій Михайлович
Казьмирчук Марія Григорівна
Колесник Віктор Федорович
Конта Ростислав Михайлович
Коцур Галина Георгіївна
Купчик Олег Романович
Латиш Юрій Володимирович
Литвин Володимир Михайлович
Могильний Леонід Петрович
Мороз Інна Миколаївна
Набока Сергій Валерійович
Надтока Олександр Михайлович
Патриляк Іван Казимирович
Руккас Андрій Олегович
Сморжевська Оксана Олександрівна
Терес Наталія Володимирівна
Шемета Юлія Марківна
2014
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-895
64
Наукова стаття
Великий подвижник музейної справи (до 90-річчя від дня народження М. І. Сікорського)
Латиш Юрій Володимирович
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.117 c.40-44
65
Наукова стаття
Рух декабристів у науковій спадщині Сергія Єфремова
Латиш Юрій Володимирович
2014
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.84 c.9-11
66
Наукова стаття
Шляхом «апостолів свободи»
Латиш Юрій Володимирович
2014
Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя проф. Григорія Казьмирчука.
c.22-44
67
Наукова стаття
Повернення українського Троцького[Рец. на: Український Троцький. Тексти Лева Троцького про Україну. – Одеса: ВМВ, 2013. – 167 с.]
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історичні студії суспільного прогресу
в.2 c.115-119
68
Розділ монографії
Навчальний процес у Київському університеті
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія Київського університету: монографія: у 2-х т.
c.622-652
69
Терміни, поняття довідників
Автаркія
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.6
70
Терміни, поняття довідників
Алія
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.14-16
71
Терміни, поняття довідників
Бартер
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.59
72
Терміни, поняття довідників
Борг державний
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.72-73
73
Терміни, поняття довідників
Боротьбизм
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.74-76
74
Терміни, поняття довідників
Валовий національний продукт (ВНП)
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.86
75
Терміни, поняття довідників
Гласність
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.119-121
76
Терміни, поняття довідників
Єврокомунізм
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.210-211
77
Терміни, поняття довідників
Інтернаціоналізм
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.248-249
78
Терміни, поняття довідників
Канібалізм
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.279-280
79
Терміни, поняття довідників
Капіталізм
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.285-287
80
Терміни, поняття довідників
Кібуц
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.295-296
81
Терміни, поняття довідників
Кочівники, кочовики або номади
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.337-338
82
Терміни, поняття довідників
Мавзолей
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.367
83
Терміни, поняття довідників
Мошав
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.411-412
84
Терміни, поняття довідників
Номенклатура
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.437-439
85
Терміни, поняття довідників
Плюралізм
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.491
86
Терміни, поняття довідників
Посткомунізм
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.502-503
87
Терміни, поняття довідників
Прекаріат
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.516
88
Терміни, поняття довідників
Ради
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.532-533
89
Терміни, поняття довідників
Революційні демократи
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.542-543
90
Терміни, поняття довідників
Реконкіста
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.563-564
91
Терміни, поняття довідників
Соціалізм
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.599-601
92
Терміни, поняття довідників
Штрейкбрехерство
Латиш Юрій Володимирович
2014
Історія в термінах і поняттях: довідник
c.706-707
93
Монографія
Альтернативы исторического пути Украины
Латиш Юрій Володимирович
2013
Социализм: ХХІ век
c.1.0000
94
Монографія
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали
Латиш Юрій Володимирович
2013
Інше
т.7 c.1-440
95
Наукова стаття
Введение в курс “История Украины”
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2013
История Украины: Учебник
c.0.0000
96
Наукова стаття
Национально-освободительная война украинского народа во главе с Богданом Хмельницким
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2013
История Украины: Учебник
c.181.0000
97
Наукова стаття
Украина в период послевоенного восстановления (1945–1953 гг.)
Латиш Юрій Володимирович
2013
История Украины: Учебник
c.564.0000
98
Наукова стаття
Украинская диаспора
Латиш Юрій Володимирович
2013
История Украины: Учебник
c.697.0000
99
Наукова стаття
Украинские земли в составе Российской империи в конце ХVІІІ – первой половине ХІХ вв.
Латиш Юрій Володимирович
2013
История Украины: Учебник
c.263.0000
100
Наукова стаття
Арешт братів Булгарі (Документи Державного архіву Одеської області)
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2013
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали
т.7 c.15.0000
101
Наукова стаття
Хомутець – місце пам’яті декабристів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2013
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали
т.7 c.309.0000
102
Наукова стаття
Більшовицька українізація
Латиш Юрій Володимирович
2013
Комуніст України.
c.46.0000
103
Наукова стаття
До питання про класову структуру сучасного українського суспільства
Латиш Юрій Володимирович
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.74 c.74.0000
104
Наукова стаття
Заседание Ученого совета Института проблем социализма
Латиш Юрій Володимирович
2013
Политическое просвещение.
c.134.0000
105
Наукова стаття
З досвіду боротьби з рекламою алкоголю і тютюну
Латиш Юрій Володимирович
2013
Соціальна історія: Науковий збірник
т.9 c.82.0000
106
Наукова стаття
Іван Муравйов-Апостол – “ліберал” доби Французької революції та Наполеонівських війн
Латиш Юрій Володимирович
2013
Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історіографії.
c.148.0000
107
Наукова стаття
Микола Закревський – дослідник руху декабристів (до 90-річчя з дня народження)
Латиш Юрій Володимирович
2013
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали
т.7 c.384.0000
108
Наукова стаття
Навчальний процес у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка в роки незалежності
Латиш Юрій Володимирович
2013
Етнічна історія народів Європи: збірник наукових праць
т.40 c.131.0000
109
Наукова стаття
Присяга селян 1825 року на Київщині. (Записка Івана Линниченка)
Латиш Юрій Володимирович
2013
Декабристи в Україні: дослідження й матеріали
т.7 c.56.0000
110
Наукова стаття
Соціально-економічні трансформації в незалежній Україні
Латиш Юрій Володимирович
2013
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.77 c.79.0000
111
Наукова стаття
Червоний Ренесанс: Комуністична партія України у виборчій кампанії 2012 року
Латиш Юрій Володимирович
2013
Філософія і політологія в контексті сучасної культури.
т.4 c.109.0000
112
Наукова стаття
Володимир Щербицький і Михайло Горбачов: висвітлення взаємовідносин в історіографії та мемуарах
Латиш Юрій Володимирович
2012
113
Наукова стаття
Іван Муравйов-Апостол: державний діяч, людина, батько декабристів
Латиш Юрій Володимирович
2012
114
Наукова стаття
Слово про вченого
Латиш Юрій Володимирович
2012
115
Наукова стаття
Первый программный документ коммунистов
Латиш Юрій Володимирович
2012
116
Праці конференції
Комуністична партія України у виборах до Верховної Ради України 1994 р.
Латиш Юрій Володимирович
2012
117
Праці конференції
Перестройка и межнациональные конфликты в СССР: дискуссионные проблемы историографии
Латиш Юрій Володимирович
2012
118
Праці конференції
Радянські історики про національне питання та міжнаціональні конфлікти в СРСР доби Перебудови
Латиш Юрій Володимирович
2012
119
Праці конференції
Украинская историография перестройки
Латиш Юрій Володимирович
2012
120
Наукова стаття
Дослідження радянської антиалкогольної кампанії 1985–1988 рр. на Заході
Латиш Юрій Володимирович
2011
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.107 c.28.0000
121
Наукова стаття
Історичний шлях кафедри історії для гуманітарних факультетів
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2011
Соціальна історія: Науковий збірник
т.7 c.5.0000
122
Наукова стаття
Антиалкогольна кампанія часів Перебудови: історіографія питання
Латиш Юрій Володимирович
2011
Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць
т.50 c.290.0000
123
Наукова стаття
Співпраця Інституту історії України НАН Україні та Київського національного університету імені Тараса Шевченка в галузі декабристознавства
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2010
124
Наукова стаття
Українська та російська історіографії декабризму в Україні 1920-х рр.: змагання, концепції, наукові осередки
Латиш Юрій Володимирович
2009
125
Наукова стаття
Матеріали до біографії Василя Маслова
Латиш Юрій Володимирович
2009
126
Наукова стаття
Комуністична партія України у виборчій кампанії 2002 року
Латиш Юрій Володимирович
2009
Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму
c.88.0000
127
Наукова стаття
Григорій Казьмирчук: людина і вчений (з нагоди 65-річного ювілею)
Латиш Юрій Володимирович
2009
Соціальна історія: Науковий збірник
т.5 c.6.0000
128
Наукова стаття
Шоста Міжнародна науково-практична конференція молодих учених „Шевченківська весна”
Латиш Юрій Володимирович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.11 c.130.0000
129
Наукова стаття
Страна горного орла
Латиш Юрій Володимирович
2009
Еженедельник „2000”
c.8.0000
130
Наукова стаття
Перебудова в СРСР та суверенізація України очима західної людини (за мемуарами Д. Саттера)
Латиш Юрій Володимирович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія
т.96 c.70.0000
131
Наукова стаття
Втрати робочого часу та боротьба за зміцнення трудової дисципліни на початку Перебудови (на матеріалах УРСР)
Латиш Юрій Володимирович
2009
Часопис української історії = Journal of Ukrainian history
т.25 c.78.0000
132
Праці конференції
Антисталінські кампанії в СРСР
Латиш Юрій Володимирович
2009
133
Наукова стаття
Современное декбристоведение на постсоветском пространстве: становление, проблематика, научные центры и персперктивы развития
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
2008
134
Наукова стаття
Кафедра історії для гуманітарних факультетів: нарис історії
Казьмирчук Григорій Дмитрович
Латиш Юрій Володимирович
Мінгазутдінов Алік Фасхутдінович
2008
Соціальна історія: Науковий збірник
т.4 c.0.0000

Повернення до списку

Вгору