Автори, співробітники Університету

Лисенко Олена Миколаївна

Ідентифікатор автора: 35853
Кількість пошукових запитів автора: 375

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Порівняльного та європейського права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: газова хроматографія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 25, з них наукових статей (наукові публікації) - 18, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 0, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Реєстрація актів цивільного стану / Звіт “Верховентсво права та окуповані території Донбасу і Криму”
Лисенко Олена Миколаївна
2018
Академія Фольке Бернадота
c.19-37
2
Наукова стаття
Історія порівняльного правознавства
Лисенко Олена Миколаївна
2018
Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України. З нагоди 65-річчя проф. І.Біласа: монографія/ за заг. ред. професора Наталії Камінської. - Київ - Дрогобич: Посвіт, 2018. - 288 с.
c.84-99
3
Наукова стаття
Конституційні зміни у зв'язку з європейською інтеграцією: досвід постсоціалістичних країн
Лисенко Олена Миколаївна
2017
Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
c.186-200
4
Тези
Європеїзація судової практики
Лисенко Олена Миколаївна
2017
Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: Міжнародна науково-теоретична конференція
c.132-133
5
Підручник
Право Європейського Союзу
Влялько Ілля Володимирович
Лисенко Олена Миколаївна
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
6
Наукова стаття
Роль Венецианский комиссии в обеспечении политических прав в Украине // “Влияние международных стандартов на развитие демократии и защиту прав человека”, г. Варшава, Сейм, Республика Польща, 2013
Лисенко Олена Миколаївна
2013
Невідоме
т.2 c.243.0000
7
Наукова стаття
Межі обмеження свободи об’єднання: порівняльно-правовий аналіз
Лисенко Олена Миколаївна
2013
8
Тези
Реформування виборчого законодавства України як умова підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Лисенко Олена Миколаївна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.115/2 c.105-110
9
Наукова стаття
Методи порівняльного правознавства
Лисенко Олена Миколаївна
2012
Порівняльне правознавство: дод. до журн. "Право України"
c.182.0000
10
Тези
Правове регулювання свободи мирних зібрань: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю.С.Шемшученка, В.П.Тихого, М.М.Цимбалюка; упор. О.В.Кресін, І.М.Ситар
Лисенко Олена Миколаївна
2012
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ
c.363-366
11
Наукова стаття
Європейське та конституційне право: питання взаємодії // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Гриценка, М.Б.Бучка; упор. О.В.Кресін
Лисенко Олена Миколаївна
2010
К. : Логос
c.181-184
12
Наукова стаття
Лісабонський договір як правова основа для регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу
Березовська Ірина Андріївна
Лисенко Олена Миколаївна
2011
Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис
c.307.0000
13
Наукова стаття
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року як джерело права у правовій системі України
Лисенко Олена Миколаївна
2011
Віче : громад.-політ. і теорет. журн.
c.26.0000
14
Наукова стаття
Правила проведення порівняльно-правових досліджень
Лисенко Олена Миколаївна
2011
Порівняльно-правові дослідження
в.1 c.48-54
15
Тези
Конституційне регулювання порядку призначення на посаду судді: порівняльний аналіз // Проблеми порівняльного правознавства. Зб. тез наукових доповідей ІІІ Міжнародної конференції “Компаративістські читання”
Лисенко Олена Миколаївна
2011
Львів: ЛьвДУВС
c.164-167
16
Тези
Місце порівняльного правознавства в номенклатурі спеціальностей для захисту дисертацій // Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання: Збірник наукових праць і навчально-методичних матеріалів / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка
Лисенко Олена Миколаївна
2011
К.: ВДК Університету «Україна»
c.63-71
17
Наукова стаття
Повноваження Президента у парламентській та змішаній формах республіканського правління: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В.Губерського, І.С.Гриценка
Лисенко Олена Миколаївна
2009
К. : Логос
c.284-287
18
Наукова стаття
Конституционный принцип верховенства права и его реализация в Украине // Взаимосвязь правового государства и демократии: немецкий, украинский и европейский взгляд. Немецко-украинский правовой семинар 9-10 июля 2009
Лисенко Олена Миколаївна
2009
Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Поддержание демократии в Украине. Книга 1
т.1 c.90-98
19
Тези
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в практике Конституционного Суда Украины // Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод как гарант для демократии и правового государства
Лисенко Олена Миколаївна
2009
Университет Регенсбурга. Поддержание демократии в Украине. Книга 3
т.3 c.72-82
20
Наукова стаття
Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук
Лисенко Олена Миколаївна
2005
Українське право
в.1 c.150-162
21
Наукова стаття
Євразійська або слов’янська правова сім’я: реальність чи міф
Лисенко Олена Миколаївна
2003
Українське право
в.1 c.7-16
22
Наукова стаття
Предмет порівняльного правознавства
Лисенко Олена Миколаївна
2001
Право України
в.3 c.54-57
23
Наукова стаття
Історія розвитку порівняльного правознавства в Україні
Лисенко Олена Миколаївна
2000
Актуальні проблеми міжнародних відносин : зб. наук. пр.
24
Наукова стаття
До питання про природу порівняльного правознавства
Лисенко Олена Миколаївна
2000
Держава і право. Юридичні і політичні науки
в.7 c.18-23
25
Наукова стаття
Порівняльне правознавство: метод чи автономна наука
Лисенко Олена Миколаївна
2000
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Правознавство
в.70 c.11-15

Повернення до списку

Вгору