Автори, співробітники Університету

Лепетюк Ірина Григорівна
Lepetiuk Iryna Grygorivna

Ідентифікатор автора: 35772
Кількість пошукових запитів автора: 434
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Інститут філології
Кафедра/Відділ: Романської філології
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: лінгвістика художнього тексту, типологія дискурсу, інтертекстуальність французької мови

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 19, з них наукових статей (наукові публікації) - 14, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 1, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
La valeur sémiotique du genre du discours
Лепетюк Ірина Григорівна
2019
Переклад і мова: компаративні студії : Матеріали першої міжнародної конференції 27-28 березня 2019р. – К.: Логос
c.90-92
2
Наукова стаття
Мовленнєвий жанр в аспекті поліфонії художнього дискурсу
Лепетюк Ірина Григорівна
2018
Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т
в.807 c.54-58
3
Наукова стаття
Le fonctionnement des genres du discours dans les textes des romans du XXe siècle
Лепетюк Ірина Григорівна
2018
Studia Linguistica: збірник наукових праць
в.13 c.184-202
4
Наукова стаття
Graphic means of compensation for nonverbal component in internet-communication
Бурмістенко Тетяна Вікторівна
Лепетюк Ірина Григорівна
Ситдикова Ірина Вілоріївна
2019
Sciences of Europe
т.4 в.35 c.51-56
5
Наукова стаття
Місце і роль мовленнєвих жанрів у французькому романі XVIII-XX ст.
Лепетюк Ірина Григорівна
2019
Philology.Science and Education a New Dimension
в.191 c.28-31
6
Наукова стаття
Теорія мовленнєвих жанрів М.М. Бахтіна як один з текстуально-дискурсивних підходів до проблем перекладу
Лепетюк Ірина Григорівна
2019
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: збірник наукових праць. – К.: Аграр Медіа Груп
c.129-136
7
Тези
L’image dans des genres du discours – les dialogues des sens
Лепетюк Ірина Григорівна
2017
Перша Міжнародна франкофонна науково-практична конференція в Україні "Мови, науки та практики" 19-20 жовтня 2017 р. Київ
c.89
8
Навчально-методичний комплекс
Методична розробка з лінгвокраїнознавства : розмовна практика (французька мова як основна та друга). Тематичний модуль: «Система соціального захисту у Франції»
Костюк Марина Миколаївна
Лепетюк Ірина Григорівна
2016
ВПЦ "Київський університет"
c.1-52
9
Особливості батьківсько-дитячих стосунків підлітків-учнів школи-інтернат
Лепетюк Ірина Григорівна
2013
10
Монографія
Genres du discours dans le roman français moderne
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
National de reproduction des thè-ses
т.1 c.1-357
11
Наукова стаття
Роль мовленнєвих жанрів у відтворенні дійсності на сторінках роману // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – Видавничий центр
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
12
Наукова стаття
Діахронічний аналіз ролі та місця мовленнєвих жанрів у французьких романах // Актуальні проблеми іноземної філології:
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
13
Наукова стаття
Лінгвістичний аналіз структури художнього тексту французького роману XVIII сторіччя // Проблеми семантики слова, речення та тексту
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
14
Наукова стаття
Мовленнєва структура та філософський характер роману Яна Потоцького «Рукопис, знайдений у Сарагосі» // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. Видавничий центр
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
15
Наукова стаття
Мовленнєвий жанр як засіб відтворення поліфонії художнього дискурсу (на матеріалі французького роману) // Наукові записки
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
16
Наукова стаття
Мовленнєві жанри в структурі художнього тексту французького роману XX сторіччя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Філологічні науки
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
17
Наукова стаття
Порівняльний аналіз теорії мовленнєвих жанрів М.Бахтіна з іншими теоріями типології дискурсу у сучасній французькій лінгвістиці // Проблеми семантики слова, речення та тексту.
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
18
Наукова стаття
Семіотичний характер мовленнєвого жанру // Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст.
Лепетюк Ірина Григорівна
2012
19
Наукова стаття
Теорія висловлювання М.Бахтіна та її значення для сучасної теорії комунікації // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. –Випуск 102. – Серія філологічні науки (мовознавство)
Лепетюк Ірина Григорівна
2012

Повернення до списку

Вгору