Автори, співробітники Університету

Литвиненко Наталія Павлівна

Ідентифікатор автора: 35897
Кількість пошукових запитів автора: 470

Підрозділ: Інститут міжнародних відносин
Кафедра/Відділ: Міжнародної інформації
Посада: доцент

Науковий ступінь: кандидат
Наукове звання: доцент

Публікаційна активність


Всього публікацій у базі - 42, з них наукових статей (наукові публікації) - 30, монографій - 1, підручників - 0, навчальних посібників - 1, тез (наукові публікації) - 0, матеріалів конференцій (наукові публікації)- 0

Публікації

Тип
Назва документу
Автори
Рік видання
Джерело
1
Наукова стаття
Evolution of Outsourcing as a New Form of International Business
Литвиненко Наталія Павлівна
2016
Journal of Global Economy Review
т.1 в.4 c.28-36
2
Наукова стаття
Особливості організації та проектування інформаційної системи на підприємстві
Литвиненко Наталія Павлівна
2015
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.5 c.1-10
3
Наукова стаття
Специфіка управління інноваційними проектами на підприємстві
Литвиненко Наталія Павлівна
2014
Міжнародні відносини. Серія "Політичні науки". Електронне видання Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
т.4 c.1-10
4
Модернізація міжнародних стратегій компаній Укрaїни в умовах глобальної нестабільності
Литвиненко Наталія Павлівна
2012
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Модернізація стратегій економічного розвитку в умовах глобальної нестабільності"
т.1 c.340.0000
5
Узагальнення досвіду країн-членів ЄС з лібералізації ринків електричної енергії
Литвиненко Наталія Павлівна
2012
Директива 2003/54/ЕС: досвід реалізації в країнах ЄС в рамках процесу формування єдиного ринку електроенергії та перспективи збільшення експорту електроенергії до ЄС, що відкривається для України в контексті членства в Договорі Енергетичного Співтовариств
т.1 c.106.0000
6
Енциклопедія
Кібертероризм як загроза інфор-маційній безпеці держави
Литвиненко Наталія Павлівна
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.36.0000
7
Монографія
Мiжнaрoднi cтрa-тeгiї ергомістких кoмпaнiй Укрaїни в умoвax цiнoвиx флуктуaцiй: нa приклaдi вироб-ників мінеральних добрив.
Литвиненко Наталія Павлівна
2013
8
Наукова стаття
Національна стратегія сталого розвитку країни
Литвиненко Наталія Павлівна
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.231.0000
9
Наукова стаття
Формування державної політи-ки України в сфері інформаційно-комукаційних технологій
Литвиненко Наталія Павлівна
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.26.0000
10
Наукова стаття
Удосконалення корпоративного управління як умови для інвестеційно-інноваційній при-вабливості України для європейських партнерів
Литвиненко Наталія Павлівна
2007
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.144.0000
11
Наукова стаття
Концептуальні засади розвитку зовнішньоторговельних відносин в різних економічних системах
Литвиненко Наталія Павлівна
2007
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
т.1 c.27.0000
12
Наукова стаття
Інституційні системи регулювання ринку країнами світу в контексті процесів глобалізації
Литвиненко Наталія Павлівна
2007
Зб. наук.праць. Формування конкурентоспроможної моделі відкритої економіки України:питання інституціональної теорії та регулятивної практики.
т.2 c.26.0000
13
Наукова стаття
Проблеми формування єдиного інформаційного простору держави
Литвиненко Наталія Павлівна
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.92.0000
14
Наукова стаття
Інформаційно-аналітичні технології забезпечення націо-нальних інтересів України в контексті євроатлантичної інтеграції
Литвиненко Наталія Павлівна
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.19.0000
15
Наукова стаття
Чорний PR у політиці (на прикладі виборів президента Росії)
Литвиненко Наталія Павлівна
2008
Зб. наук. праць "Проблеми балканістики, сходознавства та міжнародних відносин"
т.2 c.80.0000
16
Наукова стаття
Зміни у глобальних світових тенденціях під впливом міжна-родного тероризму
Литвиненко Наталія Павлівна
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.98.0000
17
Наукова стаття
Національні стратегії сталого розвитку країни
Литвиненко Наталія Павлівна
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.108.0000
18
Наукова стаття
Загальні світові тендерції розвитку засобів масової комунікації
Литвиненко Наталія Павлівна
2008
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.32.0000
19
Наукова стаття
Забезпечення експортно-імпортної збалансованості економіки України в умовах світової фінансової кризи
Литвиненко Наталія Павлівна
2008
Збірник наукових праць ІСЕМВ НАНУ
т.2 c.82.0000
20
Наукова стаття
Роль брендінгу в позиціонуванні позитивного іміджу Російської Федерації
Литвиненко Наталія Павлівна
2009
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.269.0000
21
Наукова стаття
Стратегічні напрями розвитку зовнішньо-торговельної політики України
Литвиненко Наталія Павлівна
2009
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
т.1 c.27.0000
22
Наукова стаття
Національні інтереси України в інфор-маційній сфері
Литвиненко Наталія Павлівна
2010
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.66.0000
23
Наукова стаття
Договірно-правова база українсько -російських відносин в гуманітарній сфері
Литвиненко Наталія Павлівна
2011
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.2 c.39.0000
24
Наукова стаття
Міжнародний ринок лізингу в умовах нестабільності розвитку світової економіки
Литвиненко Наталія Павлівна
2011
Економічний вісник НТУУ "КПІ"
т.1 c.100.0000
25
Наукова стаття
Інтернет-діяльність терористичних угрупувань(на прикладі революційних збройних сил Колумбії)
Литвиненко Наталія Павлівна
2011
Зб. наук. праць "Актуальні проблеми міжнародних відносин". ІМВ Київського університету ім. Тараса Шевченка
т.1 c.203.0000
26
Наукова стаття
Cутнicть тa змicт мiжнaрoднoї cтрaтeгiї кoмпaнiй в глобаль-ному середовищі
Литвиненко Наталія Павлівна
2011
Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право)
т.1 c.61.0000
27
Наукова стаття
Методи та моделі оцінки рівня фінансово-банківської кризи
Литвиненко Наталія Павлівна
2011
Зб. наук. праць "Формування ринкових відносин в Україні"
т.1 c.74.0000
28
Наукова стаття
Науково-методичні передумови формування нормативів праці
Литвиненко Наталія Павлівна
2012
Дослідження та розробки в галузі державного управління (Розроблення наукового обґрунтування для формування нормативів чисельності працівників установ природно-заповідного фонду України). Науковий звіт. № держреєстрації 0112U006550
т.1 c.43.0000
29
Наукова стаття
Проблеми завершення побудови єдиного ринку електроенергії в європейських країнах
Литвиненко Наталія Павлівна
2012
Директива 2003/54/ЕС: досвід реалізації в країнах ЄС в рамках процесу формування єдиного ринку електроенергії та перспективи збільшення експорту електроенергії до ЄС, що відкривається для України в контексті членства в Договорі Енергетичного Співтовариств
т.1 c.151.0000
30
Наукова стаття
Економічна оцінка реалізації експорт-ного потенціалу електроенергетики України. Експорт електроенергії та міжнародне співко-бітництво. Режими роботи електричних систем прикордонних районів при інтегра-ції ОЕС України в ENTSO-E
Литвиненко Наталія Павлівна
2012
Директива 2003/54/ЕС: досвід реалізації в країнах ЄС в рамках процесу формування єдиного ринку електроенергії та перспективи збільшення експорту електроенергії до ЄС, що відкривається для України в контексті членства в Договорі Енергетичного Співтовариств
т.1 c.141.0000
31
Праці конференції
Аналіз основних напрямків забезпе-чення інформацій-ної безпеки//Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інфор-маційна безпека”
Литвиненко Наталія Павлівна
2007
32
Праці конференції
Впровадження ефективної моделі зовнішньоторговельної політики держави
Литвиненко Наталія Павлівна
2008
Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення конкуренто-спроможного розвитку відкритої економіки. Матер. Міжвідомч. Науково-теоретич. Конф.
т.1 c.83.0000
33
Праці конференції
Регіональні механізми здійснення експортно-імпортної політики України
Литвиненко Наталія Павлівна
2009
Механізми та інстру-менти інноваційного розвитку: міжнародна практика. Наукова конфе-ренція.
т.1 c.41.0000
34
Праці конференції
Посилення ролі зовнішньоторговельних факторів у впровадженні зовнішньоекономічної стратегії України
Литвиненко Наталія Павлівна
2010
Зб. наук. праць Міжвідомчої наукової конф. «Глобальні інтитуційно-регулятивні стратегії транзитивних країн».
т.1 c.47.0000
35
Праці конференції
Адаптаційний потенціал ринку праці у глобалізо-ваній економіці як передумова розвитку сучасних підприємств
Литвиненко Наталія Павлівна
2012
Сучасні підходи до управління підприємством: Всеукраїнська науково-практична конференція
т.1 c.242.0000
36
Праці конференції
Виміри експансії в процесах соціально-економічної адаптації країни до глобальної трансформації
Литвиненко Наталія Павлівна
2012
Зб. тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Реструктуризація глобального простору: іторичні імперативи та виклики»
т.1 c.158.0000
37
Праці конференції
Деструктивні впливи у міжнародних відносинах
Литвиненко Наталія Павлівна
2013
Збірник наукових праць міжнародної наукової конференції "Міжнародна інфор-мація: концептуальні та прикладні виміри"
т.1 c.51.0000
38
Навчальний посібник
Інформаційні ресурси державної ідентичності
Добржанська Олена Леонідівна
Литвиненко Наталія Павлівна
Рижков Микола Миколайович
2011
Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет"
т.1 c.1-399
39
Наукова стаття
Сутність та зміст міжнародної стратегії компаній в глобальному середовищі, Стратегія розвитку України(економіка, соціологія, право):
Литвиненко Наталія Павлівна
2011
40
Наукова стаття
Методи та моделі оцінки рівня фінансово-банківської кризи: збірник наукових праць, Формування ринкових відносин в Україні
Литвиненко Наталія Павлівна
2011
41
Наукова стаття
Договірна правова база українсько-російських відносин у гуманітарній сфері
Литвиненко Наталія Павлівна
2011
42
Наукова стаття
Національні інтереси України в інформаційній сфері
Литвиненко Наталія Павлівна
2011

Повернення до списку

Вгору