Автори, співробітники Університету

Лєнков Сергій Васильович
Lenkov Sergey

Ідентифікатор автора: 35806
Кількість пошукових запитів автора: 1474

Підрозділ: Військовий інститут
Кафедра/Відділ: Науково-дослідний центр
Посада: Головний науковий співробітник науково-дослідного управління військово-гуманітарних, інформаційно-психологічних, геоінформаційних та військово-технічних досліджень науково-дослідного центру Військового інституту

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 279, з них наукових статей (наукові публікації) - 194, монографій - 16, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 67, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 1

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Evaluation of Radars Resolution Capability Using Simulation Mathematical Model
Лєнков Сергій Васильович
Лоза Віталій Миколайович
Толок Ігор Вікторович
2018
5th International Conference on Methods and Systems of Navigation and Motion Control
c.195 – 197
2
Монографія
Forecasting reliability of complex technology objects. Parameters optimization of their technical exploitation
Жиров Геннадій Борисович
Лєнков Сергій Васильович
Толок Ігор Вікторович
Цицарєв Вадим Миколайович
2018
Bielsko-Biala: Publishing house «BEL »
3
Наукова стаття
Особливості організації компонентів сенсорних мереж
Лєнков Сергій Васильович
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.46-56
4
Наукова стаття
Методика розробки діагностичного забезпечення радіоелектронної техніки на основі енергостатичного методу діагностування з використанням інформаційних технологій
Жиров Геннадій Борисович
Лєнков Сергій Васильович
Толок Ігор Вікторович
2017
Системи озброєння і військова техніка
т.4 в.52 c.46-51
5
Наукова стаття
Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания и ремонта группировки сложных технических объектов
Жиров Геннадій Борисович
Лєнков Сергій Васильович
Толок Ігор Вікторович
2018
Київ, Журнал "Сучасна спеціальна техніка"
т.1 в.52 c.49-57
6
Наукова стаття
Метод наближеного пошуку та ідентифікації фізичних осіб
Лєнков Сергій Васильович
2018
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.104-115
7
Тези
Високошвидкісні мережі у використанні сервісних послуг архітектури LTE
Лєнков Сергій Васильович
Солодєєва Людмила Василівна
2018
Теоретичні та прикладні аспекти застосування інформаційних технологій в галузі природничих наук: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених
c.122-124
8
Тези
Дослідження процесу проектування програмного забезпечення
Лєнков Сергій Васильович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.46
9
Тези
Дослідження методів розробки та тестування
Лєнков Сергій Васильович
2018
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.47
10
Наукова стаття
Features of modeling failures of recoverable complex technical objects with a hierarchical constructive structure
Антоненко Олександр Михайлович
Жиров Геннадій Борисович
Зайцев Дмитро Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
Толок Ігор Вікторович
2017
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
т.88 в.4/4 c.34-42
11
Наукова стаття
Математична модель процесу експлуатації складного об’єкту озброєння
Жиров Геннадій Борисович
Лєнков Сергій Васильович
2017
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
в.В.1(10) c.151 -154
12
Наукова стаття
Моделі динамічних несправностей дискретних інтегральних компонентів комплементарної логіки
Лєнков Сергій Васильович
Охрамович Михайло Миколайович
Чешун Віктор Миколайович
Шевченко Валерій Віталійовича
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.54 c.79 – 87
13
Наукова стаття
Метод предикативної ідентифікації процесів для захисту від прихованих загроз в середовищі хмарних обчислень
Лєнков Сергій Васильович
Сєлюков Олександр Васильович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.55 c.145 – 154
14
Наукова стаття
Складові методики визначення кількісного складу парку автомобільної техніки за групами експлуатації за розв’язанням «класичної» задачі ерланга
Лєнков Сергій Васильович
Толок Ігор Вікторович
2017
Системи озброєння і військова техніка
в.В.4 (150) c.7-10
15
Наукова стаття
Шляхи підвищення захисту авторського права за допомогою використання цифрових водяних знаків
Лєнков Сергій Васильович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.56 c.33 – 39
16
Наукова стаття
Аналіз існуючих методів та алгоритмів виявлення атак в бездротових мережах передачі даних
Лєнков Сергій Васильович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.В.56 c.124 - 131
17
Наукова стаття
Аналіз методів та алгоритмів моніторингу обчислювальних мереж
Лєнков Сергій Васильович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.107-114
18
Наукова стаття
Метод передачі прихованої інформації без спотворення растрового зображення
Лєнков Сергій Васильович
Мірошніченко Олег Вікторович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.58 c.114-123
19
Наукова стаття
Особливості та загальні принципи інтелектуального управління телекомунікаційною мережею
Лєнков Сергій Васильович
2017
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.57 c.127-137
20
Тези
Моделирование отказов восстанавливаемых телеконикационных систем при прогнозировании надежности и стоимости эксплуатации
Жиров Геннадій Борисович
Лєнков Сергій Васильович
2017
Проблеми телекомунікацій: Міжнародна науково-технічна конференція
c.202–204
21
Тези
Основи побудови автоматизованих навчальних систем для підготовки військових фахівців
Лєнков Сергій Васильович
Толок Ігор Вікторович
2017
Удосконалення системи військової освіти у вищих військових навчальних закладах (військовій академії)
c.43 – 44
22
Тези
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів України
Лєнков Сергій Васильович
Толок Ігор Вікторович
2017
Всеукраїнська науково-практична конференція. Військово-технічні науки
c.624-625
23
Тези
Модель прогнозування показників надійності і вартості експлуатації об'єктів радіоелектронної техніки
Лєнков Сергій Васильович
2016
Метрологія, технічне регулювання, якість: досягнення та перспективи: міжнародна науково-практична конференція
c.213-214
24
Тези
Про напрямки реалізації інтелектуальних систем управління
Лєнков Сергій Васильович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.49
25
Тези
Застосування інтелектуального аналізу для деталізації роботи телекомунікаційних мереж
Лєнков Сергій Васильович
2017
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.66
26
Тези
Нові підходи у розробці мікроелектронних технологій
Лєнков Сергій Васильович
Охрамович Михайло Миколайович
2017
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.82
27
Тези
Методика оптимізації системи планових ремонтів складних об’єктів техніки
Лєнков Сергій Васильович
Толок Ігор Вікторович
2017
Всеукраїнська науково-практична конференція "Освітньо-наукове забезпечення діяльності складових сектору безпеки і оборони України"
c.624-626
28
Наукова стаття
Алгоритм прогнозування для показників надійності і вартості експлуатації об’єктів радіоелектронних засобів озброєння
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2016
Системи обробки інформації. Харків, ХУПС
в.9(146) c.28-30
29
Наукова стаття
Моделирование технического обслуживания по состоянию объектов радиоэлектронной техники с резервированными элементами
Зайцев Дмитро Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2016
Системи обробки інформації. Харків, ХУПС
в.7(144) c.61-65
30
Наукова стаття
Оцінка стану безпеки інформації в комп’ютерних системах на основі логіко-лінгвістичному підходу
Лєнков Сергій Васильович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.51 c.110-118
31
Наукова стаття
Вычислительные возможности микроконтроллеров STM32F4
Лєнков Сергій Васильович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.51 c.185-191
32
Наукова стаття
Ідентифікації об'єктів в слабоструктурованій базі даних
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.52 c.129-134
33
Наукова стаття
Прогнозирование показателей надежности и стоимости эксплуатации объектов радиоэлектронной техники методом имитационного статистического моделирования
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.52 c.54-63
34
Наукова стаття
Динамічні показники оцінки рівня функціональної безпеки інформаційної системи
Лєнков Сергій Васильович
2016
Сучасна спеціальна техніка
в.2(45) c.59-67
35
Наукова стаття
Алгоритм прогнозування для показників надійності і вартості експлуатації об'єктів радіоелектронних засобів озброєння
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2016
Системи обробки інформації. Харків, ХУПС
в.9(146) c.28-30
36
Наукова стаття
Застосування теоретико-ігрових алгоритмів для формування бездротових AD HOC мереж
Лєнков Сергій Васильович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.53 c.48-55
37
Наукова стаття
Побудова розподільної мережі GPON
Лєнков Сергій Васильович
2016
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
в.53 c.105-111
38
Наукова стаття
Моделирование ТО по состоянию резервированных радиоэлектронных систем
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2015
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
т.1 c.74-78
39
Наукова стаття
Моделирование смешанного технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники: по ресурсу и по состоянию
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2015
Сучасна спеціальна техніка
т.14 c.3-10
40
Наукова стаття
Автоматизированная система технического обслуживания сложного объекта радиоэлектронной техники: принципы построения
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2015
Системи озброєння і військова техніка
т.1 c.124-131
41
Наукова стаття
Как собрать с миру по нитке на «плащ –невидимку по-украински»
Лєнков Сергій Васильович
2015
Системи озброєння і військова техніка
т.1 c.179-185
42
Наукова стаття
О влиянии конструктивной структуры сложного объекта радиоелектронной техники на показатели его надежности
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.50 c.61-68
43
Наукова стаття
Адаптивний поділ каналів в багатокористувацьких багаточастотних системах
Лєнков Сергій Васильович
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.50 c.52-57
44
Наукова стаття
Криптографічний метод оптимізації роботи віддалених сервісів на базі розподілених систем
Лєнков Сергій Васильович
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.49 c.150-153
45
Наукова стаття
Моделирование и оптимизация системы обеспечения ЗИП сложных объектов РЭТ
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.49 c.87-96
46
Наукова стаття
Аналіз існуючих методів планування переміщення мобільного робота
Лєнков Сергій Васильович
2015
Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Зб.наукових праць
т.49 c.67-71
47
Наукова стаття
Программное обеспечение для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации восстанавливаемых объектов РЭТ
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2015
Системи обробки інформації
т.8 c.41-46
48
Тези
Методи модифікації процесорного ядра у системах на кристалі
Лєнков Сергій Васильович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.93
49
Тези
О влиянии конструктивной структуры восстанавливаемого объекта на показатели его надёжности
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2015
Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє: Міжнародна науково-практична конференція
c.52
50
Тези
Методи протидії негативному впливу спотворень інформації на результати діагностування
Лєнков Сергій Васильович
2015
Молодіжна військова наука у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів
c.73
51
Монографія
Прогнозування надійності складних об’єктів радіоелектронної техніки та оптимізація параметрів їх технічної експлуатації з використанням імітаційних статистичних моделей
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Видавництво "ВМВ"
c.1-248
52
Монографія
Прогнозирование надежности сложных объектов радиоэлектронной техники и оптимизация параметров их технической эксплуатации с использованием имитационных статистических моделей
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Видавництво "ВМВ"
c.1-256
53
Монографія
Forecasting to reliability complex object radio-electronic technology and optimization parameter their technical usage with use the simulation statistical models
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Видавництво "ВМВ"
c.1-252
54
Наукова стаття
Графова модель станів користувача системи дистанційного навчання
Лєнков Сергій Васильович
2014
Інформатика та математичні методи в моделюванні
т.4 c.158-164
55
Наукова стаття
Прогнозирование надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов радиоэлектронной техники с учетом их технического обслуживания и ремонта
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Науково-технічний журнал "Радіоелектронні і комп`ютерні системи"
т.2 c.29-37
56
Наукова стаття
Применение имитационного статистического моделирования для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов РЭТ
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.13-18
57
Наукова стаття
Построение и анализ помехозащищенных процессорных архитектур
Лєнков Сергій Васильович
2014
Сучасна спеціальна техніка
т.1 c.58-64
58
Наукова стаття
О влиянии конструктивной структуры восстанавливаемого объекта на его показатели надежности
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
т.2 c.127-131
59
Наукова стаття
Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
2014
Системи обробки інформації
т.6 c.51-55
60
Наукова стаття
Оцінка ефективності системи обробки інформації при організації контролю обстановки на державному кордоні України
Лєнков Сергій Васильович
2014
Системи обробки інформації
т.6 c.99-102
61
Наукова стаття
Оцінка вірогідності даних автоматизованої системи управління
Лєнков Сергій Васильович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.46-51
62
Наукова стаття
Cинтез функциональной структуры системы контроля обстановки на государственной границе Украины
Лєнков Сергій Васильович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.45 c.88-94
63
Наукова стаття
Forecasting of reliability and costs of operation complex objects ret in view of their maintenance service and repair
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.46 c.45-54
64
Наукова стаття
Methods of increasing of functional stability of power systems
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.46 c.85-89
65
Наукова стаття
Алгоритм кластеризації стиснення вектора характерних ознак графічних зображень
Лєнков Сергій Васильович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.46 c.170-176
66
Наукова стаття
Концептуальна схема системи інтелектуальної обробки даних
Лєнков Сергій Васильович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.46 c.181-190
67
Наукова стаття
Метод автоматической идентификации семантических корреляции терминов глоссария
Лєнков Сергій Васильович
2014
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.46 c.222-228
68
Наукова стаття
Теоретичні можливості підвищення рівня безвідмовності складного об’єкта РЕТ за рахунок проведення планових ремонтів
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
2014
Сучасна спеціальна техніка
т.2 c.61-67
69
Тези
Аналіз принципів побудови системи інтелектуальної обробки даних
Джулій Володимир Миколайович
Лєнков Сергій Васильович
2014
70
Тези
Стиснення вектора характерних ознак графічних зображень
Джулій Володимир Миколайович
Лєнков Сергій Васильович
2014
71
Тези
Стенд для контролю дистанції спрацювання оптико-електронних сенсорів
Лєнков Сергій Васильович
2014
72
Тези
Флюси для лудіння та паяння легкоплавкими припоями, що не потребують відмивання
Лєнков Сергій Васильович
2014
73
Монографія
Побудова та використання систем дистанційного навчання з елементами штучного інтелекту
Гахович Сергій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2013
74
Монографія
Автономні автоматизовані системи технічного діагностування радіоелектронної техніки: моделі, методи, тести
Лєнков Сергій Васильович
2013
Видавництво "ВМВ"
c.1-253
75
Монографія
Имитационное статистическое моделирование процессов технического обслуживания и ремонта сложных объектов РЭТ: модели и оптимизация
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Сент-Гросс
c.1-244
76
Наукова стаття
Protection of data of information problem-solving system by password method
Лєнков Сергій Васильович
2013
The Advanced Science Journal
т.1 c.15.0000
77
Наукова стаття
Алгоритм побудови діагностичної моделі радіоелектронного блоку для динамічного методу
Лєнков Сергій Васильович
2013
Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки
т.2 c.263-266
78
Наукова стаття
Застосування інформаційних технологій для побудови функціональної схеми автономної автоматизованої системи технічного діагностування об’єкта радіоелектронної техніки
Лєнков Сергій Васильович
2013
Вісник інженерної академії України
т.1 c.95-98
79
Наукова стаття
Изучение возможности построения web-сервера на платформе arduino для удаленного управления
Жиров Геннадій Борисович
Лєнков Сергій Васильович
2013
Сучасна спеціальна техніка
т.4 c.31-39
80
Наукова стаття
Математическая модель процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.39 c.12-19
81
Наукова стаття
Программная модель процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.41 c.43-52
82
Наукова стаття
Постановка задач оптимизации процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.42 c.42-47
83
Наукова стаття
Прогнозирование показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов РЭТ с использованием имитационной статистической модели
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.43 c.53-61
84
Наукова стаття
Определение оптимального числа ремонтных органов в группировке объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.44 c.23-26
85
Наукова стаття
О зависимости показателей надежности восстанавливаемого объекта РЭТ от распределения показателей безотказности элементов
Лєнков Сергій Васильович
Охрамович Михайло Миколайович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.44 c.49-52
86
Наукова стаття
Гистограммный способ генерирования случайных чисел в задачах исследования надежности
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Інформатика та математичні методи в моделюванні
т.3 c.43-49
87
Наукова стаття
Моделирование и оптимизация процесса восполнения ресурса сложных объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.15 c.107-115
88
Наукова стаття
Обґрунтування можливості використання інформаційних технологій для розробки тестів діагностування радіоелектронних пристроїв електромагнітним методом
Лєнков Сергій Васильович
2013
Науково-технічний журнал "Радіоелектронні і комп`ютерні системи"
т.1 c.40-46
89
Наукова стаття
Алгоритм пошуку семантично подібних документів
Лєнков Сергій Васильович
Охрамович Леся Володимирівна
2013
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
т.2 c.25-30
90
Наукова стаття
Вирішення завдання швидкодії обробки інформації в інформаційних системах спеціального призначення
Лєнков Сергій Васильович
2013
Інформаційна безпека
т.3 c.84-90
91
Наукова стаття
Вирішення оптимізаційної задачі налаштування нейронних мереж із використанням генетичних алгоритмів
Лєнков Сергій Васильович
2013
Сучасна спеціальна техніка
т.4 c.40-47
92
Наукова стаття
Концептуальні засади побудови експертно-навчальних систем інтенсивної підготовки військових фахівців
Лєнков Сергій Васильович
2013
Інформаційна безпека
т.3 c.49-56
93
Наукова стаття
Методика тестових випробувань стійкості програмного забезпечення інформаційної системи
Лєнков Сергій Васильович
2013
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
т.3 c.13-15
94
Наукова стаття
Методичні засади застосування нейромереж у задачах прогнозування та керування
Лєнков Сергій Васильович
2013
Інформатика та математичні методи в моделюванні
т.3 c.233-239
95
Наукова стаття
Методичні засади синтезу експертної системи оцінки безпеки комп’ютерних комплексів на основі застосування нечітких нейронних мереж
Лєнков Сергій Васильович
2013
Інформаційна безпека
т.3 c.15-21
96
Наукова стаття
Методологічні основи побудови тренажерно-моделюючих систем інтенсивної підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення
Лєнков Сергій Васильович
2013
Сучасна спеціальна техніка
т.3 c.25-33
97
Наукова стаття
Побудова функціональних перевіряючих тестів для енергодинамічного та електромагнітного методів
Лєнков Сергій Васильович
2013
Системи обробки інформації
т.1 c.49-52
98
Наукова стаття
Определение оптимальных параметров технического обслуживания по состоянию сложных объектов РЭТ
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2013
Інформатика та математичні методи в моделюванні
т.3 c.215-224
99
Наукова стаття
Розробка діагностичних тестів перевірки одномірного активізованого шляху радіоелектронних пристроїв з кратними несправностями для електромагнітного методу
Лєнков Сергій Васильович
2013
Сучасна спеціальна техніка
т.1 c.70-78
100
Наукова стаття
Формалізація слабко структурованих задач при вирішенні практичних задач забезпечення національної безпеки держави
Лєнков Сергій Васильович
2013
Інформаційна безпека
т.2 c.99-102
101
Монографія
Моделирование и оптимизация процессов технического обслуживания сложных объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Пашков Сергій Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2012
Сент-Гросс
c.1-150
102
Наукова стаття
Концептуальна модель моніторингу якості освіти ВНЗ за принципом комбінованого управління
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.0.0000
103
Наукова стаття
Обґрунтування способу зняття діагностичної інформації для електромагнітного методу діагностування радіоелементів у складі радіоелектронних пристроїв
Лєнков Сергій Васильович
2012
Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України
т.3 c.137-139
104
Наукова стаття
Перевірка адекватності діагностичної моделі радіоелектронного компонента для електромагнітного методу діагностування
Лєнков Сергій Васильович
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.8 c.107-110
105
Наукова стаття
Системний аналіз тренажерних систем фахівців спецпідрозділів
Лєнков Сергій Васильович
2012
Інформаційна безпека
т.1 c.78-83
106
Наукова стаття
Методологічні основи побудови та організації функціонування роботизованих систем спеціального призначення
Лєнков Сергій Васильович
2012
Вісник інженерної академії України
т.1 c.205-210
107
Наукова стаття
Інформаційні процеси в автоматизованій системі діагностування комп’ютерних систем
Жиров Геннадій Борисович
Лєнков Сергій Васильович
2012
Вісник інженерної академії України
т.2 c.97-100
108
Наукова стаття
Методи аналізу і синтезу інтелектуальних тренажерних систем інтенсивної підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення
Лєнков Сергій Васильович
2012
Праці Одеського політехнічного інституту
т.1 c.157-162
109
Наукова стаття
Обґрунтування системи показників ефективності тренажних систем підготовки фахівців підрозділів спеціального призначення
Лєнков Сергій Васильович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
c.4.0000
110
Наукова стаття
Дискретна векторна оптимізація траєкторій руху мобільних роботів
Лєнков Сергій Васильович
2012
Сучасна спеціальна техніка
т.1 c.13-19
111
Наукова стаття
Датчик гамма-излучений на основе кадмий-цинк-теллур (КЦТ)
Лєнков Сергій Васильович
2012
Сучасна спеціальна техніка
т.2 c.27-32
112
Наукова стаття
Шляхи і методи підвищення ефективності автономних автоматизованих систем технічного діагностування радіоелектронних пристроїв спеціального призначення
Лєнков Сергій Васильович
2012
Сучасна спеціальна техніка
т.3 c.69-74
113
Наукова стаття
Метод управління процесом тренувань фахівців спецпідрозділів на стрілецькому полігоні
Лєнков Сергій Васильович
2012
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил
т.4 c.258-261
114
Наукова стаття
Способ повышения эффективности датчиков гамма-излучения на технологическом уровне
Лєнков Сергій Васильович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
c.0.0000
115
Наукова стаття
Аналіз існуючих моделей забезпечення рівня воєнної безпеки держави
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.166.0000
116
Наукова стаття
Погрешность измерения характеристик полей гамма-излучения детектором на основе CdZnTe
Лєнков Сергій Васильович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.183.0000
117
Наукова стаття
Аналіз і оптимізація ремонтопридатності складного технічного об'єкта
Лєнков Сергій Васильович
Осипа Володимир Олександрович
Цицарєв Вадим Миколайович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.29 c.11-16
118
Наукова стаття
Оценки надежности сложных технических объектов с учетом их иерархической конструктивной структуры
Кольцов Руслан Юрійович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2012
Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості
т.1 c.65-70
119
Наукова стаття
Автоматизація вирішення розрахункових задач у складних системах управління
Лєнков Сергій Васильович
2012
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки
т.3 c.31-35
120
Наукова стаття
Имитационная статистическая модель процесса технического обслуживания и ремонта сложных объектов радиоэлектронной техники
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2012
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.38 c.63-69
121
Наукова стаття
Анализ фазовых равновесий в двойной системе А2 – В6ZnTe
Лєнков Сергій Васильович
2012
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології
т.3 c.110-113
122
Наукова стаття
Структурне проектування програмного забезпечення складних інформаційних систем реального часу
Лєнков Сергій Васильович
2012
Сучасна спеціальна техніка
т.4 c.92-97
123
Наукова стаття
Контроль технічного стану підсистеми електроживлення тренажних систем з підвищеними техніко-економічними показниками
Лєнков Сергій Васильович
2012
Системи озброєння і військова техніка
т.3 c.139-145
124
Наукова стаття
Загальний підхід до формалізованого подання пристроїв радіоелектронних засобів озброєння для діагностування електромагнітним методом
Лєнков Сергій Васильович
2012
Системи озброєння і військова техніка
т.4 c.187-190
125
Наукова стаття
Загальний підхід до побудови перевіряючих тестів для проведення діагностування аналогових пристроїв динамічним методом
Лєнков Сергій Васильович
2012
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології
т.2 c.45-49
126
Наукова стаття
Алгоритм побудови тестів діагностування об’єктів радіоелектронної техніки для енергодинамічного і електромагнітного методів
Лєнков Сергій Васильович
Охрамович Михайло Миколайович
2012
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля
т.12 c.201-208
127
Наукова стаття
Планування процеса тренувань фахівців спецпідрозділів з урахуванням їх функціонального стану та обмежень на часові (вартісні) витрати
Лєнков Сергій Васильович
2012
Інформаційна безпека
т.2 c.37-42
128
Наукова стаття
Технолгия выбора типа метода нечеткого подхода к решению задачи автоматической классификации угрозы в киберпространстве
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2012
Інформаційна безпека
т.2 c.87-93
129
Наукова стаття
Діагностична модель роботи транзистора в режимі насичення в задачах енергодинамічного методу діагностування
Лєнков Сергій Васильович
2012
Вісник інженерної академії України
т.3 c.165-169
130
Наукова стаття
Методичні засади визначення узагальненого показника функціонального стану фахівців спецпідрозділів
Лєнков Сергій Васильович
2012
Праці Одеського політехнічного інституту
т.2 c.202-207
131
Наукова стаття
Застосування інформаційних технологій для розробки узагальненої методики діагностування блоків рет автономною автоматизованою системою технічного діагностування
Лєнков Сергій Васильович
2012
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
т.2 c.65-69
132
Наукова стаття
Загальний підхід до діагностування радіоелектронних блоків динамічним методом з використанням інформаційних технологій
Лєнков Сергій Васильович
2012
Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони
т.3 c.59-63
133
Тези
Побудова роботизованого інструктора у тренажерах операторів АСУ// м. Київ, П’ята міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси»
Лєнков Сергій Васильович
2012
Праці конференції
c.417.0000
134
Тези
Нові підходи у розробці мікроелектронних технологій// м. Київ, П’ята міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси»
Лєнков Сергій Васильович
2012
Праці конференції
c.420.0000
135
Тези
Побудова адаптивних систем інтенсивної підготовки фахівців спецпідрозділів// м. Одеса, Науково-практичної конференції «Інформаційні управляючі системи та технології», Одеський національній морський університет
Лєнков Сергій Васильович
2012
Праці конференції
c.15.0000
136
Тези
Перспективні напрямки удосконалення інтелектуальних вимірювальних каналів// м. Одеса, Одинадцята всеукраїнська науково-технічна конференція «Математичне моделювання та інформаційні технології»
Лєнков Сергій Васильович
2012
Праці конференції
c.69.0000
137
Тези
Математична модель радіоелектронного пристрою для електромагнітного методу діагностування// м. Одеса, Одинадцята всеукраїнська науково-технічна конференція «Математичне моделювання та інформаційні технології»
Лєнков Сергій Васильович
2012
Праці конференції
c.69.0000
138
Тези
Методи оптимізації структури та параметрів обчислювальної мережі автоматизованого полігону підготовки фахівців спецпідрозділів// м. Київ, VIII Міжнародна науково-практична конференція "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє"
Лєнков Сергій Васильович
2012
Праці конференції
c.73.0000
139
Монографія
Інтелектуальні вимірювальні системи на основі мікроелектронних датчиків нового покоління
Лєнков Сергій Васильович
2011
140
Монографія
Мікроелектронні датчики нового покоління для інтелектуальних систем
Лєнков Сергій Васильович
2011
141
Наукова стаття
Інтелектуальні вимірювальні канали сенсорних систем
Лєнков Сергій Васильович
2011
Наука і оборона
c.36.0000
142
Наукова стаття
Концепція комплексного контролю сухопутного кордону при врахуванні загроз воєнній безпеці держави
Лєнков Сергій Васильович
2011
Наука і оборона
c.3.0000
143
Наукова стаття
Діагностична модель аналового радіоелектронного пристрою для проведення діагностування в ремонтах органах
Жиров Геннадій Борисович
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.130.0000
144
Наукова стаття
Имитационная статистическая модель адаптивного технического обслуживания сложных технических объектов
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.145.0000
145
Наукова стаття
Компромісне ресурсне забезпечення заходів застосування систем енергетики як "складних" систем
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.142.0000
146
Наукова стаття
Діагностична модель цифрових вторинних джерел живлення об'єктів РЕЗО для визначення їх технічного стану удосконаленним методом динамічного навантаження
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.133.0000
147
Наукова стаття
Метод експрес-аналізу нервово-паралітичних отруйних речовин з використанням кондуктометричних біосенсорів на основі холінестера
Лєнков Сергій Васильович
2011
Київ, Журнал "Сучасна спеціальна техніка"
c.118.0000
148
Наукова стаття
Аналіз моделей для ефективної організації технологічного парку
Лєнков Сергій Васильович
2011
Вісник державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
т.9 c.50.0000
149
Наукова стаття
Основний функціональний показник дієвості захисту інформації
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2011
Вісник державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
т.9 c.151.0000
150
Наукова стаття
Обеспечение метрологической надежности кондуктор-метрических систем с дифференциальными датчиками
Лєнков Сергій Васильович
2011
Науково-технічний журнал «Захист інформації»
т.9 c.269.0000
151
Наукова стаття
Узагальнення задачі на випадок системи захисту із кінцевим числом діалогових каналів спілкування з користувачами
Лєнков Сергій Васильович
2011
Науково-технічний журнал «Захист інформації»
c.41.0000
152
Наукова стаття
Задача системного дослідження впливу загроз в комплексному управлінні кордоном держави
Лєнков Сергій Васильович
2011
Науково-технічний журнал «Захист інформації»
c.70.0000
153
Наукова стаття
Застосування методу ситуативного аналізу ієрархій до завдання вибору ієрархії критеріїв технопарку
Лєнков Сергій Васильович
2011
Вісник інженерної академії України
c.130.0000
154
Наукова стаття
Пріоритетність загроз національній безпеці держави у воєнній сфері при обґрунтуванні технічних рішень контролю сухопутного кордону
Лєнков Сергій Васильович
2011
Вісник інженерної академії України
c.21.0000
155
Наукова стаття
Мікрохвильові датчики для гігрометрії та вологометрії
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.14.0000
156
Наукова стаття
Дослідження нового класу матеріалів комплексних сполук германію з багатоосновними органічними кислотами
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.55.0000
157
Наукова стаття
Використання напівпровідникових лазерів червоного та інфрачервоного світла у прожекторах дальнього спостереження
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.52.0000
158
Наукова стаття
Дослідження фізичних процесів впливу мікрочастинок з високою енергією на структурні зміни властивостей виробів твердотільної електроніки
Лєнков Сергій Васильович
Охрамович Михайло Миколайович
Ряба Людмила Олександрівна
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.56.0000
159
Наукова стаття
Найбільш суттєві підходи до аналізу процесу професійного становлення сучасного педагога
Лєнков Сергій Васильович
2011
Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки
c.22.0000
160
Наукова стаття
Концептуальні і методологічні підходи до підготовки спеціалістів з інформаційної безпеки в Україні
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.0.0000
161
Наукова стаття
Аналіз механізмів відпалу лазерних кристалів CDS
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.96.0000
162
Наукова стаття
Условия функционирования и методы построения оптико-электронных устройств для пространственной ориентации инвалидов по зрению
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.114.0000
163
Наукова стаття
Діагностична модель аналогового радіоелектронного пристрою для проведення діагностування в ремонтних органах
Жиров Геннадій Борисович
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2011
Збірник Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки
т.19 c.130-144
164
Тези
Вплив дефектів структури на вольт-амперні та люмінесцентні характеристики приладів
Лєнков Сергій Васильович
2011
Современные информационные и электронные технологии. Международная 8-я научно-практическая конференция (СИЭТ-2007). Сборник трудов. – Одесса
c.288.0000
165
Тези
Системи військового моніторингу з використанням новітніх напівпровідникових сенсорів газів
Лєнков Сергій Васильович
2011
м. Львів, IV-та всеукраїнська науково-технічна конференція «Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ», 12–13 квітня 2011 р.
c.123.0000
166
Тези
Визначення показників надійності для розв’язання задач діагностування складових частин радіоелектронних засобів озброєння
Жиров Геннадій Борисович
Лєнков Сергій Васильович
2011
м. Київ, IV-міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси». НАУ, 23-25 травня 2011 р.
c.472.0000
167
Тези
Оптимизация процессов технического обслуживания сложных технических объектов
Лєнков Сергій Васильович
2011
м. Київ, IV-міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси». НАУ, 23-25 травня 2011 р.
c.474.0000
168
Тези
Розробка підходу для оцінки рівня безпеки
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2011
м. Київ, IV-міжнародна науково-практична конференція «Інтегровані інтелектуальні робото-технічні комплекси». НАУ, 23-25 травня 2011 р.
c.478.0000
169
Тези
Оцінки якості освіти ВНЗ за допомогою інформаційно-аналітичної системи
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2011
м. Одеса, ІІ - науково-практична конференція молодих науковців і студентів "Інформаційно-вимірювальні технології, технічне регулювання та менеджмент якості", 30-31 травня 2011 р.
c.66.0000
170
Тези
Випромінювання р-n-переходу під дією ОКГ
Лєнков Сергій Васильович
2011
Дрогобицький державний педагогічний університет
c.22.0000
171
Тези
Радіаційний відпал лазерних кристалів CDS
Лєнков Сергій Васильович
2011
Дрогобицький державний педагогічний університет
c.54.0000
172
Тези
Обґрунтування технологій для програмної реалізації методу вивчення іноземних мов на базі ТТS-технологій
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2011
173
Тези
Діагностична модель аналогового радіоелектронного пристрою для проведення діагностування в ремонтних органах
Балабін Віктор Володимирович
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2011
Перспективи розвитку озброєння та військової техніки сухопутних військ: Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.124-125
174
Тези
Визначення показників надійності для розв’язання задач діагностування складових частин радіоелектронних засобів озброєння
Жиров Геннадій Борисович
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2011
Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси: Міжнародна науково-практична конференція
т.1 c.472-473
175
Наукова стаття
Технологічні аспекти реалізації автоматизованих систем машинного перекладу
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.26 c.55-64
176
Наукова стаття
Оцінки довжини псевдовипадкової тестової послідовності для діагностування цифрових пристроїв систем захисту інформації
Балабін Віктор Володимирович
Гахович Сергій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2010
Інформаційна безпека
т.1 c.95-99
177
Наукова стаття
Оценка показателей безотказности сложного восстанавливаемого объекта РЭТ при произвольных законах распределения наработки до отказа элементов
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2010
Сучасна спеціальна техніка
т.3 c.86-98
178
Наукова стаття
Розрахунок коефіцієнта готовності для основних моделей процесу експлуатації складних об’єктів озброєння і військової техніки
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2010
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.29 c.27-32
179
Тези
Проблеми методологічного забезпечення воєнно-наукових досліджень
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2010
180
Монографія
Діагностування аналогових і цифрових пристроїв радіоелектронної техніки
Лєнков Сергій Васильович
2009
181
Наукова стаття
Алгоритм узгодження ієрархічних рішень при створенні системи воєнно-морських споруд
Лєнков Сергій Васильович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.71.0000
182
Наукова стаття
Програмное обеспечение методики определения оптимальных параметров системы технического обслужевания сложного восстанавливаемого объекта телекоммуникационной техники
Лєнков Сергій Васильович
2009
Вісник державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
т.7 c.20.0000
183
Наукова стаття
Міжнародні неурядові організації.
Лєнков Сергій Васильович
2009
184
Наукова стаття
Загальний підхід до діагностування аналогових пристроїв РЕЗО в динамічному режимі
Лєнков Сергій Васильович
2009
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.164.0000
185
Наукова стаття
Фактори впливу на стан інформаційно-аналітичного забезпечення військ
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2009
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.170.0000
186
Наукова стаття
Модель експериментальної оцінки показників надійності інформаційно-економічних систем
Лєнков Сергій Васильович
2009
187
Наукова стаття
Принцип ведення машинних словників у воєнній сфері за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій
Лєнков Сергій Васильович
2009
Наука і оборона
c.124.0000
188
Наукова стаття
Фактори впливу на стан інформаційно-аналітичного забезпечення військ
Лєнков Сергій Васильович
2009
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.170.0000
189
Наукова стаття
Аналіз сучасних проблем енергетичної безпеки як основних джерел військових конфліктів
Лєнков Сергій Васильович
2009
190
Наукова стаття
Принцип ведення машинних словників у воєнній сфері за допомогою сучасних телекомунікаційних технологій
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2009
Наука і оборона
т.2 c.50-55
191
Наукова стаття
Фактори впливу на стан інформаційно-аналітичного забезпечення військ
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2009
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
т.22 c.170-179
192
Наукова стаття
Окремі методичні аспекти прогнозування річного обсягу вимог на перевезення вантажів
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.23 c.58-62
193
Наукова стаття
Один із способів неформального опису рекурентного методу для розв’язання задач оптимізації виявлення відмов у складі РЕЗО
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2009
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.21 c.146-149
194
Наукова стаття
Сondition and prospects of development of integrated control systems of electronic means
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2009
Вісник Черкаського державного технологічного університету
т.1 c.138-140
195
Тези
Современные информационные технологии ведения машинных словарей
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2009
Современные информационные и злектронные технологии: международная научно-практическая конференция
т.1 c.40
196
Тези
Структура та зміст лінгвістичного процесора в системах машинного перекладу
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2009
Датчики, прилади та системи: міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.8
197
Тези
Состояние и перспективы развития встроенных систем контроля радиоэлектронных средств вооружения
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2009
Датчики, прилади та системи: міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.5
198
Тези
Один із способів неформального опису рекурентного методу для розв’язання задач оптимізації виявлення відмов у складі РЕЗО
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2009
199
Енциклопедія
Євроатлантична інтеграція України
Лєнков Сергій Васильович
Плахотнік Ольга Василівна
2008
200
Монографія
Моделі процесів витрат і поповнення ресурсу складних відновлюваних об’єктів і систем радіоелектронної техніки
Браун Вадим Олегович
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2008
201
Монографія
Методы и средства защиты информации. Несанкционированное получение информации
Лєнков Сергій Васильович
2008
202
Монографія
Методы и средства защиты информации. Информационная безопасность
Лєнков Сергій Васильович
2008
203
Наукова стаття
Світові тенденції розвитку озброєння та військової техніки: шляхи вибору стратегічних напрямків модернізації та реформування оборонної промисловості України
Лєнков Сергій Васильович
2008
Наука і оборона
c.33.0000
204
Наукова стаття
Керування параметрами тонкоплівкових ектролюміні-сцентних індикаторів
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.38.0000
205
Наукова стаття
Метод вивчення іноземних мов на базі технології ТТS.
Лєнков Сергій Васильович
2008
Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка
c.100.0000
206
Наукова стаття
Методика управления спектральными характеристиками электролюминесцентных индикаторов
Лєнков Сергій Васильович
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
207
Наукова стаття
Деякі методи прискорення розвитку прихованих та потенційних дефектів в задачах форсованих випробувань елементів РЕЗО
Лєнков Сергій Васильович
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
208
Наукова стаття
Оценивание взаимозависимости информационных источников между собой
Лєнков Сергій Васильович
2008
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
209
Наукова стаття
Метод представлення дискретної інформації на основі інфімумних диз’юнктивних нормальних форм булевих функцій
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.90.0000
210
Наукова стаття
До питання розробки електролюмінісцентних індикаторів контролю для інформаційних систем
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.61.0000
211
Наукова стаття
Забезпечення життєвого циклу розробки і змін та модифікацій спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем воєнного призначення
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.108.0000
212
Наукова стаття
Удосконалення методу короткотермінового прогнозування параметрів надійності військової техніки
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.120.0000
213
Наукова стаття
Фізика процесів розвитку прихованих та потенційних дефектів елементів РЕЗО в умовах їх штучного прискорення
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.88.0000
214
Наукова стаття
Алгоритмы и принципы сжатия информации
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.137.0000
215
Наукова стаття
Розробка основних способів декодуючих перетворень канальних мід, прийнятих з помилками
Лєнков Сергій Васильович
2008
Науково-технічний журнал «Захист інформації»
c.43.0000
216
Наукова стаття
Гарантування стійкості функціонування спеціального програмного забезпечення за допомогою методу "паролів"
Лєнков Сергій Васильович
2008
Науково-технічний журнал «Захист інформації»
c.43.0000
217
Наукова стаття
Математична модель процесів витрат і відновлення ресурсу угруповання об’єктів радіоелектронної техніки
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2008
Вісник державного університету інформаційно-комунікаційних технологій
c.202.0000
218
Наукова стаття
Особливості декодування структурно-логічних кодів булевих функцій
Лєнков Сергій Васильович
2008
Вісник інженерної академії України
c.79.0000
219
Наукова стаття
Метод прогнозування технічного стану складного об'єкту
Лєнков Сергій Васильович
2008
Вісник інженерної академії України
c.28.0000
220
Наукова стаття
Алгоритм формування оптимальних планів ремонту, списання та поставок об'єктів радіоелектронної техніки в угрупованні
Лєнков Сергій Васильович
2008
Вісник інженерної академії України
c.119.0000
221
Наукова стаття
За спецтематикою
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
222
Наукова стаття
Использование гравитационного поля для передачи информации
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.32.0000
223
Наукова стаття
Моделювання універсальної системи технічного захисту інформації в автоматизованих системах управління військового призначення
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
c.168.0000
224
Наукова стаття
Меры повышения надежности электролюминесцентных индикаторов
Лєнков Сергій Васильович
2008
225
Наукова стаття
Моделирование механизма электролюминисценции тонкопленочных индикаторов
Лєнков Сергій Васильович
2008
Вісник Черкаського державного технологічного університету
c.28.0000
226
Наукова стаття
Економіко-математична оптимізація критичних технічних об'єктів
Лєнков Сергій Васильович
2008
Вісник Черкаського державного технологічного університету
c.87.0000
227
Наукова стаття
Методи прийняття рішень при створенні системи управління технічним станом засобів зброї
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.138.0000
228
Наукова стаття
Обгрунтування вибору складу матеріалів, варіантів конструкції та технології виготовлення плівкових електролюмінесцентних індикаторів
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.149.0000
229
Наукова стаття
Дослідження оптичних властивостей твердих сполук кадмій-цинк-телур
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.86.0000
230
Наукова стаття
Моделювання процесу технічного обслуговування резервованої системи об'єктів радіоелектронної техніки
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”
c.65.0000
231
Наукова стаття
Класична задача про упакування та покриття і її додатки
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”
232
Наукова стаття
Визначення технічного стану вторинних джерел живлення РЕЗО методом динамічних впливів напруг і навантажень
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ “КПІ”
c.138.0000
233
Наукова стаття
Зависимость эффективности тонкопленочных электролюминесцентых индикаторов от параметров источника питания
Лєнков Сергій Васильович
2008
Технология и конструирование в электронной аппаратуре
c.36.0000
234
Наукова стаття
Постановка задачи оптимизации процессов технического обслуживания и плановых ремонтов сложных восстанавливаемых объектов радиоэлектронной техники
Лєнков Сергій Васильович
2008
Сборник научных трудов Национального авиационного университета
т.15 c.223.0000
235
Наукова стаття
Аналіз перспектив розвитку способу застосування способу зашифрування - розшифрування інформації з випадковим, відкритим і адаптивним ключем
Лєнков Сергій Васильович
2008
Сборник научных трудов Восточноукраинского национального университета им. В. Даля
c.42.0000
236
Наукова стаття
Бюджетування соціальної сфери
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник наукових праць учених та аспірантів. – П.- Хмельницький
т.5 c.442.0000
237
Наукова стаття
Гарантування стійкості функціонування спеціального програмного забезпечення за допомогою методу "паролів
Лєнков Сергій Васильович
2008
Науково-технічний журнал «Захист інформації»
c.43.0000
238
Наукова стаття
Аналіз основних аспектів контролю працездатності і діагностування радіоелектронної апаратури при мінімаксних критеріях
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.42.0000
239
Наукова стаття
Теоретико-множинні та статистичні методи упорядкування цілей існування воєнно-морських споруд
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.48.0000
240
Наукова стаття
Модель технічного обслуговування складного об'єкта без урахування його структури
Лєнков Сергій Васильович
Цицарєв Вадим Миколайович
2008
Збірник Центрального наукового-дослідного інституту озброєння та військової техніки
c.79.0000
241
Наукова стаття
Основні концепції, засади та напрямки розвитку політики України в галузі експорту озброєнь
Лєнков Сергій Васильович
2009
Сборник научных трудов Восточноукраинского национального университета им. В. Даля
c.76.0000
242
Наукова стаття
До проблеми прийняття рішення про відновлення виробу військової техніки, як об’єкту контролю за неповними даними
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.13 c.76-81
243
Наукова стаття
Аналіз основних аспектів контролю працездатності і діагностування радіоелектронної апаратури при мінімаксних критеріях
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2008
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.16 c.57-60
244
Тези
Аналіз стану інноваційної діяльності в контексті розвитку оборонно-промислового комплексу США
Лєнков Сергій Васильович
2008
Науково-практичний журнал Полтавського педагогічного університету
c.83.0000
245
Тези
Аналіз впливу науково-технологічних парків оборонно-промислового спрямування і підприємств оборонно-промислового комплексу на управління природокористуванням і охорону стану складових довкілля на прикладі Запорізької області
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.67.0000
246
Тези
Особливості методу кореляційної пеленгації постановників активних перешкод при багатопозиційному прийомі
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.21.0000
247
Тези
Проблема оцінки надійності складних систем в умовах апріорної невизначеності
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.66.0000
248
Тези
Експериментальне дослідження методики застосування сучасних інформаційних технологій навчання
Лєнков Сергій Васильович
2008
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових праць. Київ- Вінниця. ДОВ “Вінниця”
c.119.0000
249
Тези
Влияние характеристик источника питания на эффективность излучения тонкопленочного электролюминесцентного индикатора
Лєнков Сергій Васильович
2008
Современные информационные и электронные технологии. Международная 8-я научно-практическая конференция (СИЭТ-2007). Сборник трудов. – Одесса
т.2 c.39.0000
250
Тези
Меры повышения электролюминесцентных индикаторов
Лєнков Сергій Васильович
2008
251
Тези
Оптимізація критичних технічних об'єктів
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.35.0000
252
Тези
Cучасні підходи до проектування спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем машинного перекладу
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.140.0000
253
Тези
Моделирование механизма электролюминесценции тонкопленочных индикаторов
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.159.0000
254
Тези
Воздействие ионозирующих излучений на параметры полупроводниковых оптических элементов
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.160.0000
255
Тези
Деградація неохолоджуваних лазерів на арсеніді галію
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.161.0000
256
Тези
Вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу обробки різномовних текстів в системах ведення інформаційно-аналітичної діяльності
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.131.0000
257
Тези
До питання статистичної оптимізації послідовних програм контролю високонадійних систем
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.68.0000
258
Тези
Аналіз відмов виробів електронної техніки
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.80.0000
259
Тези
Программное обеспечение методики определения оптимальных параметров СТО сложного восстанавливаемого объекта РЭТ
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.98.0000
260
Тези
Аналіз перспектив розвитку інноваційної діяльності для розбудови підприємств оборонно-промислового комплексу
Лєнков Сергій Васильович
2008
Зб. наук. праць Військового інституту
c.100.0000
261
Тези
Метод вивчення іноземних мов на базі технології TTS // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Випуск XXI. Матеріали Ш Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном». – Горлівка, 2008
Лєнков Сергій Васильович
2008
262
Тези
Сучасні підходи до проектування спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем машинного перекладу
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2008
Датчики, прилади та системи: міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.140-141
263
Тези
Вимоги до розробки інструментально-технологічного комплексу обробки різномовних текстів в системах ведення інформаційно-аналітичної діяльності
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
Пампуха Ігор Володимирович
2008
Сучасні інформаційно-комунікаційні технології: Міжнародна науково-технічна конференція
т.1 c.131-132
264
Тези
До питання статистичної оптимізації послідовних програм контролю високонадійних систем
Крихта Віталій Вікторович
Лєнков Сергій Васильович
2008
265
Монографія
Оптоелектроніка інфрачервоного діапазону: матеріали, прилади, системи
Лєнков Сергій Васильович
2006
266
Монографія
Напівпроводникові лазери з електронним накачуванням
Лєнков Сергій Васильович
2006
267
Наукова стаття
Психолого-педагогчні умови професійної підготовки майбутніх військових психологів
Лєнков Сергій Васильович
Мась Наталія Миколаївна
2007
Наукові записки. Психолого-педагогічні науки
т.4 c.70-73
268
Наукова стаття
Інформаційні системи нового покоління як чинник забезпечення національних інтересів
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2007
Наука і оборона
т.1 c.40-45
269
Наукова стаття
Вплив інформаційних технологій на характер, форми і способи ведення збройної боротьби. Тенденції і перспективи застосування інформаційних технологій у збройній боротьбі на підставі використання новітніх технологій з прогнозом до 2010-2025 років
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2007
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки
т.14 c.40-44
270
Наукова стаття
Вимоги до розробки компонентів лінгвістичного забезпечення в інтелектуальних системах автоматизації навчання у вищій школі
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2007
Збірник наукових праць Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка. Серія "Педагогічні науки"
т.2 c.206-213
271
Наукова стаття
Проблеми залучення інформаційних технологій у навчальний процес у ВВНЗ
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2007
Вісник Черкаського державного технологічного університету
c.280-282
272
Наукова стаття
Захист національних інформаційних ресурсів в аспекті інформаційної безпеки України
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2007
Сборник научных трудов Восточноукраинского национального университета им. В. Даля
c.21-23
273
Тези
Інформаційні технології в контексті безпеки прийняття рішень
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2007
Пріоритетні напрямки підвищення ефективності діяльності правоохоронних структур і військових формувань України: науково-практична конференція
c.104-105
274
Тези
Функціональні вимоги до інструментально-технологічного комплексу автоматизації інформаційно-аналітичної діяльності
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2007
Современные информационные и злектронные технологии: международная научно-практическая конференция
c.35
275
Тези
Проблеми залучення інформаційних технологій у навчальний процес у ВВНЗ
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2007
Датчики, прилади та системи: міжнародна науково-технічна конференція
c.10
276
Тези
Вимоги до розробки компонентів лінгвістичного забезпечення в інтелектуальних системах автоматизації навчання у вищій школі
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2007
Інновації у вищій освіті: проблеми та перспективи: Міжвузівська науково-практична конференція
т.1 c.26
277
Тези
Захист національних інформаційних ресурсів в аспекті інформаційної безпеки України
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2007
Информационные технологии и безопасность в управлении: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.5
278
Тези
Вплив інформаційних технологій на характер, форми і способи ведення збройної боротьби. Тенденції і перспективи застосування інформаційних технологій у збройній боротьбі на підставі використання новітніх технологій з прогнозом до 2010-2025 років
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2006
Міжвузівська науково-практична конференція “Сучасні напрямки розвитку Сухопутних військ ЗС України”
т.1 c.105-106
279
Наукова стаття
Інформаційні технології як фактор забезпечення національних інтересів у воєнній сфері
Балабін Віктор Володимирович
Лєнков Сергій Васильович
2005
Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.1 c.9-14

Повернення до списку

Вгору