Автори, співробітники Університету

Левчик Валентина Михайлівна

Ідентифікатор автора: 35716
Author Identifier Number Scopus: 56462857400 →
ResearcherID, Web of Science: А-9010-2017 →
Кількість пошукових запитів автора: 688

Підрозділ: Хімічний факультет
Кафедра/Відділ: Аналітичної хімії / НДЛ Хімічного аналізу об'єктів навколишнього середовища та контролю виробництва /
Посада: мнс

Науковий ступінь: кандидат
Наукові інтереси: газова хроматографія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 35, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 13, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - --

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Гибридные органокремнеземные покрытия для твердофазной микроэкстракции: высокоэффективные адсорбенты для определения следовых количеств парабенов
Зуй Марина Федорівна
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Шнайдер Богуслава О.
2019
Физикохимия поверхности и защита материалов (Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces)
т.55 в.4 c.380-390
2
Наукова стаття
Мицеллярно-экстракционное концентрирование перметрина и α-циперметрина для газохроматографического определения в водах и пищевых продуктах
Дорощук Володимир Олександрович
Левчик Валентина Михайлівна
Киричук Тарас Володимирович
2018
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.13 в.4 c.160-166
3
Тези
Застосування параметра розчинності Гільдебранда для підвищення ефективності рідинної мікроекстракції бензофенонів
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2019
Аналітична хімія – методи та інструменти: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю
т.2019
4
Тези
Газохроматографічна ідентифікація забруднювачів в розчинниках, пар та косметичних засобах
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Федорчук Ольга Ігорівна
2019
Аналітична хімія – методи та інструменти: Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю
т.2019 c.15
5
Тези
New molecularly imprinted polymers for the rapid pre-concentration ofantibiotics by “pipette-tip” solid-phase microextraction
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Зосимчук Олексій Русланович
2018
Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and Their Technological Applications simultaneously: Ukrainian-Polish Symposium
в.XVI c.196
6
Тези
Молекулярно імпринтовані полімери модифіковані іонними рідинами для “pipette-tip” твердофазної екстракції
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Зосимчук Олексій Русланович
2018
Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії
в.ХІІ c.80
7
Тези
“Рipette-tip” твердофазної мікроекстракція для визначення слідових кількостей антибактеріальних препаратів у водних розчинах з використанням молекулярно імпринтованих полімерів
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Зосимчук Олексій Русланович
2018
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.XIX c.18
8
Тези
Гібридні органокремнеземні покриття для волоконної твердофазної мікроекстракціі парабенів з водних розчинів
Зуй Марина Федорівна
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.22
9
Тези
Молекулярно імпринтовані полімери модифіковані іонними рідинами в ВЕРХ та твердофазної екстракції
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Зосимчук Олексій Русланович
2018
Проблеми та досягнення сучасної хімії: наукова молодіжна конференція
в.ХХ
10
Тези
Вилучення поліолів на силікагелі модифікованому аміакатом міді (ІІ)
Левчик Валентина Михайлівна
Ракс Вікторія Анатоліївна
2018
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2018 в.2018 c.23
11
Наукова стаття
Solid-phase microextraction of benzophenones coupled with gas chromatography analysis
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2016
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.4 в.2 c.55-62
12
Наукова стаття
Сучасні тенденції газогроматографічного визначення нікотину в лікарських засобах тютюнозамісної терапії
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Губецька Тетяна Сергіївна
2017
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 в.52 c.42-45
13
Тези
Derivatization and luquid microextraction for gas chromatographic determination of parabens
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2017
Kyiv-Toulouse: Scientific International conference in chemistry
в.IX c.264
14
Тези
Мікроекстракційні системи для вилучення парабенів
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2017
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
т.2017 c.88
15
Наукова стаття
Gas Chromatographic determination of parabens after derivatization and dispersive microextraction
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2015
French-Ukrainian Journal of Chemistry
т.3 в.2 c.72–79
16
Наукова стаття
Сучасні тенденції газохроматографічного визначення нікотину в лікарських засобах тютюнзамісної терапії
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2016
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.52 c.42-45
17
Тези
Твердофазно-газохроматографічне визначення нікотину в електронних сигаретах та в навколишньому середовищі
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2016
Сучасні проблеми хімії: Міжнародна конференція студентів та аспірантів
в.ХVII c.117
18
Тези
Порівняння ефективності різних покриттів при твердофазній мікроекстракції парабенів з водних розчинів
Зуй Марина Федорівна
Кобилінська Наталя Григорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2016
Problems and achievements of the modern chemistry: Scientific Youth Conference
в.XVIII c.145
19
Тези
Твердофазна мікроекстракція для концентрування бензофенонів
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2016
Київська конференція з аналітичної хімії: Сучасні тенденції
c.43
20
Наукова стаття
Cloud-point extraction preconcentration of sym-triazine herbicides to determination by gas chromatography
Дорощук Володимир Олександрович
Левчик Валентина Михайлівна
2015
Journal of Analytical Chemistry (Журнал аналитической химии)
т.70 c.119-124
21
Наукова стаття
Сочетание жидкостного микроэкстракционного концентрирования и газохроматографического определения парабенов в форме ацетилпроизводных
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2015
Украинский химический журнал
т.81 c.89 – 94
22
Наукова стаття
Capillary and dispersive microextraction of diphenylketones
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2014
Journal of Water Chemistry and Technology (Химия и технология воды)
т.36 c.217-224
23
Наукова стаття
Визначення ментолу в льодяниках «Травісил»
Левчик Валентина Михайлівна
Ракс Вікторія Анатоліївна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.49 c.35-38
24
Наукова стаття
Методи вилучення, концентрування та визначення бензофенону та його похідних
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.2 c.5-13
25
Наукова стаття
Капілярна і дисперсійна мікроекстракція парабенів
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2014
Методы и объекты химического анализа (methods and objects of chemical analysis)
т.9 c.109-117
26
Наукова стаття
Дисперсійна рідинна мікроекстракція з дериватизацією для концентрування та вилучення бензофенонів
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2014
Журнал хроматографічного товариства
т.14 c.24-35
27
Практикум
Развитие аналитических навыков в области пробоподготвки и анализа веществ, занесенных в список Конвенции о запрещении химического оружия. Лабораторный практикум
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Лисенко Олена Миколаївна
Ракс Вікторія Анатоліївна
2013
Видавництво "Київ" (практикум)
c.1-32
28
Навчальний посібник
Практикум з газової хроматографії. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з газової хроматографії в рамках спецкурсу «Сучасні хроматографічні методи» для студентів магістрів хімічного факультуту спеціальності «аналітична хімія»
Левчик Валентина Михайлівна
Лисенко Олена Миколаївна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-71
29
Наукова стаття
Капілярна рідинна мікроекстракція для концентрування бензофенону
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2013
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.1 c.43-44
30
Наукова стаття
Dispersive microextraction for the GC analysis of some endocrine disruptors
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
2013
Medical Data
т.5 c.15-17
31
Практикум
Лабораторный практикум по пробоподготовке и анализу веществ, занесенных в список Конвенции о запрещении химического оружия
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Лисенко Олена Миколаївна
Ракс Вікторія Анатоліївна
2012
К.:Киев
c.1-30
32
Наукова стаття
Determination of caffeine in beverages by reversed phase high performance liquid chromatography
Левчик Валентина Михайлівна
2010
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія
т.48 c.64-67
33
Наукова стаття
Solid phase extraction of BSA.
Левчик Валентина Михайлівна
2011
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
c.64-66
34
Наукова стаття
Твердофазно-екстракційне концентрування БСА
Левчик Валентина Михайлівна
Ракс Вікторія Анатоліївна
2011
The Ukrainian Biochemical Journal / Український біохімічний журнал
т.83 c.64 –67
35
Наукова стаття
Титаносиликатные композитные микромезопористые материалы TS-1/MCM-41
Алексєєв Сергій Олександрович
Гринь Світлана Валеріївна
Левчик Валентина Михайлівна
2010
Хімія, фізика та технологія поверхні
т.1 в.4 c.415-422

Повернення до списку

Вгору