Автори, співробітники Університету

Левко Олександр Вадимович
Levko Olexandr Vadymovych

Ідентифікатор автора: 35701
Кількість пошукових запитів автора: 852

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Загального мовознавства, класичної філології та неоелліністики
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: грекомовна патристика, елліністика, давньогрецька література, ранньохристиянська література, діалог античності та християнства у сфері літератури та філософії, лінгвокультурологія, когнітивна лінгвістика, дискурсологія, українські переклади ранньохристиянської та патристичної літератури з давньогрецької та латини.

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 67, з них наукових статей (наукові публікації) - 53, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 5, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Семантичний розвиток лексем σώφρων, σωφροσύνη і дериватів у давньогрецькій мові (від Гомера до Нового Завіту)
Левко Олександр Вадимович
2018
Вісник Харківського національного університету. Серія: Філологія
т.79 c.166-171
2
Наукова стаття
Соматичні фразеологізми з компонентом “серце” у давньогрецьких трагедіях класичної доби
Левко Олександр Вадимович
Тирнова Олександра Олегівна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.12 c.64-73
3
Наукова стаття
Вербалізація мізогіністичних уявлень у давньогрецьких пареміях
Левко Олександр Вадимович
Чухно Юлія Василівна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.13 c.173-183
4
Наукова стаття
Shaping of the axiological status of Tomos in Ukrainian religious media discourse in the light of cognitive linguistics and rhetoric
Левко Олександр Вадимович
2018
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика [1895]
в.37 c.89-105
5
Наукова стаття
The word tapeinos in the New Testament and its rendition in Ukrainian translations
Левко Олександр Вадимович
2018
Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae
в.63/2 c.283-295
6
Наукова стаття
Маніпулятивний дискурс як інституціональний: Сучасність vs античність
Голубовська Ірина Олександрівна
Левко Олександр Вадимович
Поліщук Анна Сергіївна
2019
Мовознавство
в.1 c.9-31
7
Навчально-методичний комплекс
Діалог культур у текстах ранньої патристики
Левко Олександр Вадимович
2017
Комплекс навчально-методичних програм спеціалізації "Класична філологія у контексті європейської цивілізації"
c.61-70
8
Навчально-методичний комплекс
Illustrated terminology to Medical Latin Course: textbook
Левко Олександр Вадимович
Михайлова Олена Григорівна
Руда Наталія Вікторівна
2018
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-23
9
Наукова стаття
Маніпулятивні прийоми в українському релігійному медіадискурсі
Левко Олександр Вадимович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.ХХХV c.56-70
10
Наукова стаття
Аксіологема "смирення" у грецькій ранньохристиянській та українській лінгвокультурах: діахронічний вимір
Левко Олександр Вадимович
2018
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
в.69, 1 c.245-248
11
Наукова стаття
Аксіологічний статус лексем цнотливий, цнотливість і цнота в українському політичному медіадискурсі медіадискурсі
Левко Олександр Вадимович
2018
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.36 c.60-75
12
Наукова стаття
Трактат свт. Кипріана Карфагенського «Про єдність Вселенської Церкви»
Левко Олександр Вадимович
2018
Труди Київської Духовної Академії
в.28 c.126-155
13
Розділ монографії
Трактат свт. Кипріяна Карфагенського "Про доброчинність і милостиню"
Левко Олександр Вадимович
2018
Отці Церкви про багатство і бідність. Витоки християнства, 4: Джерела,2
c.71-96
14
Словник
Енциклопедичний словник класичних мов: 2-ге вид. випр. і допов
Звонська Леся Леонідвна
Корольова Наталія Василівна
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Левко Олександр Вадимович
2017
ВПЦ "Київський університет"
c.1-552
15
Наукова стаття
Діахронні виміри вербалізації концептів ПРАВЕДНІСТЬ і ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ в українській мові та грецькій мові Нового Завіту: точки перетину
Левко Олександр Вадимович
2016
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.9 c.54 – 63
16
Наукова стаття
Somatic means of emotion verbalization in Ancient Greek and Ukrainian linguocultures
Левко Олександр Вадимович
2017
Science and Education: a New Dimension. Philology
в.Vol. IV (26) c.30-33
17
Наукова стаття
Морально-етична лексика в українських та англійських перекладах Біблії
Левко Олександр Вадимович
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Іноземна філологія
в.Вип. 1(49) c.22-26
18
Наукова стаття
Соматизми як засоби вербалізації гніву в давньогрецькій та українській мовах
Левко Олександр Вадимович
2017
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.10 c.81-89
19
Наукова стаття
Тактика дискредитації у релігійних текстах античності та сучасності (на матеріалі давньогрецької, української та російської мов)
Левко Олександр Вадимович
2016
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.56 (1) c.360-367
20
Наукова стаття
Аксіологічні виміри біблійного концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі
Левко Олександр Вадимович
2017
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.34 c.18-29
21
Наукова стаття
Трактат свт. Григорія Нисського «До Олімпія про досконалість»: вступ. стаття, пер. укр. мовою та примітки
Левко Олександр Вадимович
2017
Труди Київської Духовної Академії
в.26 c.213-251
22
Розділ монографії
Аксіологічні концепти ранньохристиянської та ранньовізантійської доби: лінгвокультурологічний вимір
Левко Олександр Вадимович
2017
Концепти і концептосфери: динамічні виміри: колективна монографія
c.31-73
23
Навчальний посібник
Хрестоматія грецької патристики І-VIII ст. Оригінальні тексти з коментарями
Левко Олександр Вадимович
2015
К.: ТОВ "РІДЖИ"
c.1-324
24
Навчальний посібник
Пастир Герми: пер. укр. мовою, вступ та примітки
Левко Олександр Вадимович
2015
Витоки християнства, 1: Джерела
c.219–303
25
Наукова стаття
Латиномовна поезія християнського Заходу в контексті європейського та українського віршування
Левко Олександр Вадимович
2015
Літературознавчі студії
в.Випуск 45 c.135-140
26
Наукова стаття
Word-symbol of the Latin origin Kolyada in the Ukrainian linguoculture
Левко Олександр Вадимович
2016
The Twelfth European Conference on Languages, Literature and Linguistics. Proceedings of the Conference
c.60-65
27
Наукова стаття
Доброчесність (ἡ ἀρετή) як предмет уславлення в епідейктичних промовах свт. Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2015
Труди Київської Духовної Академії
в.Випуск 22 c.123-130
28
Наукова стаття
Етимологія як метод екзегези у творах грецької та латинської патристики IV ст.
Левко Олександр Вадимович
2016
Труди Київської Духовної Академії
в.Випуск 24 c.153-160
29
Навчальний посібник
Лінгвокогнітивне моделювання фрагменту картини світу Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2015
Класичні мови і сучасне мовознавство
c.166-181
30
Наукова стаття
Украинские слова-символы русалии и русалка в контексте других лингвокультур славянского и средиземноморского ареалов
Левко Олександр Вадимович
2014
UNIVERSUM: филология и искусствоведение
т.7 c.1-8
31
Наукова стаття
Доброчесність (ἡ ἀρετή) як предмет уславлення в епідейктичних промовах свтт. Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2015
Труди Київської Духовної Академії
т.22 c.123-130
32
Словник
Енциклопедичний словник класичних мов
Звонська Леся Леонідвна
Корольова Наталія Василівна
Лазер-Паньків Олеся Василівна
Левко Олександр Вадимович
2015
ВПЦ "Київський університет"
c.1-464
33
Хрестоматія
Декрет про пастирське служіння єпископів у Церкві "Christus Dominus" (Сесія VII, 28 жовтня 1965 р.)
Левко Олександр Вадимович
2014
Документи ІІ Ватиканського Собору (1962-1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі / пер. з лат. / Український католицький університет. – Львів: Свічадо, 2014
c.145-168
34
Хрестоматія
Декрет про апостолят мирян "Apostolicam actuositatem" (Сесія VIІI, 18 листопада 1965 р.)
Левко Олександр Вадимович
2014
Документи ІІ Ватиканського Собору (1962-1965): Конституції, декрети, декларації. Коментарі / пер. з лат. / Український католицький університет. – Львів: Свічадо, 2014
c.227-252
35
Наукова стаття
Соматичні фразеологізми з компонентом ἡ χείρ «рука» у Септуагінті та Новому Завіті
Левко Олександр Вадимович
2014
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки
т.283 c.93-96
36
Наукова стаття
Прийом зіставлення (σύγκρισις) в епідейктичних промовах Трьох Святителів
Левко Олександр Вадимович
2014
Труди Київської Духовної Академії
т.20 c.137-144
37
Наукова стаття
Становлення аскетичної термінології у творах грецької патристики золотої доби (на матеріалі похвальних промов Трьох Святителів)
Левко Олександр Вадимович
2013
Труди Київської Духовної Академії
т.19 c.163-172
38
Наукова стаття
Соматичні фразеологізми з компонентом καρδία «серце» у Септуагінті та Новому Завіті
Левко Олександр Вадимович
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.93-98
39
Наукова стаття
Мовні засоби вираження оцінки в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2014
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія. «Філологічна»
т.43 c.160-163
40
Наукова стаття
Лексико-семантичне поле "Природні явища" в давньогрецькій мові
Левко Олександр Вадимович
Докучаєва Катерина Маратівна
2014
Studia Linguistica: збірник наукових праць
т.8 c.199-203
41
Наукова стаття
Семантическое пространство концепта ΦΑΟΣ/СВЕТ в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида
Левко Олександр Вадимович
2014
В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии
т.4 c.77-83
42
Наукова стаття
Testi precedenti come linguistica correla livello pragmatico identità linguistica dei Tre Santi
Левко Олександр Вадимович
2014
Italian science review
т.7 c.212-215
43
Наукова стаття
Прецедентні тексти Святого Письма в епідейктичних промовах Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2014
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
т.28 c.101-109
44
Наукова стаття
Метафорична концептуалізація ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ / ΤΟΥ ΘΕΟΥ ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ / БОЖЕ у Новому Завіті
Левко Олександр Вадимович
2014
Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство)
т.127 c.126-131
45
Наукова стаття
Термінологія світла у промовах святого Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2012
Труди Київської Духовної Академії
в.16 c.163-174
46
Наукова стаття
Концепт ΘΕΩΣΙΣ «ОБОЖЕННЯ» у дискурсі св. Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2013
Труди Київської Духовної Академії
в.18 c.157-168
47
Наукова стаття
Verbalization of the concept of LIGHT in the discource of st. Gregory the Theologian
Левко Олександр Вадимович
2013
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.7 c.258-268
48
Наукова стаття
Лексико-семантичне поле ὁ ἀγών у дискурсі ранньохристиянських грекомовних письменників
Левко Олександр Вадимович
2011
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.37 c.15-20
49
Наукова стаття
Терміни ἡ υἱοθεσία та ἡ θέωσις у грекомовній патристиці І-ІV ст.
Левко Олександр Вадимович
2011
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.38 c.439-444
50
Наукова стаття
Вербалізація християнської досконалості в епідейктичних промовах Трьох Святителів
Левко Олександр Вадимович
2012
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.6, 2 c.265-274
51
Наукова стаття
Алюзії та ремінісценції античних міфів у промові Григорія Богослова «In laudem Basilii Magni»
Левко Олександр Вадимович
2012
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.42, 2 c.405-413
52
Матеріали конференції
Рецепція античної спадщини у дискурсі Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2011
Матеріали Х-ої Всеукраїнської конференції аспірантської та студентської молоді «Від духовних джерел Візантії до сучасної України» / За ред. проф. В.І. Гусєва
c.20-25
53
Наукова стаття
Прецедентні тексти античності у промові Іоанна Златоуста «De hieromartyre Babyla»
Левко Олександр Вадимович
2011
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.33 c.355-359
54
Наукова стаття
Концепт ἡ ἔλλαμψις у дискурсі Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2011
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.5, 2 c.159-163
55
Наукова стаття
Античний інтертекст в епідейктичних промовах святого Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2011
Труди Київської Духовної Академії
в.14 c.61-69
56
Наукова стаття
Концепт ἡ θέωσις у дискурсі ранньохристиянських письменників
Левко Олександр Вадимович
2010
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.4 c.266-275
57
Наукова стаття
Концепт τὸ φῶς в епідейктичних промовах Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2010
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика
в.21 c.73-88
58
Наукова стаття
Лінгвокультурний діалог античності та християнства у дискурсі письменників ранньохристиянської доби
Левко Олександр Вадимович
2010
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.29 c.49-53
59
Наукова стаття
Ідіостиль епідейктичних творів Іоанна Златоуста: Лінгвістичний підхід
Левко Олександр Вадимович
2009
Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика [1895]
в.18 c.82-90
60
Навчальний посібник
The Latin language and basic principles of medical terminology
Левко Олександр Вадимович
2008
К.:НМУ ім. О.О.Богомольця,2008
c.1-68
61
Наукова стаття
Античні алюзії у гоміліях Григорія Богослова
Левко Олександр Вадимович
2009
Мовні та концептуальні картини світу. К.: ВПЦ «Київський університет»
в.25, 2 c.154-158
62
Наукова стаття
Антитеза у гоміліях Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста: Антична та арамейсько-семітська традиції
Левко Олександр Вадимович
2009
Літературознавчі студії
в.23, 1 c.278-282
63
Наукова стаття
Концепт ἡ ἀρετή в грекомовній епідейктичній ораторській прозі: від енкоміїв Ісократа до гомілій Іоанна Златоуста
Левко Олександр Вадимович
2009
Studia Linguistica: збірник наукових праць
c.225-232
64
Наукова стаття
Концепти ἐλεημοσύνη та θεραπεία” у ранньохристиянській грекомовній прозі
Левко Олександр Вадимович
2009
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.3 c.162-167
65
Наукова стаття
Давньогрецькі слова-символи в українській мові
Левко Олександр Вадимович
2006
Мова та історія : Періодичний збірник наукових праць
в.91 c.58-61
66
Навчальний посібник
Давньогрецька класична лірика: Антологія
Левко Олександр Вадимович
Мегела Іван Петрович
2006
Давньогрецька класична лірика: Антологія
c.1-400
67
Наукова стаття
Проблема відтворення давньогрецької мовної картини світу українською мовою
Левко Олександр Вадимович
2006
Мова та історія : Періодичний збірник наукових праць
т.5 в.90 c.41-45

Повернення до списку

Вгору