Автори, співробітники Університету

Левко Олександр Вадимович
Levko Olexandr Vadymovych

Ідентифікатор автора: 35701
Кількість пошукових запитів автора: 706

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: грекомовна патристика, елліністика, давньогрецька література, ранньохристиянська література, діалог античності та християнства у сфері літератури та філософії, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, дискурсологія, українські переклади ранньохристиянської та патристичної літератури з давньогрецької та латини.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 56, з них наукових статей (наукові публікації) - 46, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Навчальний посібник
Illustrated terminology to Medical Latin Course
Левко Олександр Вадимович
Михайлова Олена Григорівна
Руда Наталія Вікторівна
2018
К.: ВПЦ "Київський університет"
2
Навчально-методичний комплекс
Діалог культур у текстах ранньої патристики
Левко Олександр Вадимович
2017
Комплекс навчально-методичних програм спеціалізації "Класична філологія у контексті європейської цивілізації"
c.61-70
3
Навчально-методичний комплекс
Illustrated terminology to Medical Latin Course: textbook
Левко Олександр Вадимович
Михайлова Олена Григорівна
Руда Наталія Вікторівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-23
4
Наукова стаття
Маніпулятивні прийоми в українському релігійному медіадискурсі
Левко Олександр Вадимович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.ХХХV c.56-70
5
Наукова стаття
Аксіологема "смирення" у грецькій ранньохристиянській та українській лінгвокультурах: діахронічний вимір
Левко Олександр Вадимович
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
в.69, 1 c.245-248
6
Наукова стаття
Аксіологічний статус лексем цнотливий, цнотливість і цнота в українському політичному медіадискурсі медіадискурсі
Левко Олександр Вадимович
2018
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.XXXVI c.60-75
7
Наукова стаття
Трактат свт. Кипріана Карфагенського «Про єдність Вселенської Церкви»
Левко Олександр Вадимович
2018
Труди Київської Духовної Академії
в.28 c.126-155
8
Розділ монографії
Трактат свт. Кипріяна Карфагенського "Про доброчинність і милостиню"
Левко Олександр Вадимович
2018
Отці Церкви про багатство і бідність. Витоки християнства, 4: Джерела,2
c.71-96
9
Наукова стаття
Діахронні виміри вербалізації концептів ПРАВЕДНІСТЬ і ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ в українській мові та грецькій мові Нового Завіту: точки перетину
Левко Олександр Вадимович
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.54 – 63
10
Наукова стаття
Somatic means of emotion verbalization in Ancient Greek and Ukrainian linguocultures
Левко Олександр Вадимович
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.Vol. IV (26) c.30-33
11
Наукова стаття
Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії
Левко Олександр Вадимович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
в.Вип. 1(49) c.22-26
12
Наукова стаття
Соматизми як засоби вербалізації гніву в давньогрецькій та українській мовах
Левко Олександр Вадимович
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.10 c.81-89
13
Наукова стаття
Тактика дискредитації у релігійних текстах античності та сучасності (на матеріалі давньогрецької, української та російської мов)
Левко Олександр Вадимович
2016
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.56 (1) c.360-367
14
Наукова стаття
Аксіологічні виміри біблійного концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі
Левко Олександр Вадимович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.34 c.18-29
15
Наукова стаття
Трактат свт. Григорія Нисського «До Олімпія про досконалість»: вступ. стаття, пер. укр. мовою та примітки
Левко Олександр Вадимович
2017
Труди Київської Духовної Академії
в.26 c.213-251
16
Розділ монографії
Аксіологічні концепти ранньохристиянської та ранньовізантійської доби: лінгвокультурологічний вимір
Левко Олександр Вадимович
2017
Концепти і концептосфери: динамічні виміри: колективна монографія
c.31-73
17
Навчальний посібник
Хрестоматія грецької патристики І-VIII ст. Оригінальні тексти з коментарями
Левко Олександр Вадимович
2015
К.: ТОВ "РІДЖИ"
c.1-324
18
Навчальний посібник
Пастир Герми: пер. укр. мовою, вступ та примітки
Левко Олександр Вадимович
2015
Витоки християнства, 1: Джерела
c.219–303
19
Наукова стаття
Латиномовна поезія християнського Заходу в контексті європейського та українського віршування
Левко Олександр Вадимович
2015
Літературознавчі студії
в.Випуск 45 c.135-140
20
Наукова стаття
Word-symbol of the Latin origin Kolyada in the Ukrainian linguoculture
Левко Олександр Вадимович
2016
The Twelfth European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference
c.60-65
21
Наукова стаття
Доброчесність (ἡ ἀρετή) як предмет уславлення в епідейктичних промовах свт. Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2015
Труди Київської Духовної Академії
в.Випуск 22 c.123-130
22
Наукова стаття
Етимологія як метод екзегези у творах грецької та латинської патристики IV ст.
Левко Олександр Вадимович
2016
Труди Київської Духовної Академії
в.Випуск 24 c.153-160
23
Навчальний посібник
Лінгвокогнітивне моделювання фрагменту картини світу Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2015
Класичні мови і сучасне мовознавство
c.166-181
24
Наукова стаття
Украинские слова-символы русалии и русалка в контексте других лингвокультур славянского и средиземноморского ареалов
Левко Олександр Вадимович
2014
UNIVERSUM: филология и искусствоведение
т.7 c.1-8
25
Наукова стаття
Доброчесність (ἡ ἀρετή) як предмет уславлення в епідейктичних промовах свтт. Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2015
Труди Київської Духовної Академії
т.22 c.123-130
26
Наукова стаття
Соматичні фразеологізми з компонентом ἡ χείρ «рука» у Септуагінті та Новому Завіті
Левко Олександр Вадимович
2014
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки
т.283 c.93-96
27
Наукова стаття
Прийом зіставлення (σύγκρισις) в епідейктичних промовах Трьох Святителів
Левко Олександр Вадимович
2014
Труди Київської Духовної Академії
т.20 c.137-144
28
Наукова стаття
Становлення аскетичної термінології у творах грецької патристики золотої доби (на матеріалі похвальних промов Трьох Святителів)
Левко Олександр Вадимович
2013
Труди Київської Духовної Академії
т.19 c.163-172
29
Наукова стаття
Соматичні фразеологізми з компонентом καρδία «серце» у Септуагінті та Новому Завіті
Левко Олександр Вадимович
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.93-98
30
Наукова стаття
Мовні засоби вираження оцінки в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2014
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
т.43 c.160-163
31
Наукова стаття
Лексико-семантичне поле "Природні явища" в давньогрецькій мові
Левко Олександр Вадимович
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.199-203
32
Наукова стаття
Семантическое пространство концепта ΦΑΟΣ/СВЕТ в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида
Левко Олександр Вадимович
2014
В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
т.4 c.77-83
33
Наукова стаття
Testi precedenti come linguistica correla livello pragmatico identità linguistica dei Tre Santi
Левко Олександр Вадимович
2014
Italian science review
т.7 c.212-215
34
Наукова стаття
Прецедентні тексти Святого Письма в епідейктичних промовах Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.101-109
35
Наукова стаття
Метафорична концептуалізація ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ / ΤΟΥ ΘΕΟΥ ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ / БОЖЕ у Новому Завіті
Левко Олександр Вадимович
2014
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.127 c.126-131
36
Тези
Plasma-catalytic reforming of ethanol solution in rotational gliding arc
Веремій Юлія Петрівна
Левко Олександр Вадимович
Мартиш Євген Власович
Недибалюк Олег Анатолійович
Присяжна (Соломенко) Олена Василівна
Федірчик Ігор Ігорович
Цимбалюк Олександр Миколайович
Черняк Валерій Якович
2014
14-th International symposium on high pressure low temperature plasma chemistry (HAKONE XIV), September, 21-26, 2014, Zinnowitz, Germany
c.71
37
Наукова стаття
Термінологія світла у промовах святого Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2012
Труди Київської Духовної Академії
в.16 c.163-174
38
Наукова стаття
Концепт ΘΕΩΣΙΣ «ОБОЖЕННЯ» у дискурсі св. Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2013
Труди Київської Духовної Академії
в.18 c.157-168
39
Наукова стаття
Verbalization of the concept of LIGHT in the discource of st. Gregory the Theologian
Левко Олександр Вадимович
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.7 c.258-268
40
Наукова стаття
Лексико-семантичне поле ὁ ἀγών у дискурсі ранньохристиянських грекомовних письменників
Левко Олександр Вадимович
2011
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.37 c.15-20
41
Наукова стаття
Терміни ἡ υἱοθεσία та ἡ θέωσις у грекомовній патристиці І-ІV ст.
Левко Олександр Вадимович
2011
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.38 c.439-444
42
Наукова стаття
Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах Трьох Святителів
Левко Олександр Вадимович
2012
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.6, 2 c.265-274
43
Наукова стаття
Алюзії та ремінісценції античних міфів у промові Григорія Богослова «In laudem Basilii Magni»
Левко Олександр Вадимович
2012
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.42, 2 c.405-413
44
Наукова стаття
Рецепція античної спадщини у дискурсі Григорія Богослова // Матеріали Х-ої Всеукраїнської конференції аспірантської та студентської молоді «Від духовних джерел Візантії до сучасної України» / За ред. проф. В.І. Гусєва
Левко Олександр Вадимович
2011
45
Наукова стаття
Прецедентні тексти античності у промові Іоанна Златоуста «De hieromartyre Babyla»
Левко Олександр Вадимович
2011
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.33 c.355-359
46
Наукова стаття
Концепт ἡ ἔλλαμψις у дискурсі Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2011
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.5, 2 c.159-163
47
Наукова стаття
Античний інтертекст в епідейктичних промовах святого Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2011
Труди Київської Духовної Академії
в.14 c.61-69
48
Наукова стаття
Концепт ἡ θέωσις у дискурсі ранньохристиянських письменників
Левко Олександр Вадимович
2010
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.4 c.266-275
49
Наукова стаття
Концепт τὸ φῶς в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2010
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.21 c.73-88
50
Наукова стаття
Лінгвокультурний діалог античності та християнства у дискурсі письменників ранньохристиянської доби
Левко Олександр Вадимович
2010
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.29 c.49-53
51
Наукова стаття
Античні алюзії у гоміліях Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2009
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.25, 2 c.154-158
52
Наукова стаття
Антитеза у гоміліях Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста: Антична та арамейсько-семітська традиції
Левко Олександр Вадимович
2009
Літературознавчі студії
в.23, 1 c.278-282
53
Наукова стаття
Концепт ἡ ἀρετή в грекомовній епідейктичній ораторській прозі: від енкоміїв Ісократа до гомілій Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2009
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.225-232
54
Наукова стаття
Концепти ἐλεημοσύνη та θεραπεία” у ранньохристиянській грекомовній прозі
Левко Олександр Вадимович
2009
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.3 c.162-167
55
Навчальний посібник
Давньогрецька класична лірика: Антологія
Левко Олександр Вадимович
Мегела Іван Петрович
2006
Давньогрецька класична лірика: Антологія
c.1-400
56
Наукова стаття
Проблема відтворення давньогрецької мовної картини світу українською мовою
Левко Олександр Вадимович
2006
Мова та історія : Періодичний збірник наукових праць
т.5 в.90 c.41-45

Повернення до списку

Вгору