Автори, співробітники Університету

Лисенко Олена Миколаївна

Ідентифікатор автора: 35853
Кількість пошукових запитів автора: 306

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Порівняльного та європейського права
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент
Наукові інтереси: газова хроматографія

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 31, з них наукових статей (наукові публікації) - 19, монографій - 0, підручників - 1, навчальних посібників - 4, тез (наукові публікації) - 6, матеріалів конференцій (наукові публікації) - 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Реєстрація актів цивільного стану / Звіт “Верховентсво права та окуповані території Донбасу і Криму”
Лисенко Олена Миколаївна
2018
Академія Фольке Бернадота
c.19-37
2
Наукова стаття
Історія порівняльного правознавства
Лисенко Олена Миколаївна
2018
Пріоритетні напрями досліджень розвитку держави і права в умовах євроатлантичної інтеграції України. З нагоди 65-річчя проф. І.Біласа: монографія/ за заг. ред. професора Наталії Камінської. - Київ - Дрогобич: Посвіт, 2018. - 288 с.
c.84-99
3
Наукова стаття
Конституційні зміни у зв'язку з європейською інтеграцією: досвід постсоціалістичних країн
Лисенко Олена Миколаївна
2017
Становлення та розвиток науки європейського права в Україні. Liber amoricum до 70-річчя проф. В. Муравйова: монографія / за заг. ред. К.Смирнової. - Одеса : Фенікс, 2017. - 504 с.
c.186-200
4
Тези
Європеїзація судової практики
Лисенко Олена Миколаївна
2017
Геостратегічні пріоритети України в політичній, економічній, правовій та інформаційній сферах: Міжнародна науково-теоретична конференція
c.132-133
5
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 1. Хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-87
6
Навчальний посібник
Контрольні запитання для самостійної підготовки з курсу «Інструментальні методи аналізу». Навчальний посібник для студентів 2 курсу хімічного факультету. Частина 2. Фізико-хімічні методи аналізу
Верба Валентина Вікторівна
Дорощук Володимир Олександрович
Запорожець Ольга Антонівна
Зінько Ліонель Степанівна
Іщенко Микола Володимирович
Кеда Тетяна Євгенівна
Конопліцька Олена Петрівна
Куліченко Сергій Анатолійович
Лелюшок Сергій Олександрович
Линник Ростислав Петрович
Лисенко Олена Миколаївна
Смик Наталія Іванівна
Старова Вікторія Сергіївна
Тананайко Оксана Юріївна
2015
Видавництво "Ірпінь: Видавництво та друкарня НУДПС України" (навчальний посібник)
c.1-88
7
Навчальний посібник
Пробоподготовка и анализ веществ, занесеннях в список конвенции о запрещении химического оружия, конспект лекций, учебное пособие
Дорощук Володимир Олександрович
Зайцев Володимир Миколайович
Зуй Марина Федорівна
Лисенко Олена Миколаївна
Ракс Халаф Вікторія Анатоліївна
Тананайко Оксана Юріївна
2013
Видавництво "Київ" (навчальний посібник)
c.1-290
8
Підручник
Право Європейського Союзу
Влялько Ілля Володимирович
Лисенко Олена Миколаївна
Муравйов Віктор Іванович
Смирнова Ксенія Володимирівна
2011
9
Практикум
Развитие аналитических навыков в области пробоподготвки и анализа веществ, занесенных в список Конвенции о запрещении химического оружия. Лабораторный практикум
Зуй Марина Федорівна
Левчик Валентина Михайлівна
Лисенко Олена Миколаївна
Ракс Халаф Вікторія Анатоліївна
2013
Видавництво "Київ" (практикум)
c.1-32
10
Навчальний посібник
Практикум з газової хроматографії. Навчальний посібник для виконання лабораторних робіт з газової хроматографії в рамках спецкурсу «Сучасні хроматографічні методи» для студентів магістрів хімічного факультуту спеціальності «аналітична хімія»
Зайцев Володимир Миколайович
Ковальчук Тетяна Вікторівна
Левчик Валентина Михайлівна
Лисенко Олена Миколаївна
2013
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
c.1-71
11
Наукова стаття
Роль Венецианский комиссии в обеспечении политических прав в Украине // “Влияние международных стандартов на развитие демократии и защиту прав человека”, г. Варшава, Сейм, Республика Польща, 2013
Лисенко Олена Миколаївна
2013
Невідоме
т.2 c.243.0000
12
Наукова стаття
Межі обмеження свободи об’єднання: порівняльно-правовий аналіз
Лисенко Олена Миколаївна
2013
13
Тези
Реформування виборчого законодавства України як умова підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
Лисенко Олена Миколаївна
2013
Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. - К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут міжнародних відносин.
в.115/2 c.105-110
14
Наукова стаття
Методи порівняльного правознавства
Лисенко Олена Миколаївна
2012
Порівняльне правознавство: дод. до журн. "Право України"
c.182.0000
15
Тези
Правове регулювання свободи мирних зібрань: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. Ю.С.Шемшученка, В.П.Тихого, М.М.Цимбалюка; упор. О.В.Кресін, І.М.Ситар
Лисенко Олена Миколаївна
2012
Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ
c.363-366
16
Наукова стаття
Європейське та конституційне право: питання взаємодії // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку: Збірник наукових праць / За ред. Ю.С.Шемшученка, І.С.Гриценка, М.Б.Бучка; упор. О.В.Кресін
Лисенко Олена Миколаївна
2010
К. : Логос
c.181-184
17
Наукова стаття
Лісабонський договір як правова основа для регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу
Березовська Ірина Андріївна
Лисенко Олена Миколаївна
2011
Часопис Київського університету права
c.307.0000
18
Наукова стаття
Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року як джерело права у правовій системі України
Лисенко Олена Миколаївна
2011
Віче
c.26.0000
19
Наукова стаття
Правила проведення порівняльно-правових досліджень
Лисенко Олена Миколаївна
2011
Порівняльно-правові дослідження
в.1 c.48-54
20
Тези
Конституційне регулювання порядку призначення на посаду судді: порівняльний аналіз // Проблеми порівняльного правознавства. Зб. тез наукових доповідей ІІІ Міжнародної конференції “Компаративістські читання”
Лисенко Олена Миколаївна
2011
Львів: ЛьвДУВС
c.164-167
21
Тези
Місце порівняльного правознавства в номенклатурі спеціальностей для захисту дисертацій // Порівняльне правознавство: досвід і проблеми викладання: Збірник наукових праць і навчально-методичних матеріалів / За ред. Ю.С. Шемшученка, І.С. Гриценка
Лисенко Олена Миколаївна
2011
К.: ВДК Університету «Україна»
c.63-71
22
Наукова стаття
Повноваження Президента у парламентській та змішаній формах республіканського правління: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку. Зб. статей / За ред. Ю.С. Шемшученка, Л.В.Губерського, І.С.Гриценка
Лисенко Олена Миколаївна
2009
К. : Логос
c.284-287
23
Наукова стаття
Конституционный принцип верховенства права и его реализация в Украине // Взаимосвязь правового государства и демократии: немецкий, украинский и европейский взгляд. Немецко-украинский правовой семинар 9-10 июля 2009
Лисенко Олена Миколаївна
2009
Институт международных отношений Киевского национального университета им. Т. Шевченко. Поддержание демократии в Украине. Книга 1
т.1 c.90-98
24
Тези
Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод в практике Конституционного Суда Украины // Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод как гарант для демократии и правового государства
Лисенко Олена Миколаївна
2009
Университет Регенсбурга. Поддержание демократии в Украине. Книга 3
т.3 c.72-82
25
Наукова стаття
Місце порівняльного правознавства в системі юридичних наук
Лисенко Олена Миколаївна
2005
Українське право
в.1 c.150-162
26
Наукова стаття
Євразійська або слов’янська правова сім’я: реальність чи міф
Лисенко Олена Миколаївна
2003
Українське право
в.1 c.7-16
27
Наукова стаття
Предмет порівняльного правознавства
Лисенко Олена Миколаївна
2001
Право України
в.3 c.54-57
28
Наукова стаття
Порівняльне правознавство і розвиток національної правової системи
Лисенко Олена Миколаївна
2001
Національний університет "Острозька академія"
в.2 c.51-56
29
Наукова стаття
Історія розвитку порівняльного правознавства в Україні
Лисенко Олена Миколаївна
2000
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
30
Наукова стаття
До питання про природу порівняльного правознавства // Держава і право: Зб. наук. пр. Юридичні і політичні науки
Лисенко Олена Миколаївна
2000
Інститут держави і права імені В.М. Корецького
в.7 c.18-23
31
Наукова стаття
Порівняльне правознавство: метод чи автономна наука
Лисенко Олена Миколаївна
2000
Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Правознавство
в.70 c.11-15

Повернення до списку

Вгору