Автори, співробітники Університету

Лимарченко Олег Степанович
Limarchenko O.S.

Ідентифікатор автора: 35822
Author Identifier Number Scopus: 6701509120 →
Кількість пошукових запитів автора: 1194
Інформація про автора в енциклопедії університету (eu.univ.kiev.ua) →

Підрозділ: Механіко-математичний факультет
Кафедра/Відділ: Механіки суцільних середовищ
Посада: завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор
Наукове звання: професор
Наукові інтереси: Варіаційні методи досліджень нелінійних коливань систем оболонок з рідиною

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 83, з них наукових статей (наукові публікації) - 64, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 3, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 12

Всього публікацій у Scopus (affiliation - Taras Shevchenko National University of Kyiv) - 12

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Матеріали конференції
Особливості формування хвильових резонансних процесів в задачах динаміки рідини з вільною поверхнею
Лимарченко Олег Степанович
2019
Dynamical System Modeling and Stability Investigation: International Conference
c.247-248
2
Матеріали конференції
До 110-річчяМикогли Олександровича Кільчевського
Лимарченко Олег Степанович
2019
Dynamical System Modeling and Stability Investigation: International Conference
c.25-26
3
Наукова стаття
Динамические приемы гашения колебаний в системе «конструкция – жидкость со свободной поверхностью»
Лимарченко Олег Степанович
Нефьодов Олександр Олексійович
Лук'янчук Владислав Віталійович
2019
Прикладная механика
т.55 в.1 c.64-77
4
Наукова стаття
Resonant modes of the motion of a cylindrical reservoir on a movable pendulum suspension with a free-surface liquid
Лимарченко Олег Степанович
Нефьодов Олександр Олексійович
2019
Mathematical Modeling and Computing
т.5 в.2 c.178-183
5
Наукова стаття
Особливості узагальненого параметричного резонансу для резервуара гіперболоїдальної форми
Лимарченко Олег Степанович
2018
Інформаційні системи. Механіка та керування
в.36 c.76-83
6
Наукова стаття
Поведінка системи нециліндричний резервуар – рідина в зарезонансному діапазоні зміни частот
Лимарченко Олег Степанович
Паранькіна Ольга Юріївна
Слюсарчук Юлія Анатоліївна
2018
Механіка гіроскопічних систем
в.36 c.5-10
7
Наукова стаття
Коливання рідини з вільною поверхнею в циліндричному резервуарі на маятниковому підвісі при багаточастотному русі точки підвісу
Лимарченко Олег Степанович
Нефьодов Олександр Олексійович
2018
Інформаційні системи. Механіка та керування
в.36 c.42-48
8
Наукова стаття
Вплив частотних характеристик збурення руху конструкції з рідиною на розвиток динамічних процесів
Лимарченко Олег Степанович
Нефьодов Олександр Олексійович
2018
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.15 c.47-55
9
Наукова стаття
Резонансна поведінка вільної поверхні рідини в резервуарі в формі тіла обертання
Лимарченко Олег Степанович
Паранькіна Ольга Юріївна
Слюсарчук Юлія Анатоліївна
2018
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.15 c.56-64
10
Наукова стаття
PECULIARITIES OF DEVELOPMENT OF THE GENERALIZED FARADAY EFFECT FOR SPHERICAL AND ELLIPSOIDAL RESERVOIRS
Лимарченко Олег Степанович
Мельник Вікторія Миколаївна
2019
Механіка гіроскопічних систем
т.37 c.20-25
11
Наукова стаття
Компьютерное моделирование поведения системы трубопровод-жидкость, исследования и оценка влияния сил Кориолиса на движение жидкости в трубопроводе при разных способах закрепления
Лимарченко Олег Степанович
2019
Проблемы управления и информатики
в.3 c.64-71
12
Матеріали конференції
Перегляд гіпотез при моделюванні нелінійних задач динаміки резервуарів з рідиною
Лимарченко Олег Степанович
2018
Інформаційні технології та комп'ютерне моделювання: Міжнародна науково-практична конференція
c.331-334
13
Матеріали конференції
Прийоми зменшення негативного впливу рухомості рідини в задачах динаміки сумісного руху конструкцій з рідиною
Лимарченко Олег Степанович
Нефьодов Олександр Олексійович
Лук'янчук Владислав Віталійович
2017
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.9 c.20-21
14
Матеріали конференції
Динамiка трубопроводу з рiдиною при повздовжньому обертаннi в околі критичних швидкостей течії
Лимарченко Володимир Олегович
Лимарченко Олег Степанович
Сапон Микола Миколайович
2017
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.9 c.21
15
Матеріали конференції
Динаміка вимушеного руху конструкцій з рідино, яка заповнює порожнини нециліндричної форми
Лимарченко Олег Степанович
Паранькіна Ольга Юріївна
Мельник Вікторія Миколаївна
Слюсарчук Юлія Анатоліївна
2017
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.9 c.21
16
Матеріали конференції
Моделювання нелінійних біля резонансних процесів у системі рідина з вільною поверхнею – нециліндричний резервуар
Лимарченко Олег Степанович
2018
Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент: науково-технічна конференція
c.28-30
17
Матеріали конференції
Математическое моделирование сценариев развития аварийных ситуаций в элементах конструций АЭС
Лимарченко Олег Степанович
2017
Проблеми зняття з експлуатації об'єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища. Друга міжнародна конференція 25-27 квітня у м. Славутич
c.177-179
18
Матеріали конференції
Дослідження руху рідини в трубопроводі при різних способах закріплення
Лимарченко Олег Степанович
2018
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.10 c.43-44
19
Матеріали конференції
Щодо втрати стійкості в багатокомпонентній системі трубопровід-рідина, яка перебуває під швидкісною течією рідини
Лимарченко Олег Степанович
2017
Проблеми інформатизації: міжнародна науково-технічна конференція
в.9 c.13
20
Матеріали конференції
Сили, що сприяють перерозподілу енергії в системі трубопровід – рідина
Лимарченко Олег Степанович
2018
Сучасні напрями розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та засобів управління: Міжнародна науково-практична конференція
в.8 c.68
21
Наукова стаття
Peculiarities of dynamics of the reservoir with a free-surface liquid on pendulum suspension with the moving suspension point
Лимарченко Олег Степанович
Нефьодов Олександр Олексійович
2018
Mathematical Modeling and Computing
т.5 в.1 c.41-47
22
Наукова стаття
Effect of the Coriolis forces on dynamics of the system reservoir–liquid under uniform outflowing
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2018
Mathematical Modeling and Computing
т.5 в.1 c.34-40
23
Наукова стаття
Dynamical behavior of liquid in reservoir of revolution under harmonic force disturbance in the below resonant frequency range
Лимарченко Олег Степанович
Паранькіна Ольга Юріївна
Слюсарчук Юлія Анатоліївна
2017
Mathematical Modeling and Computing
т.4 в.2 c.156-161
24
Наукова стаття
Поведiнка конструкцiй з рiдиною на маятниковому пiдвiсi при сейсмiчному збуреннi руху
Лимарченко Олег Степанович
Нефьодов Олександр Олексійович
2017
Збiрник праць Iн-ту математики НАН України
т.14 в.2 c.56-64
25
Наукова стаття
Динамiка трубопроводу з рiдиною при повздовжньому обертаннi
Лимарченко Володимир Олегович
Лимарченко Олег Степанович
Сапон Микола Миколайович
2017
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.14 в.2 c.65-70
26
Монографія
Нелинейные задачи динамики жидкости в резервуарах нецилиндрической формы
Лимарченко Олег Степанович
2017
К.: Адверта
c.1-130
27
Наукова стаття
Обобщение задачи Фарадея о параметрических колебаниях цилиндрического резервуара с жидкостью со свободной поверхностью
Лимарченко Олег Степанович
Семенова Ірина Юліївна
Мельник Вікторія Миколаївна
2017
Прикладная механика
т.53 в.1 c.49-57
28
Наукова стаття
Влияние вязкости и капиллярности жидкости на нелинейную динамику системы резервуара,частично заполненного жидкостью
Лимарченко Олег Степанович
2017
Прикладная механика
т.53 в.2 c.13-23
29
Наукова стаття
Задача про параметричний резонанс у системi резервуар – рiдина з вiльною поверхнею
Лимарченко Олег Степанович
2017
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.14 в.1 c.171-185
30
Наукова стаття
Specific Features of the Dynamic Behavior of a Straight Pipeline for Supercritical Velocities of the Flow of Liquid
Лимарченко Олег Степанович
2017
Journal of Mathematical Sciences
т.3 в.223 c.293-297
31
Наукова стаття
Energy Redistribution Between the Reservoir and Liquid with Free Surface for Angular Motions of the System
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2017
Journal of Mathematical Sciences
т.3 в.222 c.296-303
32
Наукова стаття
Effect of viscosity and capillarity of fluid on nonlinear dynamics of a tank partially filled with a fluid
Лимарченко Олег Степанович
2017
International Applied Mechanics
т.53 в.2 c.130-138
33
Наукова стаття
Generalizing the Faraday problem of the parametric oscillations of a cylindrical tank partially filled with a fluid
Лимарченко Олег Степанович
Мельник Вікторія Миколаївна
Семенова Ірина Юліївна
2017
International Applied Mechanics
т.52 в.5 c.59-66
34
Наукова стаття
Обобщение задачи Фарадея о параметрических колебаниях цилиндрического резервуара с жидкостью со свободной поверхностью
Лимарченко Олег Степанович
Мельник Вікторія Миколаївна
Семенова Ірина Юліївна
2017
Прикладная механика
т.53 в.1 c.73-81
35
Наукова стаття
Problem of the parametric oscillations of a non-cylindrical tank partially filled with liquid
Лимарченко Олег Степанович
Мельник Вікторія Миколаївна
Семенова Ірина Юліївна
2017
International Applied Mechanics
т.52 в.6 c.599-604
36
Наукова стаття
Задача о параметрических колебаниях резервуара нецилиндрической формі с жидкостью со свободной поверхностью
Лимарченко Олег Степанович
Семенова Ірина Юліївна
2016
Прикладная механика
т.52 в.8 c.111-120
37
Наукова стаття
Longitudinal excitation of rocket motion: new elements of theoretical analysis and prediction of rockets behavior
Лимарченко Олег Степанович
2016
Modeling of a space launch vehicle for multi-discipline interaction and prediction of instability workshop: Space Propulsion Research Center& Seoul National University
c.2-49
38
Наукова стаття
Нелинейная динамика совместного движения системы «резервуар – жидкость со свободной поверхностью
Лимарченко Олег Степанович
2016
Прикладная механика
т.52 в.5 c.94-105
39
Наукова стаття
Особливості динамічної поведінки прямолінійного трубопроводу при закритичних швидкостях течії рідини
Лимарченко Олег Степанович
2016
Нелінійні коливання
т.19 в.2 c.235-239
40
Наукова стаття
Перерозподіл енергії між резервуаром і рідиною з вільною поверхнею при кутових рухах системи
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2016
Нелінійні коливання
т.19 в.1 c.85-92
41
Матеріали конференції
Role of combined character of motion of free-surfaced liquid for different ways of reservoir fixing
Лимарченко Олег Степанович
2015
Мікро- та нанонеоднорідні матеріали: моделі та експеримент: науково-технічна конференція
c.79-80
42
Наукова стаття
Effect of combine motion on variation of resonance properties in liquid sloshing problems
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2015
Mathematical Modeling and Computing
т.1 c.54-63
43
Наукова стаття
Applied problems of dynamics of pipelines conveying liquid
Лимарченко Олег Степанович
2015
Будівництво та архітектура
т.3 c.81-92
44
Наукова стаття
Динаміка трубопроводу, що обертається, з рідиною
Лимарченко Олег Степанович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.2 c.79-82
45
Наукова стаття
Роль фактора сумісності руху рідини з вільною поверхнею при різних способах закріплення резервуару
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.129-133
46
Наукова стаття
Задача про нелінійні коливання резервуару у формі усіченого конуса, частково заповненого рідиною під дією імпульсного навантаження
Лимарченко Олег Степанович
2015
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
c.161-167
47
Тези
Роль фактора совместности движения жидкости со свободной поверхностью при разных способах, закрепления резервуара
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2015
Сучасні проблеми механіки: Міжнародна наукова конференція
c.39
48
Наукова стаття
Влияние пружинного закрепления на динамику цилиндрического резервуара с жидкостью, находящегося на подвижной платформе
Лимарченко Олег Степанович
2014
Прикладная механика
c.93-96
49
Наукова стаття
Вплив пружинного закріплення на динаміку циліндричного резервуара з рідиною, що знаходиться на рухомій платформі
Лимарченко Олег Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.2 c.79-95
50
Наукова стаття
Аналіз впливу сил Коріоліса і нелінійностей на динаміку трубопроводу
Лимарченко Олег Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.54-57
51
Наукова стаття
Динаміка рідини з вільною поверхнею в резервуарі рухомій платформі під дією зовнішньої імпульсної сили
Лимарченко Олег Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.4 c.54-57
52
Наукова стаття
Поверхневе хвилеутворення в системі резервуар-рідина при кутовому збуренні руху резервуара
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.50-53
53
Наукова стаття
Saue different generalities of the Faraday problem in mechanical systems reservoir – liquid with a free surface mathematical Modeling and Computing
Лимарченко Олег Степанович
2014
Mathematical Modeling and Computing
т.1 c.24-40
54
Наукова стаття
Peculiarities of Motion of the system reservoir – liqvid on pendulum suspersion under extretion harmonic forc
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2014
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
т.20 c.84-90
55
Наукова стаття
Коливання вільної поверхні рідини в резервуарі на рухомій платформі при вібраційному навантаженні
Лимарченко Олег Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.65-68
56
Наукова стаття
Коливання циліндричного резервуару, частково заповненого рідиною, що знаходиться на рухомій платформі
Лимарченко Олег Степанович
2014
Варіаційні методи механіки: Матеріали міжнародної наукової конференції
c.40-46
57
Наукова стаття
Особливості руху системи резервуар - рідина на маятниковому підвісі під дією зовнішньої гармонічної сили
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2014
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
т.20 c.140-146
58
Наукова стаття
Параметричні коливання рідини з вільною поверхнею в резервуарі конічної форми
Лимарченко Олег Степанович
Мельник Вікторія Миколаївна
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
в.3 c.46-49
59
Наукова стаття
Силова взаємодія резервуару у формі усіченого конуса і рідини з вільною поверхнею при їх сумісному русі
Лимарченко Олег Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
в.2 (32) c.29-32
60
Наукова стаття
Коливання вільної поверхні рідини в циліндричному резервуарі, що знаходиться на рухомій платформі
Лимарченко Олег Степанович
2014
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Математика. Механіка
т.2 c.50-56
61
Наукова стаття
Динамічна модель сумісного перехідного руху циліндрічного резервуару з рідиною.
Лимарченко Олег Степанович
2012
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.3 c.151-154
62
Наукова стаття
Сумісний рух резервуара на маятнико-вому підвісі і рідини при імпульсному збудженні
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2013
Вісник Луганського університету ім.Тараса Шевченка "Гуманітарні студії"
т.1 c.20-24
63
Наукова стаття
Динамическое взаимодействие жидкости с резервуаром при угловых колебаниях
Лимарченко Олег Степанович
Семенович Катерина Олексіївна
2013
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.10 c.520-525
64
Наукова стаття
Effect of sspring fixation on dynamics of reservoir with liquid
Лимарченко Олег Степанович
2013
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
т.17 c.54-60
65
Наукова стаття
Узагальнена задача Фарадея про рух резервуара з рідиною
Лимарченко Олег Степанович
2013
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
т.16 c.76-85
66
Наукова стаття
Вплив пружинного закріплення на динаміку резервуара з рідиною
Лимарченко Олег Степанович
2013
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
т.17 c.104-111
67
Наукова стаття
Вихід на параметричний резонанс в узагальненій задачі Фарадея про рух резервуара з рідиною
Лимарченко Олег Степанович
2013
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
т.17 c.73-82
68
Наукова стаття
Вимушені коливання рідини в резервуарі параболоїдальної форми
Лимарченко Олег Степанович
Семенова Ірина Юліївна
2013
Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології
т.17 c.106-113
69
Праці конференції
Liquid mobility effects in dynamics of space flight//Hydrodynamics of Moving Objects Ukraine Kiev April 23-26 2013
Лимарченко Олег Степанович
2013
Праці конференції
т.1 c.13
70
Тези
Выход системы резервуар жидкость на режим установившихся колебаний
Лимарченко Олег Степанович
2013
Hydrodynamics of Moving Objects Ukraine
т.1 c.118
71
Наукова стаття
Динамічна поведінка трубопроводу з вільним кінцем в околі критичних швидкостей руху рідини
Лимарченко Олег Степанович
2012
72
Наукова стаття
Параметричнi коливання трубопроводу з рідиною
Лимарченко Володимир Олегович
Лимарченко Олег Степанович
2012
Збірник праць Інституту математики НАНУ
т.9 c.176-187
73
Наукова стаття
Нелінійні коливання системи циліндричний резервуар – рідина з вільною поверхнею при пружинному закріпленні
Лимарченко Олег Степанович
2012
74
Праці конференції
Variational approach for investigation of pipelines with rapidly flowing liquid
Лимарченко Олег Степанович
2012
75
Праці конференції
Методы аналитической механики в механике сплошных сред
Лимарченко Олег Степанович
2010
76
Тези
Nonlinear mechanism for damping structures on movable foundation
Лимарченко Олег Степанович
2010
77
Наукова стаття
Методы аналитической механики в задачах динамики резервуаров с жидкостью
Лимарченко Олег Степанович
2010
78
Наукова стаття
Математична модель коливань рідини з вільною поверхнею в еліптичному резервуарі
Лимарченко Олег Степанович
2010
79
Наукова стаття
Нелінійна динаміка трубопроводу з ріди-ною в околі критич-ної швидкості течії
Лимарченко Олег Степанович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1
80
Наукова стаття
Побудова коорди-натних функцій для нелінійної задачі динаміки рідини з вільною поверхнею в резервуарі еліптич-ної форми
Лимарченко Олег Степанович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.1
81
Наукова стаття
Імпульсне моментне збудження руху ре-зервуару з рідиною при похилому русі системи
Лимарченко Олег Степанович
2009
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Фізико-математичні науки
т.2
82
Наукова стаття
Combined motion of reservoir with liquid for angular motion of carrying body
Лимарченко Олег Степанович
2009
83
Наукова стаття
Nonlinear dynamics of pipeline with liquid in a vicinity of critical flow velocities
Лимарченко Олег Степанович
2009

Повернення до списку

Вгору